Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří"— Transkript prezentace:

1 Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta II. Cyklus, modul NURG (nefrologie, urologie, revmatologie a geriatrie – CVSE4P0023) Syllabova posluchárna, Ruská 87, Praha Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří M. Kršiak Ústav farmakologie, 3. LF UK CVSE4P0023 VJ 531

2 Co dělat pro to, aby převažovalo to první a ubývalo to druhé?
KVALITNÍ STÁŘÍ MŮŽE MÍT SVOU HODNOTU 1. Léky mohou významně přispět k prodloužení střední délky života i k jeho zkvalitnění. 2. Někdy však mohou působit i opačně. Co dělat pro to, aby převažovalo to první a ubývalo to druhé?

3 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří
Léčiva nevhodná ve stáří („Beersova kritéria“) Analgetika ve stáří

4 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří:
1. Farmakokinetické změny 2. Farmakodynamické změny 3. Méně robustní homeostáza aj biol. změny 4. Nemoce 5. Lékové interakce

5 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří:
1. Farmakokinetické změny : snížená eliminace (hlavní význam) ledviny  aminoglykosidy, digoxin [Kazuistika 1], atenolol, ranitidin játra  diazepam  poločas („tolik hodin, kolik je let“) - distribuce (voda/tuk, menší význam) - absorpce (menší význam)

6 1. 85letý muž přijat s bolestí na hrudi a dušností
Kazuistika 1 1. 85letý muž přijat s bolestí na hrudi a dušností 2. Dg. fibrilace síní, dostal standartní dávkování: digoxin (nárazově 1 mg/24h, pak udržovací d. 0,25 mg/d) po 3 dnech propuštěn domů se sinus.rytmem Melmon-Morrelli‘s Clinical Pharmacology 2000, str.1165 Souhlasíte s tímto dávkováním? ANO-NE-NEVÍM

7 Kazuistika 1 – pokračování (85letý muž, digoxin)
3. Za 6 dní přijat se zvracením, zmateností, hladina digoxinu 2,7 ng/ml Melmon-Morrelli‘s Clinical Pharmacology 2000, str.1165 Beersova kritéria: nepodávat u seniorů více než 0,125 mg/d digoxinu

8 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří:
2. Farmakodynamické změny např. zmatenost

9 může být po různých lécích ve stáří,
ZMATENOST může být po různých lécích ve stáří, zejména po: benzodiazepinech, léčivech s anticholinerg. úč. (TCA, antiparkinsonika, aj), levodopa, opioidy, dále např. po: metoprolol (aj betablok.), ranitidin (aj H2 antag.), kortikoidy, digoxin, antiepileptika, lithium, aj

10 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří:
3. Méně robustní homeostáza např. antihypertensiva - častěji ortostat. hypotense a další změny ve stáří např. hypertrofie prostaty - účinek anticholinergik

11 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří:
4. Přidružené nemoce např. - NSA 10x  riziko hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů s předcházejícím srdečním onemocněním - srdeční nedostatečnost  snížený průtok játry   snížený efekt 1. průchodu  poločas morfinu

12 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří:
5. Léková polypragmasie → lékové interakce např. SSRI + NSA 13x  riziko GIT krvácení SSRI + warfarin  riziko krvácení

13 Co dělat pro zlepšení farmakoterapie ve stáří?
1. Vysadit všechny zbytečné léky 2. Zjišťovat zda příčinou náhlých “projevů stáří” není - nově přidaný lék samotný - nebo interakce s dosavadními 3. Podávat méně riziková léčiva –“Beersova“ kritéria 4. Případně snížit dávky 5. Usnadnit užívání - technicky (např. retardované přípravky) - poučit - vysvětlit, nejlépe napsat návod

14 které mohou být způsobeny/zesíleny léky
“Projevy stáří” které mohou být způsobeny/zesíleny léky ztížená orientace až zmatenost [např. BDZ a mnohá jiná léčiva - viz výše], závratě ortostat. hypotenze [antihypertenziva, neuroleptika] hypertenze [OTC dekongescens – [Kazuistika 2] parkinsonismus [metoklopramid] nadměrná hypertrofie prostaty [Kazuistika 3]

15 („projevy stáří“ zesílené léčivy)
Kazuistika 2 („projevy stáří“ zesílené léčivy) 1. 79letá žena s hypertenzí dlouho úspěšně léčená thiazidy (140/70) 2. Při kontrole zjištěno opakovaně 170/90 3. Koupila si OTC přípravek k dekongescenci nosní sliznice 4. Po vysazení OTC dekongescens návrat k normotenzi Melmon-Morrelli‘s Clinical Pharmacology 2000, str.1166

16 „projevy stáří“ zesílené léčivy:
Kazuistika 3 1. 72letý muž se stížnostmi na mělký spánek 2. Předepsáno antihistaminikum 3. Spánek lepší, ale několikrát za noc musel vstávat na močení (dříve jen jednou) 4. Odeslán k urologovi, který zjistil BHP, zvýšení residua moče (na 250 ml) a doporučil prostatektomii Melmon-Morrelli‘s Clinical Pharmacology 2000, str.1172

