Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Lektorství cizích jazyků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Lektorství cizích jazyků"— Transkript prezentace:

1 Bc. Lektorství cizích jazyků
 Školská legislativa 1 PaedDr. J. Šťáva, CSc. katedra pedagogiky tel , 3. ročník(5. semestr) Bc. Lektorství cizích jazyků Bc. spec. pedagogiky

2 Požadavky ke splnění předmětu
1. test Školská politika a legislativa ústní zkouška nebo 2. Seminární práce: Téma: Nadané dítě Rozhovor s nadaným jedincem, případová studie, výzkumné šetření na škole Obsah - jak se nadání projevilo, výhody a nevýhody ve škole, v životě, jaké použité metody v práci s nadaným dítětem byly používány, jak se nadání rozvíjelo, čím bylo tlumeno

3 Tematické okruhy: 1. Základní právní normy řízení výchovy a vzdělávání v ČR. 2. Vzdělávací politika ČR. 3. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. 4. Školský zákon č. 561/2004 Sb. 5. Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

4 Tematické okruhy: 6. Rámcový vzdělávací program. 7. Klima školy.
8. Obsah vzdělávání - učební plány, učební osnovy, standardy. 9. Dozory nad žáky. 10. Kurikulum - pojetí, proměny a trendy.

5 Tematické okruhy: 11. Informační systém pedagogické soustavy v ČR.
12. Pedagogická administrativa, pedagogická dokumentace. 13. Metody evaluace výchovných a vzdělávacích zařízení (vnější, vnitřní, možnosti). 14. Image školy.

6 Tematické okruhy: 15. Státní správa v řízení školství ČR.
16. Samospráva v řízení školství ČR. 17. Česká školní inspekce. 18. BOZP ve školství.

7 Tematické okruhy: 19. Struktura vzdělávací soustavy v ČR.
20. Dětská práva v ČR. 21. Prevence sociálně patologických jevů.

8 Tematické okruhy: 22. Školská zařízení a školské služby.
23. Organizace školního roku.

9 Studijní prameny: Světlík, J. Marketing školy.Zlín, Ekka 1994.
Studijní materiály v IS Školské zákony, vyhlášky Věstníky MŠMT nebo Sbírka zákonů


Stáhnout ppt "Bc. Lektorství cizích jazyků"

Podobné prezentace


Reklamy Google