Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/2012Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/2012Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR."— Transkript prezentace:

1 10/2012Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev

2 10/2012Přednáška č. 22 Obsah 1.Rekapitulace 2.Cíl úlohy/modelu 3.Příprava dat modelu 4.Sestavení modelu 5.Cíl přednášky 6.Konstrukční prvky v modelu 7.Struktura modelu 8.Zkouškové otázky 1.Rekapitulace 2.Cíl úlohy/modelu 3.Příprava dat modelu 4.Sestavení modelu 5.Cíl přednášky 6.Konstrukční prvky v modelu 7.Struktura modelu 8.Zkouškové otázky

3 10/2012Přednáška č. 23 Rekapitulace Úlohy v jediném XLS(X)(M) Vysokoškolská úroveň zpracování Aplikace nových znalostí při zpracování …ovládací prvky, procedury, makra, odkazy, pojmenovávání buněk… Hodnocení úloh Zkouškový benefit Úlohy v jediném XLS(X)(M) Vysokoškolská úroveň zpracování Aplikace nových znalostí při zpracování …ovládací prvky, procedury, makra, odkazy, pojmenovávání buněk… Hodnocení úloh Zkouškový benefit

4 10/2012Přednáška č. 24 Rekapitulace 5-ti minutová rekapitulace … Obsah Příprava Popis řešení Co se podařilo? Co se nepodařilo? Kde byl problém? Co řešil? ??? Závěr 5-ti minutová rekapitulace … Obsah Příprava Popis řešení Co se podařilo? Co se nepodařilo? Kde byl problém? Co řešil? ??? Závěr Zkouškový benefit – průběžné vystoupení v semestru

5 10/2012Přednáška č. 25 Cíl úlohy/modelu Sestavit dynamický model stárnutí objektu …degradační model objektu Kalibrace modelu Aplikace (podpory) řízení Ověřování strategií Sestavit dynamický model stárnutí objektu …degradační model objektu Kalibrace modelu Aplikace (podpory) řízení Ověřování strategií

6 Stavební objekt v čase 200020202040

7 9/2010Přednáška č. 17 Základní popis úlohy obsahuje Popis objektu Popis konstrukce Technické charakteristiky Plošné členění Výškové členění (podlažnost) Funkční členění Celkové pořizovací nákladové částky (alternativní skladba) Praktická aplikace

8 Modelář + Počítač Realita Formalizace Verifikace Formální model Výsledky Kalibrace Vstupy Proces tvorby modelu (Circle of Model Life) dále viz Modelová při řízení, str. 36

9 9/2010Přednáška č. 19 Příklad popisu objektu Řešený objekt je proveden jako železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Nachází se v intravilánu obce … s přilehlými parkovacími místy a vytvořenými přístupovými komunikacemi podle přiložené schematické půdorysné situace. Jedná se o budovu ve stávající zástavbě. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Vodorovná nosná konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů. Základová konstrukce je provedena ze železobetonových monolitických patek. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Obvodový plášť objektu je zateplen sendvičovou omítkou typu TERRANOVA se stěrkovým povrchem. Vnější výplně otvorů jsou provedeny z plastových oken se zdvojeným zasklením vakuovými skly. Vnitřní výplně otvorů tvoří z části dřevěné, kovové a skleněné dveřní systémy. Objekt je v kancelářských provozech vybaven napojením na vzduchotechnické zařízení. Vodovodní, elektrické (silnoproudé a slaboproudé), kanalizační a plynovodní vedení je napojeno na veřejné rozvody sítí. Uvedený popis stručně uvádí jednotlivé použité technologie v objektu, od kterých se bude odvíjet členění na jednotlivé konstrukční prvky. Každý zpracovatel v roli správce objektu se může soustředit na různé části objektu a dělit je dále na konstrukční prvky s různou podrobností. Pro naše potřeby zpracování bude objekt rozdělen na konstrukční prvky, u nichž se budou určovat jejich atributy potřebné pro výpočet podle dalšího postupu. Nákladová část projektu (objektu) může vycházet ze zpracované feasibility studie případně nabídkového rozpočtu. Feasibility studie zde není uváděna a v některých případech je třeba sáhnout k expertním odhadům, protože přesnější údaje nejsou například dostupné nebo nejsou pro daný objekt zpracovány. Praktická aplikace

