Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní nástroje, integrovaná prevence, sankční nástroje 11. března 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní nástroje, integrovaná prevence, sankční nástroje 11. března 2009."— Transkript prezentace:

1 Administrativní nástroje, integrovaná prevence, sankční nástroje 11. března 2009

2 Nástroje podle SPŽP: prostředky a metody, kterými stát dosahuje cílů státní politiky ŽP nástroje ochrany ŽP: prostředky a metody ovlivňování chování lidí ve vztahu k ŽP

3 Nástroje dle SPŽP Environmentální výchova a osvěta Právní nástroje Ekonomické nástroje Dobrovolné nástroje Informační nástroje Nástroje strategického plánování Nástroje zapojování veřejnosti Výzkum a vývoj Mezinárodní spolupráce Institucionální nástroje

4 Nástroje dle MŽP environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ekonomika životního prostředí financování životního prostředí spolupráce s neziskovými organizacemi politika a strategie výzkum a vývoj EIA/SEA IPPC dobrovolné nástroje udržitelný rozvoj Místní Agenda 21

5 Pro účely výuky administrativní sankční koncepční informační dobrovolné environmentální výchova, vzdělávání a osvěta institucionální

6 Administrativní nástroje a) z hlediska právní formy: - právní předpisy - opatření obecné povahy - správní akty - faktické pokyny - donucovací opatření - jiné úkony b) z hlediska efektu - pozitivní - negativní c) z hlediska obsahu - zákazy, omezení - příkazy - povolení - souhlasy - stanoviska - vyjádření - stanovení podmínek (limity, meze, standardy) - kategorizace objektů ochrany - kontrola, dozor

7 AN podle obsahu ukládání povinností zákazy, omezení, příkazy zákonem nebo individuálním aktem orgánu VS povolení, souhlasy, vyjádření, stanoviska stanovení podmínek pro výkon činnosti podmínka pro vydání povolení vyjádření jako předpoklad vydání rozhodnutí stanovení podmínek limity, standardy, meze kategorizace objektů kontrola, dozor formální X neformální výkon rozhodnutí administrativní smlouvy dohoda o ochranných podmínkách systém EMAS

8 IPPC = Integrated pollution prevention and control posouzení všech vlivů na ŽP všechny procesy v jednom řízení zákony, jejichž rozhodnutí může být nahrazeno: vodní, o ochraně ZPF, lesní, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o odpadech, lázeňský, o veterinární péči, o ochraně veřejného zdraví Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci důležité pojmy: zařízení integrované povolení

9 Důležité instituty žádost (§ 4) odborně způsobilá osoba (§ 6) účastníci řízení (§ 7) zveřejnění stručného shrnutí žádosti vyjádření (účastníci řízení, úřad, jehož rozhodnutí má být nahrazeno, dotčený stát) ústní jednání (§ 12) rozhodnutí zamítnutí žádosti vydání integrovaného povolení odvolání, rozklad pravidelný přezkum řízení o změně integrovaného povolení zánik integrovaného povolení

10 IRZ, BAT Integrovaný registr znečištění (IRZ) veřejně přístupný informační systém provozuje MŽP týká se registrovaných látek EPER – Evropský registr emisí znečišťujících látek Nejlepší dostupná technika definice v zákoně IPPC souhrn evropských nejlepších dostupných technik – referenční dokumenty BREF

11 Sankční nástroje pokuty ochranná opatření opatření k nápravě


Stáhnout ppt "Administrativní nástroje, integrovaná prevence, sankční nástroje 11. března 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google