Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/20131 Interakce a řízení kvantifikovaného modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/20131 Interakce a řízení kvantifikovaného modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS,"— Transkript prezentace:

1 10/20131 Interakce a řízení kvantifikovaného modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

2 10/20132 Obsah 1.Rekapitulace 2.Interakce v řízení. 3.Rozdíl mezi kvanti/kvalitativní modelem. 4.Řízení kvantitativního modelu. 5.Výsledky kvantitativního modelu. 6.Zkouškové otázky 7.Praktická aplikace (ladění) 1.Rekapitulace 2.Interakce v řízení. 3.Rozdíl mezi kvanti/kvalitativní modelem. 4.Řízení kvantitativního modelu. 5.Výsledky kvantitativního modelu. 6.Zkouškové otázky 7.Praktická aplikace (ladění)

3 10/20133 Rekapitulace 1.Opakované údaje ODKAZOVAT!!! (názvy prvků) 2.Na vodorovnou osu roky. 3.Upravit délku vodorovné osy grafu. 4.Zapojit řízení matice B. 5.Ověřit kontrolní výsledky z data97.xls. 6.Udělat graf diferencí. 7.Před výpočtem mazat staré výsledky. 8.Doplnit schéma objektu, popis. 9.Zvážit intenzity interakcí. Kalibrace. 10.Odstranit linkování externích souborů. 1.Opakované údaje ODKAZOVAT!!! (názvy prvků) 2.Na vodorovnou osu roky. 3.Upravit délku vodorovné osy grafu. 4.Zapojit řízení matice B. 5.Ověřit kontrolní výsledky z data97.xls. 6.Udělat graf diferencí. 7.Před výpočtem mazat staré výsledky. 8.Doplnit schéma objektu, popis. 9.Zvážit intenzity interakcí. Kalibrace. 10.Odstranit linkování externích souborů.

4 10/20134 Cíl úlohy/modelu Sestavit relevantní interakce modelu Kalibrace modelu Navrhnout řídicí zásahy Aplikace řízení Ověřování strategií ukázka XLS Sestavit relevantní interakce modelu Kalibrace modelu Navrhnout řídicí zásahy Aplikace řízení Ověřování strategií ukázka XLS

5 10/20135 Jak na interakce

6 10/20136 Druhy interakcí v technicko- ekonomickém modelu Při sestavování struktury modelovaného problému se používají dva základní typy interakcí: 1.kvantifikovatelné interakce a ij, 2.absolutní vazby a ij. Při ohodnocování interakcí je výhodné, když jejich komponenty jsou převedeny na jedinou jednotku (objemovou, finanční, hmotnou, bezrozměrnou, délkovou a pod.). Pak je celá úloha z hlediska zadání konzistentní a stejně takové budou i poskytované výsledky propočtu. Vlivy mezi dvěma prvky X i a X j, které lze popsat hmotnými toky, jsou jednodušším případem při ohodnocení intenzity interakce. Pohybujeme se zde v oblasti technických jednotek, jejichž ekvivalentem je hodnotící stupnice. Správnost ohodnocení je dána pouze úrovní znalostí hodnotícího subjektu o daném ovlivňování. Pokud řešitel není schopen vyčíslit intenzitu vlivů a ij jednoho prvku na druhý je odkázán na sestavení stupnice absolutního hodnocení interakcí, kterou může vytvořit na základě svých zkušeností s danou problematikou. dále viz Modelování při řízení, str. 44

7 10/20137 Tvorba technické interakce -1,00 0,00 -0,40 200 mm/rok 0 mm/rok 80 mm/rok Klimat. vlivy -> Fasáda vliv z pohledu množství spadlých srážek Fasáda Klimat. vlivy Fasáda Klimat. vlivy Měřítko Hodnotící stupnice Technická stupnice -0,4 také viz Modelování při řízení, str. 50

8 10/2013 8 -1,00 +0,80 10000 Kč/m 2 plastové 3-sklo, silikon. těsnění, 3-komorový systém 6000 Kč/m 2 +0,XX Vyčíslení interakcí/popis Výplně otvorů -> Vnitřní prostředí vliv z pohledu technických parametrů Výplně otvorů -> Fasáda vliv z pohledu technicko-technologického řešení -1,00 0,00 Nejhorší -0,50 Nejlepší Průměr 500 Kč/m 2 dřevěné jednoduché zasklení, plechové těsnění Osazení do izolovaného zazubeného ostění, kotveno nerezovými kotvami Osazeno do neizolovaného rovného ostění, kotveno pozinkovanými vruty Horší stand. Horší prům. Lepší prům. Nadstandard také viz Modelování při řízení, str. 52

9 10/20139 (ilustrační příklad) Ohodnocení interakce II Příklad výpočtu hodnoty kvantifikovatelné vazby a ij mezi dvěma vybranými prvky

10 10/201310 Atributy interakcí II Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy: 1.Definice prvků interakce 2.Maticový popis interakce (a ij ) 3.Verbální popis interakce 4.Definice hodnotící stupnice 5.Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice 6.Definice technické stupnice 7.Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice 8.Popis závislosti (např. lineární apod.) Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy: 1.Definice prvků interakce 2.Maticový popis interakce (a ij ) 3.Verbální popis interakce 4.Definice hodnotící stupnice 5.Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice 6.Definice technické stupnice 7.Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice 8.Popis závislosti (např. lineární apod.) také viz Modelování při řízení, str. 48

11 10/201311 Kvalitativní model

12 12 Qualitative vs. Quantitative Models Quantitative models are mathematically focused and many times are based on complex formulas. In addition quantitative models generally show flow of energy or other substance through an input-output matrix. Qualitative conceptual model is a visual display of the important components of an system and linkages between them. It is a simplification of a complex system. http://ecoplexity.org/

13 http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_quanti-quali.htm Implicitní: zahrnutý, nevyjádřený přímo, samo sebou se rozumějící Explicitní: výslovný, přímý, jasný, zřetelný Quantitative methods place greatest reliance on representing developments numerically. Numerical data, of many types, are useful in thinking about longer-term developments, and to a certain extent they can be useful ways of presenting forecast (foresight) results, too. As in econometrics, quantitative methods implicitly or explicitly use simple models of some sort. For example, time series extrapolations of trends. Qualitative methods are, of course, often employed where the key trends or developments are hard to capture using simplified indicators, or where such data are not available. More about Quali/Quanti Methods

14 10/201314 …mix is needed! The solution…?

15 10/201315 Qualitative vs. Quantitative Models Řízení: -Externími vlivy -Podmíněnými externími vlivy -Manažerskými zásahy také viz Modelování při řízení, str. 92,95

16 10/201316 Zpracování XLS

17 10/201317 ZávěrZávěr Interakce a řízení kvantifikovatelného modelu doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "10/20131 Interakce a řízení kvantifikovaného modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS,"

Podobné prezentace


Reklamy Google