Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra. Co je to za výkon?  Umožňuje přístup do cévního řečiště cestou kostní dřeně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra. Co je to za výkon?  Umožňuje přístup do cévního řečiště cestou kostní dřeně."— Transkript prezentace:

1 Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra

2 Co je to za výkon?  Umožňuje přístup do cévního řečiště cestou kostní dřeně.

3 Využití  Spíše v přednemocniční péči, ale také v nemocničních podmínkách, pokud nelze zajistit jiný přístup do cévního řečiště.  Intraoseální technika není standardní formou aplikace, ale v některých případech je technikou nejvhodnější, za předpokladu dostatečných znalostí a dovednosti.

4 Proč se užívá?  Spolehlivý vstup do vaskulárního systému v kritických podmínkách (hypovolemický, kardiogenní, septický a toxický šok, resuscitace, atd.).  Kostní dřeň obsahuje nezkolabovatelné žíly.  Užití zejména u dětí (nedoporučuje se u novorozenců – kosti jsou zranitelné, menší intraoseálni prostor).  V naléhavých situacích možno použít i u dospělých (intravenózní kanylace zdlouhavá nebo nemožná – guidelines 2010: pokud se nepodaří zajistit vénu do 1 minuty).  Pro odběr kostní dřeně.  Léky a roztoky jsou schopny proniknout do krevního oběhu během několika vteřin.  Rychlé provedení v časové tísni (nastřelovací typ intraoseální jehly).  Snadná lokalizace.  Minimálním kontakt s krví nemocného.  Dávkování léků jako u iv.  Také vhodné pro aplikace transf. přípravků.

5 Místo vpichu  Proximální část tibie - 2 cm pod tuberositas tibie  Distální část femuru  Mediální maleolus  Hlavice humeru  Distální radius  Distální část tibie - 4 - 5 cm nad hrotem vnitřního kotníku  Sternum (vojáci v polních podmínkách)

6

7

8 Příprava pomůcek •Desinfekční roztok. •1% mesocain infiltrativně; IO (pac. při vědomí bolí spíše aplikace léků než samotné zavedení jehly. Možno aplikovat 5ml Mesokainu 1% IO. Pozor! Systémová reakce - antiarytmikum). •Intraoseální jehla (nebo rigidní jehla s vnitřním vodičem). •Heparin (vzorek krve do laboratoře). •Infuzní set. •Roztoky a léky. •Přetlaková manžeta (infuze pouze přetlakem - 300mm Hg) •Krycí materiál, náplast, dlaha. •Rukavice, emitní miska.

9 Příprava pacienta  Vysvětlení (u pac. při vědomí).  Imobilizace končetiny.  Desinfekce místa vpichu 2x – nutné nechat zaschnout.  U pacienta při vědomí opich anestetikem, aplikace Mesocainu 1 % IO.

10 Asistence sestry  Technika intraoseálního podání je v kompetenci lékaře, ve výjimečných situacích po pověření lékařem a v situacích krajní nouze, v kompetenci zdravotnického záchranáře.  Dezinfekce dostatečná – zeširoka.  Místo vpichu sterilně kryjeme, jehlu fixujeme, přísně dodržujeme sterilitu.  Aspirace krve – Když nic nenaaspirujete, neznamená to, že jste i.o. kanylu špatně zavedli.  Proplach 20 ml F1/1 – „ roztažení“ kostní dřeně.  Končetinu imobilizujeme.  Nutný kontinuální proplach.

11 Péče o pomůcky  Jednorázové.

12 Péče o pacienta po výkonu  Nedoporučuje se ponechat jehlu in situ déle než 24 hod.  Nejlépe vyndat po 3-4 hodinách.  Sledovat komplikace.  Imobilizace končetiny.

