Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace. Pokouší se kompenzovat projevy závažných komunikačních poruch. Umožňuje těžce postiženým osobám, u nichž je částečně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace. Pokouší se kompenzovat projevy závažných komunikačních poruch. Umožňuje těžce postiženým osobám, u nichž je částečně."— Transkript prezentace:

1 Alternativní a augmentativní komunikace

2 Pokouší se kompenzovat projevy závažných komunikačních poruch. Umožňuje těžce postiženým osobám, u nichž je částečně nebo úplně znemožněna verbální komunikace, dorozumívat se, komunikovat se svým okolím, vyjádřit svoje pocity, přání a reagovat na podněty.

3 AAK snaha přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní snaha přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaníAUGMENTATIVNÍ podpora již existujících komunikačních možností a schopností podpora již existujících komunikačních možností a schopností cílem zvýšit porozumění řeči a usnadnit vyjadřování cílem zvýšit porozumění řeči a usnadnit vyjadřováníALTERNATIVNÍ náhrada mluvené řeči náhrada mluvené řeči

4 Augmentativní a alternativní komunikace je určena pro : Mentálně postižené Mentálně postižené Autisty Autisty Postižené DMO Postižené DMO Neslyšící Neslyšící S vícenásobným postižením S vícenásobným postižením Lidi s poruchou po mozkové příhodě či úrazu Lidi s poruchou po mozkové příhodě či úrazu S motor.postižením jiného původu S motor.postižením jiného původu

5 Výhody a nevýhody Výhody: Výhody: Snižují pasivitu postižených Snižují pasivitu postižených Snižují frustraci z nepochopení Snižují frustraci z nepochopení Zvyšují zapojení do činnosti Zvyšují zapojení do činnosti Umožňují postiženým samostatně rozhodovat Umožňují postiženým samostatně rozhodovat Přispívají rozvoji kognitivních jazykových dovedností Přispívají rozvoji kognitivních jazykových dovedností Rošiřují možnosti aktivní komunikace Rošiřují možnosti aktivní komunikace Nevýhody: Nevýhody:  Menší společenské uplatnění  Vzbuzují pozornost veřejnosti  Zavedení alt. systémů může být považováno za důkaz, že jedinec nebude nikdy verbálně komunikovat  Proces porozumění předchází vyjadřování

6 Rozdělení komunikačních systémů Dynamické Dynamické (zahrnují znaky a gesta)  Prstová abceda  Znaková řeč  Makaton Statické Statické  Bliss  Piktogramy

7 dle užití pomůcek 1) bez pomůcek  pohled, mimika, gestikulace  vizuálně-motorické znaky (nonverbální komunikace) 2) s pomůckami  předměty, obrázky, fotografie  symboly (piktogramy, písmo), komunikátory 3) jiné typy  doplňky ke snadnějšímu ovládání počítače (alternativní klávesnice, spínače)

8 dle užití pomůcek 1) technické 2) netechnické

9 Z jednoduchých komunikačních systémů jsou nejznámější: Facilitovaná komunikace Facilitovaná komunikace Makaton Makaton Piktogramy Piktogramy Bliss Bliss Metody sociálního čtení Metody sociálního čtení

10 piktogramy

11

12 systém bez pomůcek znak do řeči gesta prvotnějším prostředkem komunikace než mluvené slovo = posilující faktor vývoje řeči gesta prvotnějším prostředkem komunikace než mluvené slovo = posilující faktor vývoje řeči kompenzační prostředek, doplněk řeči (ne ZJ) kompenzační prostředek, doplněk řeči (ne ZJ) rozšíření a usnadnění komunikace, postupné přivádění k mluvené řeči (klíčová slova) rozšíření a usnadnění komunikace, postupné přivádění k mluvené řeči (klíčová slova) pro MP, osoby s centrálním narušením motoriky pro MP, osoby s centrálním narušením motoriky

13 znak do řeči

14 Sociální čtení  Poznávání, přiměřené reagování na zraková znamení a symboly  Chápáno jako součást sociálního učení Nácvik sociálního čtení: 1. soubor obrázků a textů 2. Piktogramy 3. Slova a skupiny slov  Začít by se mělo v době,kdy dítě začíná používat slova  Hlavní měřítko – vývoj.prognóza schopností dítěte

