Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální situace v zemědělském a potravinářském resortu Miroslav Toman, ministr zemědělství 25. 11. 2013 Žofínské fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální situace v zemědělském a potravinářském resortu Miroslav Toman, ministr zemědělství 25. 11. 2013 Žofínské fórum."— Transkript prezentace:

1 Aktuální situace v zemědělském a potravinářském resortu Miroslav Toman, ministr zemědělství 25. 11. 2013 Žofínské fórum

2 Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových škod a řešení finančních náhrad postiženým zemědělcům sestavení rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2014 dokončení vyjednávání o reformě SZP a zahájení její implementace úsilí o vysokou bezpečnost a kvalitu potravin a lepší informovanost spotřebitelů

3 Povodně Kompenzace za povodňové škody pro zemědělce - schváleno 685 mil. Kč. –1 594 protokolů o škodách – celková výše škod 1,150 miliardy Kč –podáno jen 726 žádostí v celkové výši 304 miliónů Kč Kompenzace za povodňové škody pro lesnictví - schváleno 28 mil. Kč. Podpory odsouhlasila EK, která ještě projednává návrh na podporu rybářství (50 mil. Kč). MZe připravilo Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství. Stanoví podmínky pro poskytování podpor v případě přírodních pohrom. Cíl - rychle poskytnout peníze poškozeným. Odpadla by pak nutnost čekat na schválení EK po každé nepříznivé události. Komise návrh projednává.

4 Rozpočet 2013 + výhled na 2014 (mld. Kč) 4 2013 schválený 2014 původní 2014 (zvýšení) EVROPSKÉ DOTACE 31 73637 44738 297 NÁRODNÍ DOTACE: 4 4443 2315 000 programy do zem. 8005801 580 vodní hospodářství 2 2541 600 lesní hospodářství 250 610 PGRLF 1 1408011 210 CELKEM 45 27550 57653 583

5 Úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Celková výše národních podpor do zemědělství (mld. Kč): Z ušetřených peněz poskytne MZe zemědělcům 850 mil. Kč: 80 mil. Kč na národní doplňkové platby TOP-UP 570 mil. Kč na posílení rozpočtu národních dotací do zemědělství (podpora chovu prasat, drůbeže, včel a pěstování chmele a brambor) –na chov prasat se počítá s 380 mil. Kč Podpora specifických komodit – chmel (18 mil. Kč), brambory (19 mil. Kč) 200 mil. Kč na podporu pojištění a nákupu nestátní zemědělské půdy prostřednictvím PGRLF 201220132014 1,3041,3451,531

6 Společná zemědělská politika Ustavena externí odborná skupina složená z vybraných odborníků a odborných pracovníků ministerstva. Zadáním skupiny je vytvořit a prezentovat vhodné varianty řešení plošných i vázaných plateb a struktury financování PRV. Dosažené úspěchy: –dobrovolnost cappingu –výrazné snížení redukce přímých plateb (tzv. degresivity) z průměrně 40 na 5% pro částky nad 150 000 € –snížení tzv. franšízy u finanční disciplíny z 5000 na 2000 € Program rozvoje venkova Vrcholí příprava nového programového období 2014 – 2020. V roce 2014 bude v tzv. přechodném období zajištěna kontinuita poskytování plateb u Agroenvironmentálních opatření LFA a Natura 2000.

7 Zákon o potravinách Novela zákona o potravinách –deklarování podílu hlavní složky a adresy výrobce u nebalených potravin (pultový prodej), –zapracování ustanovení o viditelném a čitelném deklarování informace o podílu potravin z pěti zemí nabízených k prodeji při vstupu do prodejny (info zaslat rovněž na MZe), –Na konci minulého týdne byl návrh předložen do Vlády V legislativním procesu je také novela č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která má přímou souvislost se zákonem o potravinách.

8 Úřad pro potraviny Posílení role Úřadu pro potraviny jako koordinační jednotky –dohled nad dozorovými orgány, –zintenzivnění výkonného výboru dozorových orgánů, –optimální využití laboratoří i jejich vybavení – finanční úspory, – sjednocení výsledků laboratorních metod s cílem odstranění chyb v jejich interpretaci, –vytvoření systému podobného RASFF – zaměření na falšované a nekvalitní potraviny –komunikace s profesními organizacemi

9 Potravinová soběstačnost (maso a masné výrobky) (zdroj ČSÚ)

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální situace v zemědělském a potravinářském resortu Miroslav Toman, ministr zemědělství 25. 11. 2013 Žofínské fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google