Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 MUC- 95802- 464-01- 01-E 1 Strategie optimalizace provozních nákladů v podniku ČVUT – SF 4/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 MUC- 95802- 464-01- 01-E 1 Strategie optimalizace provozních nákladů v podniku ČVUT – SF 4/2010."— Transkript prezentace:

1 1 MUC- 95802- 464-01- 01-E 1 Strategie optimalizace provozních nákladů v podniku ČVUT – SF 4/2010

2 2 MUC- 95802- 464-01- 01-E Obsah: A. Strategie – vývoj a postavení B. Facility management - definice C.Koncept Centra sdílených služeb D. Strategie, které fungují

3 3 MUC- 95802- 464-01- 01-E Koncepce strategie se na akademické půdě vyvíjí již od 50. let – s měnícími se perspektivami Strategie Obsah Plánování Rozsah Taktické řízeníVrcholové řízení 50.léta60.léta Počátek 70.let Počátek 21.stol. Počátek 80.let Počátek 90.let Konec 70.let Podnikové plánování Rozpočtování/ Controlling Průmyslové analýzy Konkurenční Výhoda Strategické inovace Konkurenční interakce Strategie portfolia Dopady diversifikace? Přerušované inovace? Jednoduchá pravidla? …? Co za tím stojí? ? A

4 4 MUC- 95802- 464-01- 01-E Strategie je předmětem TOP managementu: jaký to má vliv na vrcholový management? Jak mohu zvýšit hodnotu své společnosti? Jak se mohu transformovat na pozici nejúspěšnějšího poskytovatele služeb? Na které nové trhy podpůrných činností vstoupit a jak? Jak mohu generovat dostatečnou hotovost pro financování růstu? Kterou činnost z hodnotového řetězce mám zachovat, kterou outsourcovat, kterou prodat? Jak můžeme realizovat synergie z plánovaných fúzí a akvizicí? A

5 5 MUC- 95802- 464-01- 01-E Porterovy modely se využívají při hodnocení atraktivity zahraničního trhu podpůrných činností Analytický model pro hodnocení druhu konkurence v odvětví podpůrných činností 5 sil determinuje atraktivitu a dlouhodobou ziskovost Fm-odvětví 5 SIL PODLE PORTERA Analyzování konkurenčních sil v rámci aktivit v odvětví podpůrných činností Podpůrné činnosti: nepřímo spjaté, ale zvyšující účinnost a efektivitu ANALÝZA HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE Vstupující firmy Substituty Klienti Poskytova- telé Konkurenti Intenzita konkurence Vyjednávací síla poskytovatele Vyjednávací síla klienta Ohrožení substitutů Ohrožení nově vstupujících firem Iinfrastruktura podniku Služby pro zaměstnance Správa a optimalizace prostorů Obstaravatelská činnost Příchozí logistika Operace Odchozí logistika Service Marke- ting a prodeje Zisky Úspory Podpůrně činnosti Primární činnosti A

6 6 Vzdálenost ke klientovi a trhu Vysoká složitost podnikatelských činností Definice obchodní politiky je rozšířeno o podpůrné činnosti Nebezpečí skrytého překrývání funkcí uvnitř organizační struktury 6 MUC- 97002- 143-02- 01_E.ppt V rámci vývoje strategií docházelo k častému přesunu mezi centralizací a decentralizací podpůrných činností Redukce nákladů –z objemu –Z velikosti Profesionalizace –Spojení know-how –Zajištění požadované úrovně kvality Zaměření na kompetence primární činnosti CentralizaceDecentralizace Blízkost ke klientovi a trhu Malé, flexibilní jednotky Zaměstnanci jsou vysoce motivováni z důvodu blízkého vztahu ke klientovi Vznik přebytečných zdrojů Nedostatek standardizace kvality (norem) Malé zaměření na kompetence primární činnosti 70./ 80. 90. ? A

7 7 Integrace činnost í v r á mci organizace k zaji š těn í a rozvoji sjednaných služeb, kter é podporuj í a zvy š uj í efektivitu vlastn í z á kladn í činnosti “ ČSN EN 15 221 B

8 8 8 MUC- 97002- 143-02- 01_E.ppt Centra sdílených služeb kombinují výhody centralizace i decentralizace podpůrných činností Centra sdílených služeb Harmonizace/standardizace interních služeb, produktů a procesů Zvyšování flexibility Motivace zaměstnanců Vytváření přehledu a snižování nákladů pro interní klienty Zaměření se na primární činnosti 4 5 6 1 2 3 Zvýšení kvality služeb 20%-40% potenciál úspory nákladů C

