Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pískovna B ě le č Výpo č et celkové ztráty za ukládání materiálu a nedovolené t ěž by. podklady pro ve ř ejné zasedání zastupitelstva 20. srpna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pískovna B ě le č Výpo č et celkové ztráty za ukládání materiálu a nedovolené t ěž by. podklady pro ve ř ejné zasedání zastupitelstva 20. srpna 2015."— Transkript prezentace:

1 Pískovna B ě le č Výpo č et celkové ztráty za ukládání materiálu a nedovolené t ěž by. podklady pro ve ř ejné zasedání zastupitelstva 20. srpna 2015

2 Cíl, rozsah dokumentu Cíl: – Co nejpřesnější určení množství navezeného materiálu a výpočet finanční ztráty. Rozsah dokumentu: – Určení objemu jámy – Určení objemu navážky – Zajištění pískovny proti neoprávněné těžbě a skládkování – Bilance uloženého a fakturovaného množství – Výpočet celkové finanční ztráty

3 Zjišt ě ní rozm ě r ů jámy

4 Základ modelu jámy – horní hrana Sever

5 Objem jámy podle matematického modelu m 3 (odpovídá geodetickému zaměření z rekultivačního plánu) Sever

6 Objem navá ž ky Podle matematického modelu výpočtem: m 3 Zpřesněno geodetem po přeměření na místě: m 3 Sever

7 T ěž ba písku Až 1000 m 3 při předpokladu těžby od dna pískovny. Poté bylo zhruba 900 m 3 nahrazeno další navážkou

8 Nezajišt ě ný vjezd, volný p ř ístup Otevřená závora vjezdu – fotografie pořízena ve 21:02. Předtím zde byl umístěn zámek na kód, žádná jiná kontrola vjezdu. Situace dovoluje volný vjezd a zavážení – foto vpravo – zemina která velmi pravděpodobně nepochází ze stavby kanalizace.

9

10 P ř ibylo 1.500m 3 za 5 dn ů ( ) Mocnost navážky průměrně 5m. Šířka navážky 6m. Délka navážky 50m. Minimálně 1.500m 3 materiálu bylo navezeno za jediný týden. Tímto tempem by množství uváděné OÚ bylo navezeno za 1 měsíc a týden Ve skutečnosti trvá takto intenzivně už 8. měsíc

11 Celkové množství nově navezeného materiálu je spočítané podle zaměření geodeta na m 3 navážky. Městysem Liteň fakturované množství je m 3 (Kanalizace a deponie v Zadní Třebani, silnice v Řevnicích, potok ve Svinařích) – Při ceně 70 Kč/m 3 Liteň měla utržit celkem ,- Kč – Obvyklá cena za skládkování suti a zeminy je ale 250 Kč/m 3 Množství odvezeného materiálu ze stavby kanalizace v městysi Liteň je dle projektu zhruba m 3. Dodatečná těžba až m 3 písku. – Škoda Kč při ceně 350 Kč/m 3 P ř ehled technických parametr ů

12 Záv ě r Městysi Liteň vznikla pravděpodobně škoda ,- Kč za neoprávněné uložení m 3 odpadu. (při obvyklé ceně skládkování suti 250 Kč/m 3 - materiál často obsahoval asfalt a beton) Městysi Liteň vznikla pravděpodobně škoda ,- Kč, účtováním neobvykle nízké ceny za ukládání suti a zeminy. Městysi Liteň vznikla pravděpodobně škoda ,- Kč, neoprávněnou těžbou písku ,- Kč ( ,-Kč vč. DPH) Městysi Liteň vznikla pravděpodobně celková škoda: ,- Kč ( ,-Kč vč. DPH) (České republice vznikla neodvedením DPH škoda ,-Kč).

13 TRESTNÍ OZNÁMENÍ

14  Podvod: 5 až 10 roků  Podvod: § 209 odst. 1, 5 písm. a) TZ – sazba 5 až 10 roků odnětí svobody  Krádež5 až 10 roků  Krádež : § 205 odst. 1,5 písm. a) TZ – sazba 5 až 10 roků odnětí svobody  Zpronevěra5 až 10 roků  Zpronevěra : § 206 odst. 1, 5 písm. a) TZ - sazba 5 až 10 roků odnětí svobody  Porušení povinnosti při správě cizího majetku 2 až 8 roků  Porušení povinnosti při správě cizího majetku : § 220 odst. 1, 3 TZ - sazba 2 až 8 roků odnětí svobody  Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti až 3 léta  Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti : § 221 odst. 1,2 TZ – sazba až 3 léta  Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 2 až 8 roků  Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby : § 240 1,2 písm. c) TZ - sazba 2 až 8 roků odnětí svobody  Poškození a ohrožení životního prostředíaž 3 léta  Poškození a ohrožení životního prostředí : § 293 odst. 1 TZ – sazba až 3 léta

15 ZASTUPITELSTVO

16 „Rekultivace a revitalizace pískovny Běleč, verze 4“ Na zastupitelstvu č. 6/2015 jsme dne přijali jednomyslně v bodě 23: „Rekultivace a revitalizace pískovny Běleč, verze 4“ Návrh usnesení: I. Zastupitelstvo bere na vědomí: návrh usnesení zastupitele Kaštánka na vypracování postupu při rekultivaci pískovny v Bělči II. Zastupitelstvo schvaluje: návrh na vypracování postupu při rekultivaci pískovny v Bělči III. Zastupitelstvo ukládá Starostovi ing. Horákovi: a) zajistit vypracování návrhu legálního postupu při rekultivaci pískovny v Bělči. Tato varianta musí obsahovat variantu a analýzu na výstavbu cesty přes pole mimo intravilán Bělče, jak bylo v minulosti navrhováno. Termín: do b) pozvání zástupců Rezekvítku a proplacení cestovních nákladů dle platné legislativy. Termín uskutečnění návštěvy: do c) zpřístupnit pískovnu i materiály k pískovně pro architekty i veřejnost. Termín: do d) zastavit zavážení pískovny po odjinud než z Litně do doby než bude vypracován návrh podle bodu a). Termín: do e) určit výslednou podobu rekultivace, vypracovat ekonomickou analýzu projektu a min. 70% finančních prostředků získaných touto hospodářskou činností investovat v Bělči.

17

18

19 Neplnění usnesení zastupitelstva ze strany starosty: 1. Zastavení zavážení pískovny odjinud než z Litně od (rozhodnutí ze zasedání č. 6/2015, bod 23) 2. Zveřejnění aktuálních smluv na internetu do (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) 3. Vypracování smlouvy na zavážení pískovny (bod 15 zasedání č. 3/2015 ze dne – termín do )

20 Porušování zákona o obcích starostou 1. Při svolání zasedání zastupitelstva č. 8/2015 byl starostou porušen Zákon o obcích v platném znění, § 94, odstavec (1): Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. Body, které předložil k projednání zastupitel Kaštánek v den svolání zasedání, tj nebyly integrovány do programu a nebyly projednány. 2. Zaměstnávání pracovníků úřadu, jejichž pracovní místa nebyla schválena zastupitelstvem. 3. Předčasné ukončení zasedání zastupitelstva bez opory v zákoně.


Stáhnout ppt "Pískovna B ě le č Výpo č et celkové ztráty za ukládání materiálu a nedovolené t ěž by. podklady pro ve ř ejné zasedání zastupitelstva 20. srpna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google