Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poptávka nabídka a tržní rovnováha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poptávka nabídka a tržní rovnováha"— Transkript prezentace:

1 Poptávka nabídka a tržní rovnováha
Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, , Téma 4 Poptávka nabídka a tržní rovnováha

2 Obsah A. Nabídkové a poptávkové křivky Tržní rovnováha
Přebytek a nedostatek na trhu statků Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce Faktory ovlivňující poptávané množství a poptávkovou křivku Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku

3 Obsah B. Faktory ovlivňující nabízené množství a nabídkovou křivku
Trh a tržní mechanismus Cenová elasticita Cenová elasticita poptávky Cenová elasticita nabídky

4 Pavučinový model

5 Teorém pavučiny Cena je vyšší než rovnovážná, výrobci
vyrobí množství produkce odpovídající této ceně (1). Pokud ovšem toto množství chtějí prodat, musejí výrobci cenu snížit (2). Při nízké ceně se sníží množství výrobců, kteří jsou schopni daný statek vyrábět a nízká cena jim ještě pokryje náklady. Sníží se nabízené množství statku (3). Pokud je ovšem nabízené množství tak malé, lze ho prodat za cenu vyšší, než je cena rovnovážná (4). Zvýšená cena podnítí výrobce k tomu, aby nabízeli větší množství statků (5). Atd.

6 Trh a tržní mechanizmus
Trh je svobodná (tedy ničím jiným kromě svobodné volby směňujících subjektů) neomezovaná směna statků.

7 Trh a tržní mechanizmus
Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Tržní mechanismus je výsledkem spolupůsobení trhu a státu, příp i dalších subjektů. Nezůstává neměnný. Vyvíjí se. Smyslem tržní směny je přinést užitek oběma či všem stranám této směny.

8 Trh a tržní mechanizmus
Na funkce trhu jsou různé názory. Někteří jej zatracují či uznávají jen jako nutné zlo, vidí v něm původ všech problémů, domnívají se, že čím více bude trh omezen, regulován či nahrazen jinými nástroji, tím bude společnost zdravější. Jiní považují trh za všelék, předpokládají, že stačí nechat trh v některé oblasti volně působit a problémy se zde samy vyřeší.

9 Trh a tržní mechanizmus
Jednou z příčin časté kritiky trhu, je jeho neosobnost. Rozšíření tržního mechanismu dává člověku více možností, od výběru povolání, předmětu podnikání, po výběr spotřebních statků pro svou konzumaci. Trh přispívá k růstu bohatství, není však absolutně dokonalý. Existují statky, které trh nedokáže z různých důvodů směňovat. Jsou zde problémy s negativními i pozitivními externalitami.

10 Na co působí rozvoj trhu?
Peníze jako všeobecný prostředek směny Cena: prostřednictvím ceny je hodnota jednoho zboží vyjádřena směnným poměrem ve vztahu k jinému zboží. Konkurence: umožňuje poptávajícímu si vybrat svobodně nejvýhodnější nabídku. Konkurence je jednou z důležitých podmínek fungování tržního mechanismu, která vytváří prostředí pro inovace. Specializace jednotlivých výrobců: jednotliví výrobci se specializují na produkci statků, v níž mají komparativní výhodu Přenos informací ve vztazích mezi nabízejícím a poptávajícím: vede ke sdělení informaci o sobě.

11 Jak řeší trh tří základní ekonomické otázky?
O tom, co vyrábět, dává výrobcům informaci poptávka. Nejvíce se produkují statky s největší poptávkou, které často přinášejí výrobcům největší zisk. O tom, jak vyrábět, rozhoduje konkurence, která výrobce nutí do co nejefektivnějších výrobních postupů. Jsou to statky s nejmenšími náklady obětované příležitosti, vyráběné nejméně nákladnými postupy. O tom, pro koho vyrábět, rozhoduje trh tím, že každému subjektu přiděluje prostředky, které může směnit za jiné statky. Jednotlivé subjekty na trhu vystupují jednak jako majitelé VF, přičemž díky produktivitě těchto VF získávají příjmy. Za tyto příjmy potom nakupují statky.

12 Trh vzniká i v situacích, kdy je různě omezen.
Tržní omezení Trh vzniká i v situacích, kdy je různě omezen. Nejedná se potom o oficiální trh, ale o šedý nebo černý trh. O šedém trhu lze hovořit jde-li o aktivity legální, avšak z různých důvodů neprobíhají oficiálně. Nejčastějším důvodem je vysoké zdanění těchto aktivit, pročež nejsou oficiálně přiznávány a zahrnuty do daňového přiznání. O černém trhu lze hovořit v případě aktivit, které jsou přímo nelegální.

