Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FILANTROPIE Marie Hladká Centrum pro výzkum neziskového sektoru Centrum pro výzkum neziskového sektoru 6. 5. 2008 Součástí této prezentace bude pravděpodobně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FILANTROPIE Marie Hladká Centrum pro výzkum neziskového sektoru Centrum pro výzkum neziskového sektoru 6. 5. 2008 Součástí této prezentace bude pravděpodobně."— Transkript prezentace:

1 FILANTROPIE Marie Hladká Centrum pro výzkum neziskového sektoru Centrum pro výzkum neziskového sektoru 6. 5. 2008 Součástí této prezentace bude pravděpodobně diskuse, jejíž výsledkem budou akce. Pomocí aplikace PowerPoint lze navržené akce zaznamenávat v průběhu prezentace. V zobrazení Prezentace klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Poznámky lektora. Vyberte kartu Akce. Zapisujte průběžně akce. Klepnutím na tlačítko OK toto pole zmizí. Tak bude na konci prezentace automaticky vytvořen snímek Akce, který bude obsahovat vaše poznámky.

2 ÚVOD Co je to filantropie Co je to filantropie filos- milující + anthropos – člověk filos- milující + anthropos – člověk je to tedy láska k člověku, lidumilnost je to tedy láska k člověku, lidumilnost souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací) souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací)

3 Definice filantropie Filantropie je mechanismus, skrze něhož lidé vyjadřují své humánní impulsy a potvrzují svoje členství ve společnosti (Theresa Llyod) Filantropie je mechanismus, skrze něhož lidé vyjadřují své humánní impulsy a potvrzují svoje členství ve společnosti (Theresa Llyod) Filantropie zahrnuje dary nebo poskytnutí peněz na různé hodnotné dobročinné účely (Wikipedia) Filantropie zahrnuje dary nebo poskytnutí peněz na různé hodnotné dobročinné účely (Wikipedia) Filantropie se odkazuje na využívání osobního bohatství a schopností ve prospěch specifických veřejných účelů (Anhaier) Filantropie se odkazuje na využívání osobního bohatství a schopností ve prospěch specifických veřejných účelů (Anhaier) Dobrovolné dávání za účelem podpory činností, které vedou k vědomé podpoře třetích osob (jednotlivců, skupin, organizací) bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolné dávání za účelem podpory činností, které vedou k vědomé podpoře třetích osob (jednotlivců, skupin, organizací) bez nároku na finanční odměnu.

4 Doplňte sami dle definice….. Kdo dává: Kdo dává: Co dává: Co dává: Komu dává: Komu dává: Na co dává: Na co dává: Za jakých podmínek dává: Za jakých podmínek dává:

5 Krátký vývoj filantropie Nejprve: péče o osiřelé děti, starce, chudé, … Nejprve: péče o osiřelé děti, starce, chudé, … Nyní: také péče o kulturní památky, duchovní blaho, vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu,.. Nyní: také péče o kulturní památky, duchovní blaho, vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu,.. Bída jednotlivců + řešení individuálních problémů  racionální řešení problémů obecných

6 Forma občanské spoluúčasti: Filantropie jako taková nabízí širokou škálu možností občanské participace na veřejném životě od „nenáročných forem“ občanské solidarity (anonymní účast na veřejných sbírkách) po aktivní vstup do věcí veřejných na různých rozhodovacích úrovních (podpora akcí proti postavení hypermarketu v obci, kde žiji, podpora snah vedoucí ke změně obecně platné legislativy). Filantropie jako taková nabízí širokou škálu možností občanské participace na veřejném životě od „nenáročných forem“ občanské solidarity (anonymní účast na veřejných sbírkách) po aktivní vstup do věcí veřejných na různých rozhodovacích úrovních (podpora akcí proti postavení hypermarketu v obci, kde žiji, podpora snah vedoucí ke změně obecně platné legislativy). Filantropické akty umožňují existenci občanského sektoru, jeho fungování, jeho činnost.

