Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace informačního systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace informačního systému"— Transkript prezentace:

1 Dokumentace informačního systému

2 Dokumentace k zadání Zpracovává se na začátku řešení Obsahuje
Globální popis problému Funkční požadavky Nefunkční požadavky Vypracuje zadavatel Upřesňuje s analytikem

3 Dokumentace k analýze Datová analýza Funkční analýza Dynamická analýza
Konceptuální schema ER diagram Datový slovník Funkční analýza Minispecifikace Dynamická analýza ST diagram Návrh uživatelského rozhraní

4 Dokumentace k návrhu implementace
Doplněný datový model (atributy a jejich typy) Doplněné minispecifikace Konkrétní způsob komunikace algoritmů s databází Algoritmy systémových funkcí

5 Uživatelská dokumentace (manuál)
Specifikace zadání a logická stavba systému Požadavky systému na HW a SW Instalace systému Spuštění systému Obecné principy obsluhy systému Data, se kterými se pracuje Vstupní formuláře a jejich popis Výstupní sestavy a jejich popis Elementární funkce, jejich popis a ovládání FAQ

6 Doporučení k uživatelským příručkám
Vzhled Cílová skupina Logická struktura Styl Příklady Otestování Recenze Redakční a jazyková úprava

7 Programátorská dokumentace
Komentáře zdrojových textů programu Informace o návazném HW a SW Je třeba udržovat úplné a aktuální

8 Testování informačního systému

9 Motto Každý program obsahuje alespoň jednu chybu
Každý program lze optimalizovat alespoň o jednu řádku kódu Důsledek: Každou úlohu lze řešit programem o jedné řádce kódu, která je chybně

10 Chyba v programu Chování programu neodpovídá zadání
Při zadání vstupů z povolené množiny hodnot nedává program požadované výstupy Program neodpovídá dokumentaci Program nepracuje tak, jak může uživatel rozumně očekávat

11 Míry spolehlivosti programu
Program neobsahuje chyby Během jisté doby činnosti programu se nevyskytla chyba Pravděpodobnost výskytu je chyby během dané doby je menší, než požadovaná mez Náklady vzniklé uživateli v důsledku chyb během dané doby jsou menší, než požadovaná mez

12 Kontrola správnosti programu
Verifikace Produkt odpovídá specifikaci ve všech případech (obvykle prakticky neproveditelné) Validace Produkt odpovídá v běžných případech představě uživatele Testování Pro jistou konečnou sadu příkladů produkt dává požadované výsledky

13 Testovací data Typické případy Mezní případy Chybové případy

14 Úrovně testování Testování systémové specifikace Testování modulů
Testování interakcí mezi moduly Testování celku

15 Testovací metody Černá skříňka Bílá skříňka Testování podle dat
Testování podle struktury programu

16 Testování programových jednotek
Projít všechny funkční jednotky Projít všechny větve programu Použít mezní hodnoty dat Každý cyklus ověřit s maximální a minimální hodnotou počtu opakování Vyzkoušet všechny chybové výstupy Vyzkoušet reakci na náhodná vstupní data

17 Testování kompletního systému
Testování shora dolů (při implementaci) Testování zdola nahoru (před předáním systému)

18 Plánování testování Testovací strategie Testovací nástroje
Dokumentace testování Testované objekty Kvantifikace testování Testovací kritéria

19 Vyhodnocení testů Porovnání dosažených výsledků s předpokládanými
Lokalizace chyby Trasování toku řízení Trasování stavových hodnot Monitorování hodnot Odstranění chyby Prozkoumání vlivu odstranění chyby na okolí

20 Typické chyby Dělení nulou Překročení mezí polí Nekonečný cyklus
Neinicializování proměnných

21 Dokumentace testů Plán testování Popis použitého prostředí
Specifikace testových běhů Výsledky jednotlivých testovacích běhů Počet a typ detekovaných chyb Popis oprav


Stáhnout ppt "Dokumentace informačního systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google