Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4/6/20151 České potravinářství a reformovaná SZP EU v období 2014 - 2020 Seminář, Pardubice 2012 Ing. Tomáš Kreutzer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4/6/20151 České potravinářství a reformovaná SZP EU v období 2014 - 2020 Seminář, Pardubice 2012 Ing. Tomáš Kreutzer."— Transkript prezentace:

1 4/6/20151 České potravinářství a reformovaná SZP EU v období 2014 - 2020 Seminář, Pardubice 2012 Ing. Tomáš Kreutzer

2 Budoucí SZP - Sdělení Komise Parlamentu a Radě Dne 18.11.2010 bylo vydáno sdělení „Společná zemědělská politika do roku 2020 – řešení budoucích problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územního plánování“. Současně bylo presentováno v Evropském parlamentu. Konkrétní návrhy legislativy včetně čísel byly presentovány 12.10. 2011, ale bez peněz na EAFRD Lisabonská smlouva - problém nutné dohody mezi Parlamentem a Radou 2

3 Rozvoj venkova (2. pilíř) Plné začlenění aspektů životního prostředí (udržení míry „environmenalizace“ zemědělství a potravinářství v rámci SZP EU) Reakce na změny klimatu Podpora přenosu znalostí a inovací Modernizace Podpora pro organizaci potravinového řetězce (podpora místních trhů a přímého prodeje, propagace kvalitní potravinářské produkce) Nástroje pro řízení rizik 3

4 Hlavní výzvy I. (obecná charakteristika) Postupná náprava nejnaléhavějších nedostatků Posun k ekologičtější, spravedlivější, efektivnější a účinnější SZP EU Odklon od podpory příjmů a tržních opatření směrem k ŽP Zachování dvou-pilířového systému Opuštění historického principu 4

5 Hlavní výzvy I. (obecná charakteristika) Posílení produkční funkce evropského zemědělství, potravinářství a krmivářského průmyslu s důrazem na povzbuzení růstu produktivity Posílení konkurenceschopnosti evropských producentů (bez re-nacionalizačních tendencí) Další rozvoj tržní orientace SZP EU, s důrazem na stabilizaci cen zemědělských a potravinářských výrobků Posílení propagačních aktivit udržitelného a konkurenceschopného zemědělství a potravinářství Zlepšení situace v zavádění moderních metod ve výzkumu a poradenství 5

6 Hlavní výzvy II. (pro potravinářský sektor) Podpora a stimulace inovací a přenos moderních technologií i do regionální potravinové produkce Zlepšování socio-ekonomických podmínek pro potravinovou produkci na regionální úrovni Stimulace udržitelných zemědělsko- potravinářských postupů zvláště v oblasti efektivního využívání zdrojů Omezování provozních ztrát cestou využití moderních technologií v oblasti zpracování, skladování a dopravy. 6

7 Pozice Potravinářské komory ČR k reformním legislativním návrhům SZP EU I. (Připomínky k návrhu dokumentu Nařízení EP a ER k podpoře aktivit rozvoje venkova z EAFRD) Posílit podporu na restrukturalizaci a inovace potravinářského průmyslu (zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského sektoru). Podpořit propagaci kvalitních potravin. Vznést zásadní výhradu, aby proces zvyšování konkurenceschopnosti agrárního sektoru EU se neorientoval výhradně na malé a střední zemědělské podniky. 7

8 Pozice Potravinářské komory ČR k reformním legislativním návrhům SZP EU II. Prosazovat udržení obálky na PRV pro ČR na současné úrovni. Oddělit oblast zemědělsko-potravinářských aktivit v rámci rozvoje venkova od politiky soudržnosti (koheze). Nesouhlas s vyčleněním 7% pozemků z produkce v rámci tzv. „ozelenění“ (obava ze zvýšení napětí mezi potravinovou a nepotravinovou produkcí na zemědělské půdě). 8

9 Specifické požadavky pro vybrané komodity I. Mléko S cílem zajistit stabilní perspektivu pro zemědělce s produkcí mléčných výrobků byl prodloužen reformovaný režim kvót na mléčné výrobky až do let 2014/2015. Podle předběžných analýz panuje v ČR obava z možných dopadů této liberalizace do mlékárenského sektoru (producentů i zpracovatelů). (Forma podpory: např. školní mléko) Cukr Situace na trhu s cukrem je pro některé české zpracovatele složitá. V nákupu cukru jsou odkázáni výhradně na ty subjekty, které obchodovaly s cukrem v posledních dvou letech. Důsledkem je cena cukru tak vysoká, že pro některé společnosti, i z řad členů Potravinářské komory, je téměř likvidační. Je sice pozitivní, že reforma cukerného řádu je zaměřena na pomoc především pěstitelům cukrovky a výrobcům cukru, ale měl by se brát ohled i na zpracovatele cukru. Není výjimkou, že některé členské společnosti uvažují o omezení své výroby v České republice. 9

10 Specifické požadavky pro vybrané komodity II. Ovoce a zelenina Vytvořit předpoklady k budoucí podpoře sektoru (v ČR je soběstačnost v produkci zeleniny cca 31% a v ovoci 56%) (Forma podpory: např. Ovoce do škol) 10

11 11 DĚKUJI ZA POZORNOST

12 12 Potravinářská komora ČR Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu PK ČR Adresa:Počernická 96/242, 108 03 Praha 10 - Malešice Telefon:296 411 185 Fax:296 411 187 Mobil:602 660 898 e-mail:foodnet@foodnet.czfoodnet@foodnet.cz kreutzer@foodnet.cz web:www.foodnet.czwww.foodnet.cz


Stáhnout ppt "4/6/20151 České potravinářství a reformovaná SZP EU v období 2014 - 2020 Seminář, Pardubice 2012 Ing. Tomáš Kreutzer."

Podobné prezentace


Reklamy Google