Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová."— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová

2 Zadání příkladu Poplatník Novák ženatý, 2 děti: dementní syn Dalibor (30 let) Karel, student bez příjmů (17 let) společník Alfa s. r. o. - mzda 25.000,-Kč / měsíc (dále „pracovní poměr“) - podepsal Prohlášení k dani - sleva na dani na poplatníka - daňové zvýhodnění na obě děti - zálohy na daň + povinné pojistné podnikatelská činnost (ŽL) (dále „podnikání“) - příjmy: 1.150.000,-Kč - výdaje: 700.000,-Kč - 40.000,- nástroje do dílny (5 ks, á 8.000,-Kč) - 200.000,- dar škole - 10.000,- školné syna Karla

3 DPP – přednášková činnost od 1.2.-3.2. 2012 (dále „DPP“) - 4.900,-Kč příjem výpomoc sousedovi – příjem 3.800,-Kč (dále „výpomoc“) dlouhodobý pronájem auta – příjem 25.000,-Kč (dále „pronájem“) zděděná autorská práva – příjem 50.000,- Kč (dále „práva“) úroky na vkladu na běžném podnikatelském účtu – příjem 10.000,- Kč (dále „úroky“) podíl na zisku Alfa s. r. o. – příjem 30.000,-Kč (dále „zisk“) vytvoření jednoho pracovního místa – příjem 16.000,- Kč (dále „příspěvek“)

4 Předmět daně (§ 3 odst. 1 ZoDP) Příjmy ze závislé činnosti - pracovní poměr (§ 6 odst. 1 písm. a) ZoDP) - DPP (§ 6 odst. 1 písm. a) ZoDP) Příjmy z podnikání - podnikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZoDP) Příjmy z kapitálového majetku - zisk (§ 8 odst. 1 písm. a) ZoDP) - úroky (§ 8 odst. 1 písm. g) ZoDP) Příjmy z pronájmu - pronájem (§ 9 odst. 1 písm. b) ZoDP) Ostatní příjmy - výpomoc (§ 10 odst. 1 písm. a) ZoDP) - práva (§ 10 odst. 1 písm. d) ZoDP) - příspěvek (§ 10 ZoDP)

5 1) Příjmy osvobozené od daně (§ 4) Příspěvek od ÚP § 4 odst. 1 písm.h) ZoDP: „…příjem získaný jako plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti podle zvláštního zákona..“ zvl. zákon: zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 113: Společensky účelná pracovní místa - tj. pracovní místo zřízené po dohodě s úřadem práce - „na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek“ závěr: příspěvek od ÚP je osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. h) ZoDP.

6 Výpomoc § 10 odst. 3 písm. a) ZoDP: „Od daně jsou osvobozeny příjmy podle §10 odst.1 písm.a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20.000,-Kč…“ závěr: Příjem z výpomoci sousedovi ve výši 3.800,-Kč je osvobozen od daně podle § 10 odst. 3 písm. a) ZoDP Příjmy osvobozené od daně celkem: 16.000,- (příspěvek) + 3.800,- Kč (výpomoc) = 19.800,-Kč

7 2) Samostatné základy daně pro zdanění zvláštní sazbou § 36 odst. 2 ZoDP – taxativní výčet příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně sazba daně: 15 % (§ 36 odst. 2 ZoDP) základ daně = příjem (nestanoví-li zákon jinak) (§ 36 odst. 3 ZoDP) - nesnižuje se o nezdanitelnou část základu daně podle § 15

8 Zisk (§ 8 odst. 1 písm. a) ZoDP) § 8 odst. 3 ZoDP: „příjmy uvedené v odst.1, písm.a) ….jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§36).“ § 36 odst. 2 písm.b) ZoDP: „z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným“ základ daně: 30.000,- Kč sazba daně: 15 % daň: 4.500,- Kč

9 DPP § 36 odst. 2 písm. p) ZoDP: „příjem uvedený v § 6 odst. 4 ZoDP“ § 6 odst. 4 ZoDP: „příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem jsou po zvýšení podle odst.13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkovou sazbou daně podle § 36 odst.2, jedná-li se o příjmy podle § 6 odst.1 písm.a)… jejichž úhrnná výše u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5.000,-Kč…zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst.4…“ podm.: 1) příjem z pracovního poměru 2) max. 5.000,-Kč / měsíčně - úhrnně 3) nepodepsáno Prohlášení k dani zvýšení základu o povinné pojištění (§ 6 odst. 13 ZoDP) → zde se neplatí (odměna pod 5.000,-Kč) → základ: 4.900,-Kč sazba daně: 15 % daň: 735,-Kč

10 3) Pracovní poměr – záloha, pojistné Krok 1: Základ pro výpočet zálohy (§ 38h odst. 1 ZoDP) příjmy ze závislé činnosti (§ 6) – příjem zdaněný srážkou + pojistné Pojistné: zdravotní: 9 % zaměstnavatel = 2.250,-Kč 4,5 % zaměstnanec = 1.125,- Kč sociální: 25 % zaměstnavatel = 6.250,- Kč 6,5 % zaměstnanec = 1.625,- Kč základ: 25.000 (PP) + 4.900 (DPP) – 4.900 (DPP) + 2.250 (zdravotní) + 6.250 (sociální) = 33.500,- Kč záloha: 15 % (§ 38h odst. 2) 33.500 x 0,15 = 5.025,-Kč

