Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Relační databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Relační databáze."— Transkript prezentace:

1 Relační databáze

2 Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele, která odhaluje uspořádání, vztahy, tendence a trendy Existuje celá řada definicí databáze jako úložiště informací, které je udržováno v čase a v počítačové zpracovatelné formě Databáze – sdílená kolekce logicky souvisejících dat i s popisem své datové struktury, organizovaná pro optimální manipulaci s perzistentními daty a získávání informací pro potřeby informačního systému

3 Charakteristiky dat v databázích
•Perzistence (trvalost) •Velké množství dat •Správnost a nerozpornost dat (odhalování chyb v datech, kontrola integrity dat) •Spolehlivost (po poruše počítače je možno data zrekonstruovat) •Sdílení (s daty pracuje více uživatelů) •Bezpečnost (možnost omezení přístupu k datům, stanovení rolí) •Integrace (spojení několika pohledů do datové strukrury) •Konzistence (data uložená i na více místech musí mít stále stejnou hodnotu)

4 Použití databází •Informační systémy s databázovými aplikacemi (bankovnictví, katalogy, knihovny, sklady, doprava…) •Multimediální databáze (texty, obrázky, zvuky, video) •Geografické informační systémy (GIS – data ve formě map) •Podnikové systémy pro podporu analýzy, řízení a rozhodování, využívající technologii datových skladů a možností dolování dat (data minig) •Komerční obchodování na internetu •Řízení podnikových procesů (workflow)

5 Relační databáze -je databáze založená na relačním modelu. Často se tímto pojmem označuje nejen databáze samotná, ale i její konkrétní softwarové řešení. -je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu.

6 Tabulky Základem relačních databází jsou databázové tabulky. Jejich sloupce se nazývají atributy nebo pole, řádky tabulky jsou pak záznamy. Atributy mají určen svůj konkrétní datový typ - doménu. Řádek je řezem přes sloupce tabulky a slouží k vlastnímu uložení dat. Konkrétní tabulka pak realizuje podmnožinu kartézského součinu možných dat všech sloupců - relaci.

7 Primární klíč Primární klíč je jednoznačný identifikátor záznamu, řádku tabulky. Primárním klíčem může být jediný sloupec či kombinace více sloupců tak, aby byla zaručena jeho jednoznačnost. Pole klíče musí obsahovat hodnotu, tzn. nesmí se zde vyskytovat nedefinovaná prázdná hodnota NULL.

8 Cizí klíč Dalším důležitým pojmem jsou nevlastní/cizí klíče. Slouží pro vyjádření vztahů, relací, mezi databázovými tabulkami. Jedná se o pole či skupinu polí, která nám umožní identifikovat, které záznamy z různých tabulek spolu navzájem souvisí.

9 Základní operace v databázi
•Vložení informací o nové knize (INSERT) •Odstranění informací o vyřazení knize (DELETE) •Oprava údaje u existující položky (UPDATE) •Dotaz na výběr knihy s určitou vlastností (SELECT)

10 Základní typy objektů databáze
•TABULKY •FORMULÁŘE •DOTAZY •SESTAVY

11

12 Programy ke zpracování databází
•Jednoduchou databází je již tabulka v tabulkovém procesoru (třídění a vyhodnocování menšího množství dat) •Databázové systémy, které jsou součástí kancelářských balíků (Microsoft Office Access, OpenOffice.org BASE – snadná tvorba sestav, formulářů atd.) •SQL databáze (určeny ke zpracování velkého množství dat

13 Zdroje cs.wikipedia.org PDF dokument : Autor : Jaroslav Zavadil Název : Databáze v OpenOffice.org


Stáhnout ppt "Relační databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google