7 Dělení filantropie Individuální: jedinec, rodina, Individuální: jedinec, rodina, - Historicky nejstarší formou (poskytování almužen) Institucionalizovaná: firemní, nadační Institucionalizovaná: firemní, nadační - Církevní společenství (již od 12. stol.)

8 Podmínky rozvoje filantropie Velký počet ekonomicky silných subjektů, Velký počet ekonomicky silných subjektů, Výchova k filantropii (existence občanských organizací a jejich aktivit, vzdělávací soustava,…) Výchova k filantropii (existence občanských organizací a jejich aktivit, vzdělávací soustava,…) Rozvoj komunit (inspirace občanů řešit věci veřejné) Rozvoj komunit (inspirace občanů řešit věci veřejné)

9 INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI Způsoby poskytnutí daru (finančního, hmotného, duševního,….) Způsoby poskytnutí daru (finančního, hmotného, duševního,….) Jednorázový příspěvek (zakoupení dárkového předmětu, propagačního materiálu, příspěvek do kasičky,….) Jednorázový příspěvek (zakoupení dárkového předmětu, propagačního materiálu, příspěvek do kasičky,….) Pravidelná průběžná podpora Pravidelná průběžná podpora Větší dar na určitý projekt Větší dar na určitý projekt Odkaz v závěti Odkaz v závěti Věcný dar Věcný dar Návštěva benefiční akce, účast v loterii nebo v tombole Návštěva benefiční akce, účast v loterii nebo v tombole Pomoc se získáváním prostředků z okruhu rodin a přátel Pomoc se získáváním prostředků z okruhu rodin a přátel Dobrovolnická práce Dobrovolnická práce

10 INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI Motivace dárců Motivace dárců Starost – asi nejvýznamnější; dárci leží na srdci řešení problému, snaha napomoci ho vyřešit Starost – asi nejvýznamnější; dárci leží na srdci řešení problému, snaha napomoci ho vyřešit Povinnost – pocit, že jsem bohatý a ostatní chudí, nebo, že jsem měl štěstí apod. Povinnost – pocit, že jsem bohatý a ostatní chudí, nebo, že jsem měl štěstí apod. Pocit viny – také časté, ale čekají, že darem problém zmizí (a vy s ním) Pocit viny – také časté, ale čekají, že darem problém zmizí (a vy s ním) Osobní zkušenost – skýtá další možnosti spolupráce s dárcem Osobní zkušenost – skýtá další možnosti spolupráce s dárcem Radost z dávání – jak prosté Radost z dávání – jak prosté Osobní prospěch – dárci se může líbit, že je mu veřejně děkováno Osobní prospěch – dárci se může líbit, že je mu veřejně děkováno Být požádán – lidé nedávají, když je nikdo nepožádá Být požádán – lidé nedávají, když je nikdo nepožádá Tlak okolí – dávají přátelé, kolegové Tlak okolí – dávají přátelé, kolegové Daně – nejsou hlavním motivem Daně – nejsou hlavním motivem

11 Lidé rádi dávají peníze když: k tomu mají významný a neodkladný důvod k tomu mají významný a neodkladný důvod jsou osobně zainteresovaní na výsledku podpořené činnosti jsou osobně zainteresovaní na výsledku podpořené činnosti vidí ostatní, jak časem i penězi přispívají na tutéž činnost vidí ostatní, jak časem i penězi přispívají na tutéž činnost vědí, že jim bude poděkováno vědí, že jim bude poděkováno vědí, že budou viditelně spojovaní s úspěchem projektu vědí, že budou viditelně spojovaní s úspěchem projektu vědí, že budou pravidelně informovaní o rozvoji organizace vědí, že budou pravidelně informovaní o rozvoji organizace vědí přesně, na co budou jejich peníze použity a že budou využity rozumně a šetrně vědí přesně, na co budou jejich peníze použity a že budou využity rozumně a šetrně vidí, že podpořená organizace má nadšení a odhodlání a že jistě získá peníze i od ostatních vidí, že podpořená organizace má nadšení a odhodlání a že jistě získá peníze i od ostatních

