Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze."— Transkript prezentace:

1 Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, email: daniel.macek@fsv.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

2 Snímek  2 Náklady životního cyklu objektů (LCC – Life Cycle Cost) investiční náklady provozní náklady náklady na ekologickou likvidaci kdeC n je náklad v roce n, i je diskontní sazba (časová hodnota peněz), t D je délka hodnoceného období (životnost budovy). Roky Kumulované náklady [Kč]

3 Snímek  3 Možnost ovlivnění nákladů v dané fázi projektu

4 Snímek  4 Ekonomická životnost stavby Kritický bod, ve kterém náklady na provoz a údržbu jsou stejné jako výnosy (tržby) z provozování, znamená konec ekonomické životnosti stavby.

5 Snímek  5 Náklady LCC stavby

6 Snímek  6 Provozní náklady  náklady na energie  obnova  rekonstrukce  správa budovy  úklid  daně, pojištění apod.  údržba

7 Snímek  7 Příklad studie LCC (varianta pro 55 let)  Centrála Nestlé Praha Modřany (studie po povodni) –obestavěný prostor 70 000 m3, zastavěná plocha 3 400 m2 Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) 550 mil. Kč Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) 500 mil. Kč Náklady na energie za období 55 let 4 000 mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let 300 mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let 500 mil. Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) 25 mil. Kč Provozní náklady celkem 5 325 mil. Kč Náklady na likvidaci 55 mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let 5 930 mil. Kč

8 Snímek  8 SW Nástroje Facility Managementu  CMMS (Computer Maintenance Management System) –jednoznačná identifikace a vlastní řízení všech FM procesů, IT/telekomunikace, objednávky a smlouvy, krizový management, autopark, energie, úklid, atd.  CAFM (Computer Aided Facility Management) –zajištění provozu, evidence smluv, prostorový management, majetek, osoby, pasport, subjekty CAD  CPMS (Capital Planning and Management Solution) –analýzy, monitoring, náklady, plánování nákladů, investice, finanční řízení, plánování a optimalizace FM procesů

9 Snímek  9 SW Buildpass  navrhování a optimalizace cyklů obnovy a údržby  vyvíjeno v rámci VZ05 a CIDEAS (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze) –posouzení projektových variant –stávající objekty

10 Snímek  10 Navrhování cyklů obnovy objektů – SW Buildpass  dodržet standard pro užívání  minimalizovat náklady

11 Snímek  11 Pasportizace objektu pomocí generických modelů  popis objektu model postavený na bázi měrných jednotek výška šířka délka sklon střechy model vycházející z celkové ceny objektu 5 000 000 Kč –databáze konstrukčních prvků –databáze typových objektů

12 Snímek  12  stanovit cyklus obnovy pro jednotlivé konstrukční prvky případně jejich součásti Cykly obnovy –délka cyklu –náklad obnovy –toleranční pásmo

13 Snímek  13 Vazby mezi konstrukčními prvky  popsat vazby mezi konstrukčními prvky –vazby technické –vazby ekonomické

14 Snímek  14 Vazba technická  krov  střešní krytina  střešní latě  izolace, fólie  podokapní žlab, lemování

15 Snímek  15 Vazba ekonomická  fasáda  okna  vchodové dveře  klempířské práce

16 Snímek  16 Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby Roky 2009201420192024 cyklus obnovy – vnitřní malby (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1977 2017

17 Snímek  17 Prodloužení délky cyklu při ekonomické vazbě Roky 2009201420192024 cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce 1985 2020 Toleranční pásmo (± 1 rok) 2025 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

18 Snímek  18 Zkrácení délky cyklu při technické vazbě Roky 2009201420192024 cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – el. rozvod 220 V (65 let) poslední obnova v roce 1952 2017 Toleranční pásmo (± 1 rok) 2022 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, t(n+1) B rok obnovy prvku B v cyklu n+1, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

19 Snímek  19 Zkrácení délky cyklu při ekonomické vazbě Roky 2009201420192024 cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce 1983 2018 Toleranční pásmo (± 1 rok) 2023 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. Toleranční pásmo (± 1 rok)

20 Snímek  20 Nerealizování ekonomické vazby Roky 2009201420192024 cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce 1981 2016 Toleranční pásmo (± 1 rok) Toleranční pásmo (± 1 rok)

21 Snímek  21 Preference technické vazby před ekonomickou Roky 2022 cyklus obnovy - žlab podokapní (60 let) poslední obnova v roce 1962 cyklus obnovy – tašky betonové (75 let) poslední obnova v roce 1953 2028 Toleranční pásmo (± 12 let) cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1975 2015

22 Snímek  22 Volba mezi dvěma ekonomickými vazbami Roky 2018 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1978 cyklus obnovy - vchodové dveře dřevěné (55 let) poslední obnova v roce 1969 2024 Toleranční pásmo (± 8 let) cyklus obnovy – dešťový svod (60 let) poslední obnova v roce 1950 2010 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

23 Snímek  23 Aplikace Buildpass  webové rozhraní –eko.fsv.cvut.cz/buildpass/

24 Snímek  24 Aplikace Buildpass – struktura webových stránek

25 Snímek  25 Aplikace Buildpass – vstupní formulář

26 Snímek  26 Aplikace Buildpass – správa objektů

27 Snímek  27 Aplikace Buildpass – volba typu objektu (volba modelu)

28 Snímek  28 Aplikace Buildpass – volba typu objektu

29 Snímek  29 Aplikace Buildpass – doplňující údaje o objektu

30 Snímek  30 Aplikace Buildpass – detail objektu

31 Snímek  31 Aplikace Buildpass – přidat konstrukční díl

32 Snímek  32 Aplikace Buildpass – vytvořit vazbu mezi prvky

33 Snímek  33 Aplikace Buildpass – výnosy z objektu

34 Snímek  34 Aplikace Buildpass – výstupní sestavy  výstupní sestavy –bilance objektu –plán oprav konstrukčních prvků –opravy v daném období –opravy v daném období (harmonogram)

35 Snímek  35 Aplikace Buildpass – skupiny objektů

36 Snímek  36 Aplikace Buildpass – excelovské rozhraní

37 Snímek  37 Aplikace Buildpass – vizualizace objektu

38 Snímek  38 GTFacility  CMMS (Computer Maintenance Management)  CAFM (Computer Aided Facility Management)  CPMS (Capital Planning and Management Solution)

39 Snímek  39 GTFacility - Navigátor

40 Snímek  40 GTFacility – seznam objektů

41 Snímek  41 GTFacility – založení objektu v Buildpass

42 Snímek  42 GTFacility – import konstrukčních prvků

43 Snímek  43 GTFacility – výpočet údržby

44 Snímek  44 GTFacility – plán údržby

45 Snímek  45 GTFacility – číselník činností

46 Snímek  46 GTFacility – Controlling

47 Snímek  47 GTFacility – dodavatelské faktury

48 Snímek  48 GTFacility – rozúčtování faktur

49 Snímek  49 GTFacility – rozúčtování faktur, detail

50 Snímek  50 GTFacility – export pro SAP

51 Snímek  51 Děkuji za pozornost! Daniel Macek, email: daniel.macek@fsv.cvut.cz


Stáhnout ppt "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google