Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Veřejnoprávní smlouvy Rozsáhlost činností VS (charakteristický znak): 1.normotvorba externí 2.normotvorba interní 3.vydávání správních aktů 4.veřejnoprávní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Veřejnoprávní smlouvy Rozsáhlost činností VS (charakteristický znak): 1.normotvorba externí 2.normotvorba interní 3.vydávání správních aktů 4.veřejnoprávní."— Transkript prezentace:

1 1 Veřejnoprávní smlouvy Rozsáhlost činností VS (charakteristický znak): 1.normotvorba externí 2.normotvorba interní 3.vydávání správních aktů 4.veřejnoprávní smlouvy 5.bezprostřední zákroky (zásahy) a jiné donucovací akty 6.faktické pokyny 7.jiné úkony

2 2 Veřejnoprávní smlouvy Synonyma: správní dohody správněprávní smlouvy Pojem: - kvalifikované dvoustranné nebo vícestranné právní úkony, které zakládají, mění nebo ruší právní poměry v oblasti veřejné správy.

3 3 Veřejnoprávní smlouvy - atypická forma realizace veřejné správy - pro základní (!) rozlišení veřejnoprávních smluv od soukromoprávních: alespoň jeden účastník musí být správní úřad nebo orgán samosprávy

4 4 Veřejnoprávní smlouvy Rozlišování neplatí bezvýhradně! Další aspekty (1/2): I. postavení stran při uzavírání smlouvy v souvislosti s jejím účelem (dominium vs. imperium) -dominium – smlouvy soukromoprávní -imperium – smlouvy veřejnoprávní

5 5 Veřejnoprávní smlouvy Další aspekty: II. rozsah smluvní volnosti -smlouvy soukromoprávní – širší smluvní volnost -smlouvy veřejnoprávní – užší smluvní volnost III. výslovný zákonný základ -u veřejnoprávní smlouvy musí existovat -u soukromoprávní smlouvy existovat nemusí

6 6 Veřejnoprávní smlouvy Další aspekty: IV. zvláštní účel -smlouvy soukromoprávní – žádné omezení -smlouvy veřejnoprávní – plnění úkolů veřejné správy V. vztah k vrchnostenskému aktu -veřejnoprávní smlouvy – namísto vrchnost. aktu -soukromoprávní smlouvy - žádná vazba

7 7 Veřejnoprávní smlouvy Členění: 1.koordinační 2.subordinační Obecná úprava – správní řád § 159 a násl.

8 8 Bezprostřední zásahy Definice: jednostranný úkon orgánu veřejné správy (zpravidla prováděný jednotlivcem), který směřuje k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí ohrožení nebo porušení právem chráněného zájmu (život, zdraví, majetek); v širším pojetí se přiřazují i jednání směřující k přímému vynucování splnění povinností (exekuční úkony)

9 9 Bezprostřední zásahy Povahou se blíží správnímu aktu, ale nepředchází mu správní řízení. Splývá okamžik vydání aktu a jeho výkon. Podmínky použití BZ: 1.existence zákonné úpravy 2.bezprostřední a zjevné ohrožení zákonem chráněného zájmu 3.zásada subsidiarity 4.zásada proporcionality

10 10 Bezprostřední zásahy Donucovací prostředky: -hmaty, chvaty, údery a kopy -slzotvorné prostředky -obušek -pouta -služební pes -úder střelnou zbraní -hrozba namířenou střelnou zbraní -varovný výstřel

11 11 Bezprostřední zásahy Jiné prostředky: -prokázání totožnosti -příkaz nevstupovat a nezdržovat se na určitých místech -zajištění osoby -omezení pohybu agresivní osoby -technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla -odebrání zbraně -prostředky násilného zastavení vozidla

12 12 Osvědčení a další úkony Zpravidla: vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení (§ 155 až 158 spr.ř.) výslovně specifikováno, která ustanovení spr. řádu se použijí obdobně, ostatní se použijí přiměřeně, pokud jsou potřebná. výslovně je definováno závazné stanovisko. osvědčení – patří mezi nejvýznamnější úkony

13 13 Osvědčení a další úkony Osvědčení: akt, kterým se úředně osvědčují nebo potvrzují skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. podoba s deklaratorním správním aktem (vydání osvědčení nepředchází správní řízení) (závazné) stanovisko, posudek či vyjádření: podklad jednoho státního orgánu pro rozhodnutí jiného státního orgánu

14 14 Další úkony a činnosti Zejména výraz pečovatelské funkce veřejné správy: činnosti zpravidla upravované v různých předpisech (ne vždy všechny a ne vždy detailně) spadají do zvláštní části správního práva - zdravotnictví - sociální oblast - oblast výchovy a vzdělávání - oblast kultury


Stáhnout ppt "1 Veřejnoprávní smlouvy Rozsáhlost činností VS (charakteristický znak): 1.normotvorba externí 2.normotvorba interní 3.vydávání správních aktů 4.veřejnoprávní."

Podobné prezentace


Reklamy Google