12 Práce s dobrovolníky Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Zákon zavádí do českého právního řádu několik zcela nových pojmů. Jedná se např. o pojmy Zákon zavádí do českého právního řádu několik zcela nových pojmů. Jedná se např. o pojmy - vysílající organizace (v ČR 76) - přijímající organizace (státní správa, samospráva, fyzická osoba, …..) Zákon upravuje postavení dobrovolníka – zakotvuje povinnost uzavírat smluvní vztahy čímž poskytuje dobrovolníkovi vysokou míru ochrany, upravuje nábor, evidenci, přípravu a vykonávání dobrovolnické činnosti, poskytuje podporu a motivaci nezaměstnaným,.. - Krátkodobá x dlouhodobá dobrovolnická služba

13 Kdo není dobrovolník Osoba, která vykonává dobrovolnickou činnost k uspokojování vlastních zájmů, je v pracovněprávním vztahu k příjemci činnosti Osoba, která vykonává dobrovolnickou činnost k uspokojování vlastních zájmů, je v pracovněprávním vztahu k příjemci činnosti Dříve osoby vykonávající civilní vojenskou službu Dříve osoby vykonávající civilní vojenskou službu Členové Červeného kříže, dobrovolní hasiči, … Členové Červeného kříže, dobrovolní hasiči, … Od kolika let můžete být dle uvedeného zákona dobrovolníkem???

14 Uplatnění dobrovolníků v ČR...doplňte konkrétní příklady dobrovolnictví Ochrana životního prostředí (Hnutí DUHA, Děti země, Český svaz ochránců přírody) Ochrana životního prostředí (Hnutí DUHA, Děti země, Český svaz ochránců přírody) Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv (ADRA, Člověk v tísni při ČT) Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv (ADRA, Člověk v tísni při ČT) Sociální a zdravotní oblast (Česká katolická charita, Fokus) Sociální a zdravotní oblast (Česká katolická charita, Fokus) Kulturní oblast Kulturní oblast Sportovní a vzdělávací činnost (Sokol, Skaut, Orel) Sportovní a vzdělávací činnost (Sokol, Skaut, Orel) Zahraniční dobrovolná služba (ADRA) Zahraniční dobrovolná služba (ADRA)

15 Syndrom pomáhajícího „To, že jsem obdaroval žebráka, že jsem odpustil tomu, kdo mě urazil, že miluji dokonce nepřítele ve jménu Kristově je bezpochyby ctností. Co by se ale stalo, kdybych odhalil, že ten nejmenší ze všech, ten nechudší ze všech žebráků, ten nejdrzejší ze všech pomlouvačů, že nepřítel sám je ve mně, že já sám bych potřeboval almužnu své dobroty, že já sám jsem si nepřítelem, jehož je třeba milovat?“ C. G. Jung „To, že jsem obdaroval žebráka, že jsem odpustil tomu, kdo mě urazil, že miluji dokonce nepřítele ve jménu Kristově je bezpochyby ctností. Co by se ale stalo, kdybych odhalil, že ten nejmenší ze všech, ten nechudší ze všech žebráků, ten nejdrzejší ze všech pomlouvačů, že nepřítel sám je ve mně, že já sám bych potřeboval almužnu své dobroty, že já sám jsem si nepřítelem, jehož je třeba milovat?“ C. G. Jung Pravé zájmy proč člověk pomáhá mohou být jiné: substituční (léčení komplexů), sexuální, moc (touha po uplatnění), víra (sebeobětování se – já budu sloužit a půjdu do nebe) Pravé zájmy proč člověk pomáhá mohou být jiné: substituční (léčení komplexů), sexuální, moc (touha po uplatnění), víra (sebeobětování se – já budu sloužit a půjdu do nebe)

16 FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ Co mohou firmy poskytnout NNO? Co mohou firmy poskytnout NNO? Finanční prostředky jako dar Finanční prostředky jako dar Finanční prostředky jako sponzorství Finanční prostředky jako sponzorství Materiální dar Materiální dar Nemateriální dary – poskytnutí prostorů, telefonů, zkušenosti, know-how, informace Nemateriální dary – poskytnutí prostorů, telefonů, zkušenosti, know-how, informace Dobrovolnou práci zaměstnanců Dobrovolnou práci zaměstnanců Reklamu ve firemních materiálech Reklamu ve firemních materiálech Sdílený marketing (cause related marketing) Sdílený marketing (cause related marketing)

