Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  9a) Periferní žilní kanylace  9b) Centrální žilní kanylace  9c) Implantabilní venózní port.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  9a) Periferní žilní kanylace  9b) Centrální žilní kanylace  9c) Implantabilní venózní port."— Transkript prezentace:

1 Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  9a) Periferní žilní kanylace  9b) Centrální žilní kanylace  9c) Implantabilní venózní port

2  indikace  místa zavedení PŽK  péče o PŽK  možné komplikace zavedení  odstranění PŽK  tromboflebitida, flebotrombóza  Maddonova klasifikace (pro stupně tromboflebitidy) 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

3  nabodnutí a zpřístupnění periferní žíly za účelem intravenózní aplikace,  PŽK (užívaná zkratka).  indikace: - infuze, - transfuze, - parenterální výživa, - aplikace léčiv i. v., - aplikace kontrastní látky před vyšetřením, - odběr krve k diagnostickým účelům. 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

4  hřbet ruky nebo předloktí (pokud je to možné, tak na nedominantní ruce pacienta kvůli jeho pohodlí),  vena jugularis,  oblast nad vnitřním kotníkem,  nárt nohy,  u dětí – žíly na hlavičce. Místa zavedení 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

5  jednorázové rukavice,  dezinfekce na pokožku (Septoderm),  emitní miska,  podložka, buničina,  zaškrcovadlo (turniket),  spojovací (prodlužovací) hadička, *  injekční stříkačka s 0,9% NaCl (5 - 10 ml),  intravenózní kanyla (i. v. kanyla), – různé velikosti  sterilní krytí,  buničinové čtverečky,  (mulové tampony),  náplast,  plastová zátka pro uzavření spojovací hadičky,  fix / propiska,  odpadní kontejner na ostrý materiál. * lze použít mandrén, kombi zátku nebo bezjehlové konektory Pomůcky 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

6

7  zkontrolujeme zdravotnickou dokumentaci pacienta,  dezinfikujeme si ruce,  propláchneme spojovací hadičku 0,9% NaCl (5 - 10 ml v inj. stříkačce),  inj. stříkačku necháme na jednom konci této hadičky a z druhého konce nestahujeme krytku!  zkontrolujeme totožnost pacienta + jej informujeme o výkonu,  vybereme vhodné místo pro zavedení i. v. kanyly (místo pro zavedení musí být bez hematomů, edémů… ),  podložíme končetinu pacienta buničinou,  oblékneme si jednorázové rukavice,  přichystáme si potřebné pomůcky blízko a nám „k ruce“ (ne však do lůžka pacienta), Postup 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

8  přiložíme a utáhneme turniket 5 – 10 cm nad místem vpichu,  dezinfikujeme pokožku,  pevně uchopíme kanylu („tříbodový úchop“),  vypneme kůži tahem dolů směrem od místa vpichu,  nabodneme kůži i. v. kanylou pod úhlem 15 – 30°, (úhel závisí na hloubce umístění žíly)  kontrola – při správném nabodnutí žíly se objeví krev v signální komůrce i. v. kanyly,  zaváděcí jehlu kanyly držíme na místě a dále do žíly zavádíme pouze plastovou část kanyly,  plastovou kanylu zavádíme celou (až po její přechod v část z tvrdého plastu),  uvolníme turniket, Postup - pokračování 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

9  pod i. v. kanylu přiložíme buničinové čtverečky k zachycení případné vytékající krve,  stlačíme žílu nad místem vpichu a vytáhneme zaváděcí jehlu,  zaváděcí jehlu nikdy nevracíme zpět do kanyly!!!  na konec i. v. kanyly našroubujme již předem propláchnutou spojovací hadičku,  odstraníme buničinové čtverečky,  provedeme aspiraci a následný proplach i. v. kanyly,  i. v. kanylu fixujeme sterilním krytím,  sterilní krytí kanyly označíme datem a časem zavedení,  „zalomíme“ spojovací hadičku a její konec uzavřeme plastovou zátkou, Postup - pokračování 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

