Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 11. května 2012 Jiří Macíček Zdeněk Šindlář Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 11. května 2012 Jiří Macíček Zdeněk Šindlář Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746."— Transkript prezentace:

1 Seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 11. května 2012 Jiří Macíček Zdeněk Šindlář Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

2 Oblastní inspektoráty Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

3 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE ( SÚIP ) OPAVA OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY PRÁCE ( OIP ) TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA ( TIČR ) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ( MPSV ) Organizační struktura Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

4 Organizační struktura Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

5 Počty inspektorů k 1.1.2012 Organizace Počet inspektorů BOZP k 1.1. 2012 Počet inspektorů pracovněprávní vztahy k 1.1.2012 Celkový počet inspektorů k 1.1.2012 Inspektoři nelegálního zaměstnávání SÚIP96150 OIP 3.0023163924 OIP 4.0021133446 OIP 5.0021 4260 OIP 6.0019123140 OIP 7.0020163638 OIP 8.0023163940 OIP 9.0029184754 OIP 10.0032174948 Celkem197135332350 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

6 Právní rámec kontrolní činnosti Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553696154, fax: 553626672, www.suip.cz Plánovaná Zákaz Neplánovaná Protokol Opatření (náprava zjištěného závadného stavu, stanovena lhůta) Opatření (náprava zjištěného závadného stavu, stanovena lhůta) Kontrola OIP Rozhodnutí Pokuta Kontrola dle Hlavních úkolů, kampaně SLIC, SÚIP Pracovní úrazy, Podněty, Stížnosti Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

7 Základní právní předpisy v oblasti BOZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

8 Základní právní předpisy v oblasti VTZ vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

9 Kontrolní kompetence v oblasti PVP pracovní poměr (vznik, změny, skončení) a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovní doba, odměňování, překážky v práci a dovolená péče o zaměstnance, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí kontrola dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců a dodržování vnitřních předpisů, jestliže zakládají práva zaměstnanců kontroly v oblasti zaměstnanosti Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

10 Nejdůležitější pracovněprávní legislativa (oblast PVP) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

11 Počty kontrol v letech 2007-2011 RokPočet kontrol 200716 438 200817 280 200916 665 201017 158 201124 837 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

12 Pokuty uložené v letech 2007 - 2011 Rok rozhodnutíPočet pokutVýše pokut v Kč 20072 04452 826 700 20082 19678 124 500 20091 90559 912 000 20102 01469 717000 20112 74883 584 000 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

13 Podané podněty a počty kontrol na základě podnětů v letech 2008- 2011 Podané podnětyPočet kontrol 20085 2363 584 20095 7483 965 20105 4433 637 20115 5012 805 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

14 Pracovní úrazy v letech 2007 - 2011 Rok Ostatní pracovní úraz Smrtelný pracovní úraz Závažný pracovní úraz Celkem Počet úrazů 200763 6651921 10164 958 200859 5901831 07960 852 200941 60612686842 600 201043 02513693344 094 201138 7181361 46640 320 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

15 Nejčastěji porušované předpisy v oblasti BOZP Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - § 102 odst.1 Zaměstnavatel nevytvářel bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nepřijímal opatření k předcházení rizikům. - § 103 odst. 2 a 3 Zaměstnavatel nezajistil zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a nevedl o provedeném školení řádnou dokumentaci. Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

16 Nejčastěji porušované předpisy v oblasti BOZP Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - § 4 odst. 1 písm. c) Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí nebyla pravidelně a řádně udržována, kontrolována a revidována. NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - § 4 odst. 1 Pracoviště a pracovní prostředí nesplňovala požadavky stanovené přílohou (např. el. instalace, skladování a manipulace s materiálem). NV č. 378/2001 Sb., který se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - § 4 odst. 2 Zařízení nebyla vybavena provozní dokumentací. Následná kontrola nebyla prováděna nejméně jednou za 12 měsíců. Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

17 Pracovní úrazy ve veřejné správě měst, obcí a ve školství za rok 2011 Nejčastější příčiny úrazů : Dopravní nehody Pády při chůzi na komunikacích Při opravách a údržbě budov a technických zařízení – školníci a údržbáři Rok2011 SmrtelnýZávažnýOstatníCelkem Česká republika celkem1361 46638 56040 162 Veřejná správa měst a obcí 1511 2331 285 Školství 4481 5551 607 Zdravotnictví 2421 1051 149 Sociální služby 021567588 Kulturní činnost 06202208 Sportovní činnost 076673 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

