Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009."— Transkript prezentace:

1 Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009

2 Principy - historie  společný trh se zemědělskými výrobky  z hlediska financování i právní regulace SZP je komunitární politikou EU (součást I. pilíře)  V minulosti hrála často úlohu jednoho z klíčových politických témat v rámci ES/EU X počet osob zaměstnaných v zemědělství v měřítku EU přitom stále klesá (v ČR < 4%, podobný trend ve zbytku EU X z nových členů „zemědělskou“ zemí např. Polsko, Bulharsko)

3 Principy - historie  financování prostřednictvím fondů (Evropský zemědělský záruční a orientační fond - EAGGF, nová finanční perspektiva nově zavedla Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EAFRD)  K základním principům SZP po léta patřily:  Regulativní a redistributivní charakter (princip množstevních kvót a tržních řádů pro jednotlivé komodity – až do 80. let především cenová regulace)  Komunitární preference (subvencovaný vývoz a systém variabilních přirážek)

4 Principy tržní regulace prostřednictvím regulace cen  každoroční určování cen u „strategických“ komodit  tržní řády = soubor tří typů cen  cílová cena  minimální (intervenční) cena  prahová cena

5 Reformy SZP  McSharryho reforma 1992  Agenda 2000  tzv. Fischlerova reforma 2003  „Zdravotní kontrola“ (Health Check) 2008 Konec cenových podpor, zavedení přímých plateb, později ve formě a s vazbou na dodržování zásad cross-compliance, snaha převést maximum plateb v I. pilíři SZP na tento princip a ukončit jiné podpory (tzv. decoupling), konec komunitární preference (tlak vnějších obchodních závazků EU), zavedení II.pilíře SZP - rozvoj venkova

6 Výsledky reforem  Oddělení plateb od produkce ve většině komodit  Regulativní principy stále přetrvávaly u některých komodit (cukr, víno, částečně ovoce a zelenina) – následovaly dílčí reformy konkrétních oblastí  Přetrvává kvótní systém u některých komodit

7 Kvóty  množstevní omezení dotované produkce dané komodity (zde příklad České republiky dle Přístupové smlouvy)  ha pro pěstování čočky  Výrazné limity u zpracovaného ovoce a zeleniny (rajčata, broskve, hrušky)  zákaz vysazování nových vinic po vstupu do EU (2 pěstitelské oblasti - Čechy a Morava; nová výsadba vinic nesmí po vstupu překročit 2 % z celkové výměry vinic k  max t dehydratovaného krmiva na rok  t bramborového škrobu pro rok 2004/2005  kvóta ČR na mléko t (pro r. 2006), t celková kvóta

8 Kvóty ČR dle Přístupové smlouvy komoditakvóta stav v roce 2001 Bramborový škrob t t Kvóta na mléko t t Zpracovaná rajčata t t (nezpracovaných) Zpracované broskve t t (nezpracovaných) Zpracované hrušky 11 t t (nezpracovaných) Krávy bez tržní produkce mléka ks ks Ovce ks ks Přírodní vlákna (len) 1923 t dlouhá vlákna 2866 t krátká vlákna 1600 t dlouhá vlákna 3141 t krátká vlákna Plocha orné půdy ha ha Referenční výnos 4,20 t/ha 4,52 t/ha Cukr (výrobní kvóta A) t t (celkem vyprodukováno cukru) Cukr (vývozní kvóta B) t Sušená píce t t

9 Financování a role lobby  fond EAGGF  část „záruční“ (přímé platby, podpory produkce, subvence,platby dosud neoddělené od produkce)  část „orientační“ (rozvoj venkova, péče o krajinu, agro-envi, podpora mladých farmářů a předčasný odchod do důchodu atd.)  dnešní výdaje na SZP = méně než 40 % rozpočtu EU  2007 – zavedení nového fondu pro rozvoj venkova EAFRD  Dnes – EAGF a EAFRD Zemědělská lobby: organizace COPA-COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union - General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union)

10 Finanční perspektiva (Agenda 2000) – výdaje EU-15 (v mil. €) EU-25 (v mil. €) r r r r r r r Zemědělství a: CAP - tržní operace a přímé platby b: Rozvoj venkova Strukturální operace a: Strukturální fondy b: Kohezní fond Vnitřní politiky Vnější vztahy Správa Rezervy Předvstupní pomoc Vyrovnávací platby (kompenzace) **** CELKEM (v závazcích)

11 Celkový podíl jednotlivých položek na výdajích v letech

12 Výdaje finanční perspektivy pro EU-27 v mil. € Udržitelný růst a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost b: Koheze pro růst a zaměstnanost Ochrana a správa přírodních zdrojů a. Životní prostředí, rybářství a rozvoj venkova b. Zemědělství-tržní operace a přímé platby Občanství, svoboda, bezpečnost a právo EU jako globální aktér Správa Kompenzace **** CELKEM Jako % z HND EU 1,10%1,08%1,07%1,04%1,03%1,02%1,01%

13 Celkový podíl jednotlivých položek na výdajích v letech

14 Zemědělství ve FP : přímé platby Dle Přístupové smlouvy pokračuje přechodné období a možnost omezeného dorovnávání přímých plateb z vlastních zdrojů prostřednictvím TOP-UP, v nových členských zemích namísto schématu jednotné platby na farmu (SPS) schéma jednotné platby na hektar (SAPS) Dle Přístupové smlouvy pokračuje přechodné období a možnost omezeného dorovnávání přímých plateb z vlastních zdrojů prostřednictvím TOP-UP, v nových členských zemích namísto schématu jednotné platby na farmu (SPS) schéma jednotné platby na hektar (SAPS) Rok Přímé platby z rozpočtu EU jako podíl přímých plateb EU-15 Doplňkové platby z vlastních zdrojů %30% %30% %30% %30% %20% %10% %0%

15 Zemědělství ve FP : přímé platby  Dle Přístupové smlouvy ČR dorovnává max. 30 procentních bodů a nesmí překročit 100 % výše přímých plateb v EU-15

16 Vývoj SZP v letech  Zavedení jednotné společné organizace zemědělských trhů (Common Market Organisation; CMO)  Reforma cukerného pořádku  Reforma společného trhu s ovocem a zeleninou; projekt „Ovoce do škol“  Reforma společného trhu s vínem  Rozvoj venkova – EAFRD; znevýhodněné oblasti (LFA)

17 Témata současné SZP SZP a životní prostředí  Fischlerova reforma zavedla normy cross-compliance  Agro-environmentální opatření  Podpora biologické rozmanitosti  ochrana vod a půdy  chemické prostředky v zemědělství (pesticidy)  Ekologické zemědělství  „pohoda zvířat“ (animal welfare)

18 Témata současné SZP Ochrana spotřebitele  kvalita zemědělských produktů  biotechnologie – GMO BioenergetikaLesnictví Specifické téma – společná rybolovná politika


Stáhnout ppt "Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google