Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů"— Transkript prezentace:

1 Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, 1

2 Náklady životního cyklu objektů (LCC – Life Cycle Cost)
investiční náklady provozní náklady náklady na ekologickou likvidaci Kumulované náklady [Kč] Roky kde Cn je náklad v roce n, i je diskontní sazba (časová hodnota peněz), tD je délka hodnoceného období (životnost budovy).

3 Možnost ovlivnění nákladů v dané fázi projektu

4 Ekonomická životnost stavby
Kritický bod, ve kterém náklady na provoz a údržbu jsou stejné jako výnosy (tržby) z provozování, znamená konec ekonomické životnosti stavby.

5 Náklady LCC stavby

6 Provozní náklady náklady na energie údržba obnova rekonstrukce
správa budovy úklid daně, pojištění apod.

7 Příklad studie LCC (varianta pro 55 let)
Centrála Nestlé Praha Modřany (studie po povodni) obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2 Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) mil. Kč Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) mil. Kč Náklady na energie za období 55 let mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let mil. Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) mil. Kč Provozní náklady celkem mil. Kč Náklady na likvidaci mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let mil. Kč

8 SW Nástroje Facility Managementu
CMMS (Computer Maintenance Management System) jednoznačná identifikace a vlastní řízení všech FM procesů, IT/telekomunikace, objednávky a smlouvy, krizový management, autopark, energie, úklid, atd. CAFM (Computer Aided Facility Management) zajištění provozu, evidence smluv, prostorový management, majetek, osoby, pasport, subjekty CAD CPMS (Capital Planning and Management Solution) analýzy, monitoring, náklady, plánování nákladů, investice, finanční řízení, plánování a optimalizace FM procesů

9 SW Buildpass navrhování a optimalizace cyklů obnovy a údržby
vyvíjeno v rámci VZ05 a CIDEAS (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze) posouzení projektových variant stávající objekty

10 Navrhování cyklů obnovy objektů – SW Buildpass
dodržet standard pro užívání minimalizovat náklady

11 Pasportizace objektu pomocí generických modelů
popis objektu databáze konstrukčních prvků sklon střechy databáze typových objektů model postavený na bázi měrných jednotek model vycházející z celkové ceny objektu výška délka šířka

12 Cykly obnovy stanovit cyklus obnovy pro jednotlivé konstrukční prvky případně jejich součásti délka cyklu náklad obnovy toleranční pásmo

13 Vazby mezi konstrukčními prvky
popsat vazby mezi konstrukčními prvky vazby technické vazby ekonomické

14 Vazba technická krov střešní krytina střešní latě izolace, fólie
podokapní žlab, lemování

15 Vazba ekonomická fasáda okna vchodové dveře klempířské práce

16 Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby
2009 2014 2017 2019 2024 Roky cyklus obnovy – vnitřní malby (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1977

17 Prodloužení délky cyklu při ekonomické vazbě
Toleranční pásmo (± 1 rok) 2009 2014 2019 2020 2024 2025 Roky kde A prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m)A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n)B rok obnovy prvku B v cyklu n, TB toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce 1985

18 Zkrácení délky cyklu při technické vazbě
Toleranční pásmo (± 1 rok) 2009 2014 2017 2019 2022 2024 Roky kde A prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m)A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n)B rok obnovy prvku B v cyklu n, t(n+1)B rok obnovy prvku B v cyklu n+1, TB toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – el. rozvod 220 V (65 let) poslední obnova v roce 1952

19 Zkrácení délky cyklu při ekonomické vazbě
Toleranční pásmo (± 1 rok) Toleranční pásmo (± 1 rok) 2009 2014 2018 2019 2023 2024 Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 kde A prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m)A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n)B rok obnovy prvku B v cyklu n, TB toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce 1983

20 Nerealizování ekonomické vazby
Toleranční pásmo (± 1 rok) Toleranční pásmo (± 1 rok) 2009 2014 2016 2019 2024 Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce 1981

21 Preference technické vazby před ekonomickou
Toleranční pásmo (± 12 let) 2015 2022 2028 Roky cyklus obnovy - žlab podokapní (60 let) poslední obnova v roce 1962 cyklus obnovy – tašky betonové (75 let) poslední obnova v roce 1953 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1975

22 Volba mezi dvěma ekonomickými vazbami
Toleranční pásmo (± 8 let) 2010 2018 2024 Roky cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1978 kde A prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m)A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n)B rok obnovy prvku B v cyklu n, TB toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. cyklus obnovy - vchodové dveře dřevěné (55 let) poslední obnova v roce 1969 cyklus obnovy – dešťový svod (60 let) poslední obnova v roce 1950

23 Aplikace Buildpass webové rozhraní eko.fsv.cvut.cz/buildpass/

24 Aplikace Buildpass – struktura webových stránek

25 Aplikace Buildpass – vstupní formulář

26 Aplikace Buildpass – správa objektů

27 Aplikace Buildpass – volba typu objektu (volba modelu)

28 Aplikace Buildpass – volba typu objektu

29 Aplikace Buildpass – doplňující údaje o objektu

30 Aplikace Buildpass – detail objektu

31 Aplikace Buildpass – přidat konstrukční díl

32 Aplikace Buildpass – vytvořit vazbu mezi prvky

33 Aplikace Buildpass – výnosy z objektu

34 Aplikace Buildpass – výstupní sestavy
bilance objektu plán oprav konstrukčních prvků opravy v daném období opravy v daném období (harmonogram)

35 Aplikace Buildpass – skupiny objektů

36 Aplikace Buildpass – excelovské rozhraní

37 Aplikace Buildpass – vizualizace objektu

38 GTFacility CMMS (Computer Maintenance Management)
CAFM (Computer Aided Facility Management)  CPMS (Capital Planning and Management Solution)

39 GTFacility - Navigátor

40 GTFacility – seznam objektů

41 GTFacility – založení objektu v Buildpass

42 GTFacility – import konstrukčních prvků

43 GTFacility – výpočet údržby

44 GTFacility – plán údržby

45 GTFacility – číselník činností

46 GTFacility – Controlling

47 GTFacility – dodavatelské faktury

48 GTFacility – rozúčtování faktur

49 GTFacility – rozúčtování faktur, detail

50 GTFacility – export pro SAP

51 Děkuji za pozornost! Daniel Macek,


Stáhnout ppt "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google