Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MALOOBCHOD KAPITOLA 5 Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MALOOBCHOD KAPITOLA 5 Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 MALOOBCHOD KAPITOLA 5 Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

2 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Obsah kapitoly definice maloobchodu, maloobchodní transakce, maloobchodní podnikání, členění maloobchodu, specifické funkce maloobchodu, základní formy podpory prodeje, podpora prodeje orientovaná na zprostředkovatele, podpora prodeje orientovaná na prodejní personál, podpora prodeje orientovaná na spotřebitele, Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

3 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Obsah kapitoly změny a tendence maloobchodu, maloobchodní síť, provozní jednotka maloobchodu, typy provozních jednotek maloobchodu. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

4 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Maloobchod - definice je podnik (nebo činnost) zahrnující nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli, prodává zboží nebo služby zákazníkům a uspokojuje tak potřeby jejich vlastní nebo jejich domácností, činnost maloobchodu se liší od prodeje zboží pro výrobní spotřebu, kde se jedná především o zboží nezbytné k realizaci jejich podnikatelské činnosti. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

5 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Maloobchod je takovou formou distribuce, při které se zboží prodává konečným spotřebitelům za účelem splnění jejich potřeb a přání, obsahuje všechny činnosti, které se musí uskutečnit, aby maloobchodníci mohli prodávat konkrétní výrobky nebo služby. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

6 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Tendence maloobchodu růst prodejních kapacit při zmenšování počtu jednotek, růst podílu velkých obchodních organizací na úkor individuálních podniků, mnohé velké maloobchodní (retailingové) firmy mají vlastní velkoobchod, vlastní dopravu, školicí střediska, reklamní a marketingovou složku a zejména velké prodejní jednotky. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

7 Maloobchodní transakce
každá maloobchodní transakce se týká směny mezi spotřebitelem a maloobchodníkem, prostřednictvím maloobchodu se uskutečňuje střet nabídky a poptávky mezi obchodníky a spotřebiteli. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

8 Maloobchodní podnikání
má různé formy, sestává z mnoha činností maloobchodu na různých místech, odehrává se v obchodech, domovech, kancelářích, stáncích, v bankách, apod. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

9 Druhy maloobchodních činností
Z hlediska místa, kde se nákup a prodej uskutečňuje: 1) maloobchod realizovaný v síti prodejen (store retail), 2) maloobchod realizovaný mimo prodejní síť (non store retail). Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

10 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Třídění obchodu 1) podle druhu prodávaného zboží, 2) podle velikosti prodejní plochy, 3) podle způsobu prodeje, 4) podle obchodních operací, 5) podle způsobu inkasa plateb, 6) podle vlastnictví, 7) podle teritoria. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

11 1) Třídění obchodu podle druhu prodávaného zboží
potraviny (food), nepotraviny – spotřební zboží (non-food), průmyslové zboží (včetně stavebnin), ostatní. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

12 2) Třídění obchodu podle velikosti prodejní plochy
drobné prodejní jednotky (do 400 m² prodejní plochy), supermarkety (400 – m² prodejní plochy), hypermarkety (nad m² prodejní plochy): - typ A (2.500 – m²), typ B (5.000 – m²), typ C (7.500 – m²), typ D (nad m²), obchodní centra. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

13 3) Třídění obchodu podle způsobu prodeje
samoobslužný, pultový, elektronický, zásilkový, kombinovaný. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

14 4) Třídění obchodu podle obchodních operací
obchod ve výrobě, velkoobchod, maloobchod, obchodní zástupce, makléř, komisionář, zasilatel (speditér), burzy, aukce, veletrhy. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

15 5) Třídění obchodu podle způsobu inkasa plateb
hotovostní, úvěrové. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

16 6) Třídění obchodu podle vlastnictví
soukromý, družstevní, státní. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

17 7) Třídění obchodu podle teritoria
tuzemský (místní, regionální, celostátní), zahraniční (v rámci seskupení), mezinárodní (globální). Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

