Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory"— Transkript prezentace:

1 Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory
Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., I. Herejková

2 Řečová centra: u praváků obvykle uložená vlevo
Brocovo motorické centrum v pars opercularis gyri frontalis inferior tato oblast umožňuje slovní a písemné vyjádření myšlenek Wernickeho senzorické centrum v zadní části gyrus temporalis superior mezi primárním sluchovým centrem a gyrus angularis tato oblast je nutná pro pochopení slyšené a psané řeči Fasciculus arcuatus Primární a sekundární zraková kůra a primární sluchová kůra Zdroj: Clinical Functional MRI Autor: A.L.Baert, M.Knauth, K.sartor

3 Afázie: porucha tvorby a porozumění řeči
Expresivní afázie – při lézi Brocova centra, chápání řeči je zachováno, ale nemocný ji nedokáže vyjádřit ve verbální ani písemné podobě Percepční afázie – při lézi Wernickeho centra, neschopnost chápat mluvenou i psanou řeč, ale řečová produkce je zachována, avšak je nesmyslná Konduktivní afázie – při přerušení fasciculus arcuatus, verbální i grafický projev řeči je plynulý, avšak s nápadnou poruchou obsahu Globální afázie – při rozsáhlých lézích v obl. fissura Sylvii Anomická afázie – při lézi zadní č. gyrus temporalis inferior, porucha pojmenovávání nazíraných objektů nebo nalézání vhodných slov Transkortikální afázie – při lézích (ischemických), kt. působí izolaci dané řečové obl. od okolních mozkových struktur, zachovaná schopnost opakovat mluvená slova či věty - motorická, senzorická a smíšená

4 Metodika fMRI: Anatomické mapy - TSE T2, 3D-FLASH T1
Gradient field mapping Funkční MRI - EPI Analýza fMRI - t-test + GLM statistika Paradigma Řečová zkouška Blokové schéma Aktivní fáze 4 x 10 měření

5 Soubor nemocných: 2004 - 2008 – 100 fMRI u 93 nemocných
39 nemocných s TU lokalizovaným v levé hemisféře fMRI použita k předoperačnímu mapování řečové funkce mozku pro stimulaci řečových center byl většinou použit současně test verbální fluence (vyjmenovávání částí lidského těla) image naming test (pojmenovávání vyobrazených předmětů – např. lopata, míč, auto, etc.) věk let (52,3), 19 mužů a 20 žen

6 Výsledky 1: Histologické typy nádorů Astrocytární nádory 25
Meningeom 3 Kavernózní hemangiom 3 Sekundární n. 4 Meningeom + glioblastom 1 Ostatní 3 Brocovo centrum : Wernickeho centrum: Vpravo (15,4%) (10,3%) Vlevo (38,5%) (53,8%) Bilaterální (38,5%) (23,1%) Nezobrazení (7,7%) 5 (12,3%) Nedostatečná odpověď či kvalita testu U většiny výraznější aktivace image naming testem.

7 Výsledky 2: 33 P, 1L, 5 přecvičených leváků
operováno bylo 32 pacientů, z toho 10 opakovaně konzervativní léčba 7 nemocných Fatická porucha: před operací Bez fatické poruchy – 18 Hraniční nález – 2 Amnestická afázie – 5 Expesivní afázie – 4 Senzorická afázie – 1 Smíšená porucha – 2 po operaci Beze změny – 18 Zhoršení - trvalá porucha – 4 Zhoršení - přechodná porucha – 6 Zlepšení – 4 Bez fatické poruchy, difuzní astrocytom gr II

8 Ukázka: multifokální glioblastom
lehká expresivní afázie a anomická afázie image naming test verbální fluence

9 Ukázka: glioblastom transkortikální senzorická afázie
image naming test verbální fluence

10 Diskuze: Kvalita fMRI závisí na stavu nemocného, u afatiků jsou problémy s porozuměním instrukcí Důležité je zacvičení nemocného logopédem, aby se předešlo problémům během testu Funkční zkoušky je třeba mít společné pro fMRI a pro peroperační elektrofyziologické mapování, pro zobrazení centra při peroperačním monitorování je využit test s lepší odpovědí při fMRI Výsledky mapování řečových center je možné využít k stereotaktické navigaci operačního výkonu pomocí fúze morfologického MRI obrazu a funkční mapy

11 Závěr: Předoperační lokalizace řečového, především motorického centra má význam pro plánování operace a stanovení optimálního monitorování během operace fMRI umožňuje odhadnout riziko poškození řečových funkcí následkem neurochirurgického výkonu a jejich vývoj po něm 1-2007 Přesunutí dominance motorického řečového centra doprava u recidivy glioblastomu.


Stáhnout ppt "Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory"

Podobné prezentace


Reklamy Google