Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace informačního systému. Dokumentace k zadání Zpracovává se na začátku řešení Obsahuje – Globální popis problému – Funkční požadavky – Nefunkční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace informačního systému. Dokumentace k zadání Zpracovává se na začátku řešení Obsahuje – Globální popis problému – Funkční požadavky – Nefunkční."— Transkript prezentace:

1 Dokumentace informačního systému

2 Dokumentace k zadání Zpracovává se na začátku řešení Obsahuje – Globální popis problému – Funkční požadavky – Nefunkční požadavky Vypracuje zadavatel Upřesňuje s analytikem

3 Dokumentace k analýze Datová analýza – Konceptuální schema – ER diagram – Datový slovník Funkční analýza – Minispecifikace Dynamická analýza – ST diagram Návrh uživatelského rozhraní

4 Dokumentace k návrhu implementace Doplněný datový model (atributy a jejich typy) Doplněné minispecifikace – Konkrétní způsob komunikace algoritmů s databází Algoritmy systémových funkcí

5 Uživatelská dokumentace (manuál) Specifikace zadání a logická stavba systému Požadavky systému na HW a SW Instalace systému Spuštění systému Obecné principy obsluhy systému Data, se kterými se pracuje Vstupní formuláře a jejich popis Výstupní sestavy a jejich popis Elementární funkce, jejich popis a ovládání FAQ

6 Doporučení k uživatelským příručkám Vzhled Cílová skupina Logická struktura Styl Příklady Otestování Recenze Redakční a jazyková úprava

7 Programátorská dokumentace Komentáře zdrojových textů programu Informace o návazném HW a SW Je třeba udržovat úplné a aktuální

8 Testování informačního systému

9 Motto Každý program obsahuje alespoň jednu chybu Každý program lze optimalizovat alespoň o jednu řádku kódu Důsledek: – Každou úlohu lze řešit programem o jedné řádce kódu, která je chybně

10 Chyba v programu Chování programu neodpovídá zadání Při zadání vstupů z povolené množiny hodnot nedává program požadované výstupy Program neodpovídá dokumentaci Program nepracuje tak, jak může uživatel rozumně očekávat

11 Míry spolehlivosti programu Program neobsahuje chyby Během jisté doby činnosti programu se nevyskytla chyba Pravděpodobnost výskytu je chyby během dané doby je menší, než požadovaná mez Náklady vzniklé uživateli v důsledku chyb během dané doby jsou menší, než požadovaná mez

12 Kontrola správnosti programu Verifikace – Produkt odpovídá specifikaci ve všech případech (obvykle prakticky neproveditelné) Validace – Produkt odpovídá v běžných případech představě uživatele Testování – Pro jistou konečnou sadu příkladů produkt dává požadované výsledky

13 Testovací data Typické případy Mezní případy Chybové případy

14 Úrovně testování Testování systémové specifikace Testování modulů Testování interakcí mezi moduly Testování celku

15 Testovací metody Černá skříňka Bílá skříňka – Testování podle dat – Testování podle struktury programu

16 Testování programových jednotek Projít všechny funkční jednotky Projít všechny větve programu Použít mezní hodnoty dat Každý cyklus ověřit s maximální a minimální hodnotou počtu opakování Vyzkoušet všechny chybové výstupy Vyzkoušet reakci na náhodná vstupní data

17 Testování kompletního systému Testování shora dolů (při implementaci) Testování zdola nahoru (před předáním systému)

18 Plánování testování Testovací strategie Testovací nástroje Dokumentace testování Testované objekty Kvantifikace testování Testovací kritéria

19 Vyhodnocení testů Porovnání dosažených výsledků s předpokládanými Lokalizace chyby – Trasování toku řízení – Trasování stavových hodnot – Monitorování hodnot Odstranění chyby Prozkoumání vlivu odstranění chyby na okolí

20 Typické chyby Dělení nulou Překročení mezí polí Nekonečný cyklus Neinicializování proměnných

21 Dokumentace testů Plán testování Popis použitého prostředí Specifikace testových běhů Výsledky jednotlivých testovacích běhů Počet a typ detekovaných chyb Popis oprav


Stáhnout ppt "Dokumentace informačního systému. Dokumentace k zadání Zpracovává se na začátku řešení Obsahuje – Globální popis problému – Funkční požadavky – Nefunkční."

Podobné prezentace


Reklamy Google