17 LÉČIVA NEVHODNÁ VE STÁŘÍ („Beersova kritéria“)

18 Fick D.M. et al.: Archives of Internal Medicine 163: 2716-2724, 2003
Beersova kritéria: léčiva potenciálně nevhodná ve stáří z hlediska diagnóz (příklady): Fick D.M. et al.: Archives of Internal Medicine 163: , 2003 Ztížená mikce Anticholinergní léčiva Hypertenze Sympatomimetika (celkově např. k dekongesci nosní sliznice) Arytmie Tricyklická antidepresiva Parkinsonova nemoc Metoklopramid, Antipsychotika 1. generace Zácpa Anticholinergní léčiva, Blokátory vápníkových kanálů Obezita Olanzapin Insomnie Kognitivní poruchy Anticholinergní léčiva, Benzodiazepiny,

19 Potenciálně nevhodná (riziková) léčiva ve stáří.
Topinková a spol. Praktický lékař 2012, (sv. 92), č. 1, str Potenciálně nevhodná léčiva Důvod nevhodnosti Bezpečnější alternativa Léčiva s anticholinergním účinkem ● ANTIDEPRESIVA 1. a 2. generace (tricyklická a tetracyklická) např. amitriptylin, imipramin, maprotilin ANTICHOLINERGNÍ NÚ: periferní: sucho v ústech, zácpa, retence moči, zvyš. nitročníhom tlaku (glaukom!), změny EKD (prodl.QT intervalu) centrální: poruchy paměti, zmatenost, delirium ● SSRI aj novější antidepresiva, např. escitalopram, sertralin, venlafaxin ●ANTIPSYCHOTIKA např. chlorpromazin aj fenothiaziny, olanzapin, risperidon ● Selektivní D2/D3 antagonisté např. sulpirid, nebo novější atypická antipsychotika např. aripiprazol ●ANTIHISTAMINIKA 1. generace např. promethazin, chlorfeniramin (v některých „antigrippinech“) ●Nesedativní antihistaminika např. cetirizin, loratadin ● SPAZMOLYTIKA např. solifenacin ve VESICARE, fenpiverin v ALGIFENU ●např. trospium, neproniká do mozku, takže anticholinergní úč. jen na periferii (ne deliria)

20 ANALGETIKA VE STÁŘÍ

21

22 Hospitalizace pro GI nežádoucí účinky způsobené NSA:
J M Seager, C J Hawkey, BMJ, 2001;323:

23 bez NSA: 2-3 GI krvácení / 1000 pacientů >65 let / rok, ca 5 GI krvácení / 1000 pacientů >85 let / rok

24

25 NSA - kardiovaskul. rizika:
2x vyšší riziko hospitalizace pro městnavé srdeční selhání bez předcházejícího onemocnění srdce a 10x vyšší je toto riziko u pacientů s předcházejícím kardiálním onemocněním NSA mohla být příčinou 19% hospitalizací pro městnavé srdeční selhání. Page J, Henry D (2000) Archives of Internal Medicine

26 bez NSA: 4,57 IM/ 1000 pacientů >65 let / rok
NSA (koxiby, ale i klasická) zvyšují riziko infarktu myokardu o 24-55%: u osob >65 let připadá 1 IM navíc při podávání diklofenaku 521 pacientům rofekoxibu 695 pacientům ibuprofenu pacientům relat.riziko IM rofekoxib 1.32 ibuprofen 1.24 diclofenac Hippisley-Cox, Coupland BMJ 11 June 2005 Vol.330;pp1366-

27 u 1000 pacientů starších 65 let, kteří užívají nesteroidní antirevmatika
může být během roku asi 5-10 hospitalizováno pro krvácení do GIT 2-3 pro akutní selhání ledvin a 6 pro srdeční selhání. volně podle McQuay, APS Chicago 2003

28 Která analgetika místo NSA?
paracetamol opioidy oboje patří mezi nejbezpečnější analgetika (v terap. dávkách při neinvazivní aplikaci) [metamizol?, propyfenazon?]

29 Pořadí nejčastěji užívaných analgetik u seniorů
ČR* USA** ibuprofen 38,7 % 6,2% diklofenak 19,4 % 2,3% kys. tiaprofenová 13,7 % - tramadol 8,1 % 5,7% indometacin 4,0 % 0,4% Alnagon ,2 % - propoxyfen ,1% paracetamol 2,4 % 37,4% *541 osob > 75 let ** osob > 65 let Kubešová a spol., Won a spol., 2003

30 SOUHRN I: U starších osob je třeba počítat se sníženou eliminací léčiv, větší náchylností k některým nežádoucím účinkům, přidruženými nemocemi, lékovou polypragmazií U starších osob je vhodné uplatňovat „Beersova“ kritéria, tj pokud možno nepředepisovat léčiva nevhodná ve stáří - viz Topinková a spol. Praktický lékař č.1 r. 2012

31 SOUHRN II: 3. U starších osob jsou vhodnější šetrnější analgetika na bázi paracetamolu, případně kombinace paracetamolu s opioidními analgetiky. 4. Je ovšem třeba respektovat značné individuální rozdíly v účinnosti analgetik a při potřebě NSA volit co nejšetrnější postup (lokálně nebo nižší dávky, krátkodobě, ochrana GIT IPP)

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří"

Podobné prezentace


Reklamy Google