Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009."— Transkript prezentace:

1 Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009

2 Principy - historie  společný trh se zemědělskými výrobky  z hlediska financování i právní regulace SZP je komunitární politikou EU (součást I. pilíře)  V minulosti hrála často úlohu jednoho z klíčových politických témat v rámci ES/EU X počet osob zaměstnaných v zemědělství v měřítku EU přitom stále klesá (v ČR < 4%, podobný trend ve zbytku EU X z nových členů „zemědělskou“ zemí např. Polsko, Bulharsko)

3 Principy - historie  financování prostřednictvím fondů (Evropský zemědělský záruční a orientační fond - EAGGF, nová finanční perspektiva nově zavedla Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EAFRD)  K základním principům SZP po léta patřily:  Regulativní a redistributivní charakter (princip množstevních kvót a tržních řádů pro jednotlivé komodity – až do 80. let především cenová regulace)  Komunitární preference (subvencovaný vývoz a systém variabilních přirážek)

4 Principy tržní regulace prostřednictvím regulace cen  každoroční určování cen u „strategických“ komodit  tržní řády = soubor tří typů cen  cílová cena  minimální (intervenční) cena  prahová cena

5 Reformy SZP  McSharryho reforma 1992  Agenda 2000  tzv. Fischlerova reforma 2003  „Zdravotní kontrola“ (Health Check) 2008 Konec cenových podpor, zavedení přímých plateb, později ve formě a s vazbou na dodržování zásad cross-compliance, snaha převést maximum plateb v I. pilíři SZP na tento princip a ukončit jiné podpory (tzv. decoupling), konec komunitární preference (tlak vnějších obchodních závazků EU), zavedení II.pilíře SZP - rozvoj venkova

6 Výsledky reforem  Oddělení plateb od produkce ve většině komodit  Regulativní principy stále přetrvávaly u některých komodit (cukr, víno, částečně ovoce a zelenina) – následovaly dílčí reformy konkrétních oblastí  Přetrvává kvótní systém u některých komodit

7 Kvóty  množstevní omezení dotované produkce dané komodity (zde příklad České republiky dle Přístupové smlouvy)  162 529 ha pro pěstování čočky  Výrazné limity u zpracovaného ovoce a zeleniny (rajčata, broskve, hrušky)  zákaz vysazování nových vinic po vstupu do EU (2 pěstitelské oblasti - Čechy a Morava; nová výsadba vinic nesmí po vstupu překročit 2 % z celkové výměry vinic k 1.5.2004  max. 4 517 223 t dehydratovaného krmiva na rok  33 660 t bramborového škrobu pro rok 2004/2005  kvóta ČR na mléko 2 682 143 t (pro r. 2006), 2 737 931 t celková kvóta

8 Kvóty ČR dle Přístupové smlouvy komoditakvóta stav v roce 2001 Bramborový škrob 33 660 t 29 600 t Kvóta na mléko 2 682 143 t 2 655 587 t Zpracovaná rajčata 12 000 t 25 014 t (nezpracovaných) Zpracované broskve 1 287 t 4 764 t (nezpracovaných) Zpracované hrušky 11 t 16 339 t (nezpracovaných) Krávy bez tržní produkce mléka 90 300 ks 100 300 ks Ovce 66 733 ks 70 101 ks Přírodní vlákna (len) 1923 t dlouhá vlákna 2866 t krátká vlákna 1600 t dlouhá vlákna 3141 t krátká vlákna Plocha orné půdy 2 253 598 ha 2 381 749 ha Referenční výnos 4,20 t/ha 4,52 t/ha Cukr (výrobní kvóta A) 441209 t 434 200 t (celkem vyprodukováno cukru) Cukr (vývozní kvóta B) 13 653 t Sušená píce 27 942 t 29 663 t

9 Financování a role lobby  fond EAGGF  část „záruční“ (přímé platby, podpory produkce, subvence,platby dosud neoddělené od produkce)  část „orientační“ (rozvoj venkova, péče o krajinu, agro-envi, podpora mladých farmářů a předčasný odchod do důchodu atd.)  dnešní výdaje na SZP = méně než 40 % rozpočtu EU  2007 – zavedení nového fondu pro rozvoj venkova EAFRD  Dnes – EAGF a EAFRD Zemědělská lobby: organizace COPA-COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union - General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union)