13 Kontraindikace  Zlomenina v místě vpichu.  Zánět v místě vpichu.  Anamnesticky prokazatelná osteoporóza.

14 Komplikace  Extravazální podání při špatném zavedení jehly event. dislokaci jehly v průběhu transportu (Při podání bikarbonátu může vzniknou nekróza měkkých tkání).  Tuková embolie – zatím nebyla popsána.  Osteomyelitida – výskyt cca u 6% pacientů, ke snížení výskytu je doporučováno hypertonické a vysoce alkalické roztoky ředit.  Infekce – neaplikovat do míst s výskytem infekce, dodržování asepse.

15 Intraoseální kanyly  Manuální - Šroubovací COOK IO needle  Automatické - Nastřelovací B.I.G. [Bone Injection Gun] F.A.S.T.1TM  Poloautomatické - Vrtací EZ-IO

16 Nastřelovací jehly  Odesinfikovat místo vpichu.  Přiložit intraoseální jehlu a lehce přitlačit kolmo k podložce.  Stlačením obou křidýlek vytáhnout ze zadní části jehly bezpečnostní pojistku.  Jehlu spustit stlačením její zadní části proti dvěma úchytům korpusu.  Vyjmout intraoseální jehlu a oddělit jehlu trokaru z korpusu.  Vyndat z jehly mandrén. V kosti smí zůstat jen samotná jehla.  Připojení infuzního setu k jehle.  Nevýhodou je vyšší cena než oproti jehle šroubovací.  WMBIG-C2 nastřelovací jehla pro děti – červená, hloubka vpichu 0,75 - 1,5 cm.  WMBIG-A2 nastřelovací jehla pro dospělé - modrá, hloubka vpichu 1,5 - 2,5 cm.

17 B.I.G. – nastřelovací systém

18 Šroubovací jehly  Náročnější způsob zavedení.  Jehla se skládá z trokáru s držadlem a bodcem.  Na trokar je nasunuta jehla, která má označení pro hloubku punkce do dřeně a silikový disk pro fixaci jehly ke kůži.  Před vlastní aplikací šroubovací jehly je nutná u nemocných při vědomí anestezie místa vstupu, provádí se infiltrativně 1% Mesocainem.  Po propíchnutí kůže šroubovitým pohybem protlačíme kortikalis a zavedeme jehlu po značku, vyjmeme mandrén, propláchneme heparinovým roztokem.  Připojíme infuzní set.

19 Vrtací systém

20 Mezinárodní směrnice pro resuscitaci  Nyní doporučuje IO přístup jako první alternativu k IV u dospělých pacientů trpících srdeční zástavou.  Prohlašují IO přístup za bezpečnou a efektivní dráhu pro přístup k centrálnímu vaskulárnímu systému.  Podporují teorii, že IO přístup je podobný přístupu centrálním žilním katétrem a nese s sebou méně rizik spojených s komplikacemi pro pohotovostní lékaře.

21 Použité zdroje  TRUHLÁŘ, A. Guidelines 2010. Prezentace [online]. [cit. 2011-11-26]. Dostupné na World Wide Web:  PRAUNOVÁ, M. Intraoseální aplikace. Prezentace [online]. [cit. 2011- 11-26]. Dostupné na World Wide Web:  VIDUNOVÁ, J. Intraoseální přístup v přednemocniční neodkladné péči. Prezentace [online]. [cit. 2011-11-26]. Dostupné na World Wide Web: http://www.akutne.cz/res/publikace/intraosealni-pristup-vidunov- j.pdf  ERTLOVÁ, Františka, a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: NCONZO, 2003. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.  BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 450s. ISBN 978-80-7254-815-6.  VOTÝPKOVÁ, S., STEINOVÁ, D., DRASTICHOVÁ, I., KRUPOVÁ, L. Intraoseální přístup. Prezentace.  Poděkování Radimu Holkovi (záchranář) za cenné praktické rady.


Stáhnout ppt "Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra. Co je to za výkon?  Umožňuje přístup do cévního řečiště cestou kostní dřeně."

Podobné prezentace


Reklamy Google