Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Neurologické syndromy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Neurologické syndromy."— Transkript prezentace:

1 Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Neurologické syndromy

2 Syndrom  Soubor určitých příznaků (symptomů)  Charakteristický pro postižení určité oblasti nebo systému

3  Déletrvající nově vzniklé postižení více kognitivních funkcí  Porucha paměti + Porucha řeči Apraxie Porucha poznávání Postižení exekutivních funkcí  Spojené s narušením  Spojené s narušením každodenních aktivit Syndrom demence DSM IV-TR – APA, 2000

4 A - aktivity denního života – nesoběstační B - behaviorální – poruchy chování C - cognition poškození paměti + porucha řeči, poznávání, apraxie, exekutivní funkce Syndrom demence

5 Afázie  Expresivní (motorická, Brocova)  mluví málo, řeč chudá, není plynulá  dobře rozumí, je si poruchy vědom  Percepční (senzorická, Wernickeho)  porucha porozumění řeči,  porucha porozumění řeči, řeč plynulá a snadná  neologismy až „slovní salát“  pokynu nevyhoví, neuvědomuje si poruchu  Získaná porucha řeči

6 Afázie  Anomická  zapomíná pojmy, opisuje slova, rozumí  Globální  expresivní + percepční

7 Neglekt syndrom  Opomíjení jedné poloviny prostoru (většinou levé)  Není to primárně porucha vnímání, ale pozornosti  Většinou kontralaterální vzhledem k postižené hemisféře  Syndrom exktinkce – mírnější forma – při stimulaci dvěma podněty z opačných stran nevnímá ten z opomíjené strany

8 Syndromy motorické  Spastický  ↑ svalového tonu, ↑ reflexy, + spastické pyramidové jevy – centrální léze  x periferní léze – ↓ svalového tonu, ↓ reflexy, - spastické pyramidové jevy, atrofie  Paretický – dominuje motorický deficit  Spasticko-paretický – kombinace  Monoparéza – jedna končetina

9 Syndromy motorické  Paretický cont.  Hemiparéza – stejnostranné končetiny  Nejčastěji centrální při kontralaterální hemisferální lézi  Paraparéza – obě DK  Nejčastěji míšní postižení  Kvadruparéza – všechny 4 končetiny

10 Syndromy senzitivní – postižení:  Periferní nerv – globální porucha čití v 1 nervu  Pleteň – více nervů nebo kořenů  Difúzní – polyneuropatie (tenká x silná vlákna)  Míšní – disociované (syringomyelická x tabická) x nedisociované (transverzální léze)  Subkortikální – globální kontralaterální

11 Syndromy extrapyramidové  Parkinsonský – hypokineticko-hypertonický – (hypokineze, rigidita, tremor, posturální poruchy)  Dyskinetické – hyperkineticko-hypotonické – (chorea, dystonie, myoklonus, tremor, tiky)

12 Syndrom mozečkový  Palleocerebellární – ataxie trupová a stoje a chůze  Neocerebellární – ataxie končetin – dys-, hypermetrie, intenční tremor, adiadochokineza, hypotonie

13 Syndromy hlavových nervů  Vestibulární sy.  Periferní (harmonický) – rotační závrať, tah na stranu léze, nystagmus na druhou stranu  Centrální (dysharmonický) – spíše houpavá závrať, tah a nystagmus na jakoukoli stranu  Bulbární sy. – postižení n. IX.–XII. – dysarthrie, dysfagie, atrofie jazyka

14 Kmenové syndromy  Alternující sy. – postižení mozkového nervu ipsilaterálně a porucha čití a hybnosti kontralaterálně  horní (n. III.), střední (n. VII.), dolní (n. XII.)

15 Míšní a kořenové syndromy  Sy. konu (míchy) – perianogenitální hypestézie  Sy. kaudy (kořenů) – porucha sfinkterů + radikulární symptomatika  Brown-Sequard hemisyndrom míšní  Ipsilaterálně – centrální paréza a postižení hlubokého čití  Kontralaterálně – porucha čití pro teplo a bolest

16 Sy. nitrolební hypertenze  Bolest hlavy, zvracení, závratě  → porucha vědomí, ložiskové příznaky, městnavá papila

17 Meningeální sy.  Bolest hlavy, zvracení, přecitlivělost na zevní podněty, spasmus šíjových svalů  Objektivní meningeální příznaky – horní a dolní  → porucha vědomí

18 Závěr  Anamnéza → neurologické vyšetření  Symptom → syndrom → diagnóza

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jan Laczó Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Neurologické syndromy."

Podobné prezentace


Reklamy Google