10 9/2010Přednáška č. 110 Prostorové a výnosové parametry (ilustrační příklad) Praktická aplikace

11 9/2010Přednáška č. 111 Schéma objektu (ilustrační příklad) Praktická aplikace

12 9/2010Přednáška č. 112 Rozčlenění objektu na jednotlivé konstrukční prvky (resp. prvky modelu) s pořizovacími a udržovacími náklady 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Finanční náročnost (ilustrační příklad) Praktická aplikace

13 9/2010Přednáška č. 113 Tabulkové členění nákladů (ilustrační příklad)

14 9/2010Přednáška č. 114 Schéma modelu I (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje) dále viz Modelová při řízení, str. 40

15 9/2010Přednáška č. 115 Schéma modelu II (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje) dále viz Modelová při řízení, str. 40

16 10/2012Přednáška č. 216 Ukázka jak ANO/NE!

17 10/2012Přednáška č. 217 Desatero odevzdání 1.Krycí list (kompletní, vyplněný, název úlohy…) 2.Popis objektu 3.Schéma objektu 4.Hezké schéma objektu 5.Barevné schéma objektu 6.Popsané, komentované, okótované schéma objektu 7.Náklady na konstrukční části (rozpočtová část) 8.Kalkulace příjmů (odhad výnosové části) 9.Vyčíslení údajů [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 10.Definice prvků modelu – schéma modelu 1.Krycí list (kompletní, vyplněný, název úlohy…) 2.Popis objektu 3.Schéma objektu 4.Hezké schéma objektu 5.Barevné schéma objektu 6.Popsané, komentované, okótované schéma objektu 7.Náklady na konstrukční části (rozpočtová část) 8.Kalkulace příjmů (odhad výnosové části) 9.Vyčíslení údajů [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 10.Definice prvků modelu – schéma modelu PPT na people: Second Info Excel Pokyny ke zpracování úlohy v Excelu http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/Popr2012Z/SecondInfoExcel.ppt

18 10/2012Přednáška č. 218 Kdo poruší desatero…? 1.Název souboru (Majer_dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xls ) 2.Čísla psaná do textového pole 3.Skenovaný projekt v sešitu 4.Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 5.Nereálné údaje ad 4) 6.Přetékající/nečitelný text 7.Pravopis…! 8.Situace nemá návaznost na okolí 9.Přehledná situace 10.Konstanty ve vzorcích 1.Název souboru (Majer_dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xls ) 2.Čísla psaná do textového pole 3.Skenovaný projekt v sešitu 4.Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…] 5.Nereálné údaje ad 4) 6.Přetékající/nečitelný text 7.Pravopis…! 8.Situace nemá návaznost na okolí 9.Přehledná situace 10.Konstanty ve vzorcích

19 Intermezzo I. Dotazy Trochu jiné desatero odevzdání… 1.Nebudeš mít jiné bohy! 2.Nebudeš zneužívat mého jména! 3.Budeš zachovávat den odpočinku! 4.Budeš ctít otce a matku! 5.Nebudeš zabíjet! 6.Nebudeš cizoložit! 7.Nebudeš krást! 8.Nebudeš lhát! 9.Nebudeš žádostivě dychtit po ženě bližního svého! 10.Nebudeš závistivý ani chamtivý! Trochu jiné desatero odevzdání… 1.Nebudeš mít jiné bohy! 2.Nebudeš zneužívat mého jména! 3.Budeš zachovávat den odpočinku! 4.Budeš ctít otce a matku! 5.Nebudeš zabíjet! 6.Nebudeš cizoložit! 7.Nebudeš krást! 8.Nebudeš lhát! 9.Nebudeš žádostivě dychtit po ženě bližního svého! 10.Nebudeš závistivý ani chamtivý!

