Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva

2 Osnova přednášky ► úvod ► ochrana ŽP v územním plánování ► ochrana ŽP v územním řízení ► ochrana ŽP ve stavebním řízení

3 Ochrana ŽP ve stavebním právu ► orgány územního plánování a stavební úřady ► účast dotčených orgánů ► zásady dobré správy ► účast veřejnosti ► posuzování vlivů na ŽP ► vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

4 Orgány ÚP a stavební úřady ► zásady postupu ► součinnost s dotčenými orgány ► zásady dobré správy ► kvalifikovaná činnost ► projektant

5 Dotčené orgány ► správní orgány, které podle zvláštních právních předpisů hájí vybrané veřejné zájmy  např. ochrana přírody, vod, ovzduší atd. ► vydávají stanoviska dle § 149 SŘ ► postavení dotčených orgánů: § 136 SŘ

6 Dotčené orgány ► Zásady postupu dle StZ:  součinnost se StÚ a orgány ÚP  vázanost předchozím stanoviskem  koncentrace stanovisek  kontrola dodržování převzatých podmínek  koordinované stanovisko  projednávání protichůdných stanovisek

7 Účast veřejnosti  důležitá zejm. v ÚP a ÚŘ  Aarhuská úmluva  zveřejňování písemností  veřejné projednání  námitky a připomínky

8 Nástroje územního plánování ► koncepční  územně plánovací podklady  politika územního rozvoje  územně plánovací dokumentace ► realizační  regulační plány  územní rozhodnutí (souhlas)  územní opatření ► o stavební uzávěře ► o asanaci území

9 Ochrana ŽP v ÚP ► specifika:  neuplatňuje se SŘ  zveřejňování písemností a veřejné projednání  zástupce veřejnosti  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ► územně plánovací podklady  územně analytické podklady  územní studie ► politika územního rozvoje ► územně plánovací dokumentace  zásady územního rozvoje  územní plán  regulační plán

10 Účast veřejnosti v ÚP zásady územního rozvoje veřejnostobčan kraje zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti obec zadánínenenenevyjádření návrhpřipomínkypřipomínkynámitkypřipomínkynámitky správní žalobaneneano, pokud bylo porušeno jeho procesní právo ano, pokud bylo porušeno jeho vlastnické právo ano, pokud bylo porušeno její právo

11 Účast veřejnosti v ÚP územní plán veřejnost občan obce zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti sousední obec zadánípřipomínkypřipomínkypřipomínkypřipomínkypodnět konceptpřipomínkypřipomínkynámitkynámitkypřipomínky návrhpřipomínkypřipomínkynámitkynámitkypřipomínky správní žalobanejistéanoano (porušení procesního práva) ano (porušení vlastnického práva) nejisté

12 Účast veřejnosti v ÚP regulační plán veřejnostobčanské sdružení zástupce veřejnosti vlastník nemovitosti obec zadání požadavky na obsah návrhpřipomínkypřipomínkynámitkynámitkynámitky správní žalobaneneanoanoano

13 Ochrana ŽP v ÚŘ ► postupuje se podle StZ a SŘ ► okruh účastníků řízení ► veřejné ústní jednání ► dotčené orgány: (závazná) stanoviska ► námitky, připomínky

14 Účast veřejnosti v ÚŘ veřejnost, včetně OS účastník řízení (§ 85) obec OS, které je účastníkem řízení územní řízení připomínky námitky zjednodušené územní řízení připomínky námitky územní souhlas připomínky námitky? veřejnoprávní smlouva připomínky písemný souhlas

15 Ochrana ŽP ve SŘ ► stavební řízení – účastníci řízení ► zkrácené stavební řízení ► ohlašování staveb ► uzavření veřejnoprávní smlouvy ► účastníci řízení: sousedi ano, účastníci podle zvláštních právních předpisů ne ► dotčené orgány

16 Posloupnost procesů územní plán regulační plán územní řízení – územní rozhodnutí stavební řízení – stavební povolení kolaudační řízení – kolaudační souhlas Výjimka: ohlašovací režim staveb, zkrácené stavební řízení nebo

17 Ochrana ŽP v procesu ÚP - rekapitulace ► ochrana ŽP – veřejný neopomenutelný zájem (zejm. předpoklady TUR) ► dotčené orgány ochrany ŽP  stanoviska (závazná nebo „prostá“) ► veřejnost:  veřejné projednávání návrhů všech dokumentů ÚPD  připomínky, námitky

18 Ochrana ŽP v územním řízení - rekapitulace ► závazná stanoviska dotčených orgánů ► stanovisko přísl. orgánu o posouzení vlivu záměru na ŽP  dle z. č. 100/2001 Sb. ► námitky účastníků územního řízení ► připomínky veřejnosti


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí v rámci stavebního práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google