10 Finanční perspektiva 2000-2006 (Agenda 2000) – výdaje EU-15 (v mil. €) EU-25 (v mil. €) r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 1. Zemědělství 41 738 44 530 46 587 47 378 49 297 50 429 50 573 1a: CAP - tržní operace a přímé platby 37 352 40 035 41 992 42 680 42 772 43 734 43 746 1b: Rozvoj venkova 4 386 4 495 4 595 4 698 6 525 6 695 6 827 2. Strukturální operace 32 678 32 720 33 638 33 968 41 094 41 770 43 055 2a: Strukturální fondy 30 019 30 005 30 849 31 129 35 394 36 588 37 132 2b: Kohezní fond 2 659 2 715 2 789 2 839 5 700 5 182 5 923 3. Vnitřní politiky 6 031 6 272 6 558 6 796 8 682 8 772 8 843 4. Vnější vztahy 4 627 4 735 4 873 4 972 5 082 5 093 5 104 5. Správa 4 638 4 776 5 012 5 211 5 983 6 154 6 325 6. Rezervy 906916676434442442442 7. Předvstupní pomoc 3 174 3 240 3 328 3 386 3 455 8. Vyrovnávací platby (kompenzace) **** 1 410 1 299 1 041 CELKEM (v závazcích) 93 792 97 189 100 672 102 145 115 445 117 441 118 838

11 Celkový podíl jednotlivých položek na výdajích v letech 2000-2006

12 Výdaje finanční perspektivy 2007-2013 pro EU-27 v mil. € 2007200820092010201120122013 1. Udržitelný růst 51267524155331654294553685687658303 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 84049097975410434112951215312961 1b: Koheze pro růst a zaměstnanost 42863433184386243860440734472345342 2. Ochrana a správa přírodních zdrojů 54985543225366653035524005177551161 2a. Životní prostředí, rybářství a rozvoj venkova 11865116251138711171109471072810516 2b. Zemědělství-tržní operace a přímé platby 43120426974227941864414534104740645 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1199125813801503164517971988 4. EU jako globální aktér 6199646967397009733976798029 5. Správa 6633681869737111725574007610 6. Kompenzace 419191190**** CELKEM 120702121473122564122952124007125527127091 Jako % z HND EU 1,10%1,08%1,07%1,04%1,03%1,02%1,01%

13 Celkový podíl jednotlivých položek na výdajích v letech 2007-2013

14 Zemědělství ve FP 2007-2013: přímé platby Dle Přístupové smlouvy pokračuje přechodné období a možnost omezeného dorovnávání přímých plateb z vlastních zdrojů prostřednictvím TOP-UP, v nových členských zemích namísto schématu jednotné platby na farmu (SPS) schéma jednotné platby na hektar (SAPS) Dle Přístupové smlouvy pokračuje přechodné období a možnost omezeného dorovnávání přímých plateb z vlastních zdrojů prostřednictvím TOP-UP, v nových členských zemích namísto schématu jednotné platby na farmu (SPS) schéma jednotné platby na hektar (SAPS) Rok Přímé platby z rozpočtu EU jako podíl přímých plateb EU-15 Doplňkové platby z vlastních zdrojů 200740%30% 200850%30% 200960%30% 201070%30% 201180%20% 201290%10% 2013100%0%

15 Zemědělství ve FP 2007-2013: přímé platby  Dle Přístupové smlouvy ČR dorovnává max. 30 procentních bodů a nesmí překročit 100 % výše přímých plateb v EU-15

16 Vývoj SZP v letech 2004-2009  Zavedení jednotné společné organizace zemědělských trhů (Common Market Organisation; CMO)  Reforma cukerného pořádku  Reforma společného trhu s ovocem a zeleninou; projekt „Ovoce do škol“  Reforma společného trhu s vínem  Rozvoj venkova – EAFRD; znevýhodněné oblasti (LFA)

17 Témata současné SZP SZP a životní prostředí  Fischlerova reforma zavedla normy cross-compliance  Agro-environmentální opatření  Podpora biologické rozmanitosti  ochrana vod a půdy  chemické prostředky v zemědělství (pesticidy)  Ekologické zemědělství  „pohoda zvířat“ (animal welfare)

18 Témata současné SZP Ochrana spotřebitele  kvalita zemědělských produktů  biotechnologie – GMO BioenergetikaLesnictví Specifické téma – společná rybolovná politika


Stáhnout ppt "Společná zemědělská politika ES/EU Představení problematiky; vývoj a reformy SZP 21. září 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google