17 FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ Co mohou NNO nabídnout firmám? Co mohou NNO nabídnout firmám? Reklamu, publicitu, podporu značky a image Reklamu, publicitu, podporu značky a image Dobrý pocit Dobrý pocit Poděkování, uznání Poděkování, uznání Protislužbu – informace, vzdělávání, zkušenosti, know-how, odborníky Protislužbu – informace, vzdělávání, zkušenosti, know-how, odborníky Spolupráci při rozvoji komunity Spolupráci při rozvoji komunity Společné projekty či akce Společné projekty či akce Kontakt na cílovou skupinu Kontakt na cílovou skupinu

18 FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ Motivy vzájemné spolupráce na straně firem? Motivy vzájemné spolupráce na straně firem? Snaha o uspokojení žadatelů Snaha o uspokojení žadatelů Daňové zvýhodnění, odpisy Daňové zvýhodnění, odpisy Pozitivní odezva veřejnosti, lepší image značky Pozitivní odezva veřejnosti, lepší image značky Loajalita zákazníků nebo oslovení nové cílové skupiny Loajalita zákazníků nebo oslovení nové cílové skupiny Budování postavení v komunitě Budování postavení v komunitě Osobní zájem někoho z vedení Osobní zájem někoho z vedení Spolupráce s NNO může být levný marketing a propagace Spolupráce s NNO může být levný marketing a propagace ALE i: pocit moci, praní špinavých peněz, distribuce starých nebo těžko použitelných věcí….. ALE i: pocit moci, praní špinavých peněz, distribuce starých nebo těžko použitelných věcí…..

19 FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ Překážky vzájemné spolupráce? Překážky vzájemné spolupráce? Nedostatek informací o NNO, nedůvěra vůči nim Nedostatek informací o NNO, nedůvěra vůči nim Nízká kvalita a prezentace projektů NNO Nízká kvalita a prezentace projektů NNO Nedostatečná profesionalita a amatérismus Nedostatečná profesionalita a amatérismus Nedostatečná spolehlivost a obavy o zneužití prostředků Nedostatečná spolehlivost a obavy o zneužití prostředků Nedostatečná motivace ze strany státu Nedostatečná motivace ze strany státu Jiné priority a cíle Jiné priority a cíle Nedostatek disponibilních zdrojů Nedostatek disponibilních zdrojů Považování takto vynaložených zdrojů za „neefektivní“ investice Považování takto vynaložených zdrojů za „neefektivní“ investice

20 Typy projektů, které firmy rády podporují Významné místní projekty v oblastech, kde výrazněji působí. Významné místní projekty v oblastech, kde výrazněji působí. Prestižní umělecké a kulturní akce. Prestižní umělecké a kulturní akce. Sportovní akce a utkání, zvláště ty, které se těší velké oblibě veřejnosti. Sportovní akce a utkání, zvláště ty, které se těší velké oblibě veřejnosti. Aktivity, které souvisejí s jejich produktem. Například výrobce zmrzliny by mohl mít zájem o podporu neziskových organizací, které pracují s dětmi. Aktivity, které souvisejí s jejich produktem. Například výrobce zmrzliny by mohl mít zájem o podporu neziskových organizací, které pracují s dětmi. Projekty ekonomického rozvoje – protože vzkvétající ekonomika prospívá podnikání. Projekty ekonomického rozvoje – protože vzkvétající ekonomika prospívá podnikání. Ekologické projekty – protože dnes se o životní prostředí zajímá každý. Ekologické projekty – protože dnes se o životní prostředí zajímá každý. Iniciativy, za kterými stojí prominentní osobnosti. Iniciativy, za kterými stojí prominentní osobnosti.

