Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10/20131 Řízení a modelování degradačního procesu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10/20131 Řízení a modelování degradačního procesu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS,"— Transkript prezentace:

1 10/20131 Řízení a modelování degradačního procesu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2013, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

2 10/20132 Obsah 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky 7.References 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky 7.References

3 10/20133 Rekapitulace Úlohy v jediném XLS(X)(M) Odstranit vazbu na data97.xls Vysokoškolská úroveň zpracování Aplikace nových znalostí při zpracování …ovládací prvky, procedury, makra, odkazy, pojmenovávání buněk, navigace úlohy… Hodnocení úloh Zkouškový benefit Rozmanitá aplikace …průtok vody, výkon elektrárny, výkony sportovců, vývoj cen… Chybí nákladová funkce (složka) Úlohy v jediném XLS(X)(M) Odstranit vazbu na data97.xls Vysokoškolská úroveň zpracování Aplikace nových znalostí při zpracování …ovládací prvky, procedury, makra, odkazy, pojmenovávání buněk, navigace úlohy… Hodnocení úloh Zkouškový benefit Rozmanitá aplikace …průtok vody, výkon elektrárny, výkony sportovců, vývoj cen… Chybí nákladová funkce (složka)

4 10/20134 Rekapitulace Pojmenovávání souborů (Liska01.xlsx, Liska01a.xlsx,…) Formátovat s ohledem na rozlišení monitoru Navigace v souboru (posuny na grafy, které jsou mimo desktop) Názvy buněk používat ve vzorcích Prázdné buňky nekreslit v grafech Čeština (spelling)! Více textů do text. pole (NE do buněk) Obsah buňky lze vypsat do textového pole Pojmenovávání souborů (Liska01.xlsx, Liska01a.xlsx,…) Formátovat s ohledem na rozlišení monitoru Navigace v souboru (posuny na grafy, které jsou mimo desktop) Názvy buněk používat ve vzorcích Prázdné buňky nekreslit v grafech Čeština (spelling)! Více textů do text. pole (NE do buněk) Obsah buňky lze vypsat do textového pole

5 10/20135 Dodatečný popis zobrazených dat Legenda grafických průběhů Editace parametrů zobrazené řady Kompletovat popis grafů Barevné záložky pro sešit První záložka krycí jako list Dolarová konvence $C$8 vs. C8 Zápis funkce KDYŽ(…;…;…) Rozhodovací schéma funkce KDYŽ Vložit spojnici trendu Vložit kartu „Vývojář“ Vložit ovládací prvek Desetinné číslo z ovládacího prvku Dovednosti ze cvičení 1/2

6 10/20136 Rozmyslet nákladovou funkci Kompletovat popis grafů Navigace v krycím listu – Hypertextové odkazy Rozhodovací schéma funkce KDYŽ Skládání textu do vzorců Ovládací prvky - Vývojář Prázdné hodnoty v grafu nekreslit Dovednosti ze cvičení 2/2

7 10/20137 Zkouškový benefit – průběžné vystoupení v semestru pro zájemce Rekapitulace 5-ti minutová rekapitulace … Obsah Příprava Popis řešení Co se podařilo? Co se nepodařilo? Kde byl problém? Co řešil? ??? Závěr 5-ti minutová rekapitulace … Obsah Příprava Popis řešení Co se podařilo? Co se nepodařilo? Kde byl problém? Co řešil? ??? Závěr

8 10/20138 Degradace stavebního prvku kde P Procesy – souhrnné označení množiny všech procesů, P – množina elementárních procesů (např. výčet materiálových skupin ve skladu, evidence pracovníků, evidence odpracovaných hodin), N – množina reálných návazných procesů (např. činnosti prováděné v harmonogramu prací s definovanými vzájemnými vazbami), S – množina plánových procesů (např. sled činností prováděných na pracovní lince s prováděním rozhodování o kontrole kvality). Řídicí procesy slouží pro tvorbu řídicích zásahů realizovaných managementem. Zpracovávají se na základě řídicích modelů odvozených z popisů reálné skutečnosti. Píšeme Členění technicko-ekonomických procesů 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky

9 10/20139 Model stárnutí konstr. prvku 1.Sběr dat pro sestavení modelu 2.Sestavení modelu procesu 3.Navržení požadavků na chování procesu 4.Navržení řídicích opatření 5.Aplikace řízení 6.Ověření a ladění řídicích opatření 1.Sběr dat pro sestavení modelu 2.Sestavení modelu procesu 3.Navržení požadavků na chování procesu 4.Navržení řídicích opatření 5.Aplikace řízení 6.Ověření a ladění řídicích opatření 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky

10 10/201310 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky

11 Perhaps the simplest type of model to start with is the conceptual model. They are so simple and commonplace that I have already used them while writing this article. In turn, readers like yourself use conceptual models to understand what you read. Conceptual models basically convey meaning and can be pieced together to make sense of a bigger, trickier thing. Accordingly, every single word refers to a thing or an idea and words are joined into clauses to deliver a message. Electronic diagrams are also conceptual models, summarizing how current flows around the various bits of circuitry represented by standard symbols. Beyond conceptual models there are in vivo models, from the Latin for 'live'. These are actual live organisms either in the field or in the laboratory sufficiently similar to real phenomena to be able to give clear results. Examples include the use of live mice to reflect aspects of the human immune system or to test the effects of nutrients or drugs. Despite their utility, in vivo models do have their drawbacks. Concern over their use, for instance regarding animal rights, means great care is now taken to ensure research is ethical. Modeling generally simplies the research process, but researchers using in vivo models take on a large burden of administration, monetary cost, care for organisms and, in some cases, risking their own safety at the hands of activists. Thankfully other types of model are available, so these difficulties can often be overcome. A third type of model is an in vitro model. In vitro is also from Latin, meaning 'in the glass', a phrase made popular by In-Vitro Fertilisation (IVF), where eggs are fertilised outside the body. In vitro models offer conditions outside of those of direct interest, but they are sufficiently similar that comparable processes will occur. An example of this kind of model would be a bionic eye that performs the same basic functions as a real eye, but is built from different materials. Another example would be any chemical reaction involving an isolated enzyme in a way that is far simpler than studying the entire biochemistry of a cell. Both in vivo and in vitro models are limited by the materials that are readily available for research and resources and labour to use them appropriately. Often it is not possible to conduct experiments in as many different systems as one would like and, even if these models are used, they can leave difficult questions unanswered. 4 kinds of models 1.Conceptual Model 2.In Vivo Model 3.In Vitro Model 4.In Silico Model 1.Conceptual Model 2.In Vivo Model 3.In Vitro Model 4.In Silico Model 10/201311

12 This brings us to the fourth and final kind of model. It is perhaps the hardest to comprehend, but has great power and versatility. In silico models refer to simulations using mathematical models in computers, thus relying on silicon chips. In silico models analyse and solve mathematical equations to give results under certain circumstances. These equations summarise relationships between things scientists study. To use these models, it is first necessary to describe the phenomena in question using numbers. Then quantitative relationships can be included in the equation and where these relationships are complex, a computer is necessary to solve them. These often involve some kind of mechanism that changes over time, like mimicking the changing price of a Mars bar from the 1970s to the present day. For this economic model many things need to be speciffied like in nation, supply and demand of sugar and coca etc. The results from this model may not be bang on the actual price of a Mars bar, but the model is useful in revealing what we do know (where the model works and the price is right) and what we don't (where the model fails and the price is wrong). In the same way, all models can fall down on some points, but these revelations are very useful in helping to advance scientific knowledge. 10/201312 4 kinds of models 1.Conceptual Model 2.In Vivo Model 3.In Vitro Model 4.In Silico Model 1.Conceptual Model 2.In Vivo Model 3.In Vitro Model 4.In Silico Model

13 10/201313 4 kinds of models - examples 1. Conceptual Model (scheme, chart, electronic diagrams, flow chart) 2. In Vivo Model (the human immune systém, test the effects of nutrients or drugs, cell experiments) 3. In Vitro Model (bionic eye, chemical reaction, enzyme isolation, endoprosthetic, hip replacement) 4. In Silico Model (price model, prediction models, simulation model, transport model, population) 1. Conceptual Model (scheme, chart, electronic diagrams, flow chart) 2. In Vivo Model (the human immune systém, test the effects of nutrients or drugs, cell experiments) 3. In Vitro Model (bionic eye, chemical reaction, enzyme isolation, endoprosthetic, hip replacement) 4. In Silico Model (price model, prediction models, simulation model, transport model, population)

14 In Silico Model: - describe the phenomena in question using numbers, - describe quantitation relationships can be included in the equation, - these relationships are complex, - computer to solve them, - software to solve them, - mimicking the degradation process. …revelations are very useful in helping to advance scientific knowledge. 10/201314 What do we need? 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky 1.Rekapitulace 2.Teorie pro modelování procesu 3.Cíl úlohy 4.Příprava dat modelu 5.Sestavení modelu 6.Zkouškové otázky

15 XLSX model.

16 10/201316 Model stárnutí konstr. prvku I. 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 Bez údržby Bez obnovy Rozpad na 0% Viz XLS Parametry výpočtu Popis prvku Technické parametry Pořizovací náklady Doba životnosti Model stárnutí Parametry výpočtu Popis prvku Technické parametry Pořizovací náklady Doba životnosti Model stárnutí 121086

17 10/201317 Model stárnutí konstr. prvku II. 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 Bez údržby Bez obnovy Rozpad na 25% 12108 2000000 Kč

18 10/201318 Model stárnutí konstr. prvku III. 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 Bez údržby Obnova na max. Rozpad na 25% 12108 2000000 Kč Náklady

19 10/201319 Model stárnutí konstr. prvku IV. 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 Pravidelná údržba 2000000 Kč 4000000 Kč S údržbou Bez obnovy Rozpad na 25% Suma nákladů 10

20 10/201320 Model stárnutí konstr. prvku V. 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 Pravidelná údržba 2000000 Kč 4000000 Kč S údržbou S obnovou Rozpad na 25% 10

21 10/201321 Finanční bilance údržby/obnovy 8000000 Kč 0 Kč Roky 0 Pravidelná údržba 2000000 Kč 4000000 Kč S údržbou S obnovou Rozpad na 25%

22 Literatura 10/201322 Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175. Griffiths, E., What is a model?, 2009. Kersten, G., Decision Support Systems for Sustainable Development, A Resource Book of Methods and Applications, Kluwer Academic Edition, 2002. Griffths, E., What is a model?, e.griffiths@shef.ac.uk

23 10/201323 ZávěrZávěr Řízení a modelování degradačního proceu Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "10/20131 Řízení a modelování degradačního procesu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS,"

Podobné prezentace


Reklamy Google