Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Nástroje ekologické politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Nástroje ekologické politiky."— Transkript prezentace:

1 Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Nástroje ekologické politiky

2 Definice, cíle a principy politiky životního prostředí Nástroje politiky životního prostředí Státní politika životního prostředí v CŘ a její nástroje.

3 Co znamená politika ŽP? Politika životního prostředí v dané zemi znamená její orientaci na udržitelný rozvoj, a to ve třech dimenzích: v dimenzi sociální, ekonomické a ekologické.

4 Co představuje politika ŽP? Přijetí určitých principů Zřizení potřebných orgánů a institucí Formulací zakladních cílů Volbu vhodných nástrojů Zakotvení nástrojů do platných právních norem Kontrolu

5 Proč nástroje politiky ŽP? Existence záporných ekologických externalit k výše naznačeném rozporu v zájmech subjektu-znečišt´ovatele a společnosti.

6 Základní nástroje politiky ŽP Administrativní Zákazy, příkazy Limity Normy Standardy Ekonomické Poplatky Pokuty Daňe Granty,dotace, subvence Cla Náhrada škod Depozitně refundační systemy Pojištění

7 Politika životního prostředí v České republice SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního prostředí.

8 Základní zásady ochrany životního prostředí  Zapojení veřejnosti  Hospodaření se zdroji a udržitelná spotřeba  Znečišťovatel platí  Princip předběžné opatrnosti  Zásada integrace  Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí

9 Cíle aktualizované SPŽP v prioritních oblastech  Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti  Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady  Životní prostředí a kvalita života  Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší

10 Nástroje realizace Státní politika životního prostředí v CŘ Nástroje zapojování veřejnosti Výzkum a vývoj Právní nástroje Ekonomické nástroje Zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách žp (EVVO) Mezinárodní spolupráce Dobrovolné nástroje Nástroje strategického plánování Informační nástroje Institucionální nástroje

11 Zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách životního prostředí a (EVVO) Podporovat environmentální vzdělávání výchovu a osvětu Na všech stupních škol, Pracovníků veřejné spravy, Podikatelské sfera, zemědědelců a zam.služeb, NNO, Zvýšit právní povědomí veřejnosti ve věcech žp. Vychovávat veřejnost k preventivní opatrnosti vzhledem k chemických látkám a GMO.

12 Právní nástroje Horizontální právní předpisy. Předpisy upravující ochranu složek životního prostředí, tedy ovzduší, vody a půdy, včetně horninového prostředí Předpisy upravující ochranu ekosystémů Předpisy upravující organizační zajištění ochrany životního prostředí. Předpisy upravující ochranu životního prostředí před některými druhy ohrožení

13 Ekonomické nástroje Upravit strukturu sytému plateb za znečišt´ování a využívaní žp Připravit realizaci ekologické daňové reformy Zpracovat návrhy na možné využívání netradičních nástrojů Posílit výdaje ze statního rozpočtu na žp Podporovat ekonomickými nástroji preventivní opatření v ochraně žp

14 Dobrovolné nástroje Podpora rozvoje a implementaci stavajicích DN: Označování ekologicky šetrných výrobků Zavádění EMAS a ISO 14000 Principy čistší produkce Zelené nakupování Rozpracování a připrava IPP v souladu s postupy EU Zabezpečení informovanost podnikatelské a spotřebitelské sfery Poporovat „ ozeleňování státní administrativy“

15 www stránky MŽP Přistupový portál ŽP Mapovy server Indikátorový server Metainformační systém Informační nástroje Zajistit informační podpuru MŽP o Právu na informace o ŽP Zdokonalit systém statistiky a evidence odpadů Podporovat spolupráci s médii Vytvářet integrovaný IS mezi MŽP MZe MZ MPO Podporovat vznik manažerského Informačního systému

16 Nástroje strategického plánování Mistní Agenda 21 Rozvoj celé komunity s respektováním zásad udržitelného rozvoje.

17 Nástroje zapojování veřejnosti Posilovat úlohu nestátních neziskových Organizací,partneů pro UR Zajistit účast obcí a veřejnosti při rozhodování O využití nerostných zdrojů na jejich území. Posílit aktivní zapojení občanů do péče o ŽP

18 Výzkum a vývoj Využívat vědeckých institucí při formulování priorit výzkumu a vývoje Podporovat výzkum s cílem vytvořit efektivní nástroje ochrany ŽP, především ekonomické. Podporovat výzkum v oblasti studia vlivů ŽP na lidské zdraví, změnu v ekosystémech, efektivního využítí přirodních zdrojů, atd.

19 Mezinárodní spolupráce Spolupráce a prosazování priorit v rámci EU. Mezinárodní smlouvy Spolupráce s mezinárodními organizacemi Zahraniční rozvojová spolupráce

20 Institucionální nástroje Zajistit spolupráci s institucemi EU Zlepšit komunikaci mezi ústředními orgány státní spravy, Kraji, akademickou obcí a občanskou společností.

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Nástroje ekologické politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google