Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení procesů modelovaných řešení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení procesů modelovaných řešení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Řízení procesů modelovaných řešení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev 11/2012

2 Obsah přednášky 1.Rekapitulace 2.Členění T-E procesů. 3.Ocenění rychlosti řídicího zásahu. 4.Typy řídicích zásahů. 5.Aplikace Real-time Decision Making. 6.Závěr.

3 Actual Stage 11/2012 -jednoduchý proces -řízení jednoduchého procesu -vyhodnocení strategií řízení procesu (pouze finanční hledisko může být zavádějící) -sběr dat pro degradační model (formalizace úlohy)

4 Standard Čas 0 S1 S2 S3 Orig. Strategie řízení 11/2012

5 Kdo může za všechno? -vývoj světa -rozvoj -spolupůsobení -ovlivňování

6 http://www-hep2.fzu.cz/adventure/startstandard.html Technicko- ekonomická interakce!!! Technicko-ekonomická škola na pozadí interakcí 11/2012

7 Technicko-ekonomická škola Množina technicko- ekonomických procesů Jejich vývojová stadia náročnosti Elementární procesy Obsahují prvky procesu, jejich věcný popis, časové a objemové závislosti k nim uplatněné Návazné procesy Vychází z elementárních procesů rozšířených o vazby Plánové procesy Vychází z návazných procesů rozšířených o rozhodovací procesy P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 84 11/2012

8 kde P Procesy – souhrnné označení množiny všech procesů, P – množina elementárních procesů (např. výčet materiálových skupin ve skladu, evidence pracovníků, evidence odpracovaných hodin), N – množina reálných návazných procesů (např. činnosti prováděné v harmonogramu prací s definovanými vzájemnými vazbami), S – množina plánových procesů (např. sled činností prováděných na pracovní lince s prováděním rozhodování o kontrole kvality). Řídicí procesy slouží pro tvorbu řídicích zásahů realizovaných managementem. Zpracovávají se na základě řídicích modelů odvozených z popisů reálné skutečnosti. Píšeme kde L Modely – souhrnné označení množiny všech řídicích modelů, P' – množina řídicích modelů odvozených z elementárních procesů (např. činnosti spojené s evidencí pracovníků ve stylu tužka a papír, předávání výkazů odpracovaných hodin, archivace dokumentů), N' – množina řídicích modelů odvozených z návazných procesů (např. harmonogram prací jako model návazných procesů), S' – množina řídicích modelů odvozených z plánových procesů (např. dynamický harmonogram prací doplněný o rozhodovací procesy přesunu pracovníků, materiálů, strojů). Členění technicko-ekonomických procesů P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 85 11/2012

9 Procedura řízení … motivace Proč to dělám? Bez řídicích zásahů odmítám účast na budoucím vývoji. Bez řízení vzniká nekontrolovaný stav. Jak toho dosáhnout? Implementací řídicích zásahů. Tvorbou rozhodovacích podmínek. Co je cílem? Sestavit řízenou strukturu modelu.

10 Real-time Management -Klišé rychlého světa… -Včasnost informace má svoji cenu. -Nutnost řídit procesy v reálném čase. -Real-time Management -Nutnost rozhodovat procesy v reálném čase. -Real-time Decision Making -Získat ve správný čas správné informace. -Provést ve správný čas správné rozhodnutí. 11/2012

11 Information Owners Mám informaci Nemám informaci Nemám informaci včas 11/2012

12 Kdo nemá informace? Kdo nemá informace včas? 11/2012

13 Ocenění informace Čas Hodnota 0 Včasná dostupnost  vysoká hodnota Pozdní dostupnost  nízká hodnota 11/2012

14 Ocenění řídicího zásahu Čas Hodnota 0 Včasná dostupnost  vysoká hodnota  eliminace potenciálních ztrát Pozdní dostupnost  nízká hodnota  vysoká pravděpodobnost vzniku ztrát 11/2012

15 Ocenění řídicího zásahu Čas Hodnota 0 Včasná dostupnost  vysoká hodnota  eliminace potenciálních ztrát Pozdní dostupnost  nízká hodnota  vysoká pravděpodobnost vzniku ztrát Nebezpečí vzniku ztrát 11/2012