21 Typy projektů, které moc úspěšné nejsou Místní projekty mimo oblasti, ve kterých působí. Místní projekty mimo oblasti, ve kterých působí. Čistě nominální oslovení pro náboženské účely, i když to nevylučuje podporu sociálních projektů realizovaných církevními organizacemi. Čistě nominální oslovení pro náboženské účely, i když to nevylučuje podporu sociálních projektů realizovaných církevními organizacemi. Oběžníková oslovení, která jsou vytištěna a rozeslána stovkám firem. Ta zpravidla skončí nepřečtená v koši. Oběžníková oslovení, která jsou vytištěna a rozeslána stovkám firem. Ta zpravidla skončí nepřečtená v koši. Kontroverzní témata, ze kterých by mohla vyplynout negativní publicita. Firmy se rády drží na bezpečné půdě a zřídka podpoří organizace, které se aktivně věnují pořádání kampaní. Kontroverzní témata, ze kterých by mohla vyplynout negativní publicita. Firmy se rády drží na bezpečné půdě a zřídka podpoří organizace, které se aktivně věnují pořádání kampaní. Zahraniční pomoc, i když některé firmy podporují programy krizové a humanitární pomoci, protože jde o téma, jehož podpora se zamlouvá zaměstnancům. Zahraniční pomoc, i když některé firmy podporují programy krizové a humanitární pomoci, protože jde o téma, jehož podpora se zamlouvá zaměstnancům.

22 VEŘEJNÁ SBÍRKA Nejvyužívanější způsob filantropie Nejvyužívanější způsob filantropie Zákon 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, přiměřeně jasně stanový co sbírka je – sbírání prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů. Zákon 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, přiměřeně jasně stanový co sbírka je – sbírání prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů. Cílem sbírky je získat finanční prostředky! Cílem sbírky je získat finanční prostředky! Sbírky jsou časově velmi náročné, nemůžete je svěřit dobrovolníkům. Sbírky jsou časově velmi náročné, nemůžete je svěřit dobrovolníkům.

23 VEŘEJNÁ SBÍRKA Výhody Výhody Efektivita Efektivita Příležitost pro změnu postojů u kontroverzních témat Příležitost pro změnu postojů u kontroverzních témat Spolupráce s dobrovolníky Spolupráce s dobrovolníky PR, příležitost pro NNO zviditelnit se PR, příležitost pro NNO zviditelnit se Sbírku můžete pořádat i velmi malého rozsahu Sbírku můžete pořádat i velmi malého rozsahu

24 VEŘEJNÁ SBÍRKA Nevýhody Nevýhody Organizačně náročné Organizačně náročné Omezení dané školním rokem, počtem dobrovolníků Omezení dané školním rokem, počtem dobrovolníků Trh začíná být přesycen Trh začíná být přesycen

25 VEŘEJNÁ SBÍRKA Typologie sbírek dle zákona Typologie sbírek dle zákona Shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném účtu Shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném účtu Sběracími listinami Sběracími listinami Pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků Pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků Prodejem předmětů – přípěvek je zahrnut v ceně Prodejem předmětů – přípěvek je zahrnut v ceně Prodejem vstupenek – příspěvek je zahrnut v ceně Prodejem vstupenek – příspěvek je zahrnut v ceně Pronájem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu Pronájem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu Každý typ má vlastní zákonem stanovená specifika. Každý typ má vlastní zákonem stanovená specifika.

26 VEŘEJNÁ SBÍRKA Pro pořádání sbírky musíte mít osvědčení z příslušného Krajského úřadu. Pro pořádání sbírky musíte mít osvědčení z příslušného Krajského úřadu. Základem je zvláštní sbírkový účet. Základem je zvláštní sbírkový účet. V oznámení je třeba uvést účel sbírky a formu provádění. V oznámení je třeba uvést účel sbírky a formu provádění. Ideální je využít maximální možné délky stanovené zákonem a osvědčit sbírku na tři roky. V tomto případě, se podává každoroční vyúčtování. Ideální je využít maximální možné délky stanovené zákonem a osvědčit sbírku na tři roky. V tomto případě, se podává každoroční vyúčtování. O sbírce se účtuje odděleně od ostatního účetnictví organizace. O sbírce se účtuje odděleně od ostatního účetnictví organizace.

