Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – odborná terminologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – odborná terminologie."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – odborná terminologie Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MP.M4.1113 Datum vytvoření: 30.8.2013 Vzdělávací oblast: Aplikovaná masáž Ročník: čtvrtý – Sportovní a rekondiční masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, využití jazyků v terminologii, rozdělení terminologie.

3 Metodické pokyny Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. Jedná se o teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie nervového systému člověka. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. K využití materiálu je nutný počítač s MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 351 s. ISBN 978-80-247- 1135-5. BERLIT, Peter. Memorix neurologie. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 447 s. ISBN 978-80-247-1915-3.

5 Odborná terminologie v neurologii

6 Terminologie Neurologie má jako každý obor svou speciální terminologii a v ní některé zvláštnosti. Neurologie má jako každý obor svou speciální terminologii a v ní některé zvláštnosti. Pro označení jednoho jevu se používají pojmy jak řecké, tak latinské nebo i české, např. encephalon, cerebrum, mozek. Pro označení jednoho jevu se používají pojmy jak řecké, tak latinské nebo i české, např. encephalon, cerebrum, mozek. Dosud se používají i francouzské názvy, jako grand mal – velký epileptický záchvat, petit mal – malý epileptický záchvat. Dosud se používají i francouzské názvy, jako grand mal – velký epileptický záchvat, petit mal – malý epileptický záchvat. Do terminologie vstupují v současné době velmi často i anglické termíny. Do terminologie vstupují v současné době velmi často i anglické termíny.

7 Stanovení diagnózy v neurologii Při stanovení diagnózy se postupuje mnohem více hierarchicky než v jiných medicínských oborech. Při stanovení diagnózy se postupuje mnohem více hierarchicky než v jiných medicínských oborech. Nervový sytém prostupuje celý organismus a podle stupně nadřazenosti a podřazenosti – příznaků a souboru symptomů zvaných syndrom je vzájemně tak provázán, že mnohé příznaky se projevují místně, ale svědčí o vzdáleném původu, nebo jsou rozptýlené (roztroušené, difuzní). Mají však společného jmenovatele v etiologii (původ onemocnění, nauka o příčinách nemoci), jako např. roztroušená mozkomíšní skleróza (sclerosis multiplex). Nervový sytém prostupuje celý organismus a podle stupně nadřazenosti a podřazenosti – příznaků a souboru symptomů zvaných syndrom je vzájemně tak provázán, že mnohé příznaky se projevují místně, ale svědčí o vzdáleném původu, nebo jsou rozptýlené (roztroušené, difuzní). Mají však společného jmenovatele v etiologii (původ onemocnění, nauka o příčinách nemoci), jako např. roztroušená mozkomíšní skleróza (sclerosis multiplex). Popis onemocnění tedy většinou vychází ze sémiologie – nauky o příznacích (symptomech). Popis onemocnění tedy většinou vychází ze sémiologie – nauky o příznacích (symptomech).

8 Základní terminologie poruch motoriky Motorika představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorika představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je cílevědomý a systematický proces řízený CNS. Motorická činnost je cílevědomý a systematický proces řízený CNS. Mobilita (také hybnost) znamená všechny pohybové funkce vykonávané kosterním a hladkým svalstvem. Mobilita (také hybnost) znamená všechny pohybové funkce vykonávané kosterním a hladkým svalstvem. Motilita – je souhrn pohybů vegetativních systémů prováděné pouze hladkým svalstvem. Motilita – je souhrn pohybů vegetativních systémů prováděné pouze hladkým svalstvem. Myotom – skupina svalů, které jsou inervovány jedním spinálním nervem Myotom – skupina svalů, které jsou inervovány jedním spinálním nervem

9 Základní terminologie poruch motoriky Akinéza – dochází ke snížení až ztrátě pohybu Akinéza – dochází ke snížení až ztrátě pohybu Dyskinéza – dochází naopak k abnormálním mimovolním pohybům Dyskinéza – dochází naopak k abnormálním mimovolním pohybům Ataxie – projevuje se poruchou koordinace pohybů Ataxie – projevuje se poruchou koordinace pohybů Dysmetrie – je chybné cílení, např. prst – nos Dysmetrie – je chybné cílení, např. prst – nos Hypermetrie - je přestřelování zamýšleného cíle (chybí brzda, je špatný odhad) Hypermetrie - je přestřelování zamýšleného cíle (chybí brzda, je špatný odhad) Adiadochokinéza – je neschopnost koordinace při rychlém provádění střídavých pohybů, např. supinace a pronace Adiadochokinéza – je neschopnost koordinace při rychlém provádění střídavých pohybů, např. supinace a pronace Tremor – třes je neúmyslný, rytmický svalový pohyb Tremor – třes je neúmyslný, rytmický svalový pohyb

