Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovy Nekovy Atomy a molekuly Čím jsme začínali

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovy Nekovy Atomy a molekuly Čím jsme začínali"— Transkript prezentace:

1 100 200 300 400 500 Kovy Nekovy Atomy a molekuly Čím jsme začínali
Různé 100 200 300 400 500

2 Který z následujících prvků není kov? (vyber)
Cín Uhlík Hliník Železo

3 Který kov z nabídky je kapalný? (vyber)
Hliník Zinek Rtuť Bismut

4 K jakému prvku se vztahují tyto obrázky a co na nich je?
Železo

5 Jaká je teplota tání železa? (vyber)
1 000 °C 1 538 °C 2 500 °C 750 °C

6 Co je to kujnost? (řekni)
Kujnost je vlastnost látky, která například při úderů kladiva mění tvar (kujné jsou většina kovů).

7 Jaký z těchto prvků je nekov? (vyber)
Síra Železo Rtuť Hliník

8 Jakou vlastnost nemají nekovy? (vyber)
Jsou matné a dají se obrousit Většinou nemají magnetické vlastnosti Při pokojové teplotě jsou v pevném skupenství Jsou kujné

9 Tři rozdíly mezi kovy a nekovy (řekni)
Kovy vodí elektrický proud Kovy vodí tepelnou energii Kovy reagují na magnetické pole

10 Vyjmenuj tři vlastnosti nekovů (řekni)
Většinou jsou izolanty Většinou nejsou magnetické Mají nižší teplotu tání a varu než kovy (s výjimkou uhlíku)

11 Vyjmenuj tři nekovy (řekni)
Vodík Uhlík Kyslík

12 Doplň Atom je _________ stavební jednotka hmoty. Skládá se z ________ nabitého obalu a _________ nabitého jádra. Atom je základní stavební jednotka hmoty. Skládá se z záporně nabitého obalu a kladně nabitého jádra.

13 Co jsou to nukleony? (řekni)
Nukleony jsou protony a neutrony dohromady.

14 Popiš stavbu atomu (nevšímej si šipek)
Jádro Elektron

15 Která z následujících částic není atom? (vyber

16 Přiřaď A) Řecký filosof, předvídal, že látky se skládají z menších, dále nedělitelných látek (atomy). B) V 17. století nazval základní stavební kameny látek, chemické prvky, které považoval za dále nedělitelné C) V 19. století vypracoval vědecké učení o stavbě látek z atomů. Atomy byly podle něho malé, neměnné a nedělitelné částice D) Anglický fyzik a chemik v roce 1911 objevil, že atomy se skládají z jádra a jeho obalu E) Britský fyzik v roce 1923 objevil další částice tvořící jádro atomů. Neutrální neutrony. 1) James Chadwick 2) Robert Boyle 3) Démokritos z Abdér 4) John Dalton 5) Ernest Rutherford

17 Co je to chemie? (řekni) Chemie je přírodní věda, která zkoumá látky a jejich přeměny v látky jiné.

18 Co je na obrázku? Dělící nálevka

19 Co je to emulze? (řekni) Jsou to látky rozdělené podle své rozdílné hustoty, jak rozptýlená látka, tak látka rozptylující jsou kapaliny. Například líh s vodou nebo ocet s vodou. (heterogenní směs)

20 Vyjmenuj alespoň tři body z bezpečnostního desatera (řekni)
Při práci se vždy řiď pokyny učitele. Na stole udržuj čistotu a pořádek Používej ochranné pomůcky: ochranný plášť, brýle nebo ochrany štít, gumové rukavice Opatrně zacházej s plamenem kahanu Při práci neohrožuj spolužáky Bezpečně ověřuj výpary látek Se zařízením, pomůckami a látkami zacházej opatrně. I drobná poranění hlas ihned učiteli.  Neber chemikálie do rukou, používej lžičku. Použité látky nevracej zpět do zásobních lahví.  V chemické učebně nejez a nepij Pracovní místo bez souhlasu učitele neopouštěj.  Po ukončení práce umyj laboratorní sklo, ukliď pracovní místo a umyj si ruce mýdlem. 

21 Kolika procentní je vodný roztok hydroxidu sodného, který vznikne rozpuštěním 20 g ve 100 g vody? (vypočítej) m (hydroxid) = 20 g m = 120 g w (hydroxid) = m (s) / m w (hydroxid) = 20 / 120 w (hydroxid) = 0,16 w (hydroxid) = 16%

22 Kation je záporně/kladně nabitá částice (řekni)

23 Jaký byl středověký předek dnešní chemie? (řekni)
Alchymie

24 Doplň Chemický děj je takový děj, kde _________ k přeměně látek. Fyzikální děj je takový děj, kde ________ k přeměně látek. Chemický děj je takový děj, kde dochází k přeměně látek. Fyzikální děj je takový děj, kde nedochází k přeměně látek.

25 Co je to nasycený roztok? (řekni)
Nasycený roztok je roztok, ve kterém se při dané teplotě a tlaku již nerozpouští další látky.

26 Doplň Roztok je __________ směs, kde __________ rozeznat jednotlivé složky ________. V _______ je pevná rozptýlená látka a kapalná látka rozptylující. Aerosol je směs, kde je _________ látkou plyn (například vzduch) a _________ látkou kapalina. Roztok je homogenní směs, kde nejdou rozeznat jednotlivé složky směsi. V suspenzi je pevná rozptýlená látka a kapalná látka rozptylující. Aerosol je směs, kde je rozptylující látkou plyn (například vzduch) a rozptýlenou látkou kapalina.

27 Zdroje content/uploads/2014/09/Low-hemoglobin- count.jpg content/uploads/2012/03/ _2220.jpg


Stáhnout ppt "Kovy Nekovy Atomy a molekuly Čím jsme začínali"

Podobné prezentace


Reklamy Google