10  spojovací hadičku volně zatočíme a náplastí připevníme k ruce pacienta,  eventuálně můžeme kanylu obvázat mulovým obvazem (provádíme především u dětí, neklidných a zmatených pacientů),  uklidíme pomůcky. Postup - pokračování 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

11  … popisem periferní žilní kanyly https://www.youtube.com/watch?v=O3F4FeOCQEA čas: 1:03  … postupem zavedení PŽK https://www.youtube.com/watch?v=MHKAIoa1Ooo čas: 5:00 Videa s… 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

12  1. sledování - PŽK, - okolí místa vpichu (zarudnutí, edém… ), - tělesná teplota pacienta, - PŽK může být v žíle zaveden max. 72 hod. - výjimečně 5 – 7 dní, ovšem pouze pokud se nevyskytují žádné komplikace a umožňuje-li to doporučení výrobce, - lékař o prodloužení doby zavedení PŽK provede záznam do dokumentace.  2. dotazování pacienta - bolestivost v místě vpichu, - pálení nebo štípání během infuzní terapie či podávání i. v. injekcí přes PŽK. Specifika péče o P/K s PŽK 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK) *

13  3. výměna krytí - individuální - odvíjí se od druhu daného krytí a doporučení výrobce. Specifika péče o P/K s PŽK 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

14  alergická reakce na dezinfekci, náplast,  paravenózní zavedení s následným rozvojem hematomu a edému,  zanesení infekce,  flebitida (tromboflebitida, flebotrombóza),  embolie (vzduchová, krevní sraženina),  poškození inervace,  zasažení arterie. Možné komplikace zavedení PŽK 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK) *

15  zánět povrchových žil (možná komplikace u PŽK),  příznaky: palpační i spontánní bolestivost v průběhu postižené žíly, zarudnutí, mírný edém, zatvrdnutí v důsledku současné trombózy v žíle.  Maddonova klasifikace – specifikace stupňů tromboflebitidy * 0 – není bolest ani reakce v okolí 1. stupeň – pouze bolest, ne reakce v okolí 2. stupeň – bolest a zarudnutí 3. stupeň – bolest, zarudnutí, edém, bolestivý pruh v průběhu žíly 4. stupeň – hnis, edém, zarudnutí, bolestivý pruh v průběhu žíly * Zdroj: VŠPJ – Hodnotící a měřící škály pro nelékařské profese [online]. 2015 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://www.vspj.cz/ISBN/Skripta%20-%20V%C5%A0PJ/Hodnot%C3%ADc%C3%AD%20a%20m%C4%9B%C5%99%C3%ADc% C3%AD%20%C5%A1k%C3%A1ly%20pro%20nel%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9%20profese%20-%20Lada%20Cetlov%C3% A1%20a%20kol..pdf Tromboflebitida 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

16

17 Flebotrombóza  zánět hlubokých žil spojený se vznikem krevní sraženiny (možná komplikace u PŽK, který je zaveden na dolních končetinách),  příznaky: edém končetiny s bolestivým napětím, lividní zbarvení a celkové příznaky ( ↑ TT, ↑ P ). 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

18  hematom: řešení  komprese, tlakový obvaz, Heparoid (ung.)  extravazace (prosáknutí nebo únik látek do tkání)  nekróza - projevy: zpomalená aplikace infuze, odpor při bolusové aplikaci i. v. injekce… - riziko u: ATB, vasokonstrikční léky - řešení  přerušení infuzní terapie, odstranění kanyly, tlakový obvaz na oblast otoku, aplikace chladných obkladů Další komplikace 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

19 Pomůcky:  jednorázové rukavice,  emitní miska,  dezinfekce na pokožku (Septoderm),  buničinové čtverečky,  náplast. Odstranění PŽK 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

20  připravíme si pomůcky,  dezinfikujeme si ruce,  oblékneme si jednorázové rukavice,  informujeme pacienta o výkonu,  připravíme si náplast,  připravíme si buničinové čtverečky,  jednou rukou držíme kanylu na místě,  druhou rukou odlepujeme od kůže krytí,  jakmile je krytí uvolněné, vezmeme si připravené buničinové čtverečky a přiložíme je na místo vpichu, Odstranění PŽK - postup 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

