Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdíly a podobnosti mezi ITI a CLLD + Potenciály ITI Ostravské aglomerace 8.12.2014, Ostrava Daniel Konczyna Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdíly a podobnosti mezi ITI a CLLD + Potenciály ITI Ostravské aglomerace 8.12.2014, Ostrava Daniel Konczyna Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko."— Transkript prezentace:

1 Rozdíly a podobnosti mezi ITI a CLLD + Potenciály ITI Ostravské aglomerace 8.12.2014, Ostrava Daniel Konczyna Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko

2

3

4 4

5 s ITI pro CLLD 1.Stručné představení ITI jako nástroje 2.Rozdíly a podobnosti ITI a CLLD 3.Potenciály ITI Ostravské aglomerace 4.Q&A

6 Proč EU navrhuje ITI´s? Umožňují skutečně řešit problémy konkrétního území, kde obecné a sektorové politiky nedosahují očekávaného účinku, nabízejí proaktivně pozitivně ovlivnit rozvoj území balíkem konkrétních a provázaných investic z více prioritních os více operačních programů, jsou nastaveny tak, aby dosáhly koordinace sektorových politik s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru na různých úrovních samosprávy.

7 K čemu jsou ITI´s určeny? K investicím ve specifickém cílovém území (čtvrti, města, městské regiony, metropolitní oblasti, venkovské oblasti, funkční území), k účinnější delegaci řízení a odpovědnosti na zprostředkující subjekty operačních programů, k integraci souvisejících investic s různými vlastnostmi (měkké s tvrdými apod.), v České republice k udržitelnému rozvoji měst, v sedmi metropolitních oblastech.

8

9 Metropolitní oblasti ITI Metropolitní oblastPočet obyvatelPočet statuárních měst / obcí v MO Pražská2 000 0002/515 Ostravská990 0005/233 Brněnská610 0001/167 Ústecko-Chomutovská520 0005/75 Olomoucká440 0003/230 Hradecko-Pardubická330 0002/145 Plzeňská310 0001/117 Celkem5 200 00019/1482

10 EVROPSKÉ CENTRUM TECHNIKY (APLIKOVANÝ VÝZKUM A TECHNICKÉ OBORY, MOBILITA) VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) UDRŽITELNÁ DOPRAVA KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZNALOSTNÍ EKONOMIKA A INOVACE SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVÁNÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ PODPORA INVESTIC A VZNIKU PRACOVNÍCH MÍST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ENERGETICKÁ ÚČINNOST ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČISOTOTA OVZDUŠÍ PODPORA SOULADU NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMART MOBILITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONKURENCESCHOPNOST A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ

11 Řízení ITI (v návrhu) Nositelem ITI ostravské aglomerace bude Statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava bude zároveň zprostředkujícím subjektem pro řídící orgány zapojených operačních programů. Delegované zodpovědnosti a činnosti nositele budou vykonávat Řídící výbor ITI, Sekretariát ITI a Manažer ITI. – Řídící výbor (ŘV) ITI bude rozhodující platforma složená ze zástupců měst, kraje, venkova, akademické a podnikatelské sféry atd.. ŘV schvaluje projekty z pohledu jejich souladu se Strategií ITI. Součástí ŘV ITI je Sekretariát ITI, výkonná složka, která hodnotí projekty v rámci formálních náležitostí a přijatelnosti a je administrativním zázemím ŘV. – Manažer ITI sleduje průběh a plnění ITI, vyvolává poptávku, konzultuje projekty, řeší rizika, zajišťuje marketing, komunikuje s klíčovými aktéry v území aglomerace, nositelem a příjemci. Statutární město Ostrava je zároveň nositelem ITI i konečným příjemcem dotace.

