Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11/2010Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11/2010Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 11/2010Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev, Ing. D. Macek, Ph.D. Řízení/kalibrace výpočtu modelu

2 11/2010Přednáška č. 42 Obsah přednášky 1.Rekapitulace úloh 2.Intermezzo 3.Kalibrace 4.Pokus o kalibraci 5.Řízení 6.Závěr

3 11/2010Přednáška č. 43 Rekapitulace 1. Ohodnocování interakcí  -1;+1  2. Ohodnocování počátečních podmínek  0;+1  3. Uvést verbální popis interakcí 4. Záporné hodnoty pro hodnotící stupnici (záporný interval  -1;0  5. Automatický dopočet interakcí 6. Sestavení procedury výpočtu 7. Spuštění výpočtu ovládacím prvkem 8. Získání a grafické zobrazení výsledků (standardy+diference) 9. Porovnání výsledků s kontrolními Data97.xls 10. Dosažení shody s kontrolním výpočtem

4 11/2010Přednáška č. 44 Rekapitulace + návody řešení

5 11/2010Přednáška č. 45 Použití vyhledávacích funkcí. …viz Data97.xls =SVYHLEDAT(…;…;…) =VVYHLEDAT(…;…;…) =INDEX(…;…) =INDEX(…;…;…)

6 11/2010Přednáška č. 46 Zápis ve VBA Procedura začíná a končí Sub PocitejMDM() End Sub Cyklus začíná a končí For i=1 to 20 Step 1 Next i Podmínka začíná a končí If A>B then End If Podmínka začíná a končí If A>B then Else End If Odkazy na list Sheets(”Nazev”).Select Sheets(“Nazev”).Range(“A1”).Select Sheets(“Nazev”).Cells(3, 5).Select Zápisy do listu/buňky Sheets(”Nazev”).Cells(2, 3) = “Zastřešení” Sheets(“Nazev”).Cells(3, 5) = 1.35 Sheets(“Nazev”).Cells(3, 5) = True Vnořený cyklus začíná a končí For i=1 to 20 For j=1 to 20 For k=1 to 20 … Next k Next j Next i

7 11/2010Přednáška č. 47 Ext.prvky Použití externích prvků 1.Střešní konstrukce 2.Fasáda 3.Vítr 4.Sníh 5.Déšť 6.Teplotní vliv 1. 2. 3. 4. 5. 6. Směr působení Stř.kce Fasáda Stř.kce Fasáda Ext. prvky bez kapacity ke změněExt. prvky s kapacitou ke změně

8 11/2010Přednáška č. 48 Modelové intermezzo

9 11/2010Přednáška č. 49 Modely kolem nás 1.Začalo to 23.11.1938 2.Skončilo to 7.11.1940 3.Byl třetí nejdelší na světě 4.Říkali mu „Galopping Gertie“ 5.Byl dlouhý 2800 ft. 6.Byl široký 39 ft. 7.Výška nosníků 9 ft. 8.Byl to Tacoma Narrows Bridge 9.…už není 10.…stačilo, aby foukal vítr …neměli dobrý MODEL!!!

10 11/2010Přednáška č. 410 Proces kalibrace

11 11/2010Přednáška č. 411 Definition: A systematic adjustment of model parameters Model outputs more accurately reflect given benchmarks Establishes predictive validity of a model Model outputs govern model inputs Model Inputs Model Outputs Model Data Sources Data Sources How do we assess model results? – Identify calibration targets – Determine “goodness-of-fit” criteria (objective function) – Mean percentage deviation – Eliminate likelihood Source: ISPOR 2007 – International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research Calibration Process Zhodnocení

12 11/2010Přednáška č. 412 Calibration General 1.Expensive and difficult challenge 2.Improve the quality process 3.Calibration has to be consistent and systematic 4.Use whenever results appear questionable 5.Calibration process for adjusting system When Calibration Use 1.With a new model 2.When a specified time period is elapsed 3.When a specified usage has elapsed 4.When an model has had a shock 5.Sudden changes of the starting conditions

13 11/2010Přednáška č. 413 Proč kalibrovat - ověření platnosti interakcí - dosažení shody s reálným chováním systému - přiblížení se reálnému systému - dosažení použitelnosti modelu - umožnění další práce s modelem Důvěra v sestavený model Věrohodnost výsledků

14 11/2010Přednáška č. 414 Fasáda Proč kalibrovat -0,6-0,7 -0,4-0,3 -0,15-0,18 Fasáda Standard Čas 5 4 20% 50%

15 11/2010Přednáška č. 415 Jak kalibrovat Fasáda Standard Čas 5 4 20% 50% 3 -1,00 0,00 30 m/s 0 m/s (rychlost větru) 15 m/s -0,50 -0,30 -0,15

16 11/2010Přednáška č. 416 Jak kalibrovat - ověřit platnost interakcí - ověřit intenzitu interakcí - zkontrolovat min./max. hladiny na stupnicích - zkontrolovat počáteční podmínky ext. prvků - využít diagonální pozice

17 11/2010Přednáška č. 417 Řízení

18 11/2010Přednáška č. 418 Motivace Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme) reálné procesy. Popisujeme reálné objekty. Snaha o řízení reálných procesů. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Sestavením dynamického modelu. Navržením řídících mechanismů. Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje. Vyšetřování degradace konstrukce. Vyšetření ztráty uživatelského standardu. Získání požadovaného chování systému.

