Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace, ranná péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace, ranná péče"— Transkript prezentace:

1 Alternativní a augmentativní komunikace, ranná péče

2 Co je augmentativní a alternativní komunikace a komu je určena?
Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Augmentativní (z lat. augmentare - rozšiřovat) systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. Závažná porucha komunikace je nejčastěji důsledkem: vrozených poruch - mozkové obrny, těžkého sluchového postižení, těžkých vývojových vad řeči , mentálního postižení, autismu, kombinovaných postižení získaných poruch - po mozkové cévní příhodě, úrazech mozku, nádorech mozku, získaného těžkého sluchového postižení, získaných kombinovaných postižení degenerativních onemocnění - sklerózy multiplex, muskulární dystrofie, amyotrofické laterární sklerózy, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, Alzheimerova syndromu.

3 Metody a postupy AAK Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl
co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné. Alternativní komunikace tedy využívá například: Systémy bez pomůcek cílené pohledy očí, mimika gesta, gestikulace, manuální znaky (např.jazykový program Makaton)

4 Systémy s pomůckami Předměty
trojrozměrné symboly, se kterými je možno manipulovat, mají hmatovou strukturu a jsou snadno rozpoznatelné. Jsou vhodné u velmi malých dětí (hmatové symboly a významy vnímá už sedmiměsíční dítě), pro osoby se zrakovým postižením, s kombinací smyslového postižení či u osob s těžkým kognitivním postižením.

5 Fotografie Mohou znázornit předměty, činnosti, osoby, místa, činnosti. Systémy grafických symbolů (např. PCS, Bliss,piktogramy) Pro potřeby nemluvících byly navrženy různé typy grafických symbolů, černobílých či barevných. Některé se původně využívaly (a mohou využívat i nyní) pro výuku čtení u dětí s postižením. Grafické symboly dětem také pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty, jsou výhodné i pro možnost vyjádření abstraktních jazykových pojmů.

6 Ukázky: komunikační systém VOKS

7 Říkanka

8

9 Komunikační desky:

10

11

12 Komunikační tabulky Symboly se pro potřeby nemluvící osoby sestavují do komunikačních tabulek. Forma komunikační tabulky vychází z potřeb uživatele: organizace symbolů v ploše, případně v prostoru je založena na pohybových a zrakových možnostech uživatele(velikost tabulky, velikost a umístění symbolů, barevný kontrast), a zohledňuje také jazykové potřeby. Písmena a psaná slova Pro nemluvící osoby je velmi výhodné, pokud se mohou vyjadřovat pomocí písma, protože možnosti komunikace jsou pak pro ně mnohem širší než při práci s jakkoliv dobře předpřipravenou sadou symbolů.

13 Technické pomůcky s hlasovým výstupem
jsou to pomůcky jednoúčelové (dedicated), využívané pouze pro komunikaci. Počítače Počítač musí být vybaven speciálním softwarem. Výhodou je možnost současného využití počítače např. pro výuku, je také snazší případně změnit systém podle individuálních potřeb uživatele. Vhodnější je přenosný počítač. Pro jednoúčelová zařízení i počítač je důležitá fyzická přístupnost pro uživatele.

14 AAK a řeč Rodiče i odborníci mají často obavu, že používání metod AAK může zpomalit nebo zastavit vývoj mluvené řeči. Zahraničními studiemi je prokázáno, že využívání AAK nezpůsobí zbrždění ani zastavení vývoje řeči. Naopak uspokojení ze smysluplné komunikace a pochopení principu dorozumívání vede ke stimulaci řečového a jazykového rozvoje. Dítě, které je komunikačně aktivní a má rozvinutou potřebu účasti na dění kolem sebe, má lepší předpoklady uspět i ve školním prostředí a stát se rovnocenným v rodině i v širší sociální skupině.

15 Kdy začít u dětí s AAK? Kdy tedy s AAK začít?
V případě dětí, u kterých můžeme očekávat problémy s vývojem řeči (děti s Downovým syndromem i jiným mentálním postižením, děti ohrožené vznikem DMO), lze některé metody AAK využívat v podstatě od narození, u těch ostatních v okamžiku, kdy se začne vývoj řeči výrazně opožďovat. Musíme mít přitom na paměti, že v raném věku takové postupy mají podpořit komunikační dovednosti dětí i vývoj mluvené řeči, ne mluvenou řeč nahradit.

16 Pod užíváním AAK u dětí v raném věku není nutné si představovat žádný složitý
nácvik ani nějaké neobvyklé postupy. Stačí, pokud se budeme držet následujících zásad: Důsledně komentujeme vše, co se s dítětem i v jeho okolí děje. Pojmy, kterými svět kolem dítěte označujeme, volíme co nejjednodušší (raději papat než jíst) a hlavně - pro stejné situace užíváme vždy stejné pojmy. Na dítě mluvíme v krátkých větách, svoji řeč doprovázíme výraznou mimikou. Klíčové slovo ve větě nebo důležitý pojem zvýrazníme gestem (gesta pro konkrétní pojmy neměníme) nebo manuálním znakem (např. z programu Makaton). Později (kolem 7. – 9.měsíce) začneme pojmy spojovat i s konkrétními předměty (např. papat – lžička, jít ven – bota…), předměty necháme dítěti osahat. Do komunikace zapojujeme i další smysly – chuť, sluch, hmat. V době, kdy dítě začne jevit zájem o obrázky, začneme využívat fotografie jemu známých lidí, předmětů a míst. Podněcujeme dítě k tomu, aby si dokázalo vybrat mezi dvěma hračkami, jídly apod., které mu ukážeme. Je důležité nechat dítě vybírat takovým způsobem, abychom jeho výběr mohli respektovat. Podněcujeme dítě k vyjadřování souhlasu a nesouhlasu. Dítě podporujeme v jeho zvukových projevech tím, že ho napodobujeme. V případě, že si dítě pro označení nějaké věci (situace) vytvoří vlastní pojem (zvuk, gesto), je dobré tento pojem přebrat od dítěte do svého slovníku.

