Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekapitulace obsahu modelu Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekapitulace obsahu modelu Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení."— Transkript prezentace:

1 Rekapitulace obsahu modelu Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

2 Základní popis úlohy obsahuje Popis objektu Popis konstrukce Technické charakteristiky Plošné členění Výškové členění (podlažnost) Funkční členění Celkové pořizovací nákladové částky (alternativní skladba) Praktická aplikace

3 Příklad popisu objektu Řešený objekt je proveden jako železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Nachází se v intravilánu obce … s přilehlými parkovacími místy a vytvořenými přístupovými komunikacemi podle přiložené schematické půdorysné situace. Jedná se o budovu ve stávající zástavbě. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Vodorovná nosná konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů. Základová konstrukce je provedena ze železobetonových monolitických patek. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Obvodový plášť objektu je zateplen sendvičovou omítkou typu TERRANOVA se stěrkovým povrchem. Vnější výplně otvorů jsou provedeny z plastových oken se zdvojeným zasklením vakuovými skly. Vnitřní výplně otvorů tvoří z části dřevěné, kovové a skleněné dveřní systémy. Objekt je v kancelářských provozech vybaven napojením na vzduchotechnické zařízení. Vodovodní, elektrické (silnoproudé a slaboproudé), kanalizační a plynovodní vedení je napojeno na veřejné rozvody sítí. Uvedený popis stručně uvádí jednotlivé použité technologie v objektu, od kterých se bude odvíjet členění na jednotlivé konstrukční prvky. Každý zpracovatel v roli správce objektu se může soustředit na různé části objektu a dělit je dále na konstrukční prvky s různou podrobností. Pro naše potřeby zpracování bude objekt rozdělen na konstrukční prvky, u nichž se budou určovat jejich atributy potřebné pro výpočet podle dalšího postupu. Nákladová část projektu (objektu) může vycházet ze zpracované feasibility studie případně nabídkového rozpočtu. Feasibility studie zde není uváděna a v některých případech je třeba sáhnout k expertním odhadům, protože přesnější údaje nejsou například dostupné nebo nejsou pro daný objekt zpracovány. Praktická aplikace

4 Prostorové a výnosové parametry (ilustrační příklad) Praktická aplikace

5 Schéma objektu (ilustrační příklad) Praktická aplikace

6 Rozčlenění objektu na jednotlivé konstrukční prvky (resp. prvky modelu) s pořizovacími a udržovacími náklady 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Externí prvky 1. Základy/Založení 2. Betonový skelet 3. Fasáda/Okna 4. Zastřešení 5. Stěny nosné/nenosné 6. Technické vybavení 7. Instalace 8. Externí prvky (ilustrační příklad) Praktická aplikace

7 Tabulkové členění nákladů (ilustrační příklad)

8 Schéma modelu I (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

9 Schéma modelu II (ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

10 Schéma modelu III (ilustrační příklad modelů stárnutí výplně otvorů)

11 Schéma modelu III (ilustrační příklad modelů stárnutí objektu) Úroveň zpracování NE úroveň MŠ NE úroveň ZŠ NE úroveň SŠ Plnit úroveň vysoké školy technického charakteru!!!


Stáhnout ppt "Rekapitulace obsahu modelu Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google