21  vytahujeme kanylu a současně pevně přidržujeme buničinové čtverečky,  buničinové čtverečky fixujeme náplastí,  uklidíme pomůcky. Postup - pokračování 9a) Periferní žilní kanylace (PŽK)

22  indikace  místa zavedení CŽK  zavedení katetru  péče o CŽK  možné komplikace po zavedení 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

23  přístup do centrálního žilního řečiště,  v lokální anestezii se zavádí do některé z větších žil, přičemž je jeden její konec umístěn v horní/dolní duté žíle, druhý konec ústí nad povrch kůže,  CŽK (užívaná zkratka),  indikace: - podání parenterální výživy, - aplikace léčiv (cytostatika, ATB, imunosupresiva…), - chemoterapie, - transfuze, - velmi špatný stav žil na periferii, - opakované odběry krevních vzorků, - měření centrálního žilního tlaku (CŽT nebo CVP), - možnost aplikovat léky, které by jinak dráždily tenké periferní žíly a mohly by v nich vyvolat nebakteriální zánět a trombózu. 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

24  vena subclavia,  vena jugularis externa et interna,  vena basilica et mediana,  vena femoralis. Místa zavedení 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

25  provádí lékař, sestra asistuje,  katetry dělíme na jednocestné, dvoucestné, trojcestné a antimikrobiální (pro vysoce rizikové pacienty s antimikrobiální úpravou). Zavedení CŽK 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

26  katetr musí být ošetřován dle předem stanoveného písemného protokolu (standard ošetřovatelské péče), který musí odpovídat konkrétnímu typu katetru,  převazy i manipulace musí být prováděny přísně asepticky. Péče o CŽK 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

27  ústenka,  jednorázové rukavice,  sterilní rukavice,  sterilní tampony,  alkoholová dezinfekce,  dezinfekční roztok, (dle standardu ošetřovatelské péče)  sterilní krytí,  náplast,  emitní miska. Pomůcky k převazu CŽK 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

28  dezinfikujeme si ruce,  pro zajištění asepse provádíme převaz ve spolupráci s dalším zdravotníky (pokud pracujeme sami, připravíme si sterilní plochu s pomůckami nebo pomůcky tak, abychom dodrželi sterilitu během výkonu),  informujeme pacienta o výkonu,  uložíme pacienta do pohodlné polohy (polosed),  oblékneme si jednorázové rukavice,  uvážeme si ústenku,  šetrně pacientovi odstraníme starý obvaz (začínáme nahoře a postupujeme směrem dolů – musíme být velmi šetrní, abychom neporanili kůži pacienta nebo nepovytáhli katetr), Postup u převazu CŽK 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

29  po sejmutí obvazu si stáhneme jednorázové rukavice,  znovu si dezinfikujeme ruce,  navlékneme si sterilní rukavice,  pečlivě zkontrolujeme místo výstupu katetru z kůže,  vezmeme si tampon s alkoholovou dezinfekcí,  přiložíme tampon k místu výstupu katetru z kůže a začneme jej spirálovitě jedním tahem čistit (spirály ve směru hodinových ručiček a současně směrem od místa výstupu katetru),  tampony měníme dle potřeby a postupujeme dál stejně, dokud není očištěn okruh u katetru o průměru alespoň 8 cm, Postup u převazu CŽK - pokračování 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

30  tamponem, kterým jsme se již dotkli jakékoliv jiné části kůže, se nikdy nevracíme k místu výstupu katetru,  celou oblast vyčistíme stejným stylem ještě 2x,  každý použitý tampon musíme zkontrolovat pohledem, zda na něm nejsou nějaké stopy patologických příměsí,  jakmile máme očištěnou kůži alkoholovou dezinfekcí, vše znovu opakujeme, ale tentokrát s použitím dezinfekčního roztoku dle příslušného ošetřovatelského standardu,  dezinfekční roztok je třeba nechat pořádně zaschnout, (tedy dodržet předepsanou expiraci)  po zaschnutí na místo výstupu katetru přiložíme sterilní lepící krytí,  při každém převazu musíme rovněž kontrolovat polohu, dostatečnost fixace a délku zevního úseku katetru, Postup u převazu CŽK - pokračování 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