13 Cenová elasticita Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství statku k procentuální změně ceny. Cenová elasticita nám říká, o kolik procent se změní poptávané nebo nabízené množství statku, pokud se cena změní o určité procento.

14 Cenová elasticita procentuální změna množství
Cenová elasticita (e) = procentuální změna poptávaného (nabízeného) množství procentuální změna ceny procentuální změna množství Pro procentuální změnu ceny potom platí výraz: procentuální změna ceny kde: a a Δ = znak pro změnu

15 Cenová elasticita Absolutně elastická křivka e = 
Změna ceny vede k nekonečně velké změně poptávaného či nabízeného množství. Elastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k vyšší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Křivka s jednotkovou elasticitou e = 1 Procentní změna ceny vede právě k procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Neelastická křivka e  1 Procentní změna ceny vede k menší než procentní změně poptávaného či nabízeného množství. Absolutně neelastická křivka e = 0 Procentní změna ceny nevede k žádné změně množství.

16 Cenová elasticita př.33/4.kap.

17 Cenová elasticita poptávky
Cenová elasticita poptávky udává, o kolik % vzroste poptávané množství, pokud cena klesne o jedno %, respektive o kolik % klesne poptávané množství, pokud cena vzroste o jedno %.

18

19 Neelasticiká a elastická poptávková křivka
Poptávková křivka o tvaru přímky s rovnicí P = 25 – 0,5Q´

20 Cenová elasticita poptávky závisí na:
Čím je statek více nezbytný, tím je poptávka po něm méně elastická. Např. základní potraviny, bydlení, nutné léky. Poptávka po luxusních statcích je naopak spíše elastická. Spotřebu základních statků nelze prudce omezit ani když jejich cena výrazně vzroste. Pokles cen základních statků, spotřebitel využije na nákup jiných než základních statků. Pokud má statek blízké substituty a lze jej nahradit, bude poptávka po něm velmi elastická. Na růst ceny lze reagovat snížením poptávky. Pokud u statku lze volit různé množství či úroveň spotřeby daného statku např. dovolené bude poptávka po něm více elastická. Na růst ceny mohou spotřebitelé snadno reagovat snížením poptávky. Časový faktor: v krátkém období je poptávka méně elastická než v dlouhém období. Změna preferencí spotřebitele a nalezení substitutu chvíli trvá – je spojena s náklady.

21 Cenová elasticita poptávky
Růst ceny Pokles ceny Elastická poptávková křivka (e  1) Růst ceny o 1 % vyvolá pokles poptávaného množství o více než 1 %, firmám se tedy sníží celkový příjem. Pokles ceny o 1 % vyvolá růst poptávaného množství o více než 1 %, firmám se tedy zvýší celkový příjem. Neelastická poptávková křivka (e  1) Růst ceny o 1 % vyvolá pokles poptávaného množství o méně než 1 %, firmám se tedy zvýší celkový příjem. Pokles ceny o 1 % vyvolá růst poptávaného množství o méně než 1 %, firmám se tedy sníží celkový příjem. Poptávková křivka s jednotkovou elasticitou (e=1) Růst ceny o 1 % vyvolá pokles poptávaného množství o 1 %, celkový příjem firmy zůstane tedy zachován. Pokles ceny o 1 % vyvolá růst poptávaného množství o 1 %, celkový příjem firmy zůstane tedy zachován.

22 Cenová elasticita př.33/4.kap.

23 Cenová elasticita nabídky
Cenová elasticita nabídky udává, o kolik % se zvýší nabízené množství, pokud cena vzroste o jedno %, respektive o kolik % poklesne nabízené množství, poklesne- li cena o jedno %.

24 Cenová elasticita nabídky závisí na:
Pokud jsou náklady na vstup do odvětví vysoké, je nabídka méně elastická. Pokud existují různá omezení vstupu do odvětví, je nabídka méně elastická. Pokud lze v daném odvětví vytvářet zásoby s menšími náklady, je nabídka více elastická než když produkt nelze snadno uchovávat. Pokud lze technologii používanou v daném odvětví použít i k výrobě jiných statků, bývá nabídka více elastická. Časový faktor: v krátkém období je změna nabídky méně elastická než v dlouhém období.

25 Cenová elasticita nabídky
velmi elastická nabídka absolutně neelastická nabídka

26 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Poptávka nabídka a tržní rovnováha"

Podobné prezentace


Reklamy Google