Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Správní řád -vybrané instituty Jitka Bělohradová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Správní řád -vybrané instituty Jitka Bělohradová."— Transkript prezentace:

1 1 Správní řád -vybrané instituty Jitka Bělohradová

2 2 Správní procesy Správní řízení --) správní rozhodnutí Procesy vedoucí k vydání vyjádření, osvědčení, sdělení Uzavírání veřejnoprávních smluv Proces vedoucí k vydání opatření obecné povahy

3 3 Vybrané instituty Námitka podjatosti (§ 14) –Nejen ve správním řízení –Nestačí pochybnost v obecné rovině, je nutné nalézt konkrétní zájem na výsledku řízení, pro který lze o nepodjatosti pochybovat, a faktickou možnost ovlivnění řízení Účastníci správního řízení (§ 27) –hlavní (§ 27 odst. 1) –vedlejší (§ 27 odst. 2 a 3) –právo: nahlížet do spisu, podávat vyjádření, námitky, navrhovat důkazy,…

4 Podání (§ 37) –posouzení dle skutečného obsahu –kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt) –které věci se týká –co se navrhuje Přijímání podnětů k zahájení řízení (§ 42) –pro řízení z moci úřední –nutno požádat o sdělení, jak s podnětem orgán naložil Žádost --) zahájení řízení (§ 45) –náležitosti podnětu + co žadatel žádá/čeho se domáhá, označení dalších jemu známých účastníků Nahlížení do spisu (§ 38)

5 Správní rozhodnutí –Náležitosti dle § 68 SŘ –Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71) –Řádný opravný prostředek: odvolání (§ 81 a násl.) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Má odkladný účinek –Mimořádné opravné prostředky: Přezkumné řízení – z moci úřední --) podnět –2 měsíce/1 rok od právní moci rozhodnutí Obnova řízení –3 měsíce/3 roky od právní moci rozhodnutí

6 Poučení Dle starého SŘ: Poučení v rozhodnutí v 1. stupni: „Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k (Ministerstvu životního prostředí), a to podáním učiněným u (Správy CHKO...) (§ 54 zák. č. 71/1967 Sb., správní řád.“ Poučení v rozhodnutí o odvolání: „Toto rozhodnutí je ve smyslu § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. konečné a nelze se proti němu odvolat.“ --) úkol: nalezněte oporu v současném SŘ --) poučení o možnosti podat správní žalobu???

7 Opatření proti nečinnosti (§ 80) –Nejen ve správním řízení –„rozhoduje“ nadřízení orgán –Dále může následovat správní žaloba dle § 79 odst. 1 s. ř. s. –Nečinnost je nesprávný úřední postup dle zákona o odpovědnosti za škodu Závazné stanovisko (§ 149) Vyjádření, osvědčení, sdělení (část čtvrtá) –Postupuje se obdobně/přiměřeně dle části druhé –Obrana: podnět na přezkum dle § 156 SŘ

8 Veřejnoprávní smlouva Opatření obecné povahy –Dotčená veřejnost – námitky, připomínky –Obrana – přezkumné řízení, návrh na zrušení OOP dle § 101 a s. ř. s. Stížnost (§ 175) –Na nevhodné chování úředních osob –Na postup správního orgánu (neposkytuje-li SŘ jiný prostředek ochrany) –U toho správního orgánu, který vede „řízení“ (nejen správní řízení) –Nutno požádat o sdělení přijatých opatření k nápravě –Obrana: žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti (nadřízený orgán)

9 9 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Správní řád -vybrané instituty Jitka Bělohradová."

Podobné prezentace


Reklamy Google