15 Bliss Komunikační systém, který používá místo slov jednoduché obrázky Komunikační systém, který používá místo slov jednoduché obrázky Charles Bliss – rakouský žid, inženýr chemie.K vývoji symbolového jazyka byl inspirován čínským obrázkovým písmem. Charles Bliss – rakouský žid, inženýr chemie.K vývoji symbolového jazyka byl inspirován čínským obrázkovým písmem. Základní slovník obsahuje asi 100 symbolů, jejich kombinací se vytvářejí další významy. Základní slovník obsahuje asi 100 symbolů, jejich kombinací se vytvářejí další významy. Bliss symboly se většinou sestavují do tabulek, nad symbolem v tabulce je umístěn nápis. Bliss symboly se většinou sestavují do tabulek, nad symbolem v tabulce je umístěn nápis. Je srozumitelný pro všechny. Je srozumitelný pro všechny.

16 Bliss systém zpět

17 Makaton Je jazykový program, který poskytuje základní prostředky komunikace. Je jazykový program, který poskytuje základní prostředky komunikace. Logopedka Margaret Walker Logopedka Margaret Walker Využívá manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly. Využívá manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly. Základem je asi 350 znaků, znaky jsou v každé zemi pečlivě vybírány a standardizovány. Základem je asi 350 znaků, znaky jsou v každé zemi pečlivě vybírány a standardizovány. Znaky a řeč jsou často doplněny obrázkovými symboly, je nutné vždy zjistit čemu dává postižený přednost(někdo znaky a mluvená řeč, někdo znaky, mluvená řeč a symboly. Znaky a řeč jsou často doplněny obrázkovými symboly, je nutné vždy zjistit čemu dává postižený přednost(někdo znaky a mluvená řeč, někdo znaky, mluvená řeč a symboly.

18 Makaton zpět

19 Makaton

20 TTT systém

21 Facilitovaná komunikace Založena na mechanické podpoře ruky postiženého. Založena na mechanické podpoře ruky postiženého. Vypracovala ji Rosemary Crosley v 70.letech. Vypracovala ji Rosemary Crosley v 70.letech. Facilitátor přidržuje ruku postižené osoby, která chce něco sdělit. Nastavuje protitlak proti ruce postiženého podle jeho svalového napětí. Facilitátor přidržuje ruku postižené osoby, která chce něco sdělit. Nastavuje protitlak proti ruce postiženého podle jeho svalového napětí. Facilitátor tak zjistí zpětnou vazbu a zároveň stimuluje, když postižený vyťukává zprávu na psacím stroji, počítači, tabulce s abecedou. Facilitátor tak zjistí zpětnou vazbu a zároveň stimuluje, když postižený vyťukává zprávu na psacím stroji, počítači, tabulce s abecedou. Cílem je omezit podporu ruky na nejmenší míru. Cílem je omezit podporu ruky na nejmenší míru. Začíná se od jednoduchých otázek, poté složitější. Začíná se od jednoduchých otázek, poté složitější.

22 Bazální dialogický princip Komunikace na základě porozumění vlastnímu tělu, pomocí doteků. Člověk,který komunikuje s těžce postiženým se do něj vžívá a nutí ho, aby své tělo začal cítit jako celek. Používá se:vibrační dráždění, akustická stimulace, orální stimulace, učí se koordinaci ústa ruka, dráždí se čich a chuť, akustické vzruchy-zvuky mohou být různé intenzity a pocházet z různých míst, mají člověka s postižením naučit, že to jsou zdroje informací.

23 systémy s pomůckami předměty 3D symboly, snadná manipulace 3D symboly, snadná manipulace hmatová struktura, snadno rozpoznatelné hmatová struktura, snadno rozpoznatelné pro velmi malé dětí, ZP, hluchoslepé, MP pro velmi malé dětí, ZP, hluchoslepé, MP nevýhodou: nemohou reprezentovat abstraktní slova, překryv pojmenování předmětu a související činnosti nevýhodou: nemohou reprezentovat abstraktní slova, překryv pojmenování předmětu a související činnostifotografie realistické znázornění předmětů, činností, místa realistické znázornění předmětů, činností, místa motivující (možnost vidět vlastní zážitky) motivující (možnost vidět vlastní zážitky)

