Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejnoprávní smlouvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejnoprávní smlouvy"— Transkript prezentace:

1 Veřejnoprávní smlouvy
Rozsáhlost činností VS (charakteristický znak): normotvorba externí normotvorba interní vydávání správních aktů veřejnoprávní smlouvy bezprostřední zákroky (zásahy) a jiné donucovací akty faktické pokyny jiné úkony

2 Veřejnoprávní smlouvy
Synonyma: správní dohody správněprávní smlouvy Pojem: - kvalifikované dvoustranné nebo vícestranné právní úkony, které zakládají, mění nebo ruší právní poměry v oblasti veřejné správy.

3 Veřejnoprávní smlouvy
- atypická forma realizace veřejné správy - pro základní (!) rozlišení veřejnoprávních smluv od soukromoprávních: alespoň jeden účastník musí být správní úřad nebo orgán samosprávy

4 Veřejnoprávní smlouvy
Rozlišování neplatí bezvýhradně! Další aspekty (1/2): I. postavení stran při uzavírání smlouvy v souvislosti s jejím účelem (dominium vs. imperium) dominium – smlouvy soukromoprávní imperium – smlouvy veřejnoprávní

5 Veřejnoprávní smlouvy
Další aspekty: II. rozsah smluvní volnosti smlouvy soukromoprávní – širší smluvní volnost smlouvy veřejnoprávní – užší smluvní volnost III. výslovný zákonný základ u veřejnoprávní smlouvy musí existovat u soukromoprávní smlouvy existovat nemusí

6 Veřejnoprávní smlouvy
Další aspekty: IV. zvláštní účel smlouvy soukromoprávní – žádné omezení smlouvy veřejnoprávní – plnění úkolů veřejné správy V. vztah k vrchnostenskému aktu veřejnoprávní smlouvy – namísto vrchnost. aktu soukromoprávní smlouvy - žádná vazba

7 Veřejnoprávní smlouvy
Členění: koordinační subordinační Obecná úprava – správní řád § 159 a násl.

8 Bezprostřední zásahy Definice:
jednostranný úkon orgánu veřejné správy (zpravidla prováděný jednotlivcem), který směřuje k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí ohrožení nebo porušení právem chráněného zájmu (život, zdraví, majetek); v širším pojetí se přiřazují i jednání směřující k přímému vynucování splnění povinností (exekuční úkony)

9 Bezprostřední zásahy Povahou se blíží správnímu aktu, ale nepředchází mu správní řízení. Splývá okamžik vydání aktu a jeho výkon. Podmínky použití BZ: existence zákonné úpravy bezprostřední a zjevné ohrožení zákonem chráněného zájmu zásada subsidiarity zásada proporcionality

10 Bezprostřední zásahy Donucovací prostředky:
hmaty, chvaty, údery a kopy slzotvorné prostředky obušek pouta služební pes úder střelnou zbraní hrozba namířenou střelnou zbraní varovný výstřel

11 Bezprostřední zásahy Jiné prostředky: prokázání totožnosti
příkaz nevstupovat a nezdržovat se na určitých místech zajištění osoby omezení pohybu agresivní osoby technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla odebrání zbraně prostředky násilného zastavení vozidla

12 Osvědčení a další úkony
Zpravidla: vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení (§ 155 až 158 spr.ř.) výslovně specifikováno, která ustanovení spr. řádu se použijí obdobně, ostatní se použijí přiměřeně, pokud jsou potřebná. výslovně je definováno závazné stanovisko. osvědčení – patří mezi nejvýznamnější úkony

13 Osvědčení a další úkony
akt, kterým se úředně osvědčují nebo potvrzují skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. podoba s deklaratorním správním aktem (vydání osvědčení nepředchází správní řízení) (závazné) stanovisko, posudek či vyjádření: podklad jednoho státního orgánu pro rozhodnutí jiného státního orgánu

14 Další úkony a činnosti Zejména výraz pečovatelské funkce veřejné správy: činnosti zpravidla upravované v různých předpisech (ne vždy všechny a ne vždy detailně) spadají do zvláštní části správního práva - zdravotnictví - sociální oblast - oblast výchovy a vzdělávání - oblast kultury


Stáhnout ppt "Veřejnoprávní smlouvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google