Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pomoc JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pomoc JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pomoc JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Právní úprava: 1) pomoc v hmotné nouzi zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vyhláška č. 389/2011 Sb. 2) dávky osobám zdravotně postiženým zákon č. 329/2011 Sb., o poskytnutí dávek osobám zdravotně postiženým a o změněně některých zákonů vyhláška č. 388/2011 Sb. 3) sociální služby zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vyhláška č. 505/2006 Sb.

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Pomoc v hmotné nouzi hmotná nouze - §2 - příjem společně posuzovaných osob nedosahuje po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) částky na živobytí - dosahuje částky na živobytí, ne však již na „odůvodněné náklady na bydlení“ (to zahrnuje i služby spojené s bydlením) - osoba, jíž hrozí vážná újma na zdraví či ji postihne mimořádná událost - orgán pomoci v hmotné nouzi může uznat i další osoby podle §2 Osoby, které nejsou v hmotné nouzi - §3 (často sankční povaha nepřiznání) Lze určit, že v hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry dostačují na zajištění její výživy a ostatních základních osobních potřeb (§3/4) částka živobytí - §24 - zohledňuje se, jakým způsobem se osoba snaží zvýšit si příjem a dostat se z hmotné nouze

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Sociální poradenství nárok na poradenství (úpravu obsahuje zákon o sociálních službách) Veřejná služba - ???

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Příspěvek na živobytí (§21) osoba v hmotné nouzi podle její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob; příjem si nemůže zvýšit vlastním přičiněním příjem se dorovnává do částky živobytí do zvýšení příjmu vlastním přičiněním spadá i: - řádné uplatnění nároků a pohledávek (dávky z jiných systémů, podpora v nezaměstnanosti, pracov.práv. nároky) - zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku (nežádá se u nemovitosti, již využívá k přiměřenému bydlení, zdravotnic. pomůcek, mot. vozidla užív. k výděleč. čin., penzij. připojištění) tento způsob zvýšení příjmu se posuzuje až po 3 měs. pobírání dávky

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Doplatek na bydlení (§33) vlastník nebo nájemce bytu (též nájemce obytné místnosti), který užívá byt - po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení ( nájemné aj. náklady a úhrada prokazatelně nezbytné spotřeby energie) by jeho příjem byl nižší, než určitá hranice podmínkou nárok na příspěvek na živobytí (z toho výjimky) společně posuzované osoby výše doplatku (§35) dorovnává se do částky živobytí tak, aby tato částka zůstala po odečtení odůvodněných nákladů bydlení (snížených o příplatek na bydlení) od výše příjmu (zvýšeného o příspěvek na živobytí) časové omezení – maximálně 84 měsíců za 10 let

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Mimořádná okamžitá pomoc (§36) I) Obligatorní – povinnost přiznat dávku - osobě hrozí vážná újma na zdraví poskytnuta dávka, která osobu této hrozby zbaví II) Fakultativní – možno považovat za osobu v hmotné nouzi 1) osobu postihla mimořádná událost (požár, povodeň apod.) 2) osoba nemá dostatečné prostředky k uhrazení jednorázového nezbytného nákladu 3) nemá dostatečné prostředky spojené s opravou či pořízením předmětů dlouhodobé potřeby či nákl. spoj. se vzděláváním či zájm. čin. nezaopatř. dítěte 4) nemůže řešit svou situaci a hrozí sociální vyloučení

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Dávky osobám zdravotně postiženým (zák. č. 329/2011 Sb.) Zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování; zákon upravuje též tzv. kartu sociálních systémů 1) Příspěvek na mobilitu osoba starší 1roku, není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována opakující se dávka (jsou-li podmínky splněny po celý kalendářní měsíc) výše příspěvku - 400 Kč nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením apod. zařízení

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc 2) Příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové či zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj. déle než rok) a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku cena pomůcky nižší, než 24 tis. Kč – „testovaná dávka“; spoluúčast 10% a min. 1tis. Kč, výše příspěvku omezena zvl. úprava výše příspěvku na pořízení motorové vozidla příspěvek na vodícího psa některé pomůcky se poskytují na základě sml. o výpůjčce (stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodolez)

10 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Průkaz osoby se zdravotním postižením (§34) karta sociálních systémů – slouží jako průkaz průkaz TP – os. s těžkým zdravotním postižením osoba závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I průkaz ZTP – os. se zvl. těžkým zdravotním postižením osoba závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II průkaz ZTP/P – os. se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce osoba závislá na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV nároky držitelů průkazu - §36

11 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Sociální služby (zák. č. 108/2006 Sb.) Zákon upravuje: příspěvek na péči kategorizaci sociálních služeb podmínky poskytování sociálních služeb standardy kvality sociálních služeb a inspekci sociálních služeb podmínky výkonu a akreditace vzdělávacích zařízení Zákon má bránit sociálnímu vyloučení (§3 písm. f) Bezplatné základní poradenství nepříznivá sociální situace - oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou životní situaci, životní návyky, sociálně znevýhodněné prostředí, apod. (§3 písm. b) - každý právo na poradenství pro řešení a předcházení této situace

12 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Příspěvek na péči (§7) osoba, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb Čtyři stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (§8) podle počtu základních potřeb (podle §9) schopna zvládat Výše příspěvku - §11 (max. 12 tis. Kč/měs. ve IV. stupni) Zvýšení příspěvku - §12 (o 2 tis. Kč/měs.) o příspěvek nutno požádat

13 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., p etr.cechak@mail.vsfs.cz :: Sociální pomoc Sociální služby zahrnují a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence formy - služby pobytové, ambulantní nebo terénní zařízení sociálních služeb - §34 Služby sociální péče osobní asistence pečovatelská služba tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby


Stáhnout ppt "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální pomoc JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google