Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko"— Transkript prezentace:

1 Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko
Rozdíly a podobnosti mezi ITI a CLLD + Potenciály ITI Ostravské aglomerace Daniel Konczyna Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko , Ostrava

2

3

4

5 s ITI pro CLLD Stručné představení ITI jako nástroje
Rozdíly a podobnosti ITI a CLLD Potenciály ITI Ostravské aglomerace Q&A

6 Proč EU navrhuje ITI´s? Umožňují skutečně řešit problémy konkrétního území, kde obecné a sektorové politiky nedosahují očekávaného účinku, nabízejí proaktivně pozitivně ovlivnit rozvoj území balíkem konkrétních a provázaných investic z více prioritních os více operačních programů, jsou nastaveny tak, aby dosáhly koordinace sektorových politik s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru na různých úrovních samosprávy.

7 K čemu jsou ITI´s určeny?
K investicím ve specifickém cílovém území (čtvrti, města, městské regiony, metropolitní oblasti, venkovské oblasti, funkční území), k účinnější delegaci řízení a odpovědnosti na zprostředkující subjekty operačních programů, k integraci souvisejících investic s různými vlastnostmi (měkké s tvrdými apod.), v České republice k udržitelnému rozvoji měst, v sedmi metropolitních oblastech.

8

9 Metropolitní oblasti ITI
Počet obyvatel Počet statuárních měst / obcí v MO Pražská 2/515 Ostravská 5/233 Brněnská 1/167 Ústecko-Chomutovská 5/75 Olomoucká 3/230 Hradecko-Pardubická 2/145 Plzeňská 1/117 Celkem 19/1482

10 VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI
PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ PODPORA INVESTIC A VZNIKU PRACOVNÍCH MÍST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ENERGETICKÁ ÚČINNOST ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČISOTOTA OVZDUŠÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZNALOSTNÍ EKONOMIKA A INOVACE SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVÁNÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE EVROPSKÉ CENTRUM TECHNIKY (APLIKOVANÝ VÝZKUM A TECHNICKÉ OBORY, MOBILITA) VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) PODPORA SOULADU NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMART MOBILITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONKURENCESCHOPNOST A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ

11 Řízení ITI (v návrhu) Nositelem ITI ostravské aglomerace bude Statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava bude zároveň zprostředkujícím subjektem pro řídící orgány zapojených operačních programů. Delegované zodpovědnosti a činnosti nositele budou vykonávat Řídící výbor ITI, Sekretariát ITI a Manažer ITI. Řídící výbor (ŘV) ITI bude rozhodující platforma složená ze zástupců měst, kraje, venkova, akademické a podnikatelské sféry atd.. ŘV schvaluje projekty z pohledu jejich souladu se Strategií ITI. Součástí ŘV ITI je Sekretariát ITI, výkonná složka, která hodnotí projekty v rámci formálních náležitostí a přijatelnosti a je administrativním zázemím ŘV. Manažer ITI sleduje průběh a plnění ITI, vyvolává poptávku, konzultuje projekty, řeší rizika, zajišťuje marketing, komunikuje s klíčovými aktéry v území aglomerace, nositelem a příjemci. Statutární město Ostrava je zároveň nositelem ITI i konečným příjemcem dotace.

12 Implementace ITI (v návrhu)
1. Příprava a schválení strategie (zpracovatel + ŘV) 2. Konzultace, koordinace, podpora a příprava projektů pro realizaci strategie (Manažer ITI + tematický koordinátor podle manuálu ITI) 3. Administrace přijatých fichí, vyhodnocení přijatelnosti pro ITI podle výběrových kritérií (Manažer ITI a tematický koordinátor podle manuálu ITI) 4. Posouzení / výběr / schválení vhodných projektů pro realizaci strategie a tím i realizace strategie – navíc smlouva s nositelem projektu (ŘV) 5. Monitoring plnění strategie a cílů v OP a řešení realizace projektů (ŘV + Manažer ITI)

13 8 rozdílů ITI a CLLD (dle URBACT)
CLLD může být součástí ITI, ITI nemůže být součástí CLLD. CLLD je vždy přístup „zdola-nahoru“, ITI je spíše „shora-dolů“. ITI je vždy integrovaná investice, CLLD nemusí být. ITI je řízeno veřejným sektorem, CLLD vyžaduje rovnováhu mezi veřejnou, soukromou a občanskou sférou, kde žádný z partnerů nemá více než 49 % rozhodovacích hlasů ITI může kombinovat investice z jedné nebo více os jednoho nebo více programů, CLLD může bude financováno z drtivé většiny jedinou prioritní osou a Programem rozvoje venkova. Financování průměrného ITI bude zpravidla výrazně větší než u CLLD. V jednom městě lze mít více CLLD, obvykle pro jednu čtvrť nebo sídliště, ITI je pro větší části měst nebo i regiony. Mají úplně jiné zkratky, to s rozdíly mezi ITI a CLLD také souvisí  Zdroj: New Programmes For Integrated Territorial Developement: ITI and CLLD at a glance

14 9 podobností ITI a CLLD (dle URBACT)
Jde o nástroje pro území (města, venkovské oblasti, regiony). K přípravě akčního plánu potřebují fázi strategického plánování. Výsledkem plánování je intervenční balíček projektů. Oba nástroje jsou řízený partnerstvími. Oba nástroje jsou nové (pro programové období 2014 – 2020). Oba nástroje ještě nejsou úplně pochopeny (kromě CLLD ve venkovských oblastech, kde funguje přinejmenším 25 let program LEADER). Oba nástroje jsou zatím vnímány jako komplikované a složité. Oběma nástrojům se řídící orgány velkým obloukem vyhýbají. Oba nástroje mají při správném a dobře řízeném využití přirozený potenciál dosáhnout v území, kde budou využity, většího účinku než obecné sektorové programy. Zdroj: New Programmes For Integrated Territorial Developement: ITI and CLLD at a glance

15 ITI Ostravské aglomerace příležitost pro města 2020

16 ITI Ostravské aglomerace příležitost pro města 2020

17 Partnerský přístup 13 miliard Kč pro Ostravskou aglomeraci
Jednání klíčových aktérů k ITI Ostravsko, , Čeladná

18 Aktuální stav ITI Ostravsko
Strategie ITI je připravena a projednána relevantními partnery. K upřesnění finančního plánu, indikátorů plnění strategie, harmonogramu, klíčových aktivit a nastavení implementační struktury, je potřeba úzké kooperace s řídícími orgány a shoda na investičních prioritách. Odhadovaná absorpční kapacita významně překračuje navrhovanou alokaci v aktuálních verzích operačních programů.

19 ITI - SWOT analýza

20 ITI Ostravské aglomerace

21 PRÁCE

22 Podnikání

23 Prostředí

24 Larger Urban Zone (EUROSTAT)

25 Potenciál ITI pro CLLD Zelená ekonomika a zelená pracovní místa
(Green Economy + Green Jobs) Účinnější nakládání s odpady – meziobecní spolupráce Vzdělávání pro zelenou ekonomiku Podpora malého a středního podnikání v oborech spojených se zelenou ekonomikou Podpora integrovaných řešení udržitelné mobility Ekologizace vytápění a účinnější nakládání s energiemi Vzdělávání, zaměstnanost a podnikavost - ve vazbě na integrované plány a programy

26 Esence fungujícího parnetrství:
Důvěra a vstřícnost Respekt a ochota naslouchat Schopnost učením změnit sebe Otázky a odpovědi

27 Děkuji za pozornost  daniel.konczyna@rr-moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "Úřad Regionální Rady, ROP Moravskoslezsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google