Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – odborná terminologie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1113 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, využití jazyků v terminologii, rozdělení terminologie.

3 Metodické pokyny Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 351 s. ISBN BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 447 s. ISBN

5 Odborná terminologie v neurologii

6 Terminologie Neurologie má jako každý obor svou speciální terminologii a v ní některé zvláštnosti. Pro označení jednoho jevu se používají pojmy jak řecké, tak latinské nebo i české, např. encephalon, cerebrum, mozek. Dosud se používají i francouzské názvy, jako grand mal – velký epileptický záchvat, petit mal – malý epileptický záchvat. Do terminologie vstupují v současné době velmi často i anglické termíny.

7 Stanovení diagnózy v neurologii
Při stanovení diagnózy se postupuje mnohem více hierarchicky než v jiných medicínských oborech. Nervový sytém prostupuje celý organismus a podle stupně nadřazenosti a podřazenosti – příznaků a souboru symptomů zvaných syndrom je vzájemně tak provázán, že mnohé příznaky se projevují místně, ale svědčí o vzdáleném původu, nebo jsou rozptýlené (roztroušené, difuzní). Mají však společného jmenovatele v etiologii (původ onemocnění, nauka o příčinách nemoci), jako např. roztroušená mozkomíšní skleróza (sclerosis multiplex). Popis onemocnění tedy většinou vychází ze sémiologie – nauky o příznacích (symptomech).

8 Základní terminologie poruch motoriky
Motorika představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je cílevědomý a systematický proces řízený CNS. Mobilita (také hybnost) znamená všechny pohybové funkce vykonávané kosterním a hladkým svalstvem. Motilita – je souhrn pohybů vegetativních systémů prováděné pouze hladkým svalstvem. Myotom – skupina svalů, které jsou inervovány jedním spinálním nervem

9 Základní terminologie poruch motoriky
Akinéza – dochází ke snížení až ztrátě pohybu Dyskinéza – dochází naopak k abnormálním mimovolním pohybům Ataxie – projevuje se poruchou koordinace pohybů Dysmetrie – je chybné cílení, např. prst – nos Hypermetrie - je přestřelování zamýšleného cíle (chybí brzda, je špatný odhad) Adiadochokinéza – je neschopnost koordinace při rychlém provádění střídavých pohybů, např. supinace a pronace Tremor – třes je neúmyslný, rytmický svalový pohyb

10 Základní terminologie poruch motoriky
Laesio – poranění, poškození Paréza – částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna Plegie – ochrnutí, úplná ztráta hybnosti Mono postižení (monoparéza či monoplegie) postižení jedné končetiny Hemipostižení (hemiparéza, hemiplegie) ochrnutí jedné poloviny těla Paraparéza – nekompletní poranění míchy pod segmentem C8, postižení trupu a dolních končetin Paraplegie – znamená transversální kompletní míšní léze (motorické i senzitivní ochrnutí) pod míšním segmentem C8.

11 Základní terminologie poruch motoriky
Tetraplegie (kvadruplegie) všechny čtyři končetiny postižené, úplné přerušení krční míchy nad segmentem Th1. Tetraparéza (kvadruparéza) všechny čtyři končetiny postižené, inkompletní poškození krční míchy. Pentaplegie vysoké porušení krční míchy nad segmentem C4. Ochrnuté jsou čtyři končetiny a brániční nerv (n. phrenicus). Dýchání je vyřazeno z činnosti.

12 Terminologie poruch senzitivního systému
Čití – citlivost, vnímání podnětu, doteku, tlaku, tahu, polohy, bolesti, tepla nebo chladu Parestézie – jsou spontánní abnormální pocity (brnění, mravenčení) vznikající bez vnějšího podnětu. Nejsou pro nemocného vysloveně nepříjemné. Dysestézie – jsou spontánní i provokované abnormální pocity. Hypestézie – je snížené vnímání citlivosti Hyperestézie – je zvýšené vnímání citlivosti Anestézie – je úplná necitlivost Hypalgézie – je snížené vnímání bolesti

13 Terminologie poruch senzitivního systému
Hyperalgézie – je zvýšené vnímání bolesti Analgézie – je komplexní necitlivost pro bolest Allodynie – je bolestivé vnímání nebolestivých podnětů (např. dotyku, tepla) Hyperpatie – je širší pojem, který zahrnuje často hyperestézii, hyperalgézii i allodynii.

14 Opakování Jaký je rozdíl mezi symptomem a syndromem?
Symptom je jeden příznak onemocnění, syndrom je více příznaků. Které jazyky se využívají v neurologii? Řecký, latinský, český, francouzský a anglický jazyk Jak se nazývá nauka o příznacích? sémiologie Charakterizuj pojmy mobilita a motilita

15 Opakování Jaký je rozdíl mezi pojmy mobilita a motilita?
Mobilita – pohyblivost, účastní se kosterní i hladké svalstvo motilita – pohyby vegetativního systému prováděné pouze hladkým svalstvem Vysvětli pojem pentaplegie – ochrnutí čtyř končetin a dýchacího svalstva


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google