Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra."— Transkript prezentace:

1 Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra

2 Co je to za výkon? Umožňuje přístup do cévního řečiště cestou kostní dřeně.

3 Využití Spíše v přednemocniční péči, ale také v nemocničních podmínkách, pokud nelze zajistit jiný přístup do cévního řečiště. Intraoseální technika není standardní formou aplikace, ale v některých případech je technikou nejvhodnější, za předpokladu dostatečných znalostí a dovednosti.

4 Proč se užívá? Spolehlivý vstup do vaskulárního systému v kritických podmínkách (hypovolemický, kardiogenní, septický a toxický šok, resuscitace, atd.). Kostní dřeň obsahuje nezkolabovatelné žíly. Užití zejména u dětí (nedoporučuje se u novorozenců – kosti jsou zranitelné, menší intraoseálni prostor). V naléhavých situacích možno použít i u dospělých (intravenózní kanylace zdlouhavá nebo nemožná – guidelines 2010: pokud se nepodaří zajistit vénu do 1 minuty). Pro odběr kostní dřeně. Léky a roztoky jsou schopny proniknout do krevního oběhu během několika vteřin. Rychlé provedení v časové tísni (nastřelovací typ intraoseální jehly). Snadná lokalizace. Minimálním kontakt s krví nemocného. Dávkování léků jako u iv. Také vhodné pro aplikace transf. přípravků.

5 Místo vpichu Proximální část tibie - 2 cm pod tuberositas tibie
Distální část femuru Mediální maleolus Hlavice humeru Distální radius Distální část tibie cm nad hrotem vnitřního kotníku Sternum (vojáci v polních podmínkách)

6

7

8 Příprava pomůcek Desinfekční roztok.
1% mesocain infiltrativně; IO (pac. při vědomí bolí spíše aplikace léků než samotné zavedení jehly. Možno aplikovat 5ml Mesokainu 1% IO. Pozor! Systémová reakce - antiarytmikum). Intraoseální jehla (nebo rigidní jehla s vnitřním vodičem). Heparin (vzorek krve do laboratoře). Infuzní set. Roztoky a léky. Přetlaková manžeta (infuze pouze přetlakem - 300mm Hg) Krycí materiál, náplast, dlaha. Rukavice, emitní miska.

9 Příprava pacienta Vysvětlení (u pac. při vědomí).
Imobilizace končetiny. Desinfekce místa vpichu 2x – nutné nechat zaschnout. U pacienta při vědomí opich anestetikem, aplikace Mesocainu 1 % IO.

10 Asistence sestry Technika intraoseálního podání je v kompetenci lékaře, ve výjimečných situacích po pověření lékařem a v situacích krajní nouze, v kompetenci zdravotnického záchranáře. Dezinfekce dostatečná – zeširoka. Místo vpichu sterilně kryjeme, jehlu fixujeme, přísně dodržujeme sterilitu. Aspirace krve – Když nic nenaaspirujete, neznamená to, že jste i.o. kanylu špatně zavedli. Proplach 20 ml F1/1 – „roztažení“ kostní dřeně. Končetinu imobilizujeme. Nutný kontinuální proplach.

11 Péče o pomůcky Jednorázové.

12 Péče o pacienta po výkonu
Nedoporučuje se ponechat jehlu in situ déle než 24 hod. Nejlépe vyndat po 3-4 hodinách. Sledovat komplikace. Imobilizace končetiny.

13 Kontraindikace Zlomenina v místě vpichu. Zánět v místě vpichu.
Anamnesticky prokazatelná osteoporóza.

14 Komplikace Extravazální podání při špatném zavedení
jehly event. dislokaci jehly v průběhu transportu (Při podání bikarbonátu může vzniknou nekróza měkkých tkání). Tuková embolie – zatím nebyla popsána. Osteomyelitida – výskyt cca u 6% pacientů, ke snížení výskytu je doporučováno hypertonické a vysoce alkalické roztoky ředit. Infekce – neaplikovat do míst s výskytem infekce, dodržování asepse.

15 Intraoseální kanyly Manuální - Šroubovací COOK IO needle
Automatické - Nastřelovací B.I.G. [Bone Injection Gun] F.A.S.T.1TM Poloautomatické - Vrtací EZ-IO

16 Nastřelovací jehly Odesinfikovat místo vpichu.
Přiložit intraoseální jehlu a lehce přitlačit kolmo k podložce. Stlačením obou křidýlek vytáhnout ze zadní části jehly bezpečnostní pojistku. Jehlu spustit stlačením její zadní části proti dvěma úchytům korpusu. Vyjmout intraoseální jehlu a oddělit jehlu trokaru z korpusu. Vyndat z jehly mandrén. V kosti smí zůstat jen samotná jehla. Připojení infuzního setu k jehle. Nevýhodou je vyšší cena než oproti jehle šroubovací. WMBIG-C2 nastřelovací jehla pro děti – červená, hloubka vpichu 0,75 - 1,5 cm. WMBIG-A2 nastřelovací jehla pro dospělé - modrá, hloubka vpichu 1,5 - 2,5 cm.

17 B.I.G. – nastřelovací systém

18 Šroubovací jehly Náročnější způsob zavedení.
Jehla se skládá z trokáru s držadlem a bodcem. Na trokar je nasunuta jehla, která má označení pro hloubku punkce do dřeně a silikový disk pro fixaci jehly ke kůži. Před vlastní aplikací šroubovací jehly je nutná u nemocných při vědomí anestezie místa vstupu, provádí se infiltrativně 1% Mesocainem. Po propíchnutí kůže šroubovitým pohybem protlačíme kortikalis a zavedeme jehlu po značku, vyjmeme mandrén, propláchneme heparinovým roztokem. Připojíme infuzní set.

19 Vrtací systém

20 Mezinárodní směrnice pro resuscitaci
Nyní doporučuje IO přístup jako první alternativu k IV u dospělých pacientů trpících srdeční zástavou. Prohlašují IO přístup za bezpečnou a efektivní dráhu pro přístup k centrálnímu vaskulárnímu systému. Podporují teorii, že IO přístup je podobný přístupu centrálním žilním katétrem a nese s sebou méně rizik spojených s komplikacemi pro pohotovostní lékaře.

21 Použité zdroje TRUHLÁŘ, A. Guidelines Prezentace [online]. [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < PRAUNOVÁ, M. Intraoseální aplikace. Prezentace [online]. [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < VIDUNOVÁ, J. Intraoseální přístup v přednemocniční neodkladné péči. Prezentace [online]. [cit ]. Dostupné na World Wide Web: < ERTLOVÁ, Františka, a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: NCONZO, s. ISBN BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. 1. vyd. Praha: Triton, s. ISBN VOTÝPKOVÁ, S., STEINOVÁ, D., DRASTICHOVÁ, I., KRUPOVÁ, L. Intraoseální přístup. Prezentace. Poděkování Radimu Holkovi (záchranář) za cenné praktické rady.


Stáhnout ppt "Intraoseální přístup Pavol Švec Ivana Nytra."

Podobné prezentace


Reklamy Google