Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol"— Transkript prezentace:

1 Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Neurologické syndromy Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol 1

2 Syndrom Soubor určitých příznaků (symptomů)
Charakteristický pro postižení určité oblasti nebo systému

3 Syndrom demence Déletrvající nově vzniklé postižení více kognitivních funkcí Porucha paměti + Porucha řeči Apraxie Porucha poznávání Postižení exekutivních funkcí Spojené s narušením každodenních aktivit DSM IV-TR – APA, 2000 3

4 A - aktivity denního života – nesoběstační
Syndrom demence A - aktivity denního života – nesoběstační B - behaviorální – poruchy chování C - cognition poškození paměti + porucha řeči, poznávání, apraxie, exekutivní funkce

5 Afázie Získaná porucha řeči Expresivní (motorická, Brocova)
mluví málo, řeč chudá, není plynulá dobře rozumí, je si poruchy vědom Percepční (senzorická, Wernickeho) porucha porozumění řeči, řeč plynulá a snadná neologismy až „slovní salát“ pokynu nevyhoví, neuvědomuje si poruchu

6 Afázie Anomická zapomíná pojmy, opisuje slova, rozumí Globální
expresivní + percepční

7 Neglekt syndrom Opomíjení jedné poloviny prostoru (většinou levé)
Není to primárně porucha vnímání, ale pozornosti Většinou kontralaterální vzhledem k postižené hemisféře Syndrom exktinkce – mírnější forma – při stimulaci dvěma podněty z opačných stran nevnímá ten z opomíjené strany

8 Syndromy motorické Spastický
↑ svalového tonu, ↑ reflexy, + spastické pyramidové jevy – centrální léze x periferní léze – ↓ svalového tonu, ↓ reflexy, spastické pyramidové jevy, atrofie Paretický – dominuje motorický deficit Spasticko-paretický – kombinace Monoparéza – jedna končetina

9 Syndromy motorické Paretický cont.
Hemiparéza – stejnostranné končetiny Nejčastěji centrální při kontralaterální hemisferální lézi Paraparéza – obě DK Nejčastěji míšní postižení Kvadruparéza – všechny 4 končetiny

10 Syndromy senzitivní – postižení:
Periferní nerv – globální porucha čití v 1 nervu Pleteň – více nervů nebo kořenů Difúzní – polyneuropatie (tenká x silná vlákna) Míšní – disociované (syringomyelická x tabická) x nedisociované (transverzální léze) Subkortikální – globální kontralaterální

11 Syndromy extrapyramidové
Parkinsonský – hypokineticko-hypertonický –(hypokineze, rigidita, tremor, posturální poruchy) Dyskinetické – hyperkineticko-hypotonické – (chorea, dystonie, myoklonus, tremor, tiky)

12 Syndrom mozečkový Palleocerebellární – ataxie trupová a stoje a chůze
Neocerebellární – ataxie končetin – dys-, hypermetrie, intenční tremor, adiadochokineza, hypotonie

13 Syndromy hlavových nervů
Vestibulární sy. Periferní (harmonický) – rotační závrať, tah na stranu léze, nystagmus na druhou stranu Centrální (dysharmonický) – spíše houpavá závrať, tah a nystagmus na jakoukoli stranu Bulbární sy. – postižení n. IX.–XII. – dysarthrie, dysfagie, atrofie jazyka

14 Kmenové syndromy Alternující sy. – postižení mozkového nervu ipsilaterálně a porucha čití a hybnosti kontralaterálně horní (n. III.), střední (n. VII.), dolní (n. XII.)

15 Míšní a kořenové syndromy
Sy. konu (míchy) – perianogenitální hypestézie Sy. kaudy (kořenů) – porucha sfinkterů + radikulární symptomatika Brown-Sequard hemisyndrom míšní Ipsilaterálně – centrální paréza a postižení hlubokého čití Kontralaterálně – porucha čití pro teplo a bolest

16 Sy. nitrolební hypertenze
Bolest hlavy, zvracení, závratě → porucha vědomí, ložiskové příznaky, městnavá papila

17 Meningeální sy. Bolest hlavy, zvracení, přecitlivělost na zevní podněty, spasmus šíjových svalů Objektivní meningeální příznaky – horní a dolní → porucha vědomí

18 Závěr Anamnéza → neurologické vyšetření Symptom → syndrom → diagnóza

19 Děkuji za pozornost 19


Stáhnout ppt "Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol"

Podobné prezentace


Reklamy Google