Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Problémy rodinné péče o osoby se zdravotním postižením“ Projekt „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“ V Praze 30. září 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Problémy rodinné péče o osoby se zdravotním postižením“ Projekt „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“ V Praze 30. září 2014."— Transkript prezentace:

1 „Problémy rodinné péče o osoby se zdravotním postižením“ Projekt „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“ V Praze 30. září 2014

2 Místo úvodu Při analýze postavení pečujících osob je nezbytné si uvědomit několik skutečností. -Péče se promítá do celého života pečující osoby -Vysoká emocionální zátěž -Nedostatek vlastního času -Nikdy nekončící činnost -Mnohdy i určitá osamělost -I přes tyto nároky je péče v rodinách nejčastější -Péčí často rodiny řeší nezaměstnanost

3 Trochu statistiky J. Votoček ve své diplomové práci uvádí násl. čísla. -80 % pečujících osob jsou ženy -U seniorů je nejpočetnější skupinou věk pečujících osob 51 – 60 let a dále 61 – 70 let -U OZP bude věk nižší – péče o děti se ZP -70 % pečujících osob žijí ve společné domácnosti -35 % pečujících osob má zaměstnání -Téměř 30 % poskytuje péči více než 12 hodin denně -Dále se jedna o péči 7 – 5 a 5 – 3 hodiny

4 Podpora pečujících osob -Vztah mezi pečující osobou blízkou a pečovanou osobou není nijak právně upraven – a to je asi dobře!? Definuje jen asistenta sociální péče -Pokud pečovaná osoba je příjemcem II. až IV. stupně, je zdravotně i sociálně pojištěna -Není vůbec právně upravena sousedská výpomoc, což považuji za zásadní chybu -Podpora ze strany sociálních pracovníků je minimální

5 Zásadní problémy pečujících osob -Nízká úroveň příspěvku na péči – 8 let nebyl valorizován -Dlouhodobá péče vede nutně k nižší úrovni důchodů, dle průzkumu NRZP ČR, někdy jsou starobní důchody na úrovni životního minima -Je to v zásadním nepoměru s odvedeným výkonem, ale také i s přínosem pro společnost, který je ekonomicky měřitelný -Z výzkumu vyplývá, že to je jedna z obav pečujících osob

6 Zásadní problémy pečujících osob -Žijí v neustálém stresu ze svého zdravotního stavu, nemají čas na péči o sebe -Není zajištěna možnost dovolené, lázeňské péče atd. -Mají obavy z nového posouzení míry závislosti a tím snížení Pnp, případně delšího pobytu osob o které pečují ve ZZ – zastavení výplaty Pnp – nutnost evidence na ÚP -Pozastavení výplaty Pnp vytváří neřešitelnou situaci pro pečující osoby – okamžitá ztráta příjmů

7 Zásadní problémy pečujících osob -Strach z nejistoty systému – neustálá snaha preference formální péče před neformální péčí -Nepochopení, že příspěvek na péči slouží pečující osobě jako příjem pro úhradu základních životních potřeb

8 Co dělat? Řešení nejsou složitá, ale musí být politická vůle -Spolupráce se soc. pracovníky, poradenství, možnost odpočinku – nejlépe na úrovni obcí -Změnit zdravotnické předpisy tak, aby osoby dlouhodobě pečující o osoby blízké či asistenti pečovatelské péče měli nárok na zvýšenou zdravotní ochranu a po určitém počtu odpracovaných let také nárok na hrazenou lázeňskou péči. -Posílit sociální zajištění pečujících osob změnit výpočtový model nároků na důchod, pokud je péče poskytována po delší dobu (15 let?).

9 Co dělat? -V případě dlouhodobého pobytu příjemce péče ve zdravotnickém zařízení nebo úmrtí poskytnout pečujícím osobám odpovídající podporu v nezaměstnanosti a zajištění příjmů -Zákonem umožnit poskytování péče osobami blízkými ve zdravotnických zařízeních -Zcela změnit posuzování míry závislosti – multidisciplinární tým, stanovit kriteria případného nového posouzení, rozhodující musí být sociální šetření

10 Co dělat -Zajistit pomoc psychologů a dalších odborníků k překonání stresů, marnosti svého snažení, „vyhoření“ apod. -Především však je nezbytné dát prestiž neformální péči a společensky ocenit všechny, kteří se jí věnují.

11 Děkuji Vám za pozornost a jsem připraven na Vaše případné otázky Mgr. Václav Krása v.krasa@nrzp.cz


Stáhnout ppt "„Problémy rodinné péče o osoby se zdravotním postižením“ Projekt „Nejsme chudinky, jsme hrdinky“ V Praze 30. září 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google