Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstupy z kontrolní akce Brownfields plnění úkolu č. 1 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 18 ze dne 3. dubna 2007 pro přípravu systémových opatření na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstupy z kontrolní akce Brownfields plnění úkolu č. 1 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 18 ze dne 3. dubna 2007 pro přípravu systémových opatření na."— Transkript prezentace:

1 Výstupy z kontrolní akce Brownfields plnění úkolu č. 1 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 18 ze dne 3. dubna 2007 pro přípravu systémových opatření na úseku nezákonného nakládání s chemickými látkami a odpady Martin Zemek, Ř-ČIŽP, ODBOR ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 Úvod v roce 2006 šetřila ČIŽP několik případů nelegálního skladování nebezpečných odpadů (Libčany, Chvaletice a Nalžovice) –značný potenciální vliv na kvalitu lidského zdraví a životního prostředí v okolí těchto ilegálních skladů –identifikace určitých problémů, jak technického tak především technicko - legislativního charakteru (např. vstup do objektů fyzických osob) –řešení obdobných stavů zapříčiněných ilegální (někdy i trestnou činností) často vyžaduje mnohamilionové výdaje z rozpočtu veřejných financí ČR –možné další sklady? --> kontrolní akce Brownfields

3 Účel kontrolní akce BF prověřit vytipované podezřelé lokality ze Seznamu (objekty, areály), zda jsou tyto využívány pro nelegální činnost – ukládání nebezpečných odpadů (především charakteru chemických látek), popř. zda jsou potenciálně pro takovou činnost vhodné, –úkol pro krajské úřady - vytipování podezřelých objektů či lokalit – ZÁKLAD AKCE –efektivita a výsledky prováděných kontrol byly zcela závislé na prvotním kvalitním výběru podezřelých lokalit prověřit spolupráci (a do jisté míry i kvalitu práce) na kontrolách podílejících se orgánů státní správy, popř. dalších, identifikovat problematické aspekty kontrolní činnosti takovýchto lokalit (technické i legislativní), navrhnout některá funkční opatření pro předcházení obdobným nepříznivým stavům a řešení nápravy.

4 Role ČIŽP ČIŽP pověřena koordinací a provedením kontrol lokalit vybraných na základě seznamu vytipovaných problematických míst –ve spolupráci s dalšími kompetentními kontrolními orgány krajské úřady, starostové obcí a pracovníci obecních úřadů, stavební úřady, Policie ČR, HZS ČR, MŽP OVSS, Krajské hygienické stanice, Armády ČR,i samotní pracovníci kontrolované soukromé společnosti - právnické osoby… –provedení i dalších kontrol mimo Seznam

5 Počty kontrol bylo zkontrolováno 100% vytipovaných podezřelých lokalit

6 Výsledky – kontroly na základě Seznamu

7 Příklad skladu kadmiových kalů spol. Grafitové doly ve Vikanticích v množství 1250 tun (Olomoucký kraj) SEZ, společnost není původcem odpadů, navíc popírá i jejich vlastnictví –příčina problému je zejména v souvislosti s privatizací bývalého státního podniku Rudné doly –není zřejmé, kdo zaplatí konečné odstranění (stát nebo společnost)

8 Příklad Skaldy PCB v Libereckém kraji (Stráž pod Ralskem, Dubá) – 70 tun Schválené zařízení pro nakládání s odpady, v době kontroly byla společnost v konkurzu – zůstává otázkou, jak bude v budoucnu s odpady naloženo

9 Výsledky – kontroly provedené mimo Seznam

10 Příklad nelegální skladování nebezpečných odpadů ve spalovně odpadů v Prostějově –z nebezpečných odpadů přijatých do spalovny „tajně“ vytřídil externě zaměstnaný chemik některé vyřazené chemikálie, tyto skladoval v nevhodných prostorách a zcela chaoticky, bez řádného označení, dle zasahujícího HZS reálně hrozilo nebezpečí exploze. –bylo zde uskladněno cca 100 kg chemikálií – některé výbušné, RA, a cca 1500 kg kapalných aromatických uhlovodíků (v sudech)

11 Výsledky, vedlejší efekty provedení kontrol pro ČIŽP zapracování některých dalších lokalit do plánu kontrolní činnosti ČIŽP v roce 2008, identifikace míst potenciálně vhodných či nevhodných pro případné ukládání např. ilegálně přepravovaných přeshraničních odpadů, identifikace některých problematických provozoven, či subjektů, navázání či prohloubení spolupráce pro další kontrolní činnost s některými dalšími orgány a složkami státu, závěrečná zpráva z kontrol pro MŽP (podklad pro BRS)

12 Závěrečná zpráva z kontrol pro MŽP – podklad pro BRS analýza a identifikace překážek v kontrolní činnosti, získání podkladů pro širší množství návrhů na úpravy legislativy – jak zákona o odpadech, tak dalších. např. doporučení ve vztahu ke: kontrolní činnosti, úprava procesu skladování odpadů, finanční nástroje, zjednodušení odnímání živnostenských oprávnění při opakovaném poruší zákona o odpadech, trestně právní odpovědnost, sjednocení činnosti povolujících úřadů, atd.

13 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Ing. Martin Zemek Odbor odpadového hospodářství 222 860 285 zemek@cizp.cz Česká inspekce životního prostředí Na Břehu 267 190 00 Praha 9 IČ 41693205 www.cizp.cz


Stáhnout ppt "Výstupy z kontrolní akce Brownfields plnění úkolu č. 1 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 18 ze dne 3. dubna 2007 pro přípravu systémových opatření na."

Podobné prezentace


Reklamy Google