17 S podporou komunikačních dovedností dětí v raném věku mohou rodinám pomoci také střediska rané péče

18 Počítačové programy Lidé s postižením řeči mohou používat řadu počítačových programů, které slouží ke komunikaci i k výuce. Důležité je řešení fyzického přístupu k počítači. Uvádíme zde hlavně programy, které mají možnost zjednodušeného ovládání.

19 Programy pro alternativní komunikaci
Symwriter Symwriter funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se ovšem při psaní textu automaticky objevují symboly. Ty se zobrazí rovnou nad napsané slovo v textu. Tak lze program využít např. pro jednoduché vytváření materiálů pro klienty, kteří špatně rozumí mluvené nebo psané řeči (např. smlouva uživatele a poskytovatele soc. péče, individuální plány apod). Pro uživatele, kteří nepíší na běžné klávesnici, lze využít klávesnice na obrazovce s principem skenování, takže ji lze ovládat jedním spínačem. Ke stažení: Trial verzi  programu (funguje 21 dní)  lze stáhnout na (pokud nebudete automaticky přesměrováni na stránku v češtině, klikněte na českou vlajku) .

20 Příslušenství k PC Alternativní myši
Alternativní myši umožňují ovládání počítače lidem s obtížemi v používání běžné myši. Vyhovují různým nárokům na polohu ruky a rozsah pohybů prstů. SmartNav3 – AT je vhodným řešením pro osoby, které mohou ovládat počítač pouze pohybem hlavy. Ergo Mice Ergonomická myš, která umožňuje při práci vertikální polohu ruky, tlačítko pro kliknutí je umístěno pod palcem. To redukuje napětí svalů zápěstí a paže. PS2 nebo USB port.

21 Quillmouse Myš, která umožňuje velmi dobrou fixaci ruky od zápěstí k
prstům, při ovládání stačí aktivita pouze konečky prstů. Je vhodná např. pro osoby s třesem. Varianta pro pravou a levou ruku. USB nebo PS2 port.

22 Spínače Spínače umožňují ovládání různých pomůcek včetně
počítače jedním stiskem. V nabídce jsou různé typy spínačů zvolené tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám uživatele.

23 Odkazy Česká republika SAAK - Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci. ITAAC - katalog komunikačních pomůcek s hlasovým výstupem a příslušenství k počítači - vyhledávač nejen pro postižené. Obsahuje rozsáhlou řadu odkazů na organizace, firmy, školy apod. - jsou stránky určené hlavně rodičům a profesionálům, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením nebo s autismem - Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami. Stránky jsou členěny podle druhů postižení a poskytují řadu zajímavých informací i poradenství. - poskytuje informace, které mohou pomoci hledat řešení v situacích, vznikajících v životě se zdravotně postiženým dítětem. Server je určen rodinám i odborníkům, kteří se jim snaží pomáhat. - informační systém pro lidi s postižením, v němž byste měli najít všechny potřebné informace z různých oblastí - od vzdělání přes legislativu, možnosti získávání různých druhů kompenzačních pomůcek až po nabídky lázeňské léčby či kulturního využití. český server domácí a ošetřovatelské péče - stránky Střediska rané péče Diakonie ČCE, které poskytuje podporu a pomoc rodinám, v nichž se narodilo dítě s mentálním, pohybovým nebo s kombinovaným postižením. Na stránkách jsou kontakty i na poskytovatele rané péče pro rodiny s dětmi s jiným typem postižení. - stránky Asociace pomáhající lidem s autismem. O autismu lze zde získat základní informace, k dispozici jsou důležité kontakty, nabídka kurzů. - stránky občanského sdružení Autistik, které se zabývá problematikou lidí s autismem. - stránky občanského sdružení rodičů a přátel dívek postižených Rettovým syndromem - - nejstarší server pro zdravotně postižené, který provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Informační systém však slouží nejen lidem se zrakovým postižením. - stránky občanského sdružení Petit, které se snaží o pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do společnosti prostřednictvím speciálních výchovně-vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. Na stránkách je nabídka těchto programů i speciálních zařízení k ovládání počítače. - Základní kostru portálu tvoří přehledně uspořádané anotace s odkazy na nejdůležitější informace týkající se problematiky osob se specifickými potřebami, zveřejněné především na tuzemském Internetu - stránky občanského sdružení Bez bariér, zabývajícím se mapováním bezbariérových míst a prostředků na území České republiky


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace, ranná péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google