24 fotografie - činnosti

25 komunikační tabulky symboly sestavovány do komunikačních tabulek symboly sestavovány do komunikačních tabulek forma vychází z potřeb uživatele: vytvářena s handicapovaným a jeho rodiči forma vychází z potřeb uživatele: vytvářena s handicapovaným a jeho rodiči pouze pro slova nemožná sdělit nonverbálně pouze pro slova nemožná sdělit nonverbálně k rozšíření slovní zásoby k rozšíření slovní zásoby sešity, složky, počítače sešity, složky, počítače vybraný symbol indikován ukázáním prstu, pěstí, pohledem, světelným paprskem vybraný symbol indikován ukázáním prstu, pěstí, pohledem, světelným paprskem uživatel musí také umět o tabulku požádat uživatel musí také umět o tabulku požádat postupně obsahují i písmena, slova, věty, číslice postupně obsahují i písmena, slova, věty, číslice

26 tabulky

27 tabulky

28 technické pomůcky s hlasovým výstupem komunikátory s tištěným a/nebo hlasovým výstupem (klávesnice, displej) komunikátory s tištěným a/nebo hlasovým výstupem (klávesnice, displej) omezené množství vzkazů a frází (sdělení označena obrázky, fotografiemi) omezené množství vzkazů a frází (sdělení označena obrázky, fotografiemi) vizuální kontakt není nutný, rychlé, široký slovník vizuální kontakt není nutný, rychlé, široký slovník pro děti již od mentálního věku 12 – 18 měsíců, MP, těžce TP, kombinovaně postižené pro děti již od mentálního věku 12 – 18 měsíců, MP, těžce TP, kombinovaně postižené nevýhodou vysoká pořizovací cena nevýhodou vysoká pořizovací cena

29 technické pomůcky počítače speciální software, speciální software, využití pro výuku fyzická přístupnost pro fyzická přístupnost prouživatele  místo myši Trackball, kyvadlové tlačítko  alternativní klávesnice (velikost, stupeň citlivosti, prostorové členění, možnosti ovládání – tyčinkou připevněnou na čelence, výdechovým proudem)

30 počítačové programy ACKeyboard komunikace pomocí osobního počítače komunikace pomocí osobního počítače český hlasový syntezátor CS-Voice český hlasový syntezátor CS-Voice  hlasité čtení slov nebo vět podle výběru uživatele Boardmaker, Altík zhotovování a tisk komunikačních tabulek z fotografií, obrázkových symbolů, piktogramů, slov zhotovování a tisk komunikačních tabulek z fotografií, obrázkových symbolů, piktogramů, slov Boardmaker 3000 barevných symbolů (i české) Boardmaker 3000 barevných symbolů (i české) Altík 900 pojmů Altík 900 pojmů

31 výukové programy Brepta rozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu, rozvoj jazyka rozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu, rozvoj jazyka zvukové podněty doplněné obrázky zvukové podněty doplněné obrázky Méďa ´99 MŠ, ZŠ speciální, nižší ročníky ZŠ praktické MŠ, ZŠ speciální, nižší ročníky ZŠ praktické předškolní výchova, základní matematické představy, cvičení paměti, vztahy mezi pojmy, barvy, pexeso, puzzle předškolní výchova, základní matematické představy, cvičení paměti, vztahy mezi pojmy, barvy, pexeso, puzzle

32 odkazy – ČR SAAK SAAK SAAK Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci ITAAC ITAAC ITAAC katalog komunikačních pomůcek s hlasovým výstupem a příslušenství k počítači www.krizovatka.cz www.krizovatka.cz www.krizovatka.cz vyhledávač nejen pro postižené, obsahuje rozsáhlou řadu odkazů na organizace, firmy, školy apod. www.dobromysl.cz www.dobromysl.cz www.dobromysl.cz jsou stránky určené hlavně rodičům a profesionálům, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením nebo s autismem

33 Použitá literatura KLENKOVÁ, J. Logopedie I.,II.,III. KLENKOVÁ, J. Logopedie I.,II.,III. KLENKOVÁ, J. Alternativní a augmentativní komunikační systémy In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9. KLENKOVÁ, J. Alternativní a augmentativní komunikační systémy In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9. JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno : Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3204-9. JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno : Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3204-9.


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace. Pokouší se kompenzovat projevy závažných komunikačních poruch. Umožňuje těžce postiženým osobám, u nichž je částečně."

Podobné prezentace


Reklamy Google