Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA ŘEDITELŮ 8. – 9. 4. 2014 Luhačovice Ing. Bc. Miroslav Trávníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA ŘEDITELŮ 8. – 9. 4. 2014 Luhačovice Ing. Bc. Miroslav Trávníček."— Transkript prezentace:

1 PORADA ŘEDITELŮ 8. – 9. 4. 2014 Luhačovice Ing. Bc. Miroslav Trávníček

2 PROVOZNÍ ONIV 2014 Pro rok 2014 byl rozpočet provozních ONIV stanoven ve výši 333 644,841 tis. Kč Do příjmů rozpočtu kraje byl stanoven odvod z investičních fondů ve výši 42 653 tis. Kč První rozpis provozního příspěvku byl rozepsán ve výši 268 045 tis. Kč.

3 Praktické připomínky Smlouvy o nájmu: postupuje se dle zřizovací listiny článek V., kde jsou postupy jasně popsány, -zaslat 3 měsíce dopředu na OŠMS dle vzoru umístěného na www.zkola.czwww.zkola.cz -včetně výpočtu nákladů na energie a služby a ověření ceny obvyklé za nájem v lokalitě, -RZK schvaluje i dodatky ke smlouvám. Podklady k rozpočtu následujícího roku – investiční fondy a odpisové plány: - nejsou vyplněny všechny kolonky (roky 2015, 2016), - je nutné v příloze investičního fondu užívat číslo investičních záměrů v položkách použití fondu. Zároveň upozorňujeme, že každé použití fondu na akci musí být rozepsáno, tzn. v příloze (ne opravy 350 tis.), ale jmenovitě vypsat, co plánujete, - stává se, že v investičním fondu jsou vyplněny odpisy a jejich výše je jiná, než je uvedeno v plánu odpisů, - je nutno zpracovávat materiály opravdu svědomitě

4 Praktické připomínky Investiční záměry: - je nutno postupovat dle platné směrnice KÚ ZK (SM/41/02/12), - zpracovaný investiční záměr se předkládá ke schválení RZK, měl by proto dosahovat určité úrovně zpracování (formáty, tabulky, velikost písma), - je nutné dbát na návaznosti údajů v přílohách a v textu záměru, - předkládají se 2x ve složkách s perem, - 1. strana průhledná, - přílohy musí být očíslovány a seřazeny

5 Nepotřebný majetek z oblasti IT k využití v rámci hospodářství kraje Zlínský kraj připravuje vyřazení nepotřebného majetku z oblasti IT. O nepotřebný majetek mohou zájemci žádat pomocí elektronického formuláře „ Vyřazená technika – fáze I“, který bude vyvěšen na stránkách http://sber.kr-zlinsky.cz v termínu od 15. 4. 2014 do 15. 5. 2014.http://sber.kr-zlinsky.cz Na stránkách s formulářem bude umístěn i podrobný návod pro vyplnění. Rozhodnutí o přidělení majetku proběhne v červnu 2014.

6 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "PORADA ŘEDITELŮ 8. – 9. 4. 2014 Luhačovice Ing. Bc. Miroslav Trávníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google