Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Brno, 14. 1. 2005 Ing. Petr Fajmon Dopady liberalizace a legislativních změn na JMP,a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Brno, 14. 1. 2005 Ing. Petr Fajmon Dopady liberalizace a legislativních změn na JMP,a.s."— Transkript prezentace:

1 1 Brno, 14. 1. 2005 Ing. Petr Fajmon Dopady liberalizace a legislativních změn na JMP,a.s.

2 2 Jihomoravská plynárenská, a.s. Všeobecné informace o společnosti: V roce 2004 10. výročí společnosti založení společnosti. V roce 2004 29. pozice v TOP 100 nejvýznamnějších společností v České republice. Tržby v roce 2004: 13,6 mld. Kč (2003: 13,2 mld. Kč). Počet zákazníků v roce 2004: 622 973 VO 2 191 MO 38 169 DO 582 613 Ke konci roku 2004: plynofikováno 88,3% obcí.

3 3 Tržní podíl JMP, a.s.

4 4 Jihomoravská plynárenská, a.s. Akcionářská struktura k 31.12.2004 RWE 50,12 % E.ON Czech Holding AG 43,73 % Ostatní akcionáři 6,15 % Celkem100,00 %

5 5 Jihomoravská plynárenská, a.s. - prodej ZP

6 6 Liberalizace trhu se plynem Vychází z novely energetického zákona č. 458, která upravuje v souladu s právem Evropských společenství (směrnice 2003/55/ES) podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v plynárenství. Vymezení pojmů: Oprávněný zákazník  fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo k přístupu k přepravní soustavě, distribučním soustavám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a volné akumulaci. Odběrní místo  místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení, do něhož se uskutečňuje dodávka plnu měřená měřícím místem. Obchodník s plynem  držitel licence na obchod s plynem nakupující plyn za účelem dalšího prodeje ostatním účastníkům trhu s plynem.

7 7 Účastníci trhu s plynem  Výrobce.  Provozovatel přepravní soustavy.  Provozovatelé distribučních soustav.  Provozovatelé podzemních zásobníků plynu.  Obchodníci s plynem.  Koneční zákazníci. Oprávnění zákazníci. Chránění zákazníci.

8 8 Dopady liberalizace na zákazníka Otázky zákazníků k otevření trhu s plynem:  Kdy se stanu oprávněným zákazníkem?  Co znamená být na otevřeném trhu oprávněným zákazníkem?  Jaká bude cena a její struktura?  Co mi bude JMP, a.s., připravena nabídnout?

9 9 Harmonogram otevírání trhu s plynem  1.1. 2005  1.fáze otevření trhu se zemním plynem  vznik OPRÁVNĚNÝCH ZÁKAZNÍKŮ oprávnění volby dodavatele zemního plynu spotřeba nad 15 mil.m3 v roce 2003 na odběrném místě držitel licence na výrobu elektřiny využívající zemní plyn ke kombinované výrobě elektřiny a tepla  1.1. 2006 všichni zákazníci vyjma domácností.  1.1. 2007 všichni zákaznici kupující zemní plyn se stanou oprávněnými.

10 10 Práva a povinnosti oprávněného zákazníka Práva:  Volba dodavatele zemního plynu.  Připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo příslušné distribuční soustavě při dodržení podmínek Pravidel provozu.  Přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy a k podzemnímu zásobníku plynu. Povinnosti:  Nákup zemního plynu.  Zajištění přepravy, uskladnění, distribuce zemního plynu.  Sjednání denní rezervované kapacity u přepravce a distributora.  Nominace množství energie zemního plynu u přepravce.

11 11 Struktura ceny  Cena za přepravu plynu (regulovaná ERÚ): cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu – Kč/tis. m 3  Cena za distribuci plynu (regulovaná ERÚ): cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu – Kč/tis. m 3 cena za komoditu – Kč/MWh   Cena za odebraný plyn (neregulovaná): cena za komoditu – Kč/MWh

12 12 Dopady legislativních změn na JMP, a.s.  Účetní rozdělení společnosti od 1.1.2005 – účetní unbundling.  Právní rozdělení společnosti od 1.1.2007 – právní unbundling.  Nová smlouva s přepravcem.  Nové smlouvy pro oprávněné zákazníky.  Fakturace oprávněného zákazníka.  Nabídkový proces a cenové vyjednávání.

13 13 Jihomoravská plynárenská, a.s. již dnes nabízí  Obchodník JMP nabízí dodávku zemního plynu na místo spotřeby, tj. odběrné místo. zajištění distribuce. zajištění přepravy u příslušného provozovatele přepravní soustavy. zajištění skladovacích kapacit u příslušného provozovatel podzemních zásobníků. přenesení role „subjektu bilancování“ na JMP, a.s. individuální přístup k potřebám zákazníka a řešení smluvního vztahu.  Spolehlivost a garanci nepřetržité a kvalitní dodávky.

14 14 Jak se JMP, a.s., přizpůsobuje liberalizaci trhu Změny ve stávajících procesech, v organizační struktuře DO, v činnostech a v rolích.  vznik ÚSEKU NÁKUPU ZP A SLUŽEB OBCHODU v divizi obchodu: Činnosti souvisejícími s nákupem, přepravou, uskladněním a distribucí ZP, činnosti související s nominací, vypořádáním odchylek a cenotvorbou.  vznik ODBORU OBCHODNÍKA S KAPACITOU v divizi distribuce: Činnosti související s distribucí zemního plynu, činnosti související s návrhy smluvních kapacit, komunikace s ERU, cenotvorba distribučních poplatků, komunikace s obchodníky s plynem dle nediskriminačního přístupu

15 15 Jak se JMP, a.s., přizpůsobuje liberalizaci trhu  ODBOR FAKTURACE v divizi služeb Příprava nového formátu faktury. Implementace SAP IS-U.  Nové priority úseku péče o velké zákazníky Příprava nabídky pro oprávněné zákazníky. Cenová jednání. Nová smlouva pro oprávněné zákazníky.

16 16 Organizační struktura JMP, a.s.

17 Děkuji za pozornost. Ing. Petr Fajmon kontakt: petr.fajmon@jmpas.cz


Stáhnout ppt "1 Brno, 14. 1. 2005 Ing. Petr Fajmon Dopady liberalizace a legislativních změn na JMP,a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google