27 VEŘEJNÁ SBÍRKA Zveřejnění účtu - forma sbírky, kterou si nechte osvěčit vždycky, ať už budete vybírat jakkoliv, něco Vám na účet přijde většinou taky. Zveřejnění účtu - forma sbírky, kterou si nechte osvěčit vždycky, ať už budete vybírat jakkoliv, něco Vám na účet přijde většinou taky. Telefonní linka a SMS příspěvky - Telecom nemá zvláštní nabídku pro NNO na pronájem linky a DMS jsou v administraci Fóra Dárců viz www.donorsforum.cz Telefonní linka a SMS příspěvky - Telecom nemá zvláštní nabídku pro NNO na pronájem linky a DMS jsou v administraci Fóra Dárců viz www.donorsforum.czwww.donorsforum.cz Rozmístění stabilních pokladniček – stejná pravidla jako přenosné pokladničky. Stabilní je třeba dobře umístit, dobře zajistit a dobře označit. Pokladničky musí být zapečetěné příslušným obecním/městským úřadem, kde budou umístěny Rozmístění stabilních pokladniček – stejná pravidla jako přenosné pokladničky. Stabilní je třeba dobře umístit, dobře zajistit a dobře označit. Pokladničky musí být zapečetěné příslušným obecním/městským úřadem, kde budou umístěny

28 VEŘEJNÁ SBÍRKA Dobrovolné příspěvky – do přenosných pokladniček, stejná povinnost pečetění jako u stabilních pokladniček. Když jich máte víc zaberete to hodně času! Úředníci musí být přítomni při zapečetění i otevírání – a počítání výnosu. Dobrovolné příspěvky – do přenosných pokladniček, stejná povinnost pečetění jako u stabilních pokladniček. Když jich máte víc zaberete to hodně času! Úředníci musí být přítomni při zapečetění i otevírání – a počítání výnosu. Sběrací listiny – nepříliš používaná forma (nebudí úplně důvěru, není pro dárce zajímavá). Listiny musí být ověřeny jako pokladničky. Sběrací listiny – nepříliš používaná forma (nebudí úplně důvěru, není pro dárce zajímavá). Listiny musí být ověřeny jako pokladničky. Prodej předmětu a vstupenek – neověřuje se počet. I pro předměty doporučuji pokladničky, které ale nemusí být zapečetěny. Prodej předmětu a vstupenek – neověřuje se počet. I pro předměty doporučuji pokladničky, které ale nemusí být zapečetěny.

29 Na závěr pár výsledků z výzkumů P. Frič a kol, AGNES, NROS, 2001 Podíl peněžních/nepeněžních dárců

30 Podíl peněžních dárců podle postavení v zaměstnání v %

31 Podíl občanů, kteří podpořili jednotlivé oblasti peněžními dary v %

32 Průměrná výše daru v jednotlivých oblastech v Kč

33 Průměrná výše daru podle věku v Kč

34 Průměrná výše daru podle vzdělávání v Kč

35 Průměrná výše daru podle vztahu k náboženské víře v Kč

36 Průměrná výše daru podle politické afiliace v Kč

37 Způsoby přispívání na dobročinné účely v %

38 Proč jste se stali dárcem?

39 Pravidelná dobrovolná práce dle vzdělání v %

40 Podíl dobrovolníků pracujících v jednotlivých oblastech

41 Více informací o individuální a firemní filantropii si můžete vyžádat v CVNS Děkuji vám za pozornost :) Ing. Marie Hladká hladka@e-cvns.cz Centrum pro výzkum neziskového sektoru


Stáhnout ppt "FILANTROPIE Marie Hladká Centrum pro výzkum neziskového sektoru Centrum pro výzkum neziskového sektoru 6. 5. 2008 Součástí této prezentace bude pravděpodobně."

Podobné prezentace


Reklamy Google