Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., I. Herejková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., I. Herejková."— Transkript prezentace:

1 Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., I. Herejková

2 Řečová centra:  u praváků obvykle uložená vlevo  Brocovo motorické centrum  v pars opercularis gyri frontalis inferior  tato oblast umožňuje slovní a písemné vyjádření myšlenek  Wernickeho senzorické centrum  v zadní části gyrus temporalis superior mezi primárním sluchovým centrem a gyrus angularis  tato oblast je nutná pro pochopení slyšené a psané řeči  Fasciculus arcuatus  Primární a sekundární zraková kůra a primární sluchová kůra Zdroj: Clinical Functional MRI Autor: A.L.Baert, M.Knauth, K.sartor

3 Afázie: porucha tvorby a porozumění řeči  Expresivní afázie – při lézi Brocova centra, chápání řeči je zachováno, ale nemocný ji nedokáže vyjádřit ve verbální ani písemné podobě  Percepční afázie – při lézi Wernickeho centra, neschopnost chápat mluvenou i psanou řeč, ale řečová produkce je zachována, avšak je nesmyslná  Konduktivní afázie – při přerušení fasciculus arcuatus, verbální i grafický projev řeči je plynulý, avšak s nápadnou poruchou obsahu  Globální afázie – při rozsáhlých lézích v obl. fissura Sylvii  Anomická afázie – při lézi zadní č. gyrus temporalis inferior, porucha pojmenovávání nazíraných objektů nebo nalézání vhodných slov  Transkortikální afázie – při lézích (ischemických), kt. působí izolaci dané řečové obl. od okolních mozkových struktur, zachovaná schopnost opakovat mluvená slova či věty  - motorická, senzorická a smíšená

4 Metodika fMRI:  Anatomické mapy - TSE T2, 3D-FLASH T1  Gradient field mapping  Funkční MRI - EPI  Analýza fMRI - t-test + GLM statistika  Paradigma  Řečová zkouška  Blokové schéma  Aktivní fáze 4 x 10 měření

5 Soubor nemocných:  2004 - 2008 – 100 fMRI u 93 nemocných  39 nemocných s TU lokalizovaným v levé hemisféře  fMRI použita k předoperačnímu mapování řečové funkce mozku  pro stimulaci řečových center byl většinou použit současně  test verbální fluence (vyjmenovávání částí lidského těla)  image naming test (pojmenovávání vyobrazených předmětů – např. lopata, míč, auto, etc.)  věk 21-77 let (52,3), 19 mužů a 20 žen

6 Výsledky 1:  Histologické typy nádorů  Astrocytární nádory 25  Meningeom 3  Kavernózní hemangiom 3  Sekundární n. 4  Meningeom + glioblastom 1  Ostatní 3 Brocovo centrum : Wernickeho centrum: Brocovo centrum : Wernickeho centrum: Vpravo 6 (15,4%) 4 (10,3%) Vlevo 15 (38,5%) 21 (53,8%) Bilaterální 15 (38,5%) 9 (23,1%) Nezobrazení 3 (7,7%) 5 (12,3%) Nedostatečná odpověď či kvalita testu U většiny výraznější aktivace image naming testem.

7 Výsledky 2:  33 P, 1L, 5 přecvičených leváků  operováno bylo 32 pacientů, z toho 10 opakovaně  konzervativní léčba 7 nemocných  Fatická porucha:  před operací Bez fatické poruchy – 18 Bez fatické poruchy – 18 Hraniční nález – 2 Hraniční nález – 2 Amnestická afázie – 5 Amnestická afázie – 5 Expesivní afázie – 4 Expesivní afázie – 4 Senzorická afázie – 1 Senzorická afázie – 1 Smíšená porucha – 2 Smíšená porucha – 2  po operaci Beze změny – 18 Beze změny – 18 Zhoršení - trvalá porucha – 4 Zhoršení - trvalá porucha – 4 Zhoršení - přechodná porucha – 6 Zhoršení - přechodná porucha – 6 Zlepšení – 4 Zlepšení – 4 Bez fatické poruchy, difuzní astrocytom gr II

8 Ukázka: multifokální glioblastom image naming testverbální fluence lehká expresivní afázie a anomická afázie

9 Ukázka: glioblastom image naming testverbální fluence transkortikální senzorická afázie

10 Diskuze Diskuze:  Kvalita fMRI závisí na stavu nemocného, u afatiků jsou problémy s porozuměním instrukcí  Důležité je zacvičení nemocného logopédem, aby se předešlo problémům během testu  Funkční zkoušky je třeba mít společné pro fMRI a pro peroperační elektrofyziologické mapování, pro zobrazení centra při peroperačním monitorování je využit test s lepší odpovědí při fMRI  Výsledky mapování řečových center je možné využít k stereotaktické navigaci operačního výkonu pomocí fúze morfologického MRI obrazu a funkční mapy

11 Závěr:  Předoperační lokalizace řečového, především motorického centra má význam pro plánování operace a stanovení optimálního monitorování během operace  fMRI umožňuje odhadnout riziko poškození řečových funkcí následkem neurochirurgického výkonu a jejich vývoj po něm Přesunutí dominance motorického řečového centra doprava u recidivy glioblastomu. 1-200711-2007


Stáhnout ppt "Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., I. Herejková."

Podobné prezentace


Reklamy Google