20 10/2012Přednáška č. 220 Cíl: Sestavení struktury modelu Doposud zpracované části: Popis objektu Technické parametry (popis) Technologické parametry (popis) Schématická dokumentace (zakreslení) Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) Členění na konstrukční prvky Nákladové položky konstrukčních prvků Modelové schéma objektu Doposud zpracované části: Popis objektu Technické parametry (popis) Technologické parametry (popis) Schématická dokumentace (zakreslení) Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) Členění na konstrukční prvky Nákladové položky konstrukčních prvků Modelové schéma objektu

21 10/2012Přednáška č. 221 ??? Motivace 1/3 Proč to dělám? Na co to dělám? K čemu mi to je? Co chci získat? Jak toho dosáhnout? Čeho chci dosáhnout? Co je cílem? Vůbec nevím co dělám… O co se snažím… Proč to dělám? Jak toho dosáhnout? Co je cílem? ???

22 10/2012Přednáška č. 222 Motivace 2/3 Fasáda Výplně otvorů ??? Vývoj standardu konstrukčních prvků v čase (opotřebení)

23 10/2012Přednáška č. 223 Motivace 3/3 Proč to dělám? Popisujeme (modelujeme, řídíme) reálné procesy. Jak toho dosáhnout? Prostřednictvím matematického aparátu. Co je cílem? Zjištění budoucího vývoje. Odstranění neřízeného stavu.

24 10/2012Přednáška č. 224 Jak je to v praxi? Motivace 3/3 Cílová argumentace nákladů správy objektu Jde pouze jenom o peníze Potřeba Skutečnost Fasáda Výplně otvorů

25 10/2012Přednáška č. 225 Správa objektu Manažersky náročná aktivita Finančně náročný proces Argumentačně náročný … vyžadující práci s materiály … vyžadující práci s lidmi Operuje s objekty různé povahy Pracuje s objekty vysoké hodnoty Dlouhodobý proces… Řízení procesu/ů Analogie

26 10/2012Přednáška č. 226 Kastelburg Karlštejn Kost Konopiště Hluboká Jak to dělali?

27 10/2012Přednáška č. 227 Konstrukční prvky objektu Modelář + Počítač Realita Formalizace Verifikace Formální model Výsledky Kalibrace Vstupy

28 10/2012Přednáška č. 228 Stanovení konstrukčních prvků objektu Stavební objekt je primárně složen z konečného počtu definovaných konstrukčních prvků. Tento počet může být značně vysoký. Sledování a vyhodnocování takového množství prvků v dynamickém modelu je v závěru nepřehledné a nepružné. Je proto výhodnější pro definici prvků dynamického modelu objektu provést výběr z vyjmenovaných konstrukčních prvků. Neplatí zde tedy pravidlo rovnosti mezi počtem konstrukčních prvků a počtem prvků dynamického modelu, který bude ve většině případů nižší. Pro selekci prvků modelu bude významné hledisko priority u každého konstrukčního prvku z hlediska zpracovatele (zadavatele) řešeného modelu objektu.

29 10/2012Přednáška č. 229 Konstrukční části objektů

30 10/2012Přednáška č. 230 Příklad selekce prvků modelu 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Racionální očekávání 9. Výplně otvorů (vnitřní) 10. Technologie I (vytápění) 11. Technologie II (klimatizace) 12. Stěny nenosné 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Racionální očekávání 9. Výplně otvorů (vnitřní) 10. Technologie I (vytápění) 11. Technologie II (klimatizace) 12. Stěny nenosné (alternativní skladba) 1. Betonový skelet 2. Fasáda/Okna 3. Zastřešení 4. Stěny nenosné 5. Externí vlivy 6. Interní vlivy 7. Finanční vybavenost 8. Racionální očekávání 1. Betonový skelet 2. Fasáda/Okna 3. Zastřešení 4. Stěny nenosné 5. Externí vlivy 6. Interní vlivy 7. Finanční vybavenost 8. Racionální očekávání