18 Nejčastější porušení v oblasti PVP 1) oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru, a dohod mimo pracovní poměr: - neinformování zaměstnance o obsahu pracovního poměru - nevydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, neúplnost tohoto potvrzení - neprovedení změny pracovního poměru písemně 2) oblast odměňování a náhrad: - nevyplacení nejnižší úrovně zaručené mzdy - neproplacení příplatků za práci v sobotu a v neděli a za noční práci - nedodržení termínu splatnosti mzdy a termínu výplaty mzdy 3) oblast pracovní doby a doby odpočinku: -nevedení evidence odpracované pracovní doby, práce přesčas, noční práce -nerozvržení pracovní doby do směn, neurčení začátku a konce směn -nezajištění nepřetržitého odpočinku v týdnu Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

19 Sankce jsou udělovány zejména v těchto případech: 1)nevyplacení mzdy nebo její části zaměstnanci v době splatnosti mzdy 2)nezajištění rovných pracovních a mzdových podmínek zaměstnancům 3)provedení srážek ze mzdy bez písemné dohody se zaměstnancem 4)nedodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy 5)nevedení evidence odpracované pracovní doby 6)porušení zásad agenturního zaměstnávání 7)nevyplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

20 Kontrolní činnost zaměřená na odhalování a potírání na nelegálního zaměstnávání V roce 2012 bude oblast kontroly nelegálního zaměstnávání realizována v rámci hlavních kontrolních úkolů Státního úřadu inspekce práce: Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů – plán minimálně 6 mimořádných kontrolních akcí Kontroly prováděné v rámci projektu „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ -plán 35 000 kontrol za dobu 2 let trvání projektu Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

21 TABULKA ROZDĚLENÍ MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ POČTY INSPEKTORŮ A MOB. KANCELÁŘÍ NA KRAJE Česká republika Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Rozloha v km 2 78 86649611 01510 0567 5613 3145 3353 1634 7584 5196 9257 0665 1403 9645 554 Počet mobilních kanceláří 18012231814712811101316121014 Počty inspektorů pro kontrolu nelegální práce 3502446352713231521192531232028 Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

22 Pracoviště §133 zákona o zaměstnanosti pracoviště - místa určená a obvyklá pro činnost kontrolované osoby určené pracoviště - místo sjednané v pracovní smlouvě (dohodě o provedení práce, o pracovní činnosti), místo výkonu práce u uživatele při agenturním zaměstnávání obvyklé pracoviště - dočasná pracoviště daná charakterem činnosti zaměstnavatele - les, pole, stavba … činnost -zajištění výroby nebo poskytování služeb Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

23 Doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu ● doklady, které si kontrolní orgán nemůže opatřit z příslušných registrů ● jedná se o pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti ● povinnost mít na pracovišti kopie, zpravidla v listinné podobě ● v případech, kdy má zaměstnavatel více pracovišť nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, se připouští předložení naskenovaných originálních dokladů uložených na paměťových médiích (CD,DVD, flash disc Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

24 Soukromí zaměstnanců na pracovišti ● §316 odst. 2 ZP – závažný důvod, zvláštní povaha činnosti ● ochrana osobních práv zaměstnanců-právo osobnostní nadřazeno právu na ochranu majetku (Listina základních práv a svobod, judikatura) ● informovat přímo o rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění ● Stanovisko č. 1/2006 a č. 2/2009 Úřadu pro ochranu osobních údajů Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

25 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce § 20 odst. 1 ZP – Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran, je neplatný, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní. § 20 odst. 3 ZP – Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu vždy neplatné. Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

26 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce Zákoník práce předepisuje písemnou formu právních úkonů zaměstnavatele v následujících případech: Kolektivní smlouva § 26 odst. 1, § 27 odst. 2 Uzavření a výpověď kolektivní smlouvy Vznik pracovního poměru § 34 odst. 4 Uzavření pracovní smlouvy § 35 odst. 6Sjednání zkušební doby § 37 odst. 1, 4Informování o obsahu pracovního poměru § 77 odst. 1Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

27 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce Převedení, dočasné přidělení, agenturní zaměstnávání § 41 odst. 7Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání § 43a odst. 3, 7Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance, dohoda o jejím ukončení, případně výpověď § 308 odst. 2, § 309 odst. 2Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance; písemný pokyn k přidělení zaměstnance Ukončení pracovního poměru § 49 odst. 2Dohoda o rozvázání pracovního poměru § 50 odst. 1, 5Výpověď z pracovního poměru, odvolání výpovědi Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

