Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze."— Transkript prezentace:

1 Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

2 Snímek  2 Náklady životního cyklu objektů (LCC – Life Cycle Cost) investiční náklady provozní náklady náklady na ekologickou likvidaci kdeC n je náklad v roce n, i je diskontní sazba (časová hodnota peněz), t D je délka hodnoceného období (životnost budovy). Roky Kumulované náklady [Kč]

3 Snímek  3 Možnost ovlivnění nákladů v dané fázi projektu

4 Snímek  4 Ekonomická životnost stavby Kritický bod, ve kterém náklady na provoz a údržbu jsou stejné jako výnosy (tržby) z provozování, znamená konec ekonomické životnosti stavby.

5 Snímek  5 Náklady LCC stavby

6 Snímek  6 Provozní náklady  náklady na energie  obnova  rekonstrukce  správa budovy  úklid  daně, pojištění apod.  údržba

7 Snímek  7 Příklad studie LCC (varianta pro 55 let)  Centrála Nestlé Praha Modřany (studie po povodni) –obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2 Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) 550 mil. Kč Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) 500 mil. Kč Náklady na energie za období 55 let mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let 300 mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let 500 mil. Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) 25 mil. Kč Provozní náklady celkem mil. Kč Náklady na likvidaci 55 mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let mil. Kč

8 Snímek  8 SW Nástroje Facility Managementu  CMMS (Computer Maintenance Management System) –jednoznačná identifikace a vlastní řízení všech FM procesů, IT/telekomunikace, objednávky a smlouvy, krizový management, autopark, energie, úklid, atd.  CAFM (Computer Aided Facility Management) –zajištění provozu, evidence smluv, prostorový management, majetek, osoby, pasport, subjekty CAD  CPMS (Capital Planning and Management Solution) –analýzy, monitoring, náklady, plánování nákladů, investice, finanční řízení, plánování a optimalizace FM procesů

9 Snímek  9 SW Buildpass  navrhování a optimalizace cyklů obnovy a údržby  vyvíjeno v rámci VZ05 a CIDEAS (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze) –posouzení projektových variant –stávající objekty

10 Snímek  10 Navrhování cyklů obnovy objektů – SW Buildpass  dodržet standard pro užívání  minimalizovat náklady

11 Snímek  11 Pasportizace objektu pomocí generických modelů  popis objektu model postavený na bázi měrných jednotek výška šířka délka sklon střechy model vycházející z celkové ceny objektu Kč –databáze konstrukčních prvků –databáze typových objektů

12 Snímek  12  stanovit cyklus obnovy pro jednotlivé konstrukční prvky případně jejich součásti Cykly obnovy –délka cyklu –náklad obnovy –toleranční pásmo

13 Snímek  13 Vazby mezi konstrukčními prvky  popsat vazby mezi konstrukčními prvky –vazby technické –vazby ekonomické

14 Snímek  14 Vazba technická  krov  střešní krytina  střešní latě  izolace, fólie  podokapní žlab, lemování

15 Snímek  15 Vazba ekonomická  fasáda  okna  vchodové dveře  klempířské práce

16 Snímek  16 Schéma cyklů obnovy prvků bez vazby Roky cyklus obnovy – vnitřní malby (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce

17 Snímek  17 Prodloužení délky cyklu při ekonomické vazbě Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) 2025 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

18 Snímek  18 Zkrácení délky cyklu při technické vazbě Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – el. rozvod 220 V (65 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) 2022 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, t(n+1) B rok obnovy prvku B v cyklu n+1, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

19 Snímek  19 Zkrácení délky cyklu při ekonomické vazbě Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) 2023 kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B. Toleranční pásmo (± 1 rok)

20 Snímek  20 Nerealizování ekonomické vazby Roky cyklus obnovy - vnitřní malba (5 let) poslední obnova v roce 2009 cyklus obnovy – podlaha vlysy (35 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 1 rok) Toleranční pásmo (± 1 rok)

21 Snímek  21 Preference technické vazby před ekonomickou Roky 2022 cyklus obnovy - žlab podokapní (60 let) poslední obnova v roce 1962 cyklus obnovy – tašky betonové (75 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 12 let) cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce

22 Snímek  22 Volba mezi dvěma ekonomickými vazbami Roky 2018 cyklus obnovy – vnější omítka vápenocementová štuková (40 let) poslední obnova v roce 1978 cyklus obnovy - vchodové dveře dřevěné (55 let) poslední obnova v roce Toleranční pásmo (± 8 let) cyklus obnovy – dešťový svod (60 let) poslední obnova v roce kdeA prvek ovlivňující, B prvek ovlivněný, n pořadové číslo cyklu prvku B, m pořadové číslo cyklu prvku A, t(m) A rok obnovy prvku A v cyklu m, t(n) B rok obnovy prvku B v cyklu n, T B toleranční pásmo možného vychýlení cyklu obnovy prvku B.

23 Snímek  23 Aplikace Buildpass  webové rozhraní –eko.fsv.cvut.cz/buildpass/

24 Snímek  24 Aplikace Buildpass – struktura webových stránek

25 Snímek  25 Aplikace Buildpass – vstupní formulář

26 Snímek  26 Aplikace Buildpass – správa objektů

27 Snímek  27 Aplikace Buildpass – volba typu objektu (volba modelu)

28 Snímek  28 Aplikace Buildpass – volba typu objektu

29 Snímek  29 Aplikace Buildpass – doplňující údaje o objektu

30 Snímek  30 Aplikace Buildpass – detail objektu

31 Snímek  31 Aplikace Buildpass – přidat konstrukční díl

32 Snímek  32 Aplikace Buildpass – vytvořit vazbu mezi prvky

33 Snímek  33 Aplikace Buildpass – výnosy z objektu

34 Snímek  34 Aplikace Buildpass – výstupní sestavy  výstupní sestavy –bilance objektu –plán oprav konstrukčních prvků –opravy v daném období –opravy v daném období (harmonogram)

35 Snímek  35 Aplikace Buildpass – skupiny objektů

36 Snímek  36 Aplikace Buildpass – excelovské rozhraní

37 Snímek  37 Aplikace Buildpass – vizualizace objektu

38 Snímek  38 GTFacility  CMMS (Computer Maintenance Management)  CAFM (Computer Aided Facility Management)  CPMS (Capital Planning and Management Solution)

39 Snímek  39 GTFacility - Navigátor

40 Snímek  40 GTFacility – seznam objektů

41 Snímek  41 GTFacility – založení objektu v Buildpass

42 Snímek  42 GTFacility – import konstrukčních prvků

43 Snímek  43 GTFacility – výpočet údržby

44 Snímek  44 GTFacility – plán údržby

45 Snímek  45 GTFacility – číselník činností

46 Snímek  46 GTFacility – Controlling

47 Snímek  47 GTFacility – dodavatelské faktury

48 Snímek  48 GTFacility – rozúčtování faktur

49 Snímek  49 GTFacility – rozúčtování faktur, detail

50 Snímek  50 GTFacility – export pro SAP

51 Snímek  51 Děkuji za pozornost! Daniel Macek,


Stáhnout ppt "Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, České vysoké učení technické v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google