Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Styly vedení. Přehled názorů na vývoj stylu vedení A. Teorie rysů B. Teorie založené na správném stylu řízení (konec 40.let) C. Kontingenční/situační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Styly vedení. Přehled názorů na vývoj stylu vedení A. Teorie rysů B. Teorie založené na správném stylu řízení (konec 40.let) C. Kontingenční/situační."— Transkript prezentace:

1 Styly vedení

2 Přehled názorů na vývoj stylu vedení A. Teorie rysů B. Teorie založené na správném stylu řízení (konec 40.let) C. Kontingenční/situační přístupy (konec 60.let) D. Nové vedení (počátek 80.let)

3 Vývoj názorů na úspěšný styl vedení Teorie rysů Teorie rysů Staví na osobních kvalitách Staví na osobních kvalitách Úspěšným vedoucím se člověk rodí Úspěšným vedoucím se člověk rodí Požadované vlastnosti: dynamičnost, sch. motivovat, inteligence, sebedůvěra atd. Požadované vlastnosti: dynamičnost, sch. motivovat, inteligence, sebedůvěra atd.

4 Teorie založené na správném stylu řízení Různé styly vedení jsou buď úspěšné nebo neúspěšné Různé styly vedení jsou buď úspěšné nebo neúspěšné Úspěšnému stylu vedení se dá naučit Úspěšnému stylu vedení se dá naučit Klasická typologie Klasická typologie Autoritativní Autoritativní Demokratický Demokratický Liberální Liberální Teorie X a Y (McGregor) Teorie X a Y (McGregor)

5 Teorie založené na správném stylu řízení Likertova typologie Likertova typologie Navazuje na teorii X a Y Navazuje na teorii X a Y Snaha popsat manažera dosahujícího nejvyšší produktivity při minimálních nákladech Snaha popsat manažera dosahujícího nejvyšší produktivity při minimálních nákladech Podřízeným dodává pocit osobní hodnoty, pracovní skupina jako zázemí Podřízeným dodává pocit osobní hodnoty, pracovní skupina jako zázemí

6 Likertova typologie Styly vedení Styly vedení Exploračně autoritativní Exploračně autoritativní Benevolentně autoritativní Benevolentně autoritativní Konzultativní Konzultativní Participativní Participativní

7 Teorie založené na správném stylu řízení Teorie GRID – Manažerská mřížka (Blake,Mountonová) Teorie GRID – Manažerská mřížka (Blake,Mountonová) Dimenze: zaměřenost na Dimenze: zaměřenost na Výkon Výkon Vztahy Vztahy 5 možných stylů vedení 5 možných stylů vedení Efektivní vedoucí: směřuje k orientaci na vztahy, využívá skupinové metody řízení, vysoké výkonové cíle Efektivní vedoucí: směřuje k orientaci na vztahy, využívá skupinové metody řízení, vysoké výkonové cíle

8

9 Kontingenční přístupy Neexistuje 1 všeobecně platný styl vedení Neexistuje 1 všeobecně platný styl vedení Nutno správně interpretovat situaci → zvolit správnou formu řízení Nutno správně interpretovat situaci → zvolit správnou formu řízení Faktory k posouzení: Faktory k posouzení: Podřízený pracovník – zkušenosti, ochota přijímat a plnit pracovní úkoly Podřízený pracovník – zkušenosti, ochota přijímat a plnit pracovní úkoly Typ organizace Typ organizace Povaha prostředí – situace (v užším smyslu), ve které se úkol řeší Povaha prostředí – situace (v užším smyslu), ve které se úkol řeší

10 Kontingenční přístupy Situační vedení (Hersey, Blanchard - LBAII) Situační vedení (Hersey, Blanchard - LBAII) 2 dimenze: 2 dimenze: Podporující chování Podporující chování Direktivní chování Direktivní chování 4 možné styly vedení (dirigování, koučování, podporování, delegování) 4 možné styly vedení (dirigování, koučování, podporování, delegování) Flexibilita a efektivita stylu Flexibilita a efektivita stylu Úspěšný vůdce: vysoká flexibilita a povědomí o zralosti pracovní skupiny, rozvíjí zralost pracovníků Úspěšný vůdce: vysoká flexibilita a povědomí o zralosti pracovní skupiny, rozvíjí zralost pracovníků

11 Situační vedení

12 Nové vedení Kvalitativní změny ve vedení – změna paradigmatu: Kvalitativní změny ve vedení – změna paradigmatu: Racionální vysvětlení rozdílů mezi manažery → emocionální a iracionální prvky Racionální vysvětlení rozdílů mezi manažery → emocionální a iracionální prvky Manažer (efektivita) → Vůdce (vize) Manažer (efektivita) → Vůdce (vize)

13 Nové vedení Transakční a transformační vedení (B.M.Bass) Transakční a transformační vedení (B.M.Bass) Úspěšný vedoucí používá prostředků obou typů vedení Úspěšný vedoucí používá prostředků obou typů vedení Transakční vedení: Transakční vedení: Postaveno na výměně (úsilí za podmíněnou odměnu) Postaveno na výměně (úsilí za podmíněnou odměnu) Uspokojování současných potřeb Uspokojování současných potřeb

14 Nové vedení Transformační vedení Transformační vedení Uspokojování vyšších potřeb → mimořádné úsilí Uspokojování vyšších potřeb → mimořádné úsilí Zavádění a rozvíjení nových forem org. kultury Zavádění a rozvíjení nových forem org. kultury Pojmy: Charisma, Inspirativní vedení, Individualizovaná úcta, Mentoring, Intelektuální stimulace (viz. Zdroje pro samostudium) Pojmy: Charisma, Inspirativní vedení, Individualizovaná úcta, Mentoring, Intelektuální stimulace (viz. Zdroje pro samostudium)

15 Samostudium Více k stylům vedení: Více k stylům vedení: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy /priprava/moduly/m_pm_24.rtf http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/reforma/zpravy /priprava/moduly/m_pm_24.rtf Více k LBA II: Více k LBA II: http://www.cmaa.org/template.aspx?id=6032 http://www.cmaa.org/template.aspx?id=6032 http://www.cmaa.org/template.aspx?id=6032 http://www.12manage.com/methods_blanchard_sit uational_leadership.html http://www.12manage.com/methods_blanchard_sit uational_leadership.html

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Styly vedení. Přehled názorů na vývoj stylu vedení A. Teorie rysů B. Teorie založené na správném stylu řízení (konec 40.let) C. Kontingenční/situační."

Podobné prezentace


Reklamy Google