Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. VÝZNAM INOVACÍ Na prahu 21.století začíná nové kolo konkurenčního boje na globálních trzích Nové obory (IT, materiálové inženýrství, genetické inženýrství, nanotechnologie…) Globalizace a zrychlování ekonomických cyklů, síla informací Převaha nabídky a její „nesoulad“ s poptávkou = paradox 21. stol.  Jak získat konkurenční výhodu v nově vznikajících podnikatelských příležitostech?  Jak odhadnout kroky potřebné na uspokojení nových zákaznických potřeb? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 4.4. VÝZNAM INOVACÍ Různá připravenost a reakce firem: Vyzyvatelé - firmy, které předbíhají vývoj, určují a mění pravidla hry (vizionáři, lídři….) Váhavci - jsou pozadu za tempem změn, usilují o zachycení tempa vývoje a spoléhají na externí pomoc (následují, kopírují, reaplikují…) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 5.5. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚNxxx xxx ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

6 6.6. Členění INOVACÍ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 3. STRATEGICKÉ Inovace: Nový podnikatelský model nový TRH nový PRODUKT nový SYSTÉM organizace 2. PRODUKTOVÉ Inovace: „výrobkové“ inovace, inovace služeb zavádění nových (vylepšených) produktů na trh 1. PROCESNÍ Inovace: „provozní“ inovace optimalizace firemních procesů snížení nákladů, zvýšení výkonů = zvýšení efektivity

7 7.7. Optimalizace vs. Inovace Vedení by mělo věnovat přizpůsobivosti (flexibilitě) svých podnikatelských procesů stejnou pozornost jakou věnuje jejich optimalizaci! Investovat: finanční kapitál intelektuální kapitál ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Paradox optimalizace: Tradiční reakce vedení - snižování nákladů (R&D a inovační náklady jedněmi z prvních) Optimalizace podnikatelských procesů je účinným nástrojem zvyšování efektivity podnikání firmy jen do určité míry

8 8.8. Adaptace vs. Restrukturalizace Příklad: Vedení firmy se rozhodne přistoupit k vylepšení slabších hospodářských výsledků snižováním nákladů; namísto změny podnikatelské strategie. I razantní snížení nákladů je akceptováno bez větší rezistence. Naopak změna zaběhnutých procesů a stabilních interních vztahů = podstatná změnou modelu podnikatelského chování vyvolá odpor téměř jistě. „Kdo si neví rady – restrukturalizuje, ale není restrukturalizace jako restrukturalizace“ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

9 9.9. I vynikající strategie po čase ztrácí účinnost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 1. Napodobení úspěšné strategie dominujícího subjektu 2. Lepší (a úspěšnější) podnikatelská strategie konkurentů 3. Uspokojení poptávky většiny zákazníků v segmentu 4. Síla producenta je postupně překonána silou odběratelů a dodavatelů Vedení firmy se musí rozhodnout: investovat do stávajícího podnikání investovat do budoucího podnikání

10 10. Řízení inovačních aktivit Pravidelné hodnocení účinnosti stávající podnikatelské strategie (současný hospodářský výsledek vypovídá o řídící úspěšnosti v minulosti…) Úspěšné přizpůsobení se změnám v okolí Mnoho málo nákladných a jednoduchých změn pomůže nalézt vhodnou inovační reakci Dlouhodobé řízení inovačního procesu a produktových cyklů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 Jak zajistit dlouhodobou vynikající podnikatelskou výkonnost organizace? Držet se podstaty a přitom se neustále rozvíjet! ZACHOVEJ: Klíčové hodnoty Poslání firmy PROVÁDĚJ ZMĚNY: Cílů a podnikatelské strategie Procesů a kultury podnikání Návratnost a zhodnocení investic Naplnění poslání společnosti Dlouhodobá výkonnost organizace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

12 ZACHOVEJ: Klíčové hodnoty Poslání firmy PROVÁDĚJ ZMĚNY: Cílů a podnikatelské strategie Procesů a kultury podnikání VIZE Budoucí pozice společnosti MISE Cíle společnosti a způsob jejich dosažení Dlouhodobá výkonnost organizace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

13 13. Pružné podnikatelské chování  Správná interpretace průběhu vývoje v okolí +  Dopady na dosavadní podnikatelskou strategii  Nutné změny interních organizace +  Změny firemní kultury a postojů lidí ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Měnit model podnikání dříve, než jsem k tomu donucen vnějšími okolnostmi. = Orientace na rozvoj do budoucnosti + Vysoký výkon v současnosti

14 14. INOVACE Nový způsob využití existujících zdrojů firmy k získání nových podnikatelských příležitostí. Vytvoření něčeho nového výsledek kreativity zaměřeno na zákazníka nabídka vyšší hodnotu Inovace je orientována ryze podnikatelsky: inovace není pouze technologický proces (technologická změna) technický objev má charakter inovace pouze tehdy, když se podnikatelsky zhodnotí, když povede ke zvýšení výnosů z podnikání firmy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

15 15. Inovační Postupy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 1. Intuitivní Zásady: nekritizovat co nejvíce námětů pohodová atmosféra rozlet a fantazie návaznost a rozvoj nápadů  Brainstorming  Brainwraiting  Řízená diskuse …

16 16. Inovační Postupy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 2. Systematické Logický myšlenkový proces vytváření hypotéz a předvídání jejich účinků.  Analogie  Agregace  Alternativní dotazy  Matematické modely…

17 17. Inovační Postupy 1. pohled: Eliminace některých stávajících prvků existujícího produktu odejmout některý (i ten zdánlivě nepostradatelný) prvek umožňuje zamyslet se nad tím, zda ho nelze nahradit něčím lepším. 2. pohled: Znásobení téhož prvku v sestavě existujícího produktu je však nutné tyto kopie upravit tak, aby nepřinášely pouze kvantitativní rozšíření, ale vedly ke změně kvality fungování produktu. 3. pohled: Rozdělení stávajícího produktu do komponentů pokusit se pohlédnou na integrovaný celek prizmatem jeho složek a pokusit se je sestavit jiným způsobem (včetně možnosti ponechat některé komponenty mimo nově sestavený produkt); je možné uplatnit fyzickou anebo funkční dekompozici. 4. pohled: Rozšíření funkcí některých prvků existujícího produktu pokusit se rozšířit funkční možnost prvku tím, že bude zabezpečovat některé funkce dalšího prvku celku nebo dokonce jeho bezprostředního okolí. 5. pohled: Provázat některé vlastnosti existujícího produktu s vlastnostmi jeho okolí. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních Zadání)

18 18. Konkurenceschopnost firmy  Pravidelné INOVACE nabízených produktů (vznikající rychleji než inovace konkurenčních produktů)  MODERNIZACE výrobních technologií, distribučních cest a účelné nasazení prostředků informační technologie  Inovace podnikatelských procesů provedením podstatné ORGANIZAČNÍ ZMĚNY vnitřního prostředí firmy  Rychlé doplnění chybějících podnikatelských kompetencí zapojením do účelné STRATEGICKÉ ALIANCE (sítě) = Správná volba podnikatelské strategie ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

19 Projekční řešení nového produktu Marketingová strategie Výrobně-technologická strategie Výrobkově technická strategie Inovační strategie firmy ZÁMĚRPROJEKČNÍ ŘEŠENÍ KOMERCIALIZACE Snižování úrovně abstrakce pojetí inovace Firma může vyvíjet jenom to, co dokáže vyrobit! Firma může vyrábět jenom to, co dokáže prodat! Inovační strategie firmy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 20. Čím se odlišují úspěšné produkty? 1.Superiorita produktu 2. Vyjasněná koncepce nového produktu již od prvních fází inovačního projektu 3. Synergie marketingových, technických a výrobních činností 4. Kvalita projekčního řešení 5. Přitažlivost produktu pro zákazníka!!! ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 21. Vývoj nových produktů Vylepšení (změna) některých částí produktů Nové možnosti uplatnění pro stávající produkt Snížení ceny díky nižším nákladům (technologie, materiály, režijní náklady…) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz PRŮBĚŽNÁ PRODUKTOVÁ ZMĚNA SKOKOVÁ ZMĚNA Koncepčně zcela nový produkt (nové technologie, jiný princip) Nová řada výrobků (změna funkčních schopností) Rozšíření existující řady produktů

22 Slabiny firmy, projevující se při řízení: Nedostatečné respektování podmínek trhu Špatná volba inovační strategie Nízká kvalita zpracování inovačního projektu (podnikatelského plánu) Spěch a neefektivní management Neúspěch na trhu: Produkt neuspokojil zákazníkovu potřebu Nevyřešil zákazníkův problému Nepřišel ve správnou chvíli (nevhodné načasování vstupu na trh) Produkt se nedostal k zákazníkovi (špatná distribuce a propagace) 22. Co brání úspěchu inovace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

23 Existující trh Stávající produkt Stabilní zdroj výnosů Udržovat zájem loajálních zákazníků Nový trh Technické riziko Spoléhat na loajalitu Stávajících partnerů Komerční riziko Spoléhat na kvalitu existujících produktů Nový produkt Kombinace technických a komerčních rizik Nevstupovat! Rizika komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

24 STRATEGICKÉ ÚVAHY: Reálnost a dosažitelnost cílů - za jakých podmínek? SYSTÉMOVÉ ROZHODOVÁNÍ: Proveditelnost opatření - za jakých podmínek? FINANČNÍ ŘÍZENÍ: Ekonomická výhodnost - za jakých podmínek? Cyklus podnikatelského myšlení ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

25 PODNIKATELSKÉ PROCESY SYSTÉM OKOLÍ Lidské zdroje Techno- logie Finanční zdroje Informační zdroje Vstupy: dodávky zakázky Výstupy: produkty služby Marketing a prodej Právní služby PR a komunikace VNITŘNÍ ZDROJE SYSTÉMU Strategie/ organizace a řízení Nositel příležitostí = hybatel inovací

26 26. Intelektuální kapitál organizace  Individuální znalosti (znalosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců)  Organizační znalosti, způsoby provádění jednotlivých podnikatelských operací  Kodifikované znalosti, sdružují všechny informace, které lze formálně popsat a zaznamenat do nějakého dokumentu (ISO normy…)  Neformální znalosti - osobní percepční, psychomotorické či intelektové vlastnosti jedinců.  Individuální dovednosti – schopnost používat znalosti v každodenní praxi ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Intelektuální vlastnictví (IP)

27 27. Skladba intelektuálního kapitálu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

28 28. Uvíznutí v pasti technického rozvoje Žádná firma si nemůže dovolit ignorovat (technický) rozvoj a přesto udržet vysokou podnikatelskou výkonnost ALE nezvládnutí nové technologie většinou není příčinou poklesu podnikatelské výkonnosti Perfektní zvládnutí technologie většinou samo nevede k nárůstu podnikatelské výkonnosti ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

29 29. Uvíznutí v pasti technického rozvoje Přesto mnoho firem uvízne v pasti technického rozvoje:  „Obavy“ že zaostanou za jeho tempem  Intenzivní (a často ztrátové) investice do R&D  Zákazníci nejsou na změny připraveni  Inovace nepřináší zákazníkovi vyšší hodnotu  Velké ztráty z neuvážených investic  Neschopnost firmy změnit svůj model podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

30 30. Flexibilní strategie nebo Strategická flexibilita? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz „Firma by měla být“ přizpůsobivá rychle reagující na změny = Být Flexibilní = Uplatňovat flexibilní strategii

31 31. Flexibilní strategie nebo Strategická flexibilita? Dva strategické přístupy: a)pokračovat v dosavadní koncepci svého podnikání (držet se dlouholetých tradic) = být stabilní b)pružně měnit orientaci svých podnikatelských aktivit (jiné typy produktů, jiné trhy, jiný obor) = být flexibilní ??? „Dlouhodobá stabilita strategie je překážkou, aby firma mohla pružně reagovat na vývojové změny ve svém okolí“. ??? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

32 32. Flexibilní strategie nebo Strategická flexibilita? ??? „Dlouhodobá stabilita strategie je překážkou, aby firma mohla pružně reagovat na vývojové změny ve svém okolí“. !!! Vedení firmy může (mělo by) využívat výhody stability strategie se schopnostmi pružné reakce na vývoj v okolí = Být „strategicky flexibilní“ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

33 PŘÍPRAVA FIRMY NA PODNIKÁNÍ V BUDOUCNOSTI, KTEROU NELZE DOST DOBŘE PŘEDPOVĚDĚT 2. Formulace scénářů realizace Možné strategické alternativy Klíčové projekty (společné pro všechny scénáře) 3. Příprava zdrojů Investiční příprava klíčových projektů Projekční příprava ostatních projektů 4. Pořízení zdrojů Realizace investičních záměrů klíčových projektů Vyhodnocení trendů vývoje Rozhodnutí o tom, které připravené neklíčové projekty zahájit a které zrušit. 1. Anticipace budoucnosti F aktory, které pravděpodobně ovlivní vývoj v okolí Vývojové trendy Strategické možností Strategicky flexibilní rozhodování ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

34 34. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google