Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní řád -vybrané instituty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní řád -vybrané instituty"— Transkript prezentace:

1 Správní řád -vybrané instituty
Jitka Bělohradová

2 Správní procesy Správní řízení --) správní rozhodnutí
Procesy vedoucí k vydání vyjádření, osvědčení, sdělení Uzavírání veřejnoprávních smluv Proces vedoucí k vydání opatření obecné povahy

3 Vybrané instituty Námitka podjatosti (§ 14)
Nejen ve správním řízení Nestačí pochybnost v obecné rovině, je nutné nalézt konkrétní zájem na výsledku řízení, pro který lze o nepodjatosti pochybovat, a faktickou možnost ovlivnění řízení Účastníci správního řízení (§ 27) hlavní (§ 27 odst. 1) vedlejší (§ 27 odst. 2 a 3) právo: nahlížet do spisu, podávat vyjádření, námitky, navrhovat důkazy,…

4 Přijímání podnětů k zahájení řízení (§ 42)
posouzení dle skutečného obsahu kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt) které věci se týká co se navrhuje Přijímání podnětů k zahájení řízení (§ 42) pro řízení z moci úřední nutno požádat o sdělení, jak s podnětem orgán naložil Žádost --) zahájení řízení (§ 45) náležitosti podnětu + co žadatel žádá/čeho se domáhá, označení dalších jemu známých účastníků Nahlížení do spisu (§ 38)

5 Správní rozhodnutí Náležitosti dle § 68 SŘ
Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71) Řádný opravný prostředek: odvolání (§ 81 a násl.) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Má odkladný účinek Mimořádné opravné prostředky: Přezkumné řízení – z moci úřední --) podnět 2 měsíce/1 rok od právní moci rozhodnutí Obnova řízení 3 měsíce/3 roky od právní moci rozhodnutí

6 Poučení Dle starého SŘ:
Poučení v rozhodnutí v 1. stupni: „Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k (Ministerstvu životního prostředí), a to podáním učiněným u (Správy CHKO ...) (§ 54 zák. č. 71/1967 Sb., správní řád.“ Poučení v rozhodnutí o odvolání: „Toto rozhodnutí je ve smyslu § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. konečné a nelze se proti němu odvolat.“ --) úkol: nalezněte oporu v současném SŘ --) poučení o možnosti podat správní žalobu???

7 Opatření proti nečinnosti (§ 80)
Nejen ve správním řízení „rozhoduje“ nadřízení orgán Dále může následovat správní žaloba dle § 79 odst. 1 s. ř. s. Nečinnost je nesprávný úřední postup dle zákona o odpovědnosti za škodu Závazné stanovisko (§ 149) Vyjádření, osvědčení, sdělení (část čtvrtá) Postupuje se obdobně/přiměřeně dle části druhé Obrana: podnět na přezkum dle § 156 SŘ

8 Veřejnoprávní smlouva Opatření obecné povahy
Dotčená veřejnost – námitky, připomínky Obrana – přezkumné řízení, návrh na zrušení OOP dle § 101 a s. ř. s. Stížnost (§ 175) Na nevhodné chování úředních osob Na postup správního orgánu (neposkytuje-li SŘ jiný prostředek ochrany) U toho správního orgánu, který vede „řízení“ (nejen správní řízení) Nutno požádat o sdělení přijatých opatření k nápravě Obrana: žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (nadřízený orgán)

9 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Správní řád -vybrané instituty"

Podobné prezentace


Reklamy Google