19 11/2010Přednáška č. 419 Let: Alaska Airlines č. 261 Linka: Puerto Vallarta – San Francisko Letoun: McDonnell Douglas MD-83 Datum nehody: 31. 1. 2000 Počet obětí: 88/88Alaska AirlinesMcDonnell Douglas MD-83 Let: British Airways č. 5390 Linka: Birmingham – Malaga Letoun: BAC One-Eleven 528 FL Datum nehody: 10. 6. 1990 Počet obětí: 87/0British AirwaysBAC One-Eleven 528 FL Řízení nad zemí…

20 11/2010Přednáška č. 420 Řízení na zemi… http://www.supervidea.cz/video/2501-zriceni-domu/

21 11/2010Přednáška č. 421 Znalost řízení – analogie automobil Objekt řízení Řidič Znalostní předpoklady Technické předpoklady Uživatelské předpoklady

22 11/2010Přednáška č. 422 Znalost řízení – analogie objekt Objekt řízení Řidič Znalostní předpoklady Technické předpoklady Uživatelské předpoklady Objekt řízení Management/Správa Znalostní předpoklady Technické předpoklady Uživatelské požadavky

23 11/2010Přednáška č. 423 Možnosti řízení modelu Základní řídící prostředky MDM:  výpočet s manažerskými zásahy  výpočet s externími vlivy  výpočet s intervencemi vazeb mezi prvky modelu  výpočet s intervencemi vazeb mezi prvky modelu Po prvotním spuštění modelu a analýze výsledků přichází ke slovu sestavení souboru opatření pro dosažení akceptovatelného vývoje. Tohoto stavu je možné dosáhnout více postupy. Jejich účinnost může být v konkrétních případech různá a proto je vhodné se zabývat i variantou kombinace manažerských zásahů s externími vlivy (resp. s intervencemi interakcí základní struktury modelu). Můžeme mluvit o čistých a smíšených manažerských strategiích.

24 11/2010Přednáška č. 424 Rozšířené vstupy regulačního výpočtu

25 11/2010Přednáška č. 425 Rozšířené vstupy regulačního výpočtu Definice manažerských zásahů pomocí matice B Definice manažerských zásahů pomocí matice B Intervence spočtených výsledných standardů v určených časových intervalech Intervence spočtených výsledných standardů v určených časových intervalech Intervence základní struktury matice A (změna struktury modelu v čase) Intervence základní struktury matice A (změna struktury modelu v čase) Příklad dialogového zadávání rozšířených regulačních údajů pro výpočet modelu. Jednotlivé vstupy jsou přehledně spravovány strukturou formulářů a nedochází tak k formálním chybám v zadávání.

26 11/2010Přednáška č. 426 Manažerské zásahy v matici B Zásahy zpracovávané jako průběžný management sledující aktuální změny v chování modelu se ukazují vhodným nástrojem pro dosažení požadovaného vývoje modelu v čase. Nesprávná rozhodnutí řešitele úlohy ve formě externích vlivů (Ext(t)) nebo intervencí vazeb modelu (Int(i,j)(t)) mohou vést k neefektivnímu čerpání zdrojů vzhledem k výslednému (resp. požadovanému) chování modelu. To souvisí se špatnou analýzou získaných výsledků popř. s nevhodnými vstupy propočtu sestavenými v základní interakční matici A. Management modelu je zapracován přímo do základního algoritmu metody KSIM a zadává se prostřednictvím manažerské matice B. Jeho princip fungování je založen na opravách hodnot interakcí v matici vztahů A. Každá interakce je tak řízena v reálném čase samostatně (viz základní matematický vztah metody). Princip fungování

27 11/2010Přednáška č. 427 Shrnutí Proč to dělám? Snaha o řízení reálných procesů. Snaha o udržení uživatelského standardu. Jak toho dosáhnout? Navržením řídících mechanismů. Management/správa objektu. Co je cílem? Získání požadovaného chování systému. Eliminace neudržitelného rozvoje.

28 11/2010Přednáška č. 428 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Řízení/kalibrace výpočtu modelu Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "11/2010Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2008, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google