Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potenciály Ostravské aglomerace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potenciály Ostravské aglomerace"— Transkript prezentace:

1 Potenciály Ostravské aglomerace
Jiří Hudec (Daniel Konczyna) Ostrava Clarion Congress Hotel Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu , Ostrava

2

3

4 Ostravsko a ITI Stručné představení ITI jako nástroje
Potenciály ITI Ostravské aglomerace Q&A

5 Proč EU navrhuje ITI´s? Umožňují skutečně řešit problémy konkrétního území, kde obecné a sektorové politiky nedosahují očekávaného účinku, nabízejí proaktivně pozitivně ovlivnit rozvoj území balíkem konkrétních a provázaných investic z více prioritních os více operačních programů, jsou nastaveny tak, aby dosáhly koordinace sektorových politik s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru na různých úrovních samosprávy.

6 K čemu jsou ITI´s určeny?
K investicím ve specifickém cílovém území (čtvrti, města, městské regiony, metropolitní oblasti, venkovské oblasti, funkční území), k účinnější delegaci řízení a odpovědnosti na zprostředkující subjekty operačních programů, k integraci souvisejících investic s různými vlastnostmi (měkké s tvrdými apod.), v České republice k udržitelnému rozvoji měst, v sedmi metropolitních oblastech.

7

8 Metropolitní oblasti ITI
Počet obyvatel Počet statuárních měst / obcí v MO Pražská 2/515 Ostravská 5/233 Brněnská 1/167 Ústecko-Chomutovská 5/75 Olomoucká 3/230 Hradecko-Pardubická 2/145 Plzeňská 1/117 Celkem 19/1482

9 VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI
PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ PODPORA INVESTIC A VZNIKU PRACOVNÍCH MÍST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ENERGETICKÁ ÚČINNOST ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČISOTOTA OVZDUŠÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZNALOSTNÍ EKONOMIKA A INOVACE SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST UDRŽITELNÁ DOPRAVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VZDĚLÁVÁNÍ UDRŽITELNÁ DOPRAVA UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE EVROPSKÉ CENTRUM TECHNIKY (APLIKOVANÝ VÝZKUM A TECHNICKÉ OBORY, MOBILITA) VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) PODPORA SOULADU NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SMART MOBILITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONKURENCESCHOPNOST A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ

10 Řízení ITI (v návrhu) Nositelem ITI ostravské aglomerace bude Statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava bude zároveň zprostředkujícím subjektem pro řídící orgány zapojených operačních programů. Delegované zodpovědnosti a činnosti nositele budou vykonávat Řídící výbor ITI, Sekretariát ITI a Manažer ITI. Řídící výbor (ŘV) ITI bude rozhodující platforma složená ze zástupců měst, kraje, venkova, akademické a podnikatelské sféry atd.. ŘV schvaluje projekty z pohledu jejich souladu se Strategií ITI. Součástí ŘV ITI je Sekretariát ITI, výkonná složka, která hodnotí projekty v rámci formálních náležitostí a přijatelnosti a je administrativním zázemím ŘV. Manažer ITI sleduje průběh a plnění ITI, vyvolává poptávku, konzultuje projekty, řeší rizika, zajišťuje marketing, komunikuje s klíčovými aktéry v území aglomerace, nositelem a příjemci. Statutární město Ostrava je zároveň nositelem ITI i konečným příjemcem dotace.

11 Implementace ITI (v návrhu)
1. Příprava a schválení strategie (zpracovatel + ŘV) 2. Konzultace, koordinace, podpora a příprava projektů pro realizaci strategie (Manažer ITI + tematický koordinátor podle manuálu ITI) 3. Administrace přijatých fichí, vyhodnocení přijatelnosti pro ITI podle výběrových kritérií (Manažer ITI a tematický koordinátor podle manuálu ITI) 4. Posouzení / výběr / schválení vhodných projektů pro realizaci strategie a tím i realizace strategie – navíc smlouva s nositelem projektu (ŘV) 5. Monitoring plnění strategie a cílů v OP a řešení realizace projektů (ŘV + Manažer ITI)

12 Ostravské aglomerace příležitost pro města 2020

13 Ostravské aglomerace příležitost pro města 2020

14 Partnerský přístup ? miliard Kč pro Ostravskou aglomeraci
Jednání klíčových aktérů k ITI Ostravsko, , Čeladná

15 Aktuální stav Ostravsko
Strategie ITI je připravena a projednána relevantními partnery. K upřesnění finančního plánu, indikátorů plnění strategie, harmonogramu, klíčových aktivit a nastavení implementační struktury, je potřeba úzké kooperace s řídícími orgány a shoda na investičních prioritách. Odhadovaná absorpční kapacita významně překračuje navrhovanou alokaci v aktuálních verzích operačních programů.

16 - SWOT analýza

17 ITI Ostravské aglomerace

18 PRÁCE

19 Podnikání

20 Prostředí

21 VYMEZENÍ ÚZEMÍ Larger Urban Zone Počet obcí: 233
Počet obyvatel: 990 tis. Velikost: km2 Hustota: 290 obyvatel/km2

22 Potenciál Zelená ekonomika a zelená pracovní místa
(Green Economy + Green Jobs) Účinnější nakládání s odpady – meziobecní spolupráce Vzdělávání pro zelenou ekonomiku Podpora malého a středního podnikání v oborech spojených se zelenou ekonomikou Podpora integrovaných řešení udržitelné mobility Ekologizace vytápění a účinnější nakládání s energiemi Vzdělávání, zaměstnanost a podnikavost - ve vazbě na integrované plány a programy

23 Fungující partnerství?
Důvěra a vstřícnost Respekt a ochota naslouchat Schopnost učením změnit sebe Otázky a odpovědi

24 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Potenciály Ostravské aglomerace"

Podobné prezentace


Reklamy Google