18 Specifické funkce maloobchodu
1) vytváří vhodné seskupení zboží - prodejní sortiment co do druhů, množství, kvality, cenových relací, 2) nákup zboží k dalšímu prodeji spotřebitelům, 3) prodej a podpora prodeje zboží, 4) přeprava zboží, 5) převzetí podnikatelského rizika, 6) finanční operace, 7) získávání informací pro rozhodovací proces, 8) poskytování informací dodavatelům i zákazníkům. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

19 Základní formy podpory prodeje
1) podpora prodeje orientovaná na zprostředkovatele (obchod), 2) podpora prodeje orientovaná na prodejní personál, 3) podpora prodeje orientovaná na spotřebitele. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

20 Podpora prodeje orientovaná na zprostředkovatele
udělování certifikátů a licencí, školení, slevy u opakovaných odběrů, kupní slevy, obratové slevy, merchandising, kooperativní reklama, bezplatné zboží, obchodní seznamy. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

21 Podpora prodeje orientovaná na prodejní personál
informace, vzorek zdarma, prodejní soutěže, vzdělávací programy, pozvánky na akce. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

22 Podpora prodeje orientovaná na spotřebitele
vzorky produktu, odměny za věrnost, rabaty, prémie, reklamní dárky, kupony, soutěže a výherní loterie, veletrhy a výstavy, prezentace zboží. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

23 Pozice věrnostních programů v marketingovém mixu
Výrobek Cena Místo, distribuce Komunikace, podpora Přínos, prospěšnost Deklarovaná cena Cesty Reklama Vlastnosti Slevy Logistika Public relations Varianty Úvěrové podmínky Sklady Sponzorování Kvalita Platební lhůty Doprava Podpora prodeje (věrnostní programy) Design Zvýhodnění Sortiment Přímý marketing Značka Umístění Prodejní místa Balení Výstavy a veletrhy Služby Osobní prodej Záruky Interaktivní marketing Zdroj: PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. V. (2007). Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, str. 24. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

24 Změny a tendence v maloobchodě (I.)
vznik butiků, maloobchod bez prodejních prostor, růst velkých maloobchodních společností, růst významu konkurence, rostoucí zájem zákazníků o nákup doma, růst významu řetězců, filiálek (sítě), telemarketing (nástroj podpory prodeje), Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

25 Změny a tendence v maloobchodě (II.)
zdůrazňování produktivity, požadavky na profesionalitu personálu, koupě domácích maloobchod. společností zahraničními, růst počtu supermarketů. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

26 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Maloobchodní síť uspořádaný soubor (systém) provozních jednotek maloobchodu s jejich vzájemnými vazbami vytvářenými rozdílností i příbuzností sortimentního a provozního zaměření, konkurencí i určitou kooperací a koordinací činnosti, soubor provozních jednotek zaměřených na realizaci zboží konečnému spotřebiteli a umístěných na určitém území, tento soubor má svoji kvalitu danou uspořádáním a vzájemnou provázaností provozních jednotek co do sortimentu, typů i organizace provozu. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

27 Provozní jednotka maloobchodu
tzv. maloobchodní jednotka, pod tímto pojmem rozumíme prodejnu nebo prodejní jednotku maloobchodu, je základním materiálním prvkem obchodního podnikání. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

28 Typy provozních jednotek maloobchodu (I.)
1) úzce specializované jednotky (foto-kino, boutique), 2) specializované prodejny (elektro, oděvy, cukrárna), 3) odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží (Ikea, Baumax, OBI), 4) superrety (samoobsluha, široký sortiment potravin, menší prostory), 5) supermarkety, 6) hypermarkety, Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

29 Typy provozních jednotek maloobchodu (II.)
7) obchodní domy univerzální - plnosortimentní, 8) obchodní domy specializované, 9) prodejny smíšeného zboží, 10) ambulantní prodejny (pojízdné prodejny), 11) diskontní prodejny, 12) zásilkový obchod. Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková

30 Obchodní činnosti - Kapitola 5
Závěrem "Chce-li být maloobchodník úspěšný, musí se důkladně zabývat zákazníky a jejich nákupními motivy, postoji, osobností a celkovým chováním." Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková


Stáhnout ppt "MALOOBCHOD KAPITOLA 5 Obchodní činnosti - Kapitola 5 Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google