28 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce § 51 odst. 1Smlouva o prodloužení výpovědní doby § 52 písm. f), g)Výzva k odstranění předpokladů pro výkon sjednané práce, upozornění na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů § 60Okamžité zrušení pracovního poměru § 62 odst. 2, 4Informování odborové organizace a rady zaměstnanců o hromadném propouštění, úřadu práce § 66 odst. 2Zrušení pracovního poměru ve zkušební době § 67 odst. 4Dohoda o vyplacení odstupného v den skončení nebo později § 69 odst. 3, § 70 odst. 2Dohoda o jiném dnu skončení v případě rozvázání pracovního poměru neplatně Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

29 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce § 70 odst. 1Oznámení, že výpověď zaměstnance byla neplatná a zaměstnavatel trvá na tom, aby dále konal svou práci § 73a odst. 1Odvolání vedoucího zaměstnance Pracovní doba § 84Písemný rozvrh týdenní pracovní doby § 93a odst. 2, 4Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví - dohoda o sjednání, okamžité zrušení, vypovězení; vyrozumění orgánu inspekce práce. Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

30 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce BOZP § 101 odst. 3Informace o rizicích a přijatých opatřeních na pracovišti dvou a více zaměstnavatelů, dohoda § 106 odst. 4 písm. i)Určení vedoucího zaměstnance oprávněného zjišťovat, zda zaměstnanci jsou nebo nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek § 281 – 285Úkony v rámci voleb rady zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP § 290 - § 295, § 298 odst. 5Úkony v souvislosti s ustavením evropské rady zaměstnanců Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

31 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce Mzda, plat § 113 odst. 4Mzdový výměr § 122 odst. 2Smlouva o smluvním platu § 136 odst. 1Platový výměr § 142 odst. 5Doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu § 142 odst. 6Plná moc k vyplacení mzdy nebo platu § 143 odst. 1Sjednání pozdějšího termínu výplaty § 146 písm. c)Dohoda o srážce se mzdy k úhradě členských příspěvků člena odborové organizace Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

32 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce Cestovní náhrady § 153 odst. 1, 2Určení podmínek pro poskytování cestovních náhrad § 182 odst. 1Paušalizace cestovních náhrad Dovolená § 217 odst. 1Rozvrh čerpání dovolené, oznámení o určené době čerpání Ostatní § 190 odst. 1Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce § 192 odst. 6Záznam o zjištění porušení léčebného režimu Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

33 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce § 199 odst. 3Potvrzení o poskytnutí pracovního volna § 234 odst. 4Kvalifikační dohoda § 252 odst. 4Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování § 255 odst. 1Potvrzení o svěření OPP a jiných podobných věcí § 255 odst. 5Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí § 263 odst. 1, 2Dohoda o způsobu náhrady škody; oznámení, zda škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá § 303 odst. 4Souhlas s podnikáním zaměstnance § 304 odst. 1, 2Souhlas s výkonem výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, jeho odvolání Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

34 Písemná forma úkonů dle zákoníku práce § 305 odst. 2Vydání vnitřního předpisu § 306 odst. 4Souhlas odborové organizace k vydání či změně pracovního řádu § 310 odst. 6Konkurenční doložka § 327Dohoda o srážkách ze mzdy § 334 a násl.Některé úkony při doručování Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

35 Písemná forma úkonů ZAMĚSTNANCE dle zákoníku práce Zákoník práce předepisuje písemnou formu právních úkonů zaměstnance v následujících případech: § 39 odst. 4Oznámení, že zaměstnanec trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával (v případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s § 39 odst. 2 ZP) § 69 odst. 1Oznámení zaměstnance, že výpověď byla neplatná a zaměstnanec trvá na tom, aby ho dále zaměstnával § 73a odst. 1Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance § 218 odst. 3Oznámení o čerpání dovolené § 253 odst. 1Odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování § 256 odst. 1Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz

36 Děkujeme za pozornost. Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746 01 Opava tel.: 553683401, fax: 553626672, www.suip.cz


Stáhnout ppt "Seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 11. května 2012 Jiří Macíček Zdeněk Šindlář Státní úřad inspekce práce, Horní nám. 103/2, 746."

Podobné prezentace


Reklamy Google