Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata přebytku spotřebitele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata přebytku spotřebitele"— Transkript prezentace:

1 Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek

2 Podstata přebytku spotřebitele
Rozdíl mezi tím, za co je ochoten a schopen danou jednotku statku koupit a za co ji kupuje. Vzniká tehdy, pokud vyděláváme více než jsou naše OPC. Vzniklí rozdíl jsme ochotni použít – zaplatit více než tržní cena. Maximum, co je spotřebitel ochoten platit: dáno užitkem a rozpočtovými možnostmi

3 Podstata přebytku výrobce
Rozdíl mezi cenou, za kterou producent statek prodává, a cenou, za kterou je producent danou jednotku ochoten prodat, aby cena pokryla jeho náklady. Výrobce chce za danou jednotku náklady na její produkci včetně OPC. To, co dostane navíc je jeho přebytek. Minimum, za co je producent ochoten prodat: dáno náklady producenta včetně OPC.

4 Co determinuje velikost přebytku
Maximum, co je spotřebitel ochoten platit, respektive minimum, za co je producent ochoten prodat. Tržní cena (cena, za kterou je statek prodán)

5 Co determinuje cenu Kolik je nabízejících a poptávajících
Více nabízejících než poptávajících: větší přebytek realizují poptávající (spotřebitelé) Více poptávajících než nabízejících: větší přebytek realizují nabízející (producenti).

6 Co determinuje množství nabízejících a poptávajících
Snadnost vstupu do nebo odchodu z odvětví Čím je snadnější nalezení substitut, tím větší snadnost vstupu a odchodu. Např. místo uhlí jiný zdroj energie (na obou stranách)

7 Jak cena ovlivňuje chování spotřebitelů
Příliš vysoká cena: spotřebitelé hledají substitut k danému statku Příliš nízká cena: statek začne sloužit jako substitut k jiným statkům Různí spotřebitelé mohou reagovat na změnu ceny různě – schodovitý tvar poptávky

8 Kreativní spotřebitel
Mj. objevuje další možnosti využití statku (navíc, než s tím počítal výrobce). Tím mu vzniká přebytek, část toho přebytku může být dána tím, že je málo spotřebitelů, kteří jsou takto kreativní. Tito spotřebitelé jsou v pozici „monopolu“. Pokud se počet kreativních spotřebitelů zvyšuje, daná část přebytku klesá.

9 Problémy se zjišťováním přebytku
Nelze zjistit maximum, které je spotřebitel ochoten a schopen zaplatit. Nelze ani zjistit minimální cenu, která kryje náklady producenta – tato cena musí krýt i OPC a ty jsou vždy subjektivní. V čase se mění preference spotřebitelů, OPC výrobců. Tj. mění se i výše přebytku.

10 Neelastická nabídka Pokud se poptávka zvyšuje, dochází k snížení přebytku spotřebitele na úkor přebytku výrobce. Pokud se poptávka snižuje, dochází k zvýšení přebytku spotřebitele na úkor přebytku výrobce.

11 Neelastická poptávka Pokud se nabídka zvyšuje, dochází k zvýšení přebytku spotřebitele na úkor přebytku výrobce. Pokud se nabídka snižuje, dochází k snížení přebytku spotřebitele na úkor přebytku výrobce.

12 Neelastičnost = nemožnost vstupu a odchodu z odvětví na straně producenta (neelastická nabídka) nebo spotřebitele (neelastická poptávka) Státní zásahy: by měly neelastičnost snižovat.

13 Státní zásahy a přebytky
Státní zásahy vedou ke snižování přebytku Formy státních zásahů: - regulace chování spotřebitelů a producentů - přímé zdanění - nepřímé zdanění U nepřímého danění je jedno, kdo daň odvádí.

14 Hodnocení zdanění Daně používány na zabezpečení statků, které trh neprodukuje vůbec nebo v neoptimální míře. Užitky z těchto statků by měly být větší nebo rovny ztrátě spotřebitelova a výrobcova přebytku. Problém: nelze zjistit přesnou ztrátu ani užitky ze statků produkovaných díky daním.

15 Hodnocení zdanění Člověk dostává v podobě užitků a dalších dávek od státu prakticky stejnou částku, jako na daních platí: problém: státního aparátu, demotivace člověka starat se o sebe sám. Daně a další zásahy mění chování člověka. Není penzijní systém jednou z příčin poklesu porodnosti?

16 Typologie statků Normální statky nezbytné Normální statky luxusní
Podřadné statky (speciální případ podřadného statku je Giffenův statek). Engelova křivka (EC) Engelova výdajová křivka (EEC) Problémy: jeden spotřebitel kontra množina spotřebitelů (EC), jeden statek ve skupině kontra všechny statky ve skupině (EEC)

17 Typologie statků a čistý přebytek
Nelze jednoznačně říci, který statek je vhodný pro čistý přebytek. Pozice statku se v čase mění.

18 Aukce Anglická Vickreyova Holandská


Stáhnout ppt "Podstata přebytku spotřebitele"

Podobné prezentace


Reklamy Google