Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO III. Pracovní doba. Mzda.. Definice pracovní doby. Je to stanovená doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO III. Pracovní doba. Mzda.. Definice pracovní doby. Je to stanovená doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO III. Pracovní doba. Mzda.

2 Definice pracovní doby. Je to stanovená doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele. K ochraně zdraví je stanovena její délka, zásady, přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami.

3 Pracovní doba Pracovní dobu určuje a rozvrhuje do jednotlivých pracovních směn zaměstnavatel, její týdenní délka ale nesmí obecně přesáhnout 40 hodin týdně a při rovnoměrném rozvržení pracovních směn jedna směna 9 hodin, při nerovnoměrném 12 hodin. V pracovní době je zaměstnanec povinen být na svém pracovišti. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech nejméně v délce 30 minut, mladistvým po čtyřech a půl hodinách. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby a neposkytují se na začátku a na konci pracovní doby

4 Pracovní doba Začátek a konec pracovní doby stanoví zaměstnavatel po projednání s odborovým orgánem. Nemusí být pro všechny zaměstnance stejná Pružná pracovní doba-volí si konec a začátek zaměstnanec sám, časový úsek volí zaměstnavatel. Práce přesčas-práce nad rámec stanovené týdenní pracovní doby.

5 Dovolená Pracovní volno v zaměstnání, dlouhodobá doba odpočinku, kterou na základě zákona poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, aby si odpočali a zregenerovali své síly pro další výkon práce. Pokud byl zaměstnanec v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dní, má nárok na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku. Poměrná část činí za každý odpracovaný měsíc jednu dvanáctinu dovolené, která by náležela za celý rok. Pokud by zaměstnanec neodpracoval pro daného zaměstnavatele alespoň 60 dní, má nárok na dovolenou za odpracované dny, která trvá jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů

6 Definice-mzda/plat je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Skládá se z těchto složek ( zpravidla): základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům.

7 Složky mzdy Pevná složka - paušální velikost mzdy. Pohyblivá složka - jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance. Prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově. Konkrétní složky mzdy: Základní mzda Příplatky (nárokové, nenárokové) Náhrady mzdy (dovolená, svátek) Odměny Další plnění Dávky nemocenského pojištění

8 Druhy mezd Hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + náhrada mzdy Čistá mzda = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění) Částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + náhrada mzdy za nemoc Dekretová mzda = hodnota tarifu + osobní ohodnocení zaměstnance

9 Mzdy Úkolová Podílová Časová Smíšená O formě mzdy rozhoduje zaměstnavatel.

10 Příplatky k mzdě Za práci přesčas Za práci ve svátek či dnech pracovního volna Za práci v noci Ve škodlivém prostředí Za pracovní pohotovost

11 Výpočet Superhrubá mzda (Mzdový náklad zaměstnavatele) Je hrubá mzda spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (9 % zdravotní a 25% sociální). Z této mzdy se vypočítává daňový základ. Čistá mzda Hrubá mzda - sociální zabezpečení 6,5 % (2009 - 6,5 %) - zdravotní pojištění 4,5 % - daň po slevě. Druhy mezd Hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + náhrada mzdy Čistá mzda = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění) Částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + náhrada mzdy za nemoc Dekretová mzda = hodnota tarifu + osobní ohodnocení zaměstnance

12 Daňové přiznání Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob provádí zaměstnavatel při splnění zákonných podmínek. Někdy ale toto zúčtování daně zaměstnancem není ze zákona možné, a proto zaměstnanec sám podává daňového přiznání, kde uvádí příjem ze závislé činnosti, příjem z podnikání, příjem z majetku, příjem z pronájmu a ostatní příjem.

13 Použité zdroje vlastní http://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda#Superhru b.C3.A1_mzda_.28Mzdov.C3.BD_n.C3.A1 klad_zam.C4.9Bstnavatele.29http://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda#Superhru b.C3.A1_mzda_.28Mzdov.C3.BD_n.C3.A1 klad_zam.C4.9Bstnavatele.29 C.H. BECK http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3% AD_pom%C4%9Br

14


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO III. Pracovní doba. Mzda.. Definice pracovní doby. Je to stanovená doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google