Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konkurence a hospodářská soutěž Podmínky obchodování na trhu 1. všichni mají na trhu stejné a rovné podmínky přístupu na trh nerozhodují značky nefunguje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konkurence a hospodářská soutěž Podmínky obchodování na trhu 1. všichni mají na trhu stejné a rovné podmínky přístupu na trh nerozhodují značky nefunguje."— Transkript prezentace:

1 Konkurence a hospodářská soutěž Podmínky obchodování na trhu 1. všichni mají na trhu stejné a rovné podmínky přístupu na trh nerozhodují značky nefunguje reklama Jediným kritériem je cena  Ideální trh = ideální konkurence 2.Na trh má jeden výsadní postavení = MONOPOL má povolení státu – administrativní monopol zná jako jediný recept na výrobu určitého zboží – absolutní m. oligopol – existují pouze dva nebo několik málo subjektů monopson = výhradním nakupujícím je stát( např. strategické technologie, zbraně hromadného ničení)  Nedokonalá konkurence, zdeformovaný trh – může diktovat cenu

2 Dělení monopolů • Kartel – dohoda mezi samostatnými konkurenty o cenách, dělení teritorií působnosti • Syndikát – dohoda o společném nákupu nebo prodeji. Konkurenti zůstávají právně samostatní, ale k získání lepších podmínek vystupují jako jeden celek, např. COOP. Firmy mohou se spolku vystoupit • Trust – vyšší forma propojení konkurentů. Propojení i v oblasti výroby, firmy jsou na sobě závislé, ale zachovávají si pr. Subjektivitu • Koncern – nejvyšší forma existence monopolu. Firmy jsou propojené v celém rozsahu činnosti, ztrácí právní subjektivitu 1.Fúze = spojení rovnocenných partnerů 2.Akvizice = větší koupí menší

3 Selhání trhu • Není možné se volně a rovně zapojit do tržního hospodářství • Důvody 1.Vznik monopolů – Můžou zneužívat svého postavení – Stát prostřednictvím zákonů hlídá a určuje, co je a není trestné 2.Existence veřejných statků a služeb – U nich není žádoucí, aby o jejich existenci rozhodoval pouze trh • Důvody strategické • Důvody sociální • Důvody etické – Vzniká nepříjemné rozhraní tržního a netržního prostředí, které vede k možnosti zneužívání specifického postavení úředníka při rozhodování, komu přidělí zakázku (Rath, Pandur, Casa….) – Zatím ale neznáme jiné řešení, pouze důsledně prověřovat pověřené úředníky 3.Externalita trhu – Vedlejší účinky trhu na subjekty, které se trhu nezúčastní • Negativní = např. zhoršení životního prostředí vlivem průmyslové výroby, snížení ceny pozemků vinou postupu těžby • Pozitivní = zhodnocení pozemků díky výstavbě rychlostní silnice, včelstvo pořízené k podnikání opyluje i mou zahradu

4 Ekonomika a neziskový sektor • Ziskový sektor = podnikatelský 1.působí zde trh 2.platíme za služby a statky 3.Rozdělujeme podle zásluh – odvedené práce, vložených prostředků 4.Produkujeme část statků a služeb, které můžeme postrádat, aniž by to vedlo k destrukci společnosti • Neziskový sektor 1.neplatíme, nebo jsou ceny dotované, netržní 2.Prostředky získává z sektoru ziskového 3.Rozdělujeme podle potřeb

5 Funkce neziskového sektoru • Rozvoj duchovních hodnot • Ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot • Ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic • Rozvoj vědy, vzdělávání, sportu a tělovýchovy, výkon státní správy • Obrana státu

6 Dělení neziskového sektoru • Státní 1.Školství 2.Zdravotnictví 3.Ochrana životního prostředí 4.Ochrana kulturního dědictví 5.Státní správa 6.Obrana státu • Nestátní 1.Církevní organizace = zajišťují bohoslužby, charity, semináře 2.Občanská sdružení = sdružení občanů k dlouhodobým i krátkodobým účelům 3.Obecně prospěšné společnosti(OPS) = poskytuje obecně prospěšné služby státu nebo občanům 4.Nadace = sdružení majetku k přesně vymezenému účelu (dary, majetek, výnosy, nájemné, příjmy z loterií, veřejných sbírek…) 5.Politické strany

7 otázky • existuje vztah mezi neziskovými organizacemi, státem a podnikateli? Jestliže ano, potom jaký je? 1.Plošné financování problematické efektivita vynaložených prostředků 1.Projektové financování = prostřednictvím grantů, tendrů vyšší efektivita vynaložených prostředků • Jaký je vztah firem k nestátním neziskovým organizacím? sponzoring = vždy finančně ztrátový přinese pozitivní obraz firmy x je nutné o tom veřejnost informovat


Stáhnout ppt "Konkurence a hospodářská soutěž Podmínky obchodování na trhu 1. všichni mají na trhu stejné a rovné podmínky přístupu na trh nerozhodují značky nefunguje."

Podobné prezentace


Reklamy Google