31 10/2012Přednáška č. 231 Doplnění výběru prvků modelu Výběr prvků modelu z definovaných konstrukčních součástí objektu nemusí být kompletní. Může být doplněn o prvky, které se v této kolekci nevyskytují. Jedná se například o funkce, které přímo ovlivňují sledovaný objekt, ale nejsou jeho bezprostřední součástí technického nebo technologického charakteru. Konkrétně se jedná zejména o externí a interní vlivy působící na objekt (např. klimatické podmínky, znečištění prostředí, agresivitu vnějšího/vnitřního prostředí, obsazenost objektu osobami, pohyb osob/materiálu uvnitř objektu, specifické provozy, opotřebení interiéru uživateli objektu, zatížení interiéru vnitřním provozem, atd.).

32 10/2012Přednáška č. 232 Struktura modelu Modelář + Počítač Realita Formalizace Verifikace Formální model Výsledky Kalibrace Vstupy

33 10/2012Přednáška č. 233 Sestavení struktury modelu Při sestavování struktury modelu se vychází z předpokladu, že mezi každými dvěma oddělenými objekty dynamického procesu (DP) může existovat jistá interakce. V technicko-ekonomických úlohách toto pravidlo platí pouze omezeně a mělo by spíše znít: Každé dva správně vybrané prvky DP se přímo ovlivňují. Ani to však nemusí být ve všech případech vhodné pravidlo pro popisování skutečnosti. U některých prvků vazba může na první pohled zcela jistě existovat, ale řešitel nemusí být schopen jejího ohodnocení, popř. se mohou v úloze vyskytnout prvky mezi kterými nebude patrná vazba nebo nebude vůbec vhodné mezi tyto prvky vůbec vazbu umísťovat. Zápisy interakcí mezi jednotlivými prvky umožňuje přehledně popsat maticová symbolika. Pozice a ij takové matice A jsou právě zmiňovanými interakcemi mezi jednotlivými prvky modelu. Objektem zde rozumíme prvek modelu, který svou existencí a funkčností přímo nebo zprostředkovaně ovlivňuje jiný prvek modelu.

34 10/2012Přednáška č. 234 Struktura modelu Různé druhy výsledných struktur modelů

35 10/2012Přednáška č. 235 Výsledná interakční matice

36 10/2012Přednáška č. 236 Interakce prvků Modelář + Počítač Realita Formalizace Verifikace Formální model Výsledky Kalibrace Vstupy Popis objektu Výběr konstr. částí Ověření prvků Interakce také viz Modelová při řízení, str. 42

37 10/2012Přednáška č. 237 http://www-hep2.fzu.cz/adventure/startstandard.html Technicko- ekonomická interakce!!! Interakce obecně

38 10/2012Přednáška č. 238 Interakce prvků Při sestavování struktury modelovaného problému se používají dva základní typy interakcí: 1.kvantifikovatelné interakce a ij, 2.absolutní vazby a ij. Při ohodnocování interakcí je výhodné, když jejich komponenty jsou převedeny na jedinou jednotku (objemovou, finanční, hmotnou, bezrozměrnou, délkovou a pod.). Pak je celá úloha z hlediska zadání konzistentní a stejně takové budou i poskytované výsledky propočtu. Vlivy mezi dvěma prvky X i a X j, které lze popsat hmotnými toky, jsou jednodušším případem při ohodnocení intenzity interakce. Pohybujeme se zde v oblasti technických jednotek, jejichž ekvivalentem je hodnotící stupnice. Správnost ohodnocení je dána pouze úrovní znalostí hodnotícího subjektu o daném ovlivňování. Pokud řešitel není schopen vyčíslit intenzitu vlivů a ij jednoho prvku na druhý je odkázán na sestavení stupnice absolutního hodnocení interakcí, kterou může vytvořit na základě svých zkušeností s danou problematikou. dále viz Modelová při řízení, str. 44

