Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH (tržní mechanismus)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH (tržní mechanismus)"— Transkript prezentace:

1 TRH (tržní mechanismus)
Definice Účastníci Členění Zákony

2 Definice trhu Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a utváří se cena

3 Účastníci trhu (tržní subjekty)
Podniky (firmy) Domácnosti Stát Účastníci trhu vstupují do vzájemných vztahů dobrovolně se snahou o výhodnost směny

4 Členění trhu – typy trhu
Z hlediska místa: - Místní - Národní - Mezinárodní Podle počtu prodávaného zboží: Individuální trh (1 výrobce) Dílčí trh (1 výrobek od různých výrobců) Agregátní trh (celkový) Z hlediska předmětu koupě: Trh výrobních faktorů Trh výrobků a služeb Trh peněz, kapitálu (finanční trh)

5 Zákony trhu - zákon poptávky a zákon nabídky
Zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka – poptávka představuje ochotu a schopnost spotřebitelů kupovat za určitou cenu určité množství statků a služeb v určitém čase a na určitém místě cena množství

6 Zákony trhu… Zákon nabídky = s rostoucí cenou roste nabídka
nabídka – je to ochota a schopnost prodávajícího nabízet na určitém místě k prodeji za určitou cenu určité množství statků a služeb Cena množství

7 Tržní rovnováha Trh je v rovnováze tam, kde se protíná křivka poptávky s křivkou nabídky a vzniká rovnovážná cena.

8 Tržní mechanismus Při setkávání poptávky a nabídky dochází k pohybu ceny Reguluje množství vyráběného, a tím i spotřebovávaného zboží v celém NH a s pomocí vhodných státních zásahů vede i k hospodárnému rozdělování statků a služeb ve společnosti Státní zásahy – např. daňové úlevy nebo vyšší zdanění - státní zakázky - celní politika - dotace ze státního rozpočtu - podpora v nezaměstnanosti Podstata tržní ekonomiky spočívá v tom, že každý spotřebitel má možnost si vybírat mezi různými dodavateli (podle ceny, kvality,... Poptávka nabídka cena a výroba stoupá Poptávka nabídka cena a výroba klesá

9 Co ovlivňuje nabídku a poptávku
1.faktory ovlivňující poptávku: a) cena b) demografické změny (věk,počet) c) změny velikosti důchodů (mzdy, renta, úroky) d) změny cen jiných zboží - substituty – jiné zboží, které může nahradit při spotřebě zboží sledované (jablka-hrušky) - komplementy – jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované (auto-benzín) 2. faktory ovlivňující nabídku: b) náklady výroby a obchodu (dražší suroviny, energie, zvyšování nominálních mezd, naopak snižování nákladů zaváděním nových technologií, které zvyšují produktivitu práce…) c) změny vnějších podmínek podnikání (změny počasí pro zemědělce, změny v daních atd. d) změny kapitálové výnosnosti (kapitál je zajímavější dávat do podnikání s vyšší rentabilitou a tedy vyššími výnosy)

10 KONKURENCE, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, MONOPOL
Pro fungování trhu je konkurence důležitá, pro všechny by měly být stejné podmínky na trhu Nekalou konkurenci hlídá „antimonopolní úřad“ = Úřad pro hospodářskou soutěž se sídlem v Brně Monopol – výsadní postavení na trhu, diktuje ceny, nemá snahu snižovat náklady…(je na straně nabídky) (totéž je monopson – to je výsadní postavení na trhu na straně poptávky – např. jediný kupující by byl např. stát) Druhy monopolu: 1. kartel – dohoda mezi samostatnými podniky např. o cenách, o prodávaném množství.. 2. syndikát – dohoda o společném nákupu nebo prodeji, konkurenti zůstávají právně samostatní, ale pro získání lepších podmínek se pro určitou věc spojují – např. spolupráce obchodních firem sdružených do dobrovolných řetězců jako je COOP –sdružení spotřebních družstev Jednota 3. trust – stále ještě právně samostatné podniky úzce spolupracují a jsou již na sobě velice závislé 4. koncern – nejvyšší forma existence monopolu. Firmy se propojují v celém rozsahu činností, ztrácí postupně právní subjektivitu (hovoříme o fůzích = spojení dvou rovnocenných partnerů) nebo akvizicích (větší koupí menšího)


Stáhnout ppt "TRH (tržní mechanismus)"

Podobné prezentace


Reklamy Google