10 Základní terminologie poruch motoriky Laesio – poranění, poškození Laesio – poranění, poškození Paréza – částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna Paréza – částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna Plegie – ochrnutí, úplná ztráta hybnosti Plegie – ochrnutí, úplná ztráta hybnosti Mono postižení (monoparéza či monoplegie) postižení jedné končetiny Mono postižení (monoparéza či monoplegie) postižení jedné končetiny Hemipostižení (hemiparéza, hemiplegie) ochrnutí jedné poloviny těla Hemipostižení (hemiparéza, hemiplegie) ochrnutí jedné poloviny těla Paraparéza – nekompletní poranění míchy pod segmentem C8, postižení trupu a dolních končetin Paraparéza – nekompletní poranění míchy pod segmentem C8, postižení trupu a dolních končetin Paraplegie – znamená transversální kompletní míšní léze (motorické i senzitivní ochrnutí) pod míšním segmentem C8. Paraplegie – znamená transversální kompletní míšní léze (motorické i senzitivní ochrnutí) pod míšním segmentem C8.

11 Základní terminologie poruch motoriky Tetraplegie (kvadruplegie) všechny čtyři končetiny postižené, úplné přerušení krční míchy nad segmentem Th1. Tetraplegie (kvadruplegie) všechny čtyři končetiny postižené, úplné přerušení krční míchy nad segmentem Th1. Tetraparéza (kvadruparéza) všechny čtyři končetiny postižené, inkompletní poškození krční míchy. Tetraparéza (kvadruparéza) všechny čtyři končetiny postižené, inkompletní poškození krční míchy. Pentaplegie vysoké porušení krční míchy nad segmentem C4. Ochrnuté jsou čtyři končetiny a brániční nerv (n. phrenicus). Dýchání je vyřazeno z činnosti. Pentaplegie vysoké porušení krční míchy nad segmentem C4. Ochrnuté jsou čtyři končetiny a brániční nerv (n. phrenicus). Dýchání je vyřazeno z činnosti.

12 Terminologie poruch senzitivního systému Terminologie poruch senzitivního systému Čití – citlivost, vnímání podnětu, doteku, tlaku, tahu, polohy, bolesti, tepla nebo chladu Čití – citlivost, vnímání podnětu, doteku, tlaku, tahu, polohy, bolesti, tepla nebo chladu Parestézie – jsou spontánní abnormální pocity (brnění, mravenčení) vznikající bez vnějšího podnětu. Nejsou pro nemocného vysloveně nepříjemné. Parestézie – jsou spontánní abnormální pocity (brnění, mravenčení) vznikající bez vnějšího podnětu. Nejsou pro nemocného vysloveně nepříjemné. Dysestézie – jsou spontánní i provokované abnormální pocity. Dysestézie – jsou spontánní i provokované abnormální pocity. Hypestézie – je snížené vnímání citlivosti Hypestézie – je snížené vnímání citlivosti Hyperestézie – je zvýšené vnímání citlivosti Hyperestézie – je zvýšené vnímání citlivosti Anestézie – je úplná necitlivost Anestézie – je úplná necitlivost Hypalgézie – je snížené vnímání bolesti Hypalgézie – je snížené vnímání bolesti

13 Terminologie poruch senzitivního systému Hyperalgézie – je zvýšené vnímání bolesti Hyperalgézie – je zvýšené vnímání bolesti Analgézie – je komplexní necitlivost pro bolest Analgézie – je komplexní necitlivost pro bolest Allodynie – je bolestivé vnímání nebolestivých podnětů (např. dotyku, tepla) Allodynie – je bolestivé vnímání nebolestivých podnětů (např. dotyku, tepla) Hyperpatie – je širší pojem, který zahrnuje často hyperestézii, hyperalgézii i allodynii. Hyperpatie – je širší pojem, který zahrnuje často hyperestézii, hyperalgézii i allodynii.

14 Opakování Jaký je rozdíl mezi symptomem a syndromem? Symptom je jeden příznak onemocnění, syndrom je více příznaků. Které jazyky se využívají v neurologii? Řecký, latinský, český, francouzský a anglický jazyk Jak se nazývá nauka o příznacích? sémiologie Charakterizuj pojmy mobilita a motilita

15 Opakování Jaký je rozdíl mezi pojmy mobilita a motilita? Jaký je rozdíl mezi pojmy mobilita a motilita? Mobilita – pohyblivost, účastní se kosterní i hladké svalstvo motilita – pohyby vegetativního systému prováděné pouze hladkým svalstvem Mobilita – pohyblivost, účastní se kosterní i hladké svalstvo motilita – pohyby vegetativního systému prováděné pouze hladkým svalstvem Vysvětli pojem pentaplegie – ochrnutí čtyř končetin a dýchacího svalstva Vysvětli pojem pentaplegie – ochrnutí čtyř končetin a dýchacího svalstva


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Onemocnění nervového systému – odborná terminologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google