39 10/2012Přednáška č. 239 Ohodnocení interakce I Po sestavení schématu modelu a správném určení struktury vazeb mezi prvky je třeba správně zvolit poměrové stupnice při ohodnocování interakcí. Propočet je schopen akceptovat vstupy pro ohodnocení vazeb v rozsahu  -1;1 . Každou hodnocenou interakci je proto zapotřebí převést na normovanou hodnotu z tohoto intervalu. V případě kvantifikovatelných vazeb je dále výhodné převést hodnocená množství na stejné jednotky. Při nesourodých veličinách se sestavuje přepočtová (normovací) stupnice. Absolutní vazby s výhodou využívají své podstaty a to, že všechny sledované interakce a ij jsou již při sestavování převáděny na stejnou (bezrozměrnou) jednotku. Každá vazba a ij v interakční matici prvků A by měla mít při zpracovávání svůj verbální popis, svoji legendu, sloužící k lepšímu náhledu na spolupůsobení. dále viz Modelová při řízení, str. 47

40 10/2012Přednáška č. 240 Interakce mezi lidmi J. Statham Jet Li J. Statham Jet Li -0,5 Měřítko Počet fraktur 0 0 233 -0,5116

41 10/2012Přednáška č. 241 Tvorba technické interakce -1,00 0,00 -0,30 1000 mg/rok 0 mg/rok 300 mg/rok Externí vlivy -> Fasáda vliv z pohledu spadu emisí SO x, NO x, CO x, XX x Fasáda Exter. vlivy Fasáda Ext. vlivy Měřítko Hodnotící stupnice Technická stupnice -0,3 také viz Modelová při řízení, str. 50

42 10/2012Přednáška č. 3 42 -1,00 +0,80 10000 Kč/m 2 plastové 3-sklo, silikon. těsnění, 3-komorový systém 6000 Kč/m 2 +0,XX Vyčíslení interakcí/popis Výplně otvorů -> Vnitřní prostředí vliv z pohledu technických parametrů Výplně otvorů -> Fasáda vliv z pohledu technicko-technologického řešení -1,00 0,00 Nejhorší -0,50 Nejlepší Průměr 500 Kč/m 2 dřevěné jednoduché zasklení, plechové těsnění Osazení do izolovaného zazubeného ostění, kotveno nerezovými kotvami Osazeno do neizolovaného rovného ostění, kotveno pozinkovanými vruty Horší stand. Horší prům. Lepší prům. Nadstandard také viz Modelová při řízení, str. 52

43 10/2012Přednáška č. 243 (ilustrační příklad) Ohodnocení interakce II Příklad výpočtu hodnoty kvantifikovatelné vazby a ij mezi dvěma vybranými prvky

44 10/2012Přednáška č. 244 Atributy interakcí I Popis interakce je nutný při dalším ladění modelu, kdy se ve struktuře úlohy musí orientovat větší množství členů zpracovatelského týmu. Legenda odstraňuje chyby vzniklé nejasnou komunikací popisovaných interakcí. Na obrázku ohodnocení kvantifikovatelné interakce je uveden příklad výpočtu vazby mezi dvěma prvky. Levý sloupec tabulky představuje stupnici ohodnocení (hodnotící stupnice), ze které je využíván ve znázorněném případě pouze kladný interval (řešení uvažuje, že stav bez vlivu nové investice hotelu nebude mít negativní důsledky na dopravní systém ve vyšetřovaném regionu. Maximálně pozitivní vliv je zde dán finančním vyjádřením přepravovaného zboží a služeb vztahujícího se k investici hotel. Údaj je limitován kapacitou stávající dopravní sítě. Pravý sloupec tabulky obsahuje technickou stupnici, vyjadřující sledovanou vlastnost konkrétní interakce. Finančně vyjádřenému množství dopravních služeb v pravém sloupci tabulky odpovídá interpolovaný údaj ze stupnice interakcí. Všechny hladiny (minimální, maximální, aktuální) v technické a hodnotící stupnici je nutné verbálně popsat pro jednoznačnou komunikaci. také viz Modelová při řízení, str. 48