12 Implementace ITI (v návrhu) 1. Příprava a schválení strategie (zpracovatel + ŘV) 2. Konzultace, koordinace, podpora a příprava projektů pro realizaci strategie (Manažer ITI + tematický koordinátor podle manuálu ITI) 3. Administrace přijatých fichí, vyhodnocení přijatelnosti pro ITI podle výběrových kritérií (Manažer ITI a tematický koordinátor podle manuálu ITI) 4. Posouzení / výběr / schválení vhodných projektů pro realizaci strategie a tím i realizace strategie – navíc smlouva s nositelem projektu (ŘV) 5. Monitoring plnění strategie a cílů v OP a řešení realizace projektů (ŘV + Manažer ITI)

13 8 rozdílů ITI a CLLD (dle URBACT) 1.CLLD může být součástí ITI, ITI nemůže být součástí CLLD. 2.CLLD je vždy přístup „zdola-nahoru“, ITI je spíše „shora-dolů“. 3.ITI je vždy integrovaná investice, CLLD nemusí být. 4.ITI je řízeno veřejným sektorem, CLLD vyžaduje rovnováhu mezi veřejnou, soukromou a občanskou sférou, kde žádný z partnerů nemá více než 49 % rozhodovacích hlasů 5.ITI může kombinovat investice z jedné nebo více os jednoho nebo více programů, CLLD může bude financováno z drtivé většiny jedinou prioritní osou a Programem rozvoje venkova. 6.Financování průměrného ITI bude zpravidla výrazně větší než u CLLD. 7.V jednom městě lze mít více CLLD, obvykle pro jednu čtvrť nebo sídliště, ITI je pro větší části měst nebo i regiony. 8.Mají úplně jiné zkratky, to s rozdíly mezi ITI a CLLD také souvisí Zdroj: www.blog.urbact.eu New Programmes For Integrated Territorial Developement: ITI and CLLD at a glance

14 9 podobností ITI a CLLD (dle URBACT) 1.Jde o nástroje pro území (města, venkovské oblasti, regiony). 2.K přípravě akčního plánu potřebují fázi strategického plánování. 3.Výsledkem plánování je intervenční balíček projektů. 4.Oba nástroje jsou řízený partnerstvími. 5.Oba nástroje jsou nové (pro programové období 2014 – 2020). 6.Oba nástroje ještě nejsou úplně pochopeny (kromě CLLD ve venkovských oblastech, kde funguje přinejmenším 25 let program LEADER). 7.Oba nástroje jsou zatím vnímány jako komplikované a složité. 8.Oběma nástrojům se řídící orgány velkým obloukem vyhýbají. 9.Oba nástroje mají při správném a dobře řízeném využití přirozený potenciál dosáhnout v území, kde budou využity, většího účinku než obecné sektorové programy. Zdroj: www.blog.urbact.eu New Programmes For Integrated Territorial Developement: ITI and CLLD at a glance

15 ITI Ostravské aglomerace příležitost pro města 2020

16

17 Partnerský přístup 13 miliard Kč pro Ostravskou aglomeraci Jednání klíčových aktérů k ITI Ostravsko, 6.5.2014, Čeladná

18 Aktuální stav ITI Ostravsko Strategie ITI je připravena a projednána relevantními partnery. K upřesnění finančního plánu, indikátorů plnění strategie, harmonogramu, klíčových aktivit a nastavení implementační struktury, je potřeba úzké kooperace s řídícími orgány a shoda na investičních prioritách. Odhadovaná absorpční kapacita významně překračuje navrhovanou alokaci v aktuálních verzích operačních programů.

19 ITI - SWOT analýza

20 ITI Ostravské aglomerace

21 PRÁCE

22 Podnikání

23 Prostředí

24 Larger Urban Zone (EUROSTAT)

25 Potenciál ITI pro CLLD Zelená ekonomika a zelená pracovní místa (Green Economy + Green Jobs) Účinnější nakládání s odpady – meziobecní spolupráce Vzdělávání pro zelenou ekonomiku Podpora malého a středního podnikání v oborech spojených se zelenou ekonomikou Podpora integrovaných řešení udržitelné mobility Ekologizace vytápění a účinnější nakládání s energiemi Vzdělávání, zaměstnanost a podnikavost - ve vazbě na integrované plány a programy

26 Esence fungujícího parnetrství: Důvěra a vstřícnost Respekt a ochota naslouchat Schopnost učením změnit sebe Otázky a odpovědi

27 Děkuji za pozornost daniel.konczyna@rr-moravskoslezsko.cz www.chytrejsikraj.cz


Stáhnout ppt "Rozdíly a podobnosti mezi ITI a CLLD + Potenciály ITI Ostravské aglomerace 8.12.2014, Ostrava Daniel Konczyna Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google