31  všechny tyto údaje se zaznamenávají do dokumentace včetně informací o stavu průchodnosti katetru,  prvních 24 - 48 hod. (po zavedení katetru) je preferovanou formou fixačního obvazu netransparentní savé prodyšné krytí,  po 2 dnech se dle vzhledu místa výstupu katetru zvolí další postup, který zahrnuje volbu dezinfekčního prostředku, typy krytí i četnost převazů,  dezinfekční roztok nesmí být v rozporu s doporučením výrobce katetru (mohlo by dojít k narušení povrchu katetru),  četnost převazů se odvíjí od standardu ošetřovatelské péče, od doporučení výrobce katetru či individuálních potřeb daného pacienta,  při převazu CŽK měníme také Posiflow moduly, infuzní sety atd. Postup u převazu CŽK - pokračování 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

32

33  … převazem CŽK https://www.youtube.com/watch?v=HrkFXfOkj2M čas: 4:40 Video s… 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK)

34  infekce kůže v okolí CŽK – zarudnutí, tvorba krusty - řešení: Framykoin, Inadine, Betadine ung. nebo sol.  porucha integrity kůže v okolí CŽK (v důsledku ↑ citlivosti kůže – nejčastěji po radioterapii) - řešení: Mastný tyl, na dané místo nic nelepit  povytažení CŽK (v důsledku povolení jistícího stehu nebo nešetrného zacházení s CŽK) - řešení: RTG kontrola, řádná fixace katetru  neprůchodnost CŽK - řešení: hlásit lékaři, další postup určuje lékař  extrakce CŽK - řešení: OKAMŽITÉ přiložení sterilních čtverců, které tlačíme na místo vpichu a NEPRODLENĚ voláme lékaře Možné komplikace zavedení CŽK 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK) *

35  nabodnutí arterie  pneumotorax Další možné komplikace zavedení CŽK 9b) Centrální žilní kanylace (CŽK) *

36 9c) Implantabilní venózní port  indikace  péče o implantabilní venózní port

37  uzavřený systém, který se skládá z katetru (zaveden do centrální žíly) a portu (komůrky), k němuž je katetr pevně připojen,  port: - tělo komůrky (umístěno pod kůží, obvykle na přední straně hrudníku, je dobře hmatné), - silikonová membrána vydrží kolem 2 000 vpichů,  indikace: - chemoterapie, - dlouhodobá parenterální výživa - dlouhodobá terapie ATB, analgetiky, - jiná častá i. v. terapie. 9c) Implantabilní venózní port

38  před manipulací je nutné dezinfikovat si ruce,  připravíme si sterilní stolek s pomůckami (sterilní rouška, sterilní čtverce, Huberova jehla, sterilní rukavice, dezinfekční roztok, náplast, injekční stříkačka s fyziologickým roztokem),  pracujeme v ústence a ve sterilních rukavicích,  ústenku dáváme i pacientovi,  místo nad oblastí portu řádně dezinfikujeme,  vyhmatáme port a fixujeme jej mezi 2 prsty,  Huberovu jehlu držíme v druhé ruce a kolmo k membráně portu,  jehlu napíchneme na membránu (neotáčíme ji!!!),  aspirujeme krev do injekční stříkačky,  propláchneme port fyziologickým roztokem, Péče o port – nabodnutí Huberovy jehly 9c) Implantabilní venózní port

39  pomalu aplikujeme lék nebo infuzi,  jehlu sterilně podložíme, kryjeme a fixujeme náplastí,  aplikace do portu musí být kontinuální,  v případně přerušení proplachujeme heparinovou zátkou,  port se obvykle proplachuje 1x za měsíc,  každá aplikace léku (nebo odběr krve) ukončujeme proplachem 20 ml fyziologického roztoku a poté 5 ml heparinové zátky (5 000 j / 100 ml),  při péči o port se nesmí používat menší injekční stříkačka než 10 ml,  před první sérií chemoterapie musí být proveden kontrolní RTG s nástřikem portu. Péče o port – pokračování 9c) Implantabilní venózní port