9 9 9 MUC- 97002- 143-02- 01_E.ppt CSS je definováno sedmi charakteristikami Ekonomicky nezávislé podnikové útvary; právní nezávislost není povinná Podnikatelská odpovědnost při plnění úkolů Poskytovatelé jednotlivých služeb v rámci korporátní společnosti jsou na sobě nezávislí (pobočky, závody, obchodní jednotky) Poskytování definovaných služeb v souladu s principy stanovenými interním klientem a poskytovatelem (SLA) Jednoznačná orientace na klienta Náhrady za poskytované služby jsou stanovené na základě předem definovaného systému transferových cen (SLA) Možnost generování dalšího obchodu s třetími stranami na externím trhu 1 2 3 4 5 6 7 C

10 10 MUC- 97002- 143-02- 01_E.ppt Existuje pět základních možností (A-E) pro management sdílených služeb 1) Služba musí být dostatečně míře dostupná na externích trzích v požadované formě FDECBA ExterníInterní Volný výběr externích poskytovatelů Přenos Know- how od expertů Poskytování služeb především pro mateřskou společnost Skutečné tržní podmínky v rámci společnosti Vnitřní poskytovatel služby z důvodu strategického zájmu Podpůrná funkce pro procesy primární činnost Centrum sdílených služeb (CSS)Útvar poskytující službu Specifické, měřitelné a ocenitelné služby; možnost alokace Služby vhodné pro externí trhy 1) Služby vhodné částečně pro externí trhy Orientace na zisk Optimalizace ukazatele náklady/užitek Minimal. nákladů kombinovaná se zaručením kvality Právně nezávislá organizaceVnitřní organizační subjekt Způsob řízení Východiska Typ služby Poptávka Nákladové centrum Centrum kompetence Centrum zisku Vlastní pobočka Joint ventureOutsourcing C

11 11 MUC- 97002- 143-02- 01_E.ppt Služby poskytované Centrem sdílených služeb General services Ústředna Spisové služby Mail-centrum/print shop/copy shop Nákup kancelářských potřeb Vozový park Zdravotnické služby Facility management Komerční –Nájemné –Správa objektů –Využití vnitřních prostorů Infrastruktura –Ostraha –Úklid –Catering Technika –Údržba –Energetický mgmt –Montáž IT a komunikační technologie Koncepce vývoje Vývoj aplikací Vývoj infrastruktury Zprostředkování/ Nákup Sklady Zařízení Marketingové služby Telemarketing Call center Organizace veletrhů Firemní kultura Práce agentury Merchandising Finance a účetnictví Finanční účetnictví a řízení pohledávek a závazků Stálá aktiva a účtování zásob Finanční výkazy (podle obchodního práva) Konsolidované účetní výkazy Cash management Financování Controlling/ reporting Reporting/ budgeting Nákladový controlling Management informačních systémů KPI Právo/daně/ audit Občanské právo Obchodní právo Licence/patenty Finanční výkazy (podle daňových zákonů) Vrácení daní Audit účetnictví IT audit Logistika Doprava Skladování Expedice Balení Nakládka/Odvoz Etiketování Celní odbavení HR Mzdy HR administrativa HR podpora Nábor zaměstnanců HR rozvoj Trénink/kvalifikace Systém odměňování/ kompenzace C

12 12 MUC- 97002- 143-02- 01_E.ppt Zavedení Centra sdílených služeb otevírá širokou škálu strukturálních možnosti Management a kontrolní mechanismyKlienti/příjemci služeb Centra sdílených služeb Pravidla spolupráce Šířka a hloubka poskytováných služeb Organizační integraceSkupinové transférové ceny LokalitaPrávní struktura C

13 13 MUC- 95802- 464-01- 01-E KREATIVNÍ STRATEGIE, KTERÉ FUNGUJÍ Překračuje pravidla – “out of the box“ Jsou založeny na faktech a důkladných analýzách a jsou objektivní a nezkreslené Jsou udržitelné a jsou orientovány na implementaci Vytváří reálné rozdíly, mají tedy dopad na výkonnost zákazníků Předávat kreativní a fungující strategie je pro nás každodenní výzvou

14 14 CSS a FM přináší výsledky


Stáhnout ppt "1 MUC- 95802- 464-01- 01-E 1 Strategie optimalizace provozních nákladů v podniku ČVUT – SF 4/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google