Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumné projekty MŽP v oblasti odpadového hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumné projekty MŽP v oblasti odpadového hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Výzkumné projekty MŽP v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Nikola Brychtová Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADOVÉ FÓRUM 2015 Hustopeče, 19. březen 2015

2 OBSAH PREZENTACE Aktuální legislativa OH – platné změny
Plán odpadového hospodářství Program předcházení vzniku odpadů ČR Výzkumné projekty MŽP – v rámci PPVO Projekt TAČR – Analýza optimálního nastavení činnosti KS v oblasti nakládání s elektroodpady Projekt TAČR – Metodika prognózování produkce odpadu Projekt TAČR – Metodiky pro sledování a hodnocení realizace PPVO

3 Legislativa OH– poslední platné změny
Zákon č. 229/2014 Sb. Zákon č. 184/2014 Sb. – tzv. elektronovela, povinná transpoziční novela zákona ve vztahu ke směrnici o odpadních elektrozařízeních (2012/19/EU) Vyhláška č. 321/2014 Sb. ze dne prováděcí vyhláška ke třídění složek KO Vyhláška č. 27/2015 Sb. - Novela vyhlášky č. 383/ Sb. - Účinnost novely

4 Plán odpadového hospodářství 2015 - 2024
Nový POH ČR nařízení vlády č. 352/2014 Sb. ze dne Usnesení vlády č ze dne Strategické cíle Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů

5 Program předcházení vzniku odpadů
Povinně zpracováván podle směrnice o odpadech. Zohledněn ve schváleném Plánu odpadového hospodářství ČR Schválen vládou – VÝZKUM A VÝVOJ V RÁMCI PPVO: - BLOK 4: VÝZKUM, EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A INOVACE - Opatření č. 23, 24, 25, 26

6 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti prevence vzniku odpadů
Resortní výzkum ukončen v roce 2012 V minulosti realizované projekty:

7 Výzkumné projekty MŽP – na OODP
TAČR Beta – Analýza optimálního nastavení činnosti kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady. TAČR - Metodika prognózování produkce odpadů Projekt TAČR Beta TB940MZP002 – Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů

8 Projekt TAČR Beta – Analýza optimálního nastavení činnosti kolektivních systémů v oblasti nakládání s odpady Období: listopad 2014 – duben 2015 Cíl: certifikovaná metodika (ekologické, ekonomické, technické standardy EU, principy hospodářské soutěže, princip rozšířené odpovědnosti původců) Obsah: postup pro udělení oprávnění provozovatelům KS, způsob nastavení optimální regulace KS, způsob nastavení kontroly nad činností provozovatelů KS v oblasti financování, způsob nastavení optimálního financování KS a stanovení optimálního postupu při zániku KS

9 Výstupy z analýzy Vyhodnocení nejoptimálnějšího způsobu udělování oprávnění pro provozování KS vč. porovnání variant Nastavení optimální regulace provozovatelů a zakladatelů KS Zvolení optimální varianty dohledu nad činností provozovatelů KS v oblasti financování Vyhodnocení jednotlivých způsobů financování KS (ekonomická analýza) Možnost zániku provozovatelů KS

10 TAČR - Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů
Období: říjen 2014 (6 – 12 měsíců) Cíl: Certifikovaná metodika pro prognózování produkce odpadů podle jednotlivých kategorií a skupin odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., výhled 10 let. Obsah: Prognóza produkce odpadů ve výhledu 10 let Proces pro opakované provádění prognózy Popis jednotlivých skupin odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) Softwarový nástroj založený na běžných SW produktech

11 Požadované výstupy a přínosy metodiky
Systematické získávání podkladů pro plánování a stanovení strategických cílů SPŽP v oblasti OH. Systém pro výpočet hodnot produkce odpadů jednotlivých let prognózy – nástroj pro získání konkrétních výsledných hodnot vývoje OH pro následné využití v plánování a stanovení strategií. Předpokládaní uživatelé: MŽP, SFŽP, KÚ, výzkumné organizace, podnikatelské subjekty v oblasti OH

12 Metodika pro sledování a hodnocení realizace PPVO
Období: listopad 2014 Cíl: Podrobné koncepční zpracování problematiky, která dosud nebyla v ČR uchopena. Obsah: Metodika pro hodnocení a sledování Programu Návrh dopracování indikátorů k předpokládané budoucí revizi koncepce

13 Obsah metodiky Komplexní vyhodnocení PPVO ČR vč. dopracování již navržených indikátorů Kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin Návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO Hodnocení produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.

14 Děkuji Vám za pozornost
Nikola Brychtová odbor odpadů Tel:


Stáhnout ppt "Výzkumné projekty MŽP v oblasti odpadového hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google