Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Stavba látek [cit. 2010-02-08]Dostupné pod licencí Creative Commons – na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Stavba látek [cit. 2010-02-08]Dostupné pod licencí Creative Commons – na"— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Stavba látek [cit. 2010-02-08]Dostupné pod licencí Creative Commons – na http://de.wikipedia.org/, www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atom_- _schématický.PNG, Autor © Radomír Macháň

2 Jak postupovat – návod pro použití 1. Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 24 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva (hráče), které danou otázku zodpovědělo správně body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě družstva (hráče). 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý družstvo (hráč). 6. Otázky volí družstva vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které má po vyčerpání všech otázek vyšší počet získaných bodů. 8. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek 123456 789101112 131415161718 192021222324 Soutěžící (družstvo) č. 1 Soutěžící (družstvo) č. 2 1 123456 789101112 131415161718 192021222324 23456 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 891011127 Soutěžící (družstvo) č. 3 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324

4 Otázka číslo 1 Jak se nazývá pomůcka, kterou určujeme svislý směr? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Olovnice.

5 Otázka číslo 2 Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných ocelových pružinách zavěšena různá závaží. Na kterou z pružin a) a b) působí závaží menší silou a proč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. b) pružina je méně protažená (závaží má menší hmotnost). a) b)c)d)

6 Otázka číslo 3 V konvici je voda na čaj. Dokreslete, jak by mohla vypadat její hladina, jestliže její kousek již vidíte v hubici, kterou vodu naléváme. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka.

7 Otázka číslo 4 Na dno odměrného válce dáme sáček s čajem, zatížíme ho a zalijeme vodou. Pozorujeme, že se nejdříve zbarví voda v okolí sáčku, později pozorujeme zbarvení čím dál výše. Čím je to způsobeno? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Neustálý, neuspořádaný pohyb částic vody způsobuje, že částice barviva (čaje) pronikají do čisté vody.

8 Otázka číslo 5 Kam směřuje svislý směr (určený olovnicí) v různých místech Země? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Do středu Země.

9 Otázka číslo 6 Petr stlačuje rukou gumový míč. Jaký účinek má působení ruky na míč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ruka míč deformuje (stlačuje) – deformační účinky síly.

10 Otázka číslo 7 Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 1) Ne; 2) Ne. 1) Látky jsou složeny z částic, které jsou v klidu. 2) Mezi částicemi pevných látek nejsou mezery.

11 Otázka číslo 8 V konvici je voda na čaj. Dokreslete, jak bude vypadat její hladina, je-li konvice v poloze, kdy začíná z výtokové trubice vytékat voda. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka.

12 Otázka číslo 9 Petr stlačuje rukou gumový míč. Která tělesa přitom na sebe vzájemně působí? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ruka chlapce a míč.

13 Otázka číslo 10 Uveď příklady dvou pevných, dvou kapalných a dvou plynných těles (nejlépe příklady přímo ze třídy). Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Např.: pevné - lavice, židle, tabule, … kapalné … voda v umyvadle, rtuť v teploměru, … plynné … vzduch v místnosti, vzduch v míči, …

14 Otázka číslo 11 Roztřiď následující látky vyskytující se v místnosti při obvyklé teplotě: sklo, benzín, líh, vzduch, dřevo, oxid uhličitý, voda, železo, kyslík, papír. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Látky pevné: sklo, dřevo, železo, papír Látky kapalné: benzín, líh, voda Látky plynné: vzduch, oxid uhličitý, kyslík Látky pevné Látky kapalné Látky plynné

15 Otázka číslo 12 Ve které ze zkumavek A a B je kapalina a ve které plyn. Vysvětli, podle čeho to poznáš? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Zkumavka A … plyn (plyny jsou rozpínavé) Zkumavka B … kapalina (kapaliny mají vodorovný povrch) A B

16 Otázka číslo 13 Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných ocelových pružinách zavěšena různá závaží. Která pružina je napínána největší silou? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. c) závaží má největší hmotnost a) b)c)d)

17 Otázka číslo 14 V jedné ze zkumavek A a B je vodík, ve druhé oxid uhličitý. Ve které je který a proč? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Zkumavka A … oxid uhličitý (má větší hustotu než vzduch) Zkumavka B … vodík (má menší hustotu než vzduch) Pomůcka: http://www.converter.cz/tabulky/hustota-plynu.htm A B

18 Otázka číslo 15 Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných ocelových pružinách zavěšena různá závaží. Porovnejte velikost sil, kterými jsou napínány pružiny na obrázcích a) a d). Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Síly jsou stejné. Hmotnosti závaží jsou stejné. a) b)c)d)

19 Otázka číslo 16 Doplň větu: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. … kolmý. Směr svislý je na vodorovnou rovinu …………………….……..

20 Otázka číslo 17 Na dno odměrného válce dáme sáček s čajem, zatížíme ho a zalijeme vodou. Pozorujeme, že se nejdříve zbarví voda v okolí sáčku, později pozorujeme zbarvení čím dál výše. Jak se tento jev nazývá? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Difúze.

21 Otázka číslo 18 Na obrázcích a), b), c), d) jsou na čtyřech stejných ocelových pružinách zavěšena různá závaží. Co je příčinou jevu, že zavěšené těleso prodlužuje pružinu? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Na všechna tělesa v gravitačním poli Země působí svisle dolů gravitační síla. a) b)c)d)

22 Otázka číslo 19 Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 1) Ne; 2) Ano. 1) V amorfních látkách jsou částic uspořádány v krystalové mřížce. 2) Volný povrch kapalného tělesa je v klidu vodorovný.

23 Otázka číslo 20 Doplňte následující tabulku: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vzduch v míči … ano, vzduch, plynné Hřebík … ano, železo, pevné Tvrdost … nic! Mléko … ne, mléko, kapalina Těleso (ano/ne) LátkaSkupenství Vzduch v míči Hřebík Tvrdost Mléko

24 Otázka číslo 21 Roztřiď následující látky vyskytující se při obvyklé teplotě: olej, ocel, beton, porcelán, vodní pára, hliník, limonáda, rtuť, olovo, mléko, oxid uhelnatý. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Látky pevné: ocel, beton, porcelán, hliník, olovo Látky kapalné: olej, limonáda, rtuť, mléko Látky plynné: vodní pára, oxid uhelnatý Látky pevné Látky kapalné Látky plynné

25 Otázka číslo 22 Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 1) Ano; 2) Ne 1) Látky jsou složeny z částic. 2) Kapalné těleso lze znatelně stlačit.

26 Otázka číslo 23 Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 1) Ne; 2) Ano. 1) Mezi částicemi kapalných látek působí menší přitažlivé síly než mezi částicemi látek plynných. 2) Difúze je jev, při němž částice jedné látky pronikají mezi částice druhé látky.

27 Otázka číslo 24 Rozhodni, zda je následující tvrzení pravdivé: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 1) Ne; 2) Ano. 1) Částice všech látek se neustále uspořádaně pohybují. 2) Plynné těleso je stlačitelné a pružné.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí. Stavba látek [cit. 2010-02-08]Dostupné pod licencí Creative Commons – na"

Podobné prezentace


Reklamy Google