11 Krok 2: snížení zálohy o měsíční slevy na dani podm.: podepsané Prohlášení podle § 38k odst. 4 § 38h odst. 4 ZoDP: snížení zálohy o prokázanou částku měsíční slevy na dani podle § 35ba ZoDP Slevy na dani: sleva na poplatníka: 24.840,- Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) - 2.070,- Kč / měsíc (§ 35d odst. 1, odst. 2) sleva na manželku: 24.840,- Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) - neuplatní se při výpočtu zálohy (§ 35d odst. 1) - ze zadání nevyplývá splnění podmínek pro uplatnění Záloha na daň po uplatnění slevy na poplatníka: 5.025 – 2.070 = 2.955,- Kč

12 Krok 3: snížení zálohy o měsíční daňové zvýhodnění podm.: podepsané Prohlášení k dani (§ 38k odst. 4) § 38h odst. 4: „snížení zálohy o prokázanou částku daňového zvýhodnění“ Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c) zvýhodnění na dítě: 13.404,- Kč (§ 35c odst. 1) - 1.117,- Kč / měsíc (§ 35d odst. 1, odst. 2) syn Dalibor: 30 let, dementní → není nárok na daňové zvýhodnění - důvod: starší 26 let (§ 35c odst. 6 písm. b) invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity syn Karel: 17 let, student → nárok na daňové zvýhodnění - důvod: nezletilé dítě (§ 35c odst. 6 písm. a)

13 Záloha na daň po uplatnění slevy na vyživované dítě: 2.955 – 1.117 = 1.838,- Kč Ročně odvedeno na zálohách na daň: 1.838 x 12 = 22.056,- Kč Čistá měsíční mzda: 25.000 (hrubá mzda) – 1.838 (záloha na daň) – 1.125 (zdravotní) - 1.625 (sociální) = 20.412,- Kč Závěr: Pan Novák odváděl zálohy na daň ve výši 1.838,- Kč. Na zálohách odvedl ročně celkem 22.056,- Kč. Čistá měsíční mzda pana Nováka činila 20.412,- Kč.

14 4) Dílčí základy daně Pracovní poměr § 6 odst. 13 ZoDP: „dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní, zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem dílčí základ daně = roční příjem + zdravotní + sociální roční příjem: 25.000 x 12 = 300.000,- Kč zdravotní: 9 % → 2.250 x 12 = 27.000,- Kč sociální: 25 % → 6.250 x 12 = 75.000,-Kč dílčí základ daně = 300.000 + 27.000 + 75.000 = 402.000,-Kč

15 Podnikání § 7 odst. 3 ZoDP: „Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavcích 1 a 2 … Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení…“ dílčí základ daně = příjem z podnikání – výdaje příjmy: 1.150.000 Kč výdaje: 450.000 Kč: oprávněné výdaje 40.000 Kč: nástroje (5 ks.) → ANO 200.000 Kč: dar → NE (nezdanitelná část základu daně (§ 15/1) 10.000 Kč: školné syn → NE (§ 25 odst. 1 písm. u) ZoDP, § 24 odst.1 ZoDP – není souvislost s dosažením příjmu výdaje prokazatelně vynaložené: 490.000 Kč

16 výhodnější použít paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZoDP, protože: 60 % příjmů = 1.150.000 x 0,6 = 690.000 Kč dílčí základ daně = příjmy – výdaje dílčí základ daně = 1.150.000 – 690.000 = 460.000,- Kč Pronájem § 9 odst. 3 ZoDP: základem daně je příjem z pronájmu snížený o výdaje vynaložené na dosažení příjmu příjem: 25.000 Kč výdaje: 7.500 Kč (paušální ve výši 30 % podle § 9 odst.4) dílčí základ daně = příjem – paušální výdaje ve výši 30 % dílčí základ daně = 25.000 – 7.500 = 17.500 Kč

17 Práva § 10 odst. 4 ZoDP: „dílčí základ daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení“ nelze uplatnit paušální výdaje příjem: 50.000 Kč výdaje: - dílčí základ daně = příjmy – výdaje = 50.000 Kč Úroky § 8 odst. 5 ZoDP: „dílčím základem daně jsou příjmy nesnížené o výdaje“ dílčí základ daně = příjem = 10.000 Kč ! POZOR: úroky na běžném účtu jsou příjmem podle § 8 odst. 1 písm. c) ZoDP → samostatný základ daně zdaněný zvláštní sazbou (§ 8 odst. 3)

18 5. Výše daňové povinnosti v roce 2012 1. krok: určení základu daně základ daně = součet dílčích základů daně (§ 5 odst. 2) základ daně = 402.000 (pracovní poměr) + 460.000 (podnikání) + 17.500 (pronájem) + 50.000 (práva) + 10.000 (úroky) = 939.500 Kč 2. krok: odečet nezdanitelné části daně (§ 15 odst. 1) dar škole lze odečíst od základu daně „ v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně“ skutečná výše daru: 200.000 Kč, odečíst lze: 93.950 Kč po odečtu: 939.500 – 93.950 = 845.550 Kč 3. krok: odečitatelné položky (§ 34) - nemáme 4. krok: zaokrouhlení podle § 16 → 845.500 Kč

19 5. krok: daň sazba: 15 % (§ 16) daň: 845.500 x 0,15 = 126.825,- Kč 6. krok: snížení daně o slevu na dani a daňové zvýhodnění sleva na poplatníka: 24.840 Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) daňové zvýhodnění na dítě: 13.404 Kč (syn Karel) (§ 35c odst. 1) daň po slevě a po zvýhodnění: 88.581 Kč 7.krok: započtení záloh § 38a odst. 1: „Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně.“ zaplacené zálohy: 22.056 Kč ročně daňový nedoplatek = daň – zálohy daňový nedoplatek = 88.581 – 22.056 = 66.525 Kč

20 Děkujeme Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Daň z příjmu FO řešení příkladu Řešitelky:Jana Bilíková Lucie Procházková Narcisa Vitnerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google