40

41  … převazem implantabilního venózního portu https://www.youtube.com/watch?v=r9USin6Ly4Q Video s… 9c) Implantabilní venózní port

42  před manipulací je nutné dezinfikovat si ruce,  připravíme si sterilní stolek s pomůckami (sterilní rouška, sterilní čtverce, sterilní rukavice, dezinfekční roztok, náplast, injekční stříkačka s heparinovou zátkou),  pracujeme v ústence a ve sterilních rukavicích,  dezinfikujeme okolí portu,  při vytahování tlačíme port ke stěně hrudní,  jehlu vytahujeme nahoru a ve směru kolmému k portu,  SOUČASNĚ musíme aplikovat heparinovou zátku (pokud bychom to neudělali, může dojít k nasátí krve zpět do portu),  po vytažení jehly dezinfikujeme místo vpichu a sterilně jej kryjeme. Péče o port – odstranění Huberovy jehly 9c) Implantabilní venózní port

43 Kontrolní otázky  Vyjmenujte nejčastější indikace pro zavedení PŽK.  Která místa jsou pro zavedení PŽK u dospělého vhodná?  V jakém časovém rozmezí měníme P/K transparentní krytí PŽK?  K čemu slouží Maddonova klasifikace?  Co je to flebotrombóza?  Popište postup při odstranění PŽK.  Co znamená zkratka CŽT nebo CVP?  Vyjmenujte pomůcky, které potřebujete při převazu CŽK.  Jaké komplikace mohou nastat v návaznosti na zavedení CŽK?  K čemu slouží implantabilní venózní port?  K čemu se používá Huberova jehla? *

44 Bibliografické citace zdrojů:  BRAUN, B. Ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr v podmínkách JIP a ARO [online]. 2015 [cit. 2015-04- 07]. Dostupné z: http://braunoviny.bbraun.cz/osetrovatelska-pece-o-centralni-zilni-katetr-v-podminkach-jip-aro  CETLOVÁ, L., DRAHOŠOVÁ, L., TOČÍKOVÁ I. Hodnotící a měřící škály pro nelékařské profese [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.vspj.cz/ISBN/Skripta%20-%20V%C5%A0PJ/Hodnot%C3%ADc%C3 %AD%20a%20m%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD%20%C5%A1k%C3%A1ly%20pro%20nel%C3%A9k a%C5%99sk%C3%A9%20profese%20-%20Lada%20Cetlov%C3%A1%20a%20kol..pdf  DONOR, Z. S. Péče o CŽK [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: http://www.donor.cz/file/download/71  KOMÍNEK, V. Péče o periferní žilní vstupy na vybraných pracovištích FN Brno [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/101036/lf_b/Charakteristika_problemu.txt  LF3 – CUNI. Studijní materiály – Implantabilní venózní port [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: http://www2.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/osetrovatelstvi/vyuka/studijni- materialy/CNSKZO2/studijni-materialy/Implantabilnx_venxznx_port.pdf  LF3 – CUNI. Studijní materiály – Centrální žilní katetr [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/osetrovatelstvi/vyuka/studijni- materialy/CNSKZO2/studijni-materialy/Centrxlnx_xilnx_katxtr.pdf  VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK [online]. 2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: www.lekarske.slovniky.cz  WIKISKRIPTA. Zajištění žilního přístupu [online]. 2015 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/ index.php/Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_%C5%BEiln%C3%ADho_p%C5%99%C3%Adstupu  OBRÁZKY * (není-li uvedeno jinak): pinterest.com, google.com


Stáhnout ppt "Základní výkony ve zdravotnictví 1 (SOL / VCA81) TÉMATA:  9a) Periferní žilní kanylace  9b) Centrální žilní kanylace  9c) Implantabilní venózní port."

Podobné prezentace


Reklamy Google