16 Timeout Dotazy… … 11/2012

17 Aplikace řídicích zásahů Typy řídicích zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty -jednorázový -opakovaný 4.Eliminující maximální hodnoty. -jednorázový -opakovaný 5.Podmíněný definovanou událostí. 11/2012

18 Ukázka MDM - Modifikovaný Dynamický Model - degradační model - zapojení výpočtu - ukázka prvních výsledků 11/2012

19 Typy zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty. 4.Eliminující maximální hodnoty. 5.Podmíněný definovanou událostí. Čas Zbytková hodnota 11/2012

20 Typy zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty. 4.Eliminující maximální hodnoty. 5.Podmíněný definovanou událostí. Čas Zbytková hodnota T1T2T3 11/2012

21 Typy zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty. 4.Eliminující maximální hodnoty. 5.Podmíněný definovanou událostí. Čas Zbytková hodnota Min1 Min2 Min3 11/2012

22 Typy zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty. 4.Eliminující maximální hodnoty. 5.Podmíněný definovanou událostí. Čas Zbytková hodnota Max1 Max2 Max3 11/2012

23 Typy zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty. 4.Eliminující maximální hodnoty. 5.Podmíněný definovanou událostí. Čas Zbytková hodnota Max1 Max2 Max3 11/2012

24 Typy zásahů 1.Jednorázový časový. 2.Intervalový opakovaný. 3.Eliminující minimální hodnoty. 4.Eliminující maximální hodnoty. 5.Podmíněný definovanou událostí. Čas Zbytková hodnota ??? Trend vývoje sledovaného parametru (kurz vývoje cen, tempo výstavby, produktivita práce) ??? Trend vývoje sledovaného parametru (kurz vývoje cen, tempo výstavby, produktivita práce) 11/2012

25 Příklady řídicích zásahů 1. Jednorázový časový. (koupě automobilu, koupě nemovitosti, …) 2. Intervalový opakovaný. (nákup časového jízdné, nákup automobilu (každé 3 roky nové auto), hygiena, …) 3. Eliminující minimální hodnoty. (nákup auta při určitém opotřebení, oprava stavebního objektu, pořízení oblečení, …) 4. Eliminující maximální hodnoty. (tělesná hmotnost, skladové kapacity, …) 5. Podmíněný definovanou událostí. (auto bez STK, exekuce při vyčerpání účtu, …)

26 Způsoby/nástroje rozhodování 1.Real-time Decision Making. 2.Right-time Decision Making. 3.Business Intelligence Systems 4.CRM … Customer Relationship Management 5.EPM … Enterprise Performance Management 6.ERP … Enterprise Resource Planning 7.HR … Human Resource Korporátní nástroje 1.SAS, Oracle, MS Office 2007 Cíle BI 1.Podpora plánování, rozhodování, řízení 2.…poskytnutí kvalitních informací pro rozhodování 11/2012

27 Příklady aplikací Real-time DM 1.Logistické aplikace – doručování zboží 2.Internetová analýza chování lidí 3.Customisation Application – analýza přizpůsobení aplikací 4.Social Network Application 5.Google Application 6.Telekomunikační sítě, dopravní systémy, zákaznické systémy,… a jejich optimalizace 7.Bankovní klientské systémy 11/2012

28 11/2011 Procedura řízení Proč to dělám? Aktivní účast na budoucím vývoji. Eliminace ztrát z nekontrolovaného stav. Jak toho dosáhnout? Realizací řídicích zásahů. Co je cílem? Sestavit řízenou strukturu modelu.

29 Ukázka MDM - navržení struktury řídicích zásahů - realizace řídicích zásahů - navržení strategie řízení 11/2012

30 Závěr Zdroje: Dynamický harmonogram (elektronické rozvrhování technicko-ekonomických procesů v řízení malých a středních podniků) V. Beran a kolektiv, 2002, ACADEMIA Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí V. Beran, P. Dlask, 2005, ACDEMIA Modelování při řízení. Dlask, P., 2011, Praha, Wolters Kluwer 11/2012

31 ZávěrZávěr Řízení procesů modelovaných řešení Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7 166 29 Praha 6, Dejvice 11/2012


Stáhnout ppt "Řízení procesů modelovaných řešení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google