45 10/2012Přednáška č. 245 (ilustrační příklad) Příklad dopočtu hodnoty interakce popisované absolutní vazbou mezi dvěma prvky Ohodnocení interakce III +++

46 10/2012Přednáška č. 246 Atributy interakcí II Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy: 1.Definice prvků interakce 2.Maticový popis interakce (a ij ) 3.Verbální popis interakce 4.Definice hodnotící stupnice 5.Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice 6.Definice technické stupnice 7.Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice 8.Popis závislosti (např. lineární apod.) Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy: 1.Definice prvků interakce 2.Maticový popis interakce (a ij ) 3.Verbální popis interakce 4.Definice hodnotící stupnice 5.Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice 6.Definice technické stupnice 7.Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice 8.Popis závislosti (např. lineární apod.) také viz Modelová při řízení, str. 48

47 10/2012Přednáška č. 247 Doposud zpracované části: Popis objektu Technické parametry (popis) Technologické parametry (popis) Schématická dokumentace (zakreslení) Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) Členění na konstrukční prvky Nákladové položky konstrukčních prvků Modelové schéma objektu 9.Struktura modelu 10.Interakce mezi prvky 11.Interakční matice Doposud zpracované části: Popis objektu Technické parametry (popis) Technologické parametry (popis) Schématická dokumentace (zakreslení) Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet) Členění na konstrukční prvky Nákladové položky konstrukčních prvků Modelové schéma objektu 9.Struktura modelu 10.Interakce mezi prvky 11.Interakční matice

48 10/2012Přednáška č. 248 Teorie výpočtu modelu. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristotelés Intermezzo

49 10/2012Přednáška č. 249 Teorie výpočtu modelu. Sestavení výpočtu modelu Modelář + Počítač Realita Formalizace Verifikace Formální model Výsledky Kalibrace Vstupy

50 10/2010Přednáška č. 350 Teorie výpočtu modelu Stárnutí konstrukce popisuje degradační nelineální model. Prvky modelu označme jako X i Spočtené standardy prvků v čase označme jako X i (t) Interakční matice prvků je označena A Základní symbolika chování vytvářené změny je dána Počáteční podmínka pro výpočet je definována jako Nový standard prvku vychází z předchozího jako Interakce jsou realizovány ze sloupců na řádky matice A Diagonální pozice v matici má specifickou úlohu autoregenerace nebo autodegradace (prvek bude stárnout ikdyž na něho nebude působit žádný jiný vliv). také viz Modelová při řízení, str. 55

51 10/2012Přednáška č. 251 Základní matematické vazby kde: X j (T) jsou spočtené standardy v dané periodě X j (T+1) jsou spočtené standardy v následující periodě a ij je prvek matice A b ij je prvek matice B

52 10/2012Přednáška č. 252 Založení modulu VBA Postup pro založení a sestavení procedury modulu uvádí VBA.PPT

53 10/2012Přednáška č. 253 Algoritmizace metody ' cyklus pro pocet obdobi (1. obdobi=PocatecniPodminky) For Obdobi = 2 To PocetObdobi - 1 Step 1 ' algoritmizace metody KSIM For i = 1 To Pocetprvku suma1 = 0 suma2 = 0 For j = 1 To Pocetprvku ' aij = ??? ' bij = ??? ' BBij = ??? suma1 = suma1 + (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1) suma2 = suma2 + (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1) Next j ' standard Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) = (Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi - 1)) ^ _ ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2)) ' diference standardu Sheets("Vysledky").Cells(i - 1 + Pocetprvku + 3, Obdobi - 1) = Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) - _ Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, AObdobi - 1) Next i Next Obdobi také viz Modelová při řízení, str. 60

54 Literatura 9/2012Přednáška č. 154 Lokální zdroje: Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175

55 10/2012Přednáška č. 255 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Sestavení struktury modelu stárnutí objektu (části objektu) Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "10/2012Přednáška č. 21 Sestavení struktury modelu stárnutí objektu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR."

Podobné prezentace


Reklamy Google