Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 Marian Jurečka ministr zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 Marian Jurečka ministr zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 Marian Jurečka ministr zemědělství

2 Priority Ministerstva zemědělství Dlouhodobá strategická vize rozvoje agrárního sektoru. Postupně dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze v ČR produkovat, a tím vytvořit nová pracovní místa na venkově. Rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci EU. V oblasti národních dotací udělat maximum pro narovnání podmínek českým zemědělcům a potravinářům v rámci EU. Přísná kontrola nezávadnosti potravin - bezpečné a kvalitní potraviny. Podpora kvalitních domácích výrobců a producentů a zpracování základních zemědělských komodit - využití dotačních programů SZP a PGRLF. Důraz na pěstování ovoce, zeleniny a obnovu živočišné výroby. Nová úloha Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny Úřad pro potraviny byl zřízen příkazem ministra k 1. dubnu 2004. Cílem bylo zastřešit celou problematiku potravinářství na úrovni státního orgánu v návaznosti na vstup ČR do EU.

3 Připravovaná novela zákona o potravinách V současné době je v legislativním procesu další novela zákona o potravinách. Hlavním cílem návrhu zákona je primárně transpozice tabákové směrnice (účinnost 20. 5. 2106). Nad rámec transpozice tabákové směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována některá dílčí ustanovení týkající se potravin, která jsou předmětem novelizace: –Stanovení regulatorního rámce pro dobrovolné označování potravin slovy „Česká potravina“ nebo „Vyrobeno v České republice“. –Úprava a zpřesnění kompetencí dozorových orgánů v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. –Vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které nejsou v souladu s potravinovým právem, avšak jsou bezpečné a informace na obale neuvádějí spotřebitele v omyl.

4 Česká potravina Jasné legislativní vymezení pojmů „česká potravina“ a „vyrobeno v České republice“ a všech odkazů s podobným významem „česká potravina“ a odkazy s podobným významem (např. vlajka, znak, mapky) a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny (surovin – např. ovoce, zelenina, maso) a mléka pochází z ČR a všechny fáze výroby na území ČR b) součet hmotnosti složek pocházejících z ČR tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny (např. složené potraviny – masné výrobky, mléčné výrobky, pekařské výrobky) a všechny fáze výroby na území ČR. „vyrobeno v České republice“ a slova s podobným významem Všechny fáze výroby musí proběhnout na území ČR. Podmínky budou muset splňovat pouze subjekty, které se dobrovolně rozhodnou tyto výrazy a podobná vyjádření použít na obale potraviny. Možné použití při medializaci podpory výroby, prodeje a spotřeby českých potravin: jasně definováno, co je „česká potravina“ – apel na obchodníky, zvýšení podílu českých potravin v tržní síti.

5 Úprava a zpřesnění kompetencí dozorových orgánů v gesci MZe a MZd Cílem úpravy kompetencí dozorových orgánů MZe a MZd je zjednodušení a zefektivnění výkonu úřední kontroly v oblasti maloobchodu tak, že kontrola potravin jako celek, kromě stanovených konkrétních výjimek (školská, sociální a zdravotní zařízení), by prakticky spadala do kompetence Ministerstva zemědělství. Cílem úpravy kompetencí při výkonu dozoru mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou je maximálně sjednotit dozor v oblasti maloobchodu pod jeden dozorový orgán, tj. Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí s tím, že Státní veterinární správa bude působit jako specializovaný orgán v otázkách veterinární péče a kontroly výroby potravin živočišného původu včetně zvěřiny.

6 Distribuce potravin prostřednictvím charitativních a humanitárních organizací Cílem novely zákona o potravinách je vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které nejsou v souladu s potravinovým právem, avšak jsou bezpečné a informace na obale neuvádějí spotřebitele v omyl. Potraviny, které by mohly spadat do uvedeného režimu, jsou například potraviny s deformovanými obaly, potraviny nesplňující dílčí kvalitativní požadavky vymezené právními předpisy nebo potraviny nesplňující požadavek na minimální velikost písma povinných informací na obale potraviny apod.

7 Falšování potravin Počet případů roste: nahrazování kvalitních surovin méně kvalitními a v některých případech nekvalitními náhražkami. Hlavní příčina: tlak na cenu, poptávka lidí ovlivňovaná ekonomickou situací. Nejčastější případy falšování: víno (syntetický glycerol, nadlimitní ethanol z přidaného cukru, voda, barviva), lihoviny (denaturační činidla, botanický původ lihu), med (mj. barvivo sulfitový karamel, přídavek cukrů nebo cukerných sirupů), džem (nedodržení deklarovaného obsahu ovoce, nedodržení legislativně stanoveného obsahu ovoce) a ryby (mj. nedeklarovaný obsah přidané vody).

8 Závěr Posílení informovanosti a ochrany konečného spotřebitele Posílení domácích výrobků a výrobců Podpora kvalitních a českých potravin Zvýšení podílu českých potravin v tržní síti Podpora regionálních výrobců a producentů potravin a zemědělské produkce

9 Děkuji za pozornost Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz


Stáhnout ppt "Diskuzní seminář „Perspektivy českého potravinářství“ Země živitelka 2015 Výstaviště České Budějovice